Sunteți pe pagina 1din 2

Lista cu cantitatile de lucrari

Deviz oferta AC6178 CANAL DIN PVC D=400X11.4


Categoria de lucrari: 0027
Preturile sunt exprimate in RON

Nr. Simbol Capitol de lucr. Cantitatea UM P.U. VALOARE


crt. sau (lei / U.M.) TOTAL
Subcapitol (norma comasata) Material Manopera Utilaj Transport Material Manopera Utilaj Transport GENERAL
Denumire (col. 3 x col. 4) (col. 3 x col. 5) (col. 3 x col. 6) (col. 3 x col. 7)
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

001 TSA07C2 SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.PESTE 1M CU 225.000 M.C. 0.00 27.52 0.00 0.00 0.00 6192.00 0.00 0.00 6192.00
002 SPRIJ.SI EVAC.MAN.IN
TSC04F3 SAP.MEC.CU PAM.IMBIB.CU
EXC.DE 0,71-1,25MC IN APA 2.250 100 MC. 0.00 0.00 187.00 0.00 0.00 0.00 420.75 0.00 420.75
003 ADINC.0,0-2M,T.TARE
PAM.IMB.APA
TSF06A1 SPRIJ.MAL.CU CU PLATELAJE
DULAPI 1300.000 MP. 1.92 6.40 0.00 0.01 2496.00 8320.00 0.00 7.80 10823.80
003 DESC.AUT.TER.CAT.2
MET.ASEZ.ORIZ.,LAT.INTRE
TRA02A10 TRANSPORTUL RUTIER AL MAL.1,51-2,5M,LA 1.300 TONA 0.00 0.00 0.00 2.40 0.00 0.00 0.00 3.12 3.12
004 ADINC.SUB 4M;0,0-0,2M
TSD02C1 IMPRAST.PAMINT AFINATINTRE
MATERIALELOR,SEMIFABRICATELOR DULAPI
PROVENIT CU
DIN 2.100 100 MC. 0.00 0.00 47.00 0.00 0.00 0.00 98.70 0.00 98.70
005 AUTOCAMIONUL
TER.CAT.1
TSD01C1 IMPRASTIEREA SAU 2CU PE DIST.=
CULOPATA
BULD.DE 10
A KM.
65-80CP IN 210.000 M.C. 0.00 3.46 0.00 0.00 0.00 726.60 0.00 0.00 726.60
006 STRAT.CU
TSD04C1 COMPACTAREA GROS.DE
PAMINT.AFINAT,STRAT 31-50C
UNIFORM
CU MAI.DE MINA 10-
A 210.000 M.C. 0.09 5.92 0.00 0.00 18.90 1243.20 0.00 0.00 1262.10
007 TSD06A1 30CM.GROS
UMPLUT.EXECUT.PE
COMPACTARE CUCU SFARIM.BULG.TEREN
STRAT.CU
PLACA UDAREA
VIBRAT.DE TARE
0,7T 2.100 100 MC. 0.00 35.20 147.00 0.00 0.00 73.92 308.70 0.00 382.62
008 FIEC.STRAT
ACE08A1 UMPLUTURA IN DE 20CM
PAMINT
SANT.LAGROS.T.NECOEZIV
NECOEZIN
COND.DE INALIM.CU
STRAT DE 170.000 M.C. 33.36 4.88 0.00 0.00 5671.20 829.60 0.00 0.00 6500.80
009 TRI1AA02C 20-30CM
APA SI CANALIZARE
INCARCAREA CU: NISIP
MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE 360.000 TONA 0.00 3.60 0.00 0.00 0.00 1296.00 0.00 0.00 1296.00
010 TRA01A10 IN BULGARI,PRIN
TRANSPORTUL ARUNCARE
RUTIER AL RAMPA SAU 360.000 TONA 0.00 0.00 0.00 2.40 0.00 0.00 0.00 864.00 864.00
011 TEREN-AUTO CATEG.3
MATERIALELOR,SEMIFABRICATELOR
TSC35B1 EXC.TRA.INC.IN AUT.CU INC.FRONT.PE SENILE CU 1.700 100 MC. 0.00 0.00 543.00 0.00 0.00 0.00 923.10 0.00 923.10
012 ACA15I1 AUTOBASCULANTA
0,5-0,99MC.IN
MONTARE TUBURI PEPRES.DIN
DIST.= LA
PAM.TER.CAT.2
DE 10 DIST.<10M
KM. 150.000 M 0.00 2.96 0.15 0.00 0.00 444.00 22.50 0.00 466.50
012 6702375 POLIEST.ARMATE
TUB ROPAFS PRES. CUREZ.CHIM.SPEC.
FIBRESTICLA PRIN 10G 6MX 26.000 BUC. 558.82 0.00 0.00 0.16 14529.32 0.00 0.00 4.21 14533.53
012 6612128 INFAS.,IN
200
GARN PAM.EXT.CLAD.,MF+CEP
NII7092X
ETANS 200
PLAN PN 16 D= 200 MP,D
NII7092 100-500 26.000 BUC. 4.46 0.00 0.00 0.00 115.96 0.00 0.00 0.00 115.96
013 6701955 G2X4ROPAFS
TUB S173300PRES.G2X4 REZ.CHIM.STAND.10G
S1733 6 26.000 BUC. 970.08 0.00 0.00 0.34 25222.08 0.00 0.00 8.89 25230.97
013 6612154 MX 400ETANS
GARN NII7092MXPLAN400PNNII7092
16 D= 400 M 100-500 26.000 BUC. 8.65 0.00 0.00 0.00 224.90 0.00 0.00 0.00 224.90
