Sunteți pe pagina 1din 1

Lista standardelor in vigoare STAS SR EN ISO 2013-2014

Indicativ/Denumire Descriere Pag.


STAS 3620-1-85 Alimentari cu apa. Decantoare cu separare gravimetrica. Prescriptii de proiectare 8
STAS 3620-2-85 Alimentari cu apa. Decantoare suspensionale cu recircularea mecanica a namolului. Prescriptii de proiectare 4
STAS 4162-1-89 Canalizari. Decantoare primare. Prescriptii de proiectare 6
STAS 4162-2-89 Canalizari. Decantoare secundare. Prescriptii de proiectare 6
SR 4163-3-1996 Alimentari cu apa. Retele de distributie. Prescriptii de executie si exploatare 16
SR 4163-1-1995 Alimentari cu apa. Retele de distributie. Prescriptii fundamentale de proiectare 8
SR 4163-2-1996 Alimentari cu apa. Retele de distributie. Prescriptii de calcul 16
STAS 4165-88 Alimentari cu apa. Rezervoare de beton armat si beton precomprimat. Prescriptii generale 8
STAS 6002-88 Alimentari cu apa. Camine pentru bransamente de apa. Prescriptii tehnice 6
STAS 6701-82 Canalizari. Guri de scurgere cu sifon si depozit 6
SR 6819-1997 Alimentari cu apa. Aductiuni. Studii, prescriptii de proiectare si de executie 15
SR 9296-1996 Alimentari cu apa. Statii de clorare a apei cu clor gazos. Prescriptii generale de proiectare 6
STAS 10686-76 Canalizari. Bazine pentru uniformizarea debitelor si calitatii apelor uzate industriale. Prescriptii de proiectare 12
STAS 11565-90 Canalizari. Platforme pentru uscarea namolului fermentat din statiile de epurare orasenesti. Prescriptii de proiectare 6
STAS 11566-91 Canalizari. Bazine cu namol activat. Prescriptii generale de proiectare 16
Statii de pompare a apelor uzate pentru cladiri si terenuri. Principii de constructie si incercare. Partea 4: Robinet de retinere
SR EN 12050-4-2002 pentru ape uzate cu materii fecale si fara materii fecale 18
Statii de pompare a apelor uzate pentru cladiri si terenuri. Principii de constructie si incercare. Partea 3: Statii de pompare cu
SR EN 12050-3-2002 aplicare limitata pentru ape uzate cu materii fecale 24
STAS 12264-91 Canalizari, separatoare de uleiuri si grasimi la statiile de epurare orasenesti. Prescriptii generale de proiectare 13
STAS 12277-84 Alimentari cu apa. Statii de potabilizare a apei. Studii pentru proiectare 4
SR 12278-1996 Canalizari. Rezervoare de fermentare a namolurilor din statiile de epurare. Prescriptii generale de proiectare 8
SR 12362-1996 Alimentari cu apa. Gospodarii de reactivi. Prescriptii de proiectare 6
STAS 12594-87 Canalizari. Statii de pompare. Prescriptii generale de proiectare 8
STAS 4580-86 Lucrari de imbunatatiri funciare. Terminologie 12
STAS 8389-82 Lucrari de regularizare a albiei raurilor. Diguri. Conditii de executie si metode de verificare 6
STAS 9850-89 Lucrari de imbunatatiri funciare. Verificarea compactarii terasamentelor 6
STAS 10372-84 Lucrari de imbunatatiri funciare. Supravegherea comportarii in timp a lucrarilor de indiguire. Prescriptii generale 6