Sunteți pe pagina 1din 14

Universitatea Lucian Blaga din Sibiu, Facultatea de Stiințe Economice,

Specializarea Finanțe și Bănci

Planul de afaceri al
cafenelei Caramel

Student: Szabolcs Fekete


CUPRINS

 Capitolul I. Generalităţi…………………………………………………………………….3
 Capitolul II. 1.Sinteza planului de afaceri………………………………………....5
2.Furnizorii…………………………………………………………………....8
3.Organigrama firmei…………………………………………………..…9
4.Analiza SWOT…………………………………………………………..….10
5.Indicatorii tehnico-economici……………………………….….….11
 Capitolul III. Concluzii şi recomandări………………………………………….…….13
 Bibliografie………………………………………………………………………….……….……14
Capitolul I
Generalităţi

Se remarcă în ultima perioadă o evoluţie din ce în ce mai accelerată a economiei în


ansamblul ei, evoluţie susţinută de apariţia unor noi idei de afaceri, a unor noi societăţi, de
dezvoltare şi perfecţionare a celor deja existente.

Planul de afaceri constituie un instrument indispensabil întreprinzătorilor ce construiesc


o afacere sau caută parteneri, managerilor ce propun proiecte noi altor persoane sau instituţii
de finanţare, instituţiilor ce gestionează fonduri pentru proiecte de investiţii, gestionarilor de
proiecte în cadrul aşa-numitelor “incubatoare de afaceri”, etc. Ele reflectă proiecte de investiţii
din toate domeniile de activitate.

Planul de afaceri reprezintă un sistem complex bazat pe interdependenţă şi care reflectă


de o manieră accesibilă ideea de afaceri şi evoluţia acesteia în timp.

Rolul său este nu de a demonstra că afacerea merită finanţată, ci şi de a ghida


întreprinzătorul începând cu primul an de operare a afacerii. Implementarea lui înseamnă
control şi adaptare în funcţie de evoluţia reală. Acest control exercitat de-a lungul derulării
afacerii va viza toate elementele critice ale entităţii economice (stocurile, costurile de
producţie, controlul calităţii, vânzările, plăţile efectuate, etc.).

În forma sa scrisă, planul de afaceri este un document de reflectare a activităţii


companiei pe un anumit interval de timp, de regulă 12 luni, luând în calcul şi perioada
următoare (2 până la 5 ani). Puţine companii planifică activitatea pentru mai mult de cinci ani,
datorită nesiguranţei ce caracterizează aceste previziuni.

Planul de afaceri este deci un document scris care descrie natura afacerii, piaţa-ţintă,
avantajele pe care afacerea le va avea asupra competitorilor , precum şi resursele şi aptitudinile
de care dispun proprietarii afacerii. Pentru întocmirea lui este necesar să se analizeze cu atenţie
produsele/serviciile oferite, competiţia, resursele financiare necesare şi alte detalii
operaţionale.

Totodată, planul de afaceri este un instrument de lucru ce se foloseşte pentru a începe


şi derula o afacere, care necesită resurse materiale, financiare şi umane. Prin intermediul său
este valorificată experienţa şi realizările din trecut cu scopul de a proiecta viitorul prin cele mai
adecvate metode de estimare şi aproximare.
Orice plan de afaceri presupune o anumită succesiune de operaţiuni. Pentru întocmirea
sa e necesară parcurgerea următoarelor 3 etape:
1) culegerea informaţiilor necesare (preţuri, concurenţi, furnizori, date tehnice, juridice,
etc.);
2) planificarea efectivă a activităţilor respective – alegerea strategiei potrivite şi găsirea
căilor de atingere a obiectivelor stabilite;
3) redactarea planului (etapa de alegere a formei optime de prezentare către destinatar a
rezultatului etapei anterioare).

Prezentarea completă a întregului proces ce stă la baza planificării afacerii şi întocmirii


planului de afaceri poate fi schematizată după cum urmează:

Fluxul realizării planului de afaceri

Stabilirea strategiei E
Fixarea obiectivelor A Care este cea mai bună
Analiza SWOT D
-unde vreţi să ajungeţi cale de a ajunge de la B la A
-Puncte forte
-Randamentul investiţiei considerând C şi D
-Puncte slabe
-Produse/Pieţe 1)Strategii
-Oportunităţi
-Productivitate 2)Resurse necesare
-Ameninţări
-Expansiunea/Consolidarea 3)Responsabilităţi de
implementare şi motivaţii
etc.
Diagnosticarea situaţiei B
Analiza mediului C
actuale
economic de evoluţie Întocmirea
-Unde vă aflaţi planului de
-Cererea pieţei
afaceri
*Produse/Pieţe
-Clienţii
*Resurse - umane
-Competitorii
- materiale
-Tehnologiile existente
- financiare
-Forţa de muncă
*Organizare
-Alte informaţii
*Rezultate
Capitolul II
1. Sinteza planului de afaceri

Istoricul firmei şi activitatea curentă


S.C. Caramel S.R.L. este o firmă a cărei principală afacere este în sectorul terţiar
(servicii), respectiv o cafenea. Aceasta se doreste a fi deschisă în oraşul Cluj-Napoca şi va oferi
servicii de o calitate deosebită de cele ale cafenelelor concurente. La atmosfera cafenelei, unul
din punctele de atracţie, va concura designul interior distingându-se prin mobilerul deosebit şi
modul de decorare.