014 G2X4 S173300 G2X4 S1733 PAFS PRIN
ACA16D1 MONT.TUB.SCURG.LIB.DIN 150.000 M 0.64 4.48 0.00 0.00 96.00 672.00 0.00 0.00 768.00
016 INFAS.SAU
ACD01D1 CAPAC CENTRIFUG.IN
SI RAMA STAS 2308-81PAM.EXT.CLAD.CU
PENTRU 6.000 BUC. 258.85 6.56 0.00 0.35 1553.10 39.36 0.00 2.11 1594.57
017 MF+CEP
CAMINE
ACD04D1 CAMIN P AVIND
FARA
VIZITARE DN SUPORT
PIESA
STAS400
2448-73CAROSABIL
CU CAMERATIP 6.000 BUC. 896.62 98.13 39.60 7.78 5379.72 588.78 237.60 46.69 6252.79
018 III A
LUCRU
CZ0204A1 PREPARARE HC=2M DIN TUB
MORTAR BET.CUPT
CIMENT CEPZIDSIM100-Z
BUZA 0.270 M.C. 148.80 4.16 20.60 0.93 40.18 1.12 5.56 0.25 47.11
019 LA CANALE
CU CIMENT CU
CZ0107C1 PREPARARE M30 DN
BETONIN 400
INSTALATII CENTRALIZATE
B250 AGREG.GRELE 7.860 M.C. 178.91 0.68 6.56 1.16 1406.23 5.34 51.56 9.13 1472.26
020 FARA
ACD07A1 ELEMENTE ADAOS
<16MM,CIMENT DE VAR
PA35 STAS CU H>2 M
LA CAMINE 6.000 M 258.60 12.50 21.84 2.09 1551.60 75.00 131.04 12.55 1770.19
021 ACD07D1 PT.ELEM.PREFABR.PRETURNATE,IN
CUPRINZIND:COS
ELEMENTE ACCES
LA CAMINE DINCU
STAS TUBURI
H>2 MBETON 2.000 M 45.36 42.63 0.00 0.07 90.72 85.26 0.00 0.14 176.12
INST.CENTRALIZA
DN 800 L= 1 M CU CEP
021 CUPRINZIND:ADUCEREA
CZ0106A1 PREPARARE BETON B SI LA
B COTA DIN BETON 0.770 M.C. 166.18 0.68 6.56 1.04 127.96 0.52 5.05 0.80 134.33
021 SIMPLU
CZ0204A1 PREPARARE MONOLIT
200,AGREG.GRELE,SORT.GRANUL.<16MM
MORTAR CIMENT PT ZID M100-Z 0.002 M.C. 148.80 4.16 20.60 0.93 0.30 0.01 0.04 0.00 0.35
022 ACE02A1 CUCIM.M30
GURA CIMENTELEM.SECT.RED.PIL.FRANKI
M30 INCU
SCURGERE INSTALATII
SIFON SICENTRALIZATE
DEPOZIT STAS 10.000 BUC. 713.94 34.96 0.00 3.41 7139.40 349.60 0.00 34.14 7523.14
INST.CENTRA
FARA
6701-73 ADAOS DE VAR TIP A1SI PODETELOR
CAROSABILA
023 ACE16A1 MONTAREA PARAPETELOR 300.000 M 0.00 1.28 0.00 0.00 0.00 384.00 0.00 0.00 384.00
024 METALICE DE INVENTAR LA
ACE06A1 SUSTINERI DIN LEMN PENTRU CABLURI SI SANTURI 30.000 M 20.67 6.32 0.00 0.07 620.10 189.60 0.00 2.07 811.77
025 PT.CONDUCTE
ACC10A1 CONDUCTE
INCHIDERE CAPAT INTILNITE IN SAPATURA
LA COND.TUB : GRELE
BETON 10.000 BUC. 9.69 49.52 0.00 0.03 96.90 495.20 0.00 0.27 592.37
026 PRECOMPR.PT.EFECT.PROBEI
TRA02A10 TRANSPORTUL RUTIER AL PRESIUNE 250.000 TONA 0.00 0.00 0.00 2.40 0.00 0.00 0.00 600.00 600.00
027 AVIND D=400 MM
MATERIALELOR,SEMIFABRICATELOR
TRA06A10 TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI- CU 23.000 TONA 0.00 0.00 0.00 4.80 0.00 0.00 0.00 110.40 110.40
AUTOCAMIONUL
MORTARULUI CU PE DIST.= 10 KM. DE 5,5MC
AUTOBETONIERA
DIST. =10KM
Cheltuieli directe din articole:
MATERIALE 66380.56
MANOPERA 22011.12
UTILAJ 2204.61
TRANSPORT 1706.57
TOTAL 92302.86

Detaliere transporturi:
-Articole TRA 1577.52
-Transport auto 3.00

Alte cheltuieli directe:


-CAS: 0.21 4578.31
-SOMAJ: 0.01 110.06
CONCEDII SI INDEMNIZATII 0.01 187.09
FOND PENTRU SANATATE 0.05 1144.58
FOND GARANTARE CREANTE SALARIALE 0.00 55.03

Pagina 1 din 2
Nr. Simbol Capitol de lucr. Cantitatea UM P.U. VALOARE
crt. sau (lei / U.M.) TOTAL
C.A.AC.MUNCA 0.00 53.27

Total cheltuieli directe:


MATERIALE 66380.56
MANOPERA 28139.46
UTILAJ 2204.61
TRANSPORT 1706.57
TOTAL 98431.19

Cheltuieli indirecte: 0.04 3937.25


Profit: 0.04 4094.74
TOTAL GENERAL DEVIZ: 106463.18
TVA 25551.16
TOTAL cu TVA 132014.34

Pagina 2 din 2