Sunteți pe pagina 1din 2

Școala Gimnazială ,,Geo Bogza”, București Data: ...............................

Numele si prenumele elevului...............................................................


Clasa: .............
Profesor: Rogozanu Alexandra Cătălina

LUCRARE SCRISA LA GEOGRAFIE PE SEMESTRUL AL II-LEA


I. Citiţi afirmaţiile de mai jos şi încercuiţi litera corespunzătoare răspunsului corect.

1. Cele mai mici densități ale populației sunt în:


a) Dealurile de Vest b) Delta Dunării c) Podișul Getic d) Câmpia de Vest

2. În Munții Apuseni, satele sunt, după structură:


a) adunate b) răsfirate c) compacte d) risipite

3. Cea mai mare hidrocentrală din România este:


a) Vidraru b) Porțile de Fier II c) Porțile de Fier I d) Stânca-Costești

4. Cel mai mare parc eolian din Europa este localizat în:
a) Pod. Moldovei b) C. Moldovei c) C. Română d) Pod. Dobrogei

5. Principala regiune viticola a Romaniei este:


a) Subcarpatii Getici; b) Pod. Dobrogei; c) Pod. Moldovei; d) Subcarpatii Curburii

II. Completaţi propoziţiile de mai jos cu informaţia corectă:

1. Cea mai mare parte a populației României este cuprinsă în mediul ..................................................
2. Cel mai mare oraș al Moldovei este ..................................................................................................
3. În structura confesională predomină populația de religie .................................................................
4. Reședința județului Dâmbovița este orașul ........................................................................................
5. După funcție, orașul Constanța este un oraș ......................................................................................
6. Trei tipuri de industrii specifice Bucureștiului sunt .........................................................................
7. Principalele plante cultivate in Campia Romana sunt........................................................................
8. Două zone/județe/regiuni în care predomină creșterea ovinelor .....................................................
9. Singura atomocentrală din România este la .....................................................................................
10. O unitate de relief unde sunt instalate centrale solare este ................................................................

III. Analizând hărta de mai jos, scrieți denumirile orașelor notate cu cifre de la 1 la 10 și numele
județelor în care se găsesc acestea.

ORAȘ JUDEȚ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
IV. Alcătuiți un text în care să caracterizați Podișul Moldovei ținând cont de următoarele aspecte:
- orașe importante din Podișul Moldovei (cel puțin cinci)
- agricultura în Podișul Moldovei
- două exemple de industrii ale energiei electrice întâlnite în Podișul Moldovei
- cinci alte ramuri industriale specifice Podișului Moldovei
- două caracteristici ale transportului
- turismul (cel puțin cinci obiective turistice din Podișul Moldovei)

Notă: Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. Timp de lucru 50 minute.

MULT SUCCES!