Sunteți pe pagina 1din 2

Şcoala: Colegiul Agricol şi de Industrie alimentară “Vasile Adamachi”, Iaşi

Disciplina: Ecologie, clasa a-IX-a


Capitolul : Ecosistemul
Lecţia: Nişa ecologică
Data :..........................

FIŞĂ DE LUCRU

1. Definiţi nişa ecologică.

2. Scrieţi şi definiţi principalele componente ale nişei ecologice.

1.

2.

NIŞA
ECOLOGICĂ

3.

4.
3. Analizaţi imaginile organismelor vegetale şi animale prezantate mai jos
şi stabiliţi daca pot ocupa aceaşi nişa ecologică.

1. Fagul 2. Antilopa săritoare

3. Hiena 4. Ciocănitoarea

5. Egretă 6. Leu

7. Salcie 8. Pelicani