Meniul propus va fi variat, incluzând toate băuturile oferite de cafenelele direct


concurente.

Preţurile practicate vor fi mai scăzute decât cele ale competitorilor şi ,de asemenea, vor
exista oferte de genul “la 3 cafele, a 4-a este gratuită”, “vinerea beneficiaţi de o reducere de
20% la fiecare cocktail cumpărat” şi multe altele.

Clienţii cu disponibilitate de a cheltui vor constitui piaţa ţintă şi vor oferi o imagine de
prestigiu cafenelei.

O altă caracteristică proprie afacerii va fi personalul de deservire, acesta evidenţiindu-se


prin comportament, ţinută şi “etichetă”.

Toate acestea vor conduce la formarea unei imagini pozitive despre afacerea firmei,
concretizându-se în câstigarea unei clientele fidele, dacă nu frecvente, dispusă să cheltuiască
pentru a-şi oferi un serviciu diferenţiat.

Frecventarea acestei cafenele distinctă prin atmosfera, meniul si personalul său va da


clientilor săi certitudinea unui serviciu deosebit.
Datele de identificare ale firmei
 Societatea comercială din punct de vedere a formei se doreşte a fi „Societate cu
răspundere limitată” – S.R.L.
 Denumirea firmei: S.C. Caramel S.R.L.
 Are ca principal obiect de activitate: cafenea, cod CAEN 5630
 Capital social: 100.000 euro
 Numărul angajaţilor: 9 persoane
 Nr. Registrul comerţului: se va aloca

Descrierea afacerii
S.C. Caramel S.R.L se doreste a fi o firmă care prin serviciile pe care le va oferi să
schimbe imaginea despre cafenelele din Cluj Napoca, prin apariţia uneia “mai altfel” decât
celelalte. Principalul scop al afacerii este de a reuşi atragerea unei clientele fidele, şi mai ales
deosebite, chiar dacă aceasta necesită timp şi investiţii ridicate.

Capitalul necesar iniţierii afacerii este evaluat la 80.000 euro (cheltuieli de lansare,
costul utilajelor, a echipamentelor, a mobilierului şi mijlocului de transport şi cheltuielile
previzionate a fi făcute în prima lună de desfăşurare a activităţii.

Forma juridică – S.R.L. – a fost considerată cea mai potrivită din următoarele motive:

- răspundere limitată a asociaţilor;

- capitalul social al firmei este distinct de cel al asociaţilor;

- formulare simple la constituire;

Dezavantajul principal prezentat de o astfel de formă juridică: obiectul limitat de


activitate nu constituie un impediment pentru scopul propus.

Activitatea vizată prin constituirea societăţii este în sectorul terţiar, respectiv servicii,
concretizat în deschiderea unei cafenele.

Cafeneaua prin care se vor oferii serviciile, numită “Caramel”, va fi pe cât posibil
amplasată în zona centrală a oraşului. Calitatea, serviciul şi amabilitatea personalului şi nu în
ultimul rând amplasarea vor fi atuurile acestei cafenele.
Ca perspective se va încerca, în principalele oraşe ale ţării (Brasov, Sibiu, Bucureşti)
dezvoltarea unui lanţ de cafenele. Ele vor avea aceeaşi faţadă exterioară, aceeaşi firmă (nume,
tip de scris, culoare) şi decoraţiuni interioare.

În ceea ce priveşte meniul oferit va fi identic în toate oraşele, fără diferenţe notabile.

Dezvoltarea unui lanţ de cafenele este o politică necesară pentru atingerea unor scopuri
pe termen mediu şi lung (formarea unei clientele fidele, selecte, mărirea profitului societăţii).
Prin această strategie se evită fluctuaţiile în nivelul general al vânzărilor societăţii, aplatizând
nivelurile minime şi maxime generate de perioadele estivale.

Concretizând, în cazul unei cafenele ampasate în orasul Brasov maximul încasărilor se va


înregistra în trimestrul I (luna martie), II (luna iunie) şi V (luna octombrie) al anului; în schimb
maximul profiturilor înregistrate într-o cafenea din Sibiu se va observa în trimestrul III (lunile
iulie-august). Analizând în continuare restaurantele aflate în Bucureşti vor înregistra cele mai
înalte rate ale profiturilor pe întreaga perioadă a anului, fără fluctuaţii semnificative, datorită
amplasării în zonele cele mai dinamice din punct de vedere al dezvoltării economice.

