Sunteți pe pagina 1din 2

Contributia ISR la dezvoltarea

Romaniei interbelice

Căi europene de transfer şi întrepătrundere


În relaţia dintre Karl Bücher şi adepţii săi români, Dimitrie Gusti şi Virgil Madgearu, respectiv
dintre Şcoala Istorică de Economie Naţională şi Asociaţia de Politică Socială pe de o parte, şi
gândirea economică românească şi Institutul Social Român pe de altă parte, este de netăgăduit
faptul că a avut loc un transfer. Cum însă poate fi observat cu regularitate la raporturile de
transfer şi întrepătrundere, ideea sau instituţia transferată sunt adaptate la necesităţile şi condiţiile
locale. Nici reducerea la dimensiunea ţărănească şi etnonaţională din monografiile săteşti ale lui
Gusti, nici permanentizarea economiei casnice lipsită de schimburi ca formă intermediară între
capitalism şi comunism postulată de Madgearu nu se regăsesc la Bücher. Făcând însă abstracţie
de aceste conţinuturi, peste care a trecut timpul, Institutul Social Român rămâne cel mai
important rezultat al transferului analizat – ca formă românească de „scientizare” a socialului şi
de profesionalizare a politicului.
Analiza rădăcinilor de conţinut, biografice şi instituţionale ale Institutului Social Român indică
faptul că specificul său poate fi înţeles doar în contextual unei istorii sociale şi culturale
europene, care acordă atenţie influenţelor transnaţionale, modelărilor multiple şi adaptărilor
locale.
O privire analitică asupra fenomenului cultural românesc din perioada interbelică surprinde
bogăţia manifestărilor şi entuziasmul creator al celor care au ştiut să pună în valoare energiile
latente ale poporului nostru. Se observă că o soluţie eficientă în această situaţie o constituie
colaborarea dintre autorităţile statului şi organizaţiile preocupate de bunăstarea generală.
Societăţile culturale alcătuite din intelectuali dinamici au contribuit, în mare măsură, şi la
realizarea scopurilor statului român în această privinţă.
Bibliografie

1. Emanoil Bucuţa – 1931


2. Dimitrie Gusti – 1942 - Virgil N. Madgearu şi Institutul de Ştiinţe Sociale ale României,
în Sociologie Românească
3. Maria Larionescu – 2001 - Introducere în sociologia rurală