Sunteți pe pagina 1din 3

CEHTA din Țaul

Probă de evaluare sumativă la disciplina


__________________________________
Numele __________________________
Prenumele ________________________
Grupa: ___ Data: _ ______ 2018 B-II

1 Descrieți tipurile de aplicații mobile. L


0
1
2
3
4

2 Ce este Android-ul? L
0
1
2
3
4

3 Scrieți codul pentru creare a unui taimer pentru android. L


0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

4 Descrieți codul de mai sus. Explicați ce îndeplinește fiecare rînd al programului. L


0
1
2
3
4
5

5 Creați o aplicație în aplicația IDE Eclipse astfel încât să se lanseze pe android. L


0-15

Barem de notare
Nota 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Punctajul 1-3 4-7 8-11 12-14 15-20 21-26 27-36 37-42 43-47 48