Sunteți pe pagina 1din 1

FOAIE DE RUGĂCIUNE

(POATE FI UTILIZATĂ ÎMPREUNĂ CU FOAIA DE ACŢIUNE SPIRITUALĂ)

Completaţi spaţiile libere şi rostiţi rugăciunea completă de trei puţin trei ori pe zi:

Dumnezeule, izvor al adevărului şi al bunătăţii, multe greutăţi mă încearcă (descrieţi situaţia)


__________________________________________________________________________________________ şi mă
simt (enumeraţi toate emoţiile negative
nefolositoare)__________________________________________ şi fac lucruri care nu-mi sunt
folositoare nici mie, nici celor din preajmă şi nici nu sunt spre slava Ta, mai ales atunci când
(descrieţi fapta dvs. greşită, dăunătoare)___________________________________
________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________.
Mărturisesc că eu însumi îmi provoc mare parte din suferinţa mea şi singur îmi fac rău
săvârşind lucruri care mă împiedică să fiu aşa cum Tu ai dori, şi mai mult decât atât nu sunt
spre slava Ta. Şi făptuiesc toate acestea repetându-mi mereu gânduri nefolositoare precum
(enumeraţi credinţele/convingerile nefolositoare pe care le-aţi putut
identifica):______________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________.
Vreau cu adevărat să-mi stăpânesc toate aceste emoţii şi fapte şi să încep să Te slăvesc pe
Tine şi să aflu odihnă în pacea Ta. Ştiu că pot ajunge să fac asta numai dacă cred în Sfânta
Scriptură şi mai cu seamă în cuvântul întrupat care este Iisus Hristos Mântuitorul şi dacă urmez
exemplul Lui. Viaţa lui Iisus şi Sfânta Scriptură îmi arată limpede cât sunt de greşite credinţele
mele şi cât sunt de departe faptele mele de calea cea dreaptă. Ajută-mă Doamne să cântăresc
în inima mea aceste adevăruri din Sfânta Scriptură (enumeraţi pasaje relevante din
Biblie):_________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________.
O Doamne, mă voi strădui din toate puterile să cuget îndelung la toate aceste adevăruri, cu
toată inima şi râvna mea. Tu ne-ai îndemnat împărtăşim şi altora lumina noastră, aşa că azi voi
face cel puţin un lucru care să ajute un alt om, ca slava Ta să fie cunoscută tuturor. Ca
mărturie, voi face (numiţi fapta care îl va slăvi pe
Dumnezeu)_________________________________________
________________________________________________________________________________________________
întru slava Ta. Îţi cer toate acestea în numele Domnului meu Iisus Hristos, singurul Dumnezeu
în vecii vecilor.

Amin!

După Steve Johnson. Din „REBT Resource Book for Practitioners”. ©2000 Albert Ellis Institute, www.rebt.org