Sunteți pe pagina 1din 2

Testul 1.

Completarea foii de observare


Observator: XXXXXXXX
Locul de muncă observat: ATELIER Început observarea la ora: 7:00
MECANIC Terminat observarea la ora: 15:20
Societatea comercială: S.C. Durata observării:8h20min=500 min.(-20)
„WELDING” S.A Data: 05.11.2012
FOAIA DE OBSERVARE NR. 1
Date în legătură cu muncitorul: Organizarea şi modul de servire a
locului de muncă:
Nume: IONESCU Descrierea muncii depuse de executant:
Prenume: GEORGE Muncitorul realizează operaţii de sudare
Marca: 1001 – grad redus de complexitate
Meseria (specializare, funcţie): SUDOR Scule: cleste masa, cleste port
electrod,ciocan,perie
Categ. de încadrare: a 3-a. Dispozitive:banc sudura
Vârsta: 40 ani Alte caracteristici: -
Vechimea în muncă: 22 ani Maşina: EURARC 420
Calificativ profesional: bine Caracteristici: TA=230-400 V; I=70-350A

Nr. Denumirea activităţii Timp curent Durată Simbol


crt. Ora Min.
1. Începutul observării 7 00 - -
2. Îşi pune haine de lucru 7 04 4 Tpî
3. Pregăteşte aparatul 7 10 6 Tpî
4. Primeşte sarcina de muncă 7 15 5 Tpî
5. Primeşte semifabricate 7 26 11 tso
6. Examinează desenul de ansamblu 7 27 1 ta
7. Sudează 9 44 137 tb
8. Bea apă 9 45 1 ton
9. Discută cu un coleg 9 47 2 td
10. Sudează 11 00 73 tb
11. Pauza 11 20 - -
12. Sudează 12 44 84 tb
13. Predă piesele finite 12 45 1 ta
14. Primeşte alt lot de piese 12 47 2 tso
15. Se duce la dulap după electrozi 12 50 3 tso
16. Sudează 14 35 105 tb
17. Strânge piesele şi le predă 14 40 5 ta
18. Strânge sculele şi predă schimbul 14 45 5 Tpî
19. Curăţă locul de muncă şi pleacă 15 20 35 Tpî

TOTAL - - 480min -
*) Pauza de masă nu se ia în considerare la calculul duratei totale a timpului de muncă (şi nici la cea a duratei
observării)

Balanţa timpului de muncă


Durata consumului de timp
[min]
Categoriile de timp Simbol
+/-
Admis Înreg.
(4) – (3)
1 2 3 4 5
Timp de pregătire-încheiere Tpî 14 55 +41
Timp operativ Top 460 406 -54
Timp de bază tb 400 399 -1
Timp ajutător ta 60 7 -53
Timp de servire a locului de muncă Tsl 47 16 -31
Timp de servire tehnică tst 27 0 -27
Timp de servire organizatorică tso 20 16 -4
Timp de întreruperi reglementate Tîr
20 1 -19
Timp de odihnă şi necesităţi fiziologice ton
20 1 -19
Timp de întreruperi datorat tehnologiei şi tto
0 0 0
organizării
Timp de întreruperi nereglementate Tîn 0 2 +2
Timp de întreruperi ind. de executant ti 0 0 0
Timp de întreruperi dependent de executant td 0 2 +2
Total timp de muncă (min) TM 541 480 -61

Centralizarea consumului de timp


Ora Tpî ta tb ton tso Tîn
7.00-7.04 4
7.04-7.10 6
7.10-7.15 5
7.15-7.26 11 400
7.26-7.27 1 300
7.27-9.44 137
9.44-9.45 1 200 399 Est
9.45-9.47 2
9.47-11.00 73 100
11.00-11.20 0 55 7 1 16 2
11.20-12.44 84
12.44-12.45 1
Tpi ta tb ton tso Tin
12.45-12.47 2
12.47-12.50 3
12.50-14.35 105
14.35-14.40 5
14.40-14.45 5
14.45-15.20 35
TOTAL 55 7 399 1 16 2