Pe plan local nu se văd posibilităţi de extindere şi nici nu se va urmări acest lucru.

Definirea pieţei
Clienţii vizaţi de afacere au vârsta de peste 16 ani, o pondere ridicată deţinând-o cei cu
vârsta cuprinsă între 24-30 de ani. Şi cei de 16-24 ani formează o parte importanată, dar mai
ales pe termen lung aceştia făcând parte dintr-un segment de consumatori în formare, care în
viitor pot deveni fideli.

Motivaţiile cumpărării serviciului-produs oferit de cafeneaua Vanilla ar putea fi


următoarele:

 Servirea unei cafele sau a unei băuturi răcoritoare bune într-o atmosferă deosebită;
 Discuţii/întâlniri între prieteni, colegi;
 Vizionarea unui meci de fotbal, tenis important alături de amici;

Punctele de atracţie care pot influenţa decizia potenţialilor clienţi în vederea cumpărării
serviciului sunt: calitatea deosebită a produselor, comportamentul plăcut şi amabil al
personalului, curăţenia, lumina şi designul interior, atmosfera aparte, o gamă variată de jocuri.

Pe lângă previziunile optimiste în privinţa dezvoltării pieţei ţintă şi numărul consumatorilor


considerat destul de confortabil pentru a avea certitudinea că există o piaţă de desfacere
asigurată, un alt motiv pentru deschiderea unei astfel de cafenele îl constituie numărul şi
mărimea competitorilor.

2.Furnizorii
Principalii furnizori ai cafenelei sunt atât interni cât şi externi. Aceştia sunt:

 KETI 94 LTD (cu sediul în Plovdiv, Bulgaria) - este o companie foarte respectată care se
află în strânsă colaborare cu cei mai buni specialişti din domeniul băuturilor alcoolice
fabricate în Bulgaria, cu scopul de a oferi clienţilor săi cele mai bune produse la preţuri
rezonabile;
 Global Trade (cu sediul în Bucureşti, România) - este un important furnizor de cafele;
 Murfatlar România S.A. (cu sediul în Constanţa, România) - este un important furnizor
de vinuri de cea mai bună calitate;
 S.C. Grig Company S.R.L. (cu sediul în Bucureşti, România) – Importator şi distribuitor de
ceaiuri din Sri Lanka;
 S.C. Dolce Vita Drinks S.R.L. (cu sediul în Suceava, România) – este un important
furnizor de băuturi răcoritoare, apă de masă etc.

Aprovizionările se vor face cu propriul mijloc de transport pentru a obţine economii de


timp şi resurse financiare.

Gestiunea stocurilor şi controlul acestora se va realiza de către proprietar în colaborare


cu managerul firmei.

Se va asigura, pe cât posibil, o aprovizionare optimă cu materii prime şi diminuarea


stocurilor la un nivel ce implică cheltuieli minime de întretinere şi inventariere fără a afecta
negativ desfăşurarea normală a activităţii. În cazul băuturilor alcoolice scumpe (româneşti şi
străine) se pot face stocuri mai ridicate, aceasta pentru a evita fenomenul des întâlnit de
creştere a preţurilor acestor produse în preajma sărbătorilor legale şi religioase.
3.Organigrama firmei

Director general

S. Feekte

Alţi acţionari Manager

Şef de sală Contabil

Ospătar Barman Responsabilii de


curăţenie
4.Analiza SWOT

Puncte tari: Oportunităţi:

- asocierea cu producători binecunoscuţi - numărul redus de cafenele;


de cafea, băuturi alcoolice, băuturi - o ieşire la cafenea presupune un cost mai
răcoritoare; mic decât o ieşire la restaurant;
- calitatea ridicată a serviciilor şi - o mai mare deschidere a consumatorilor
produselor oferite; către socializare în afara casei;
- originalitate (organizare seri tematice, - creşterea consumului zilnic de cafea (mai
programe de fidelitate, servicii conexe); mult de o ceaşcă pe zi);
- experienţa responsabilului de cafenea; - gusturile consumatorilor de cafea au
- locaţie centrală; evoluat, aceştia apreciind acum o cafea şi
un serviciu de calitate;
- scăderea timpului petrecut într-o cafenea;
- scăderea chiriei pentru spaţiile comerciale;

Puncte slabe: Ameninţări:

- lipsa unui renume pe piaţa cafenelelor - lichiditate redusă pe piaţă;


din România; - condiţii de creditare mai aspre;
- lipsa de experienţă a acţionarilor; - creşterea costului cu materia primă;
- lipsa unei terase; - devalorizarea monedei naţionale;
5.Indicatorii tehnico-economici

