Sunteți pe pagina 1din 30
CONTROLUL SI ASIGURAREA CALITATII CURS ANUL III – UPB_Facultatea de Inginerie Mecanica si Mecatronica TITULAR
CONTROLUL SI ASIGURAREA CALITATII CURS ANUL III – UPB_Facultatea de Inginerie Mecanica si Mecatronica TITULAR

CONTROLUL SI ASIGURAREA CALITATII

CURS ANUL III – UPB_Facultatea de Inginerie Mecanica si Mecatronica TITULAR CURS: S.L. dr. ing. Ioana Udrea

CONTROLUL CALIT ĂŢ II ÎN ÎNTREPRINDERI/ORGANI ZATII
CONTROLUL CALIT ĂŢ II ÎN ÎNTREPRINDERI/ORGANI ZATII

CONTROLUL CALITĂŢII ÎN ÎNTREPRINDERI/ORGANI ZATII

ETAPELE CONTROLULUI CALIT ĂŢ II Ş I OBIECTIVELE SPECIFICE EXCELENTA INDUSTRIALA ■ ORGANIZATIA – produce

ETAPELE CONTROLULUI CALITĂŢII ŞI OBIECTIVELE SPECIFICE

EXCELENTA INDUSTRIALA

ORGANIZATIA

produce profit

satisface clienţii

reducerea preturilor

reducerea termenelor de raspuns

diversificarea si cresterea calitatii produselor

ETAPELE CONTROLULUI CALIT ĂŢ II Ş I OBIECTIVELE SPECIFICE Calitate si diversitate X-Axis Termene Tendinte

ETAPELE CONTROLULUI CALITĂŢII ŞI OBIECTIVELE SPECIFICE

Calitate si

diversitate

X-Axis Termene Tendinte Preturi Z-Axis Y-Axis
X-Axis
Termene
Tendinte
Preturi
Z-Axis
Y-Axis
SPIRALA CALITATII – PROF. J. M. JURAN cercetare operatii service vânzări analize, probe, încercări inspecţie,

SPIRALA CALITATII – PROF. J. M. JURAN

cercetare
cercetare
SPIRALA CALITATII – PROF. J. M. JURAN cercetare operatii service vânzări analize, probe, încercări inspecţie,
operatii service
operatii service
vânzări
vânzări
analize, probe, încercări inspecţie, control
analize, probe, încercări
inspecţie, control

cercetare

controlul fabricaţiei concepţie (proiectare constructivă) fabricaţie proiectare execuţie SDV tehnologică
controlul fabricaţiei
concepţie (proiectare
constructivă)
fabricaţie
proiectare
execuţie SDV
tehnologică
aprovizionare
(inclusiv subfurnizori)
planificarea fabricaţiei
(proiectare organizatorică)
ETAPELE CONTROLULUI CALIT ĂŢ II Ş I OBIECTIVELE SPECIFICE ■ Pentru fiecare etapa (din spirala

ETAPELE CONTROLULUI CALITĂŢII ŞI OBIECTIVELE SPECIFICE

Pentru fiecare etapa (din spirala calitatii)

definirea indicatorilor care trebuie urmăriţi în funcţie de specificul etapei;

verificarea concordanţei dintre valorile efectiv obţinute în etapa respectivă şi indicatorii definiţi anterior.

ETAPELE CONTROLULUI CALIT ĂŢ II Ş I OBIECTIVELE SPECIFICE TIPURI DE CONTROL – IN FUNCTIE

ETAPELE CONTROLULUI CALITĂŢII ŞI OBIECTIVELE SPECIFICE

TIPURI DE CONTROL – IN FUNCTIE DE ACTIVITATEA CONTROLATA

Controlul în etapa de concepţie si proiectare

Pregătirea materială a fabricaţiei

Controlul în procesul de fabricaţie

Controlul produselor finite

Controlul calităţii produselor la beneficiari

ETAPELE CONTROLULUI CALIT ĂŢ II Ş I OBIECTIVELE SPECIFICE CONTROLUL ÎN ETAPA DE CONCEP Ţ

ETAPELE CONTROLULUI CALITĂŢII ŞI OBIECTIVELE SPECIFICE

CONTROLUL ÎN ETAPA DE CONCEPŢIE SI PROIECTARE

cerintele exprimate
cerintele
exprimate
cunostiintele existente
cunostiintele
existente
SI PROIECTARE cerintele exprimate cunostiintele existente PROIECTAREA PRODUS: -satisfice cerintele -este realizabil
SI PROIECTARE cerintele exprimate cunostiintele existente PROIECTAREA PRODUS: -satisfice cerintele -este realizabil
PROIECTAREA
PROIECTAREA

PRODUS:

-satisfice cerintele -este realizabil industrial

ETAPELE CONTROLULUI CALIT ĂŢ II Ş I OBIECTIVELE SPECIFICE CONTROLUL ÎN ETAPA DE CONCEP Ţ

ETAPELE CONTROLULUI CALITĂŢII ŞI OBIECTIVELE SPECIFICE

CONTROLUL ÎN ETAPA DE CONCEPŢIE SI PROIECTARE

Etapa de conceptie si proiectare

documentare largă asupra produselor similare realizate pe plan mondial;

previziune asupra calităţii viitorului produs, în vederea alegerii variantei optime de proiectare;

studiu de piaţă;

studiul capacităţii produselor de a satisface cerinţele beneficiarilor;

proiectarea propriu-zisa;

stabilirea tehnologiei de fabricaţie;

proiectarea fabricaţiei.

ETAPELE CONTROLULUI CALIT ĂŢ II Ş I OBIECTIVELE SPECIFICE CONTROLUL ÎN ETAPA DE CONCEP Ţ

ETAPELE CONTROLULUI CALITĂŢII ŞI OBIECTIVELE SPECIFICE

CONTROLUL ÎN ETAPA DE CONCEPŢIE SI PROIECTARE

Proiectarea propriu-zisa:

organizarea etapei de proiectare:

definiţia responsabilităţilor;

interfaţa între diferite grupuri tehnice etc.

pregătirea obiectivelor proiectării:

planificarea fazelor de proiectare (planului calitate), care trebuie să cuprindă şi etape de revizie a proiectării;

respectarea normelor si a reglementărilor;

definirea criteriilor de calitate la proiectare;

verificarea proiectării:

de către persoane desemnate datorită competenţei lor;

pe baza măsurilor corespunzătoare (calcule în paralel sau probe).

ETAPELE CONTROLULUI CALIT ĂŢ II Ş I OBIECTIVELE SPECIFICE PREG Ă TIREA MATERIAL Ă A

ETAPELE CONTROLULUI CALITĂŢII ŞI OBIECTIVELE SPECIFICE

PREGĂTIREA MATERIALĂ A FABRICAŢIEI

elaborarea planificărilor tehnico-economice şi calendaristice

determinarea necesarului de materii prime, materiale, semifabricate, combustibil şi energie PREGATIREA MATERIALA A
determinarea necesarului
de materii prime,
materiale, semifabricate,
combustibil şi energie
PREGATIREA MATERIALA A
FABRICATIEI
schimbări de fluxuri
tehnologice
organizarea aprovizionării
întreprinderii
schimbări organizatorice
şi reamplasări
achiziţia de maşini, utilaje
şi echipamente necesare
sau execuţia acestora în
regie proprie (după caz)
stabilirea programului de
fabricaţie
asigurarea personalului
specializat, inclusiv
formarea acestuia
(după caz) stabilirea programului de fabricaţie asigurarea personalului specializat, inclusiv formarea acestuia
ETAPELE CONTROLULUI CALIT ĂŢ II Ş I OBIECTIVELE SPECIFICE PREG Ă TIREA MATERIAL Ă A

ETAPELE CONTROLULUI CALITĂŢII ŞI OBIECTIVELE SPECIFICE

PREGĂTIREA MATERIALĂ A FABRICAŢIEI

Controlul calitatii in aceasta etapa:

asigurarea competenţei profesionale a personalului;

efectuarea de reglaje şi reamplasări;

aprovizionarea tehnico-materială ritmică.

ETAPELE CONTROLULUI CALIT ĂŢ II Ş I OBIECTIVELE SPECIFICE CONTROLUL ÎN PROCESUL DE FABRICA Ţ

ETAPELE CONTROLULUI CALITĂŢII ŞI OBIECTIVELE SPECIFICE

CONTROLUL ÎN PROCESUL DE FABRICAŢIE

punct cheie de control punct cheie de control calitatea calitatea FABRICATIA conceptiei productiei punct cheie
punct cheie de control
punct cheie de control
calitatea
calitatea
FABRICATIA
conceptiei
productiei
punct cheie de control
punct cheie de control
punct cheie de control
ETAPELE CONTROLULUI CALIT ĂŢ II Ş I OBIECTIVELE SPECIFICE CONTROLUL ÎN PROCESUL DE FABRICA Ţ

ETAPELE CONTROLULUI CALITĂŢII ŞI OBIECTIVELE SPECIFICE

CONTROLUL ÎN PROCESUL DE FABRICAŢIE

Obiectivele controlului în procesul de fabricaţie sunt:

executarea strictă a produselor şi operaţiilor prevăzute în documentaţia tehnică;

obţinerea de produse cu indicii calitativi proiectaţi;

realizarea randamentelor, productivităţii şi consumurilor normate.

ETAPELE CONTROLULUI CALIT ĂŢ II Ş I OBIECTIVELE SPECIFICE CONTROLUL PRODUSELOR FINITE ■ Controlul produselor

ETAPELE CONTROLULUI CALITĂŢII ŞI OBIECTIVELE SPECIFICE

CONTROLUL PRODUSELOR FINITE

Controlul produselor finite = verificarea concordanţei între valorile înscrise în documentaţia de execuţie şi valorile efectiv realizate în urma procesului de fabricaţie.

verificarea preciziei determinărilor, în vederea stabilirii gradului de încredere în acestea;

verificarea gradului de protecţie a ambalajului;

comportarea în timpul depozitării, transportului, manipulării.

ETAPELE CONTROLULUI CALIT ĂŢ II Ş I OBIECTIVELE SPECIFICE CONTROLUL CALIT ĂŢ II PRODUSELOR LA

ETAPELE CONTROLULUI CALITĂŢII ŞI OBIECTIVELE SPECIFICE

CONTROLUL CALITĂŢII PRODUSELOR LA BENEFICIARI

În această etapă, obiectivele controlului au în vedere:

comportarea produselor în exploatare;

colectarea de critici, observaţii, tendinţe de evoluţie a fenomenelor care afectează funcţionarea.

METODE DE CONTROL AL CALIT ĂŢ II LOTURILOR DE PRODUSE ■ Controlul calitatii se poate

METODE DE CONTROL AL CALITĂŢII LOTURILOR DE PRODUSE

Controlul calitatii se poate realiza prin doua moduri:

controlul calitatii produsului, urmarind daca ansamblul caracteristicilor acestuia

este la nivelul referentialului (documentatie, specificatie, norma, standard etc.)

controlul procesului de realizare a produsului, respectiv o operatie in cadrul unui

proces sau procesul in ansamblu.

Orice activitate de control se desfasoara pe baza unor planuri de control specifice produsului respectiv si mentionate in documentatia aferenta produsului in care se specifica: ce se controleaza, cand, unde, cum si de catre cine, precum si criteriile de acceptare sau de respingere.

In cele urmeaza, sunt prezentate metode de control care sunt mentionate in documentele referitoare la tehnologiile de fabricare. Acestea pot fi realizate fie de operatorul care realizeaza efectiv operatia in cadrul procesului de fabricatie, fie de un controlor.

METODE DE CONTROL AL CALIT ĂŢ II LOTURILOR DE PRODUSE ■ Opera ţ iile de

METODE DE CONTROL AL CALITĂŢII LOTURILOR DE PRODUSE

Operaţiile de control sau încercări trebuie însoţite de instrucţiuni de