Sunteți pe pagina 1din 1

ROMÂNIA

Județul BUZAU
PRIMARIA VERNESTI
Codul de înregistrare fiscală: 4088197 Nr înreg…...data ………..
Tel. 0238/705007;e-mail –primariavernesti@yahoo.ro

ADEVERINTA DE VENIT

pe anul 2017

Ca urmare a cererii nr. din data de ,