Cheltuieli fixe(cu investiţia iniţială)

1.Cheltuieli legate de constituirea societăţii 1500 euro


2.Instalaţiile sanitare (alimentare, canalizare) 2000 euro
3.Instalaţia pentru curenţi slabi (wi-fi, alarmă, casă) 2000 euro
4.Amenajări interioare :
►plafon şi pereţi rigips 4000 euro
►îndreptat pereţi şi zugrăvit cu vopsea lavabilă 4000 euro
►parchet 160 m2 ( 25 €/m2 parchet + 10€/m2 manopera) 4600 euro
►gresie 40 m2 (20 €/m2 gresie + 10 €/m2 manopera) 1200 euro
►mobilat baie 10000 euro
►mobilier vestiar salariaţi – 10 m2 300 euro
5.Organizarea barului 10m2:
►oficiu pentru spălarea şi păstrarea paharelor şi a veselei 1500 euro
►măcinator de cafea 600 euro
►expressor 2500 euro
►dedurizator 100 euro
►blender 150 euro
►frigider pentru băuturi răcoritoare 400 euro
►frigider/congelator pentru îngheţată 400 euro
►vitrină frigorifică pentru mâncare şi prăjituri 500 euro
►cuptor cu microunde 100 euro
►casă de marcat specială pentru cafenele şi soft 1200 euro
►maşină de făcut gheaţă 200 euro
►mobilier tehnologic: barul, mese de lucru, dulapuri, etajere 3000 euro
6.Spaţii de primire şi servire: 150 m2 (90 – 110 locuri):
►mese pătrate (90x90 cm): (20 buc x 100 EUR/ buc) 2000 euro
►fotolii: (80 buc x 80 EUR / buc) 6400 euro
►canapea de colţ (6 persoane): 4 buc x 700 EUR / buc) 2800 euro
►televizor (lcd): (3 buc x 300 EUR / buc) 900 euro
►decoraţiuni interioare 10000 euro
►sistem video de supraveghere, monitorizare şi înregistrare 3000 euro

7.Inventarul pentru servire (vesela):


►farfurii desert ( 120 x 2 EUR / buc) 240 euro
►tacâmuri (120 x 10 EUR / set) 1200 euro
►note de plată (20 x 15 EUR / buc) 300 euro
►cameră pentru depozitare: rafturi 200 euro
8.Birou – 6m2:
►un calculator 1000 euro
►imprimantă / copiator / fax / scanner 1000 euro
►un telefon 100 euro
►diverse – birotică 100 euro
Total ~70000 euro

Cheltuieli fixe(ordinare)

Cheltuieli Lunar Anual


Amortizarea investiţiei (7 ani) 834 euro 10000 euro
Cheltuieli cu utilităţile 400 euro 4800 euro
Cheltuieli cu personalul 4000 euro 48000 euro
Cheltuieli cu chiria 1125 euro 13500 euro
Cheltuieli cu promovarea 225 euro 2700 euro
Total cheltuieli ordinare 6584 euro 79000 euro

Venituri şi cheltuieli circulante


Cheltuielile circulante reprezintă aproximativ 30% din venituri. Presupunând că un client
cumpără în medie produse în valoare de 2.5 euro, iar zilnic , cafeneaua are în medie 150 de
clienţi, rezultă:

Pe zi Pe lună Pe an
Venituri 375 euro 375 euro 135000 euro
Cheltuieli 113 euro 3390 euro 40500 euro

Calculul rentabilităţii
Profit = Venituri - Cheltuieli

Profit = 135000 - (40500+79000)

Profit = 15500 euro (Anual)


Capitolul III
Concluzii şi recomandări

Riscuri potenţiale în iniţierea noii cafenele:

- informatizare slabă a clienţilor potenţiali din zonă;


- existenţa unor concurenţi direcţi;

Recomandări :

- campanie de publicitate intensă;


- menţinerea strategiei “the highest quality”;
- crearea unei imagini bune în zona nou-vizată;
- controlul costurilor;
Bibliografie

1. http://ro.wikipedia.org/wiki/Plan_de_afaceri
2. http://www.studentcenter.ro/userfiles/file/Invata%20despre%20afaceri/Planul%20de%
20afaceri%20model.pdf
3. http://www.plandeafacere.ro/idei-de-afacere/cafenea/
4. http://jobclubom.ro/down/planuri/plan_afaceri_19.pdf
5. http://www.europages.ro/KETI-94-LTD/00000003705613-109219001.html
6. http://www.clubafaceri.ro/firmehot/bauturi-carbogazoase/
7. http://www.clubafaceri.ro/58886/sc-dolce-vita-drinks-srl.html
8. http://www.clubafaceri.ro/10940/global-trade.html
9. http://vinul.ro/murfatlar.html
10. http://www.clubafaceri.ro/5859/s.c.-grig-company-s.r.l..html