Sunteți pe pagina 1din 3

Test de exersare Nr.

1
Semestrul II

Numele, prenumele elevului (ei) ___________________________________________ Grupa ______

Nr. Itemi Scor


1 Citește cu atenție întrebările de mai jos și încercuiește varianta corectă de L
răspuns: 0
1.Prima centrală geotermică din lume a fost construită în: 1
a) Italia b) Germania c) S.U.A d) Brazilia 2
2.Cele mai mari rezerve de aur sunt în statele: 3
a) R.A.S, Venezuela b) Australia, China
c) Canada, India d) R.A.S, S.U.A
3.Care organizație internațională se preocupă de extracția, exportul și condițiile
comerțului cu petrol:
a) UE b) ASEAN c) OPEC d) NAFTA

2 Citește afirmațiile de mai jos. Dacă afirmația este adevărată, încercuiește litera A, L
dacă consideri afirmația falsă, încercuiește litera F. Dacă ai încercuit litera F, scrie 0
pe spațiile libere, în locul cuvintelor subliniate, alte cuvinte care fac afirmația 1
adevărată. 2
3
A F Apatitele sunt acumulări sedimentare de substanțe organice (schelete de pești, 4
cochilii) pe fundul mărilor. 5
___________________________________________________________________ 6
A F Ca formă de guvernare S.U.A este republică parlamentară. 7
___________________________________________________________________ 8
A F Ramura principală a agriculturii României este zootehnia.
___________________________________________________________________
A F India a fost cea mai bogată colonie a Angliei, reprezentând o ,,perlă,, în
Coroana Britanică.
___________________________________________________________________

3 Stabilește corespondența dintre sectoarele economiei din coloana A și ramurile L


economiei din coloana B. Scrie cifrele corespunzătoare din coloana B, pe liniile 0
din coloana A. 1
2
Coloana A Coloana B 3
4
______ A. Sectorul primar 1.Industria chimică 5
2.Silvicultura 6
3.Industria ușoară 7
______ B. Sectorul secundar 4.Învățământul 8
5.Transporturile
6.Industria extractivă
______ C. Sectorul terțiar 7.Ocrotirea sănătății
8.Creșterea animalelor
4 În listele propuse mai jos subliniază: L
0
a) trei hidrocentrale care sunt cele mai mari de pe Glob: 1
Chiba, Kendal, Itaipu, Grand Colee, Kasima, Guri. 2
3
b) trei bazine carbonifere din Marea Britanie: 4
Peciora, Yorkshire, Ruhr, Lancashire, Scoției, Datong. 5
6
5 Clasifică subramurile industriei enumerate mai jos, conform principalului factor L
de localizare (amplasare). Scrie în tabel, factorul de localizare și câte două 0
exemple de subramuri corespunzătoare. 1
Industria utilajului agricol, electrotehnică, industria celulozei și hârtiei, industria 2
detergenților, industria îngrășămintelor azotate, industria de parfumerie. 3
4
Factorul de localizare: Factorul de localizare: Factorul de localizare: 5
6
7
8
9

6 Explică succint trei factori care au favorizat dezvoltarea economică a S.U.A într-o L
perioadă istorică relativ scurtă, depășind nivelul de dezvotare economică a țărilor 0
din Europa și devenind prima țară industrială din lume. 1
2
a) ________________________________________________________________________ 3
___________________________________________________________________________ 4
___________________________________________________________________________ 5
6
b) ________________________________________________________________________ 7
___________________________________________________________________________ 8
___________________________________________________________________________ 9

c) ________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

7 Apreciază poziția economico-geografică a Germaniei față de căile de transport, L


utilizează hărțile necesare: 0
1
a) față de căile de transport maritime: 2
___________________________________________________________________________ 3
___________________________________________________________________________ 4
___________________________________________________________________________ 5
___________________________________________________________________________ 6

b) față de căile de transport terestre:


___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
8 Clasifică produsele finite ale industriei chimice enumerate mai jos, conform L
ramurilor ce le corespund. Scrie în tabel, denumirea ramurii și câte două produse 0
corespunzătoare. 1
Fibre sintetice, sodă caustică, cosmetică, carton, acizi, mase plastice, celuloză, 2
medicamente. 3
Ramura Ramura Ramura Ramura 4
5
6
1. 1. 1. 1. 7
2. 2. 2. 2. 8

9 Explică un exemplu care reflectă rolul Uniunii Europene în integrarea economică L


europeană. 0
___________________________________________________________________________ 1
___________________________________________________________________________ 2
___________________________________________________________________________ 3
___________________________________________________________________________

10 Argumentează două avantaje ale transportului aerian. L


0
a) ________________________________________________________________________ 1
___________________________________________________________________________ 2
3
b) ________________________________________________________________________ 4
___________________________________________________________________________

11 Explică unul dintre principalii factori care determină: L


0
a) amplasarea uzinelor de producere a aluminiului din Norvegia: 1
___________________________________________________________________________ 2
___________________________________________________________________________ 3
___________________________________________________________________________ 4
b) amplasarea șantierelor navale în Brazilia: 5
___________________________________________________________________________ 6
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Scor total : 70 puncte

Punctaj acumulat: _____________


Nota: ___________

Scala de convertire a punctelor în note:


Nota 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
Punctaj 70-67 66-63 62-52 51-41 40-30 29-18 17-12 11-7 6-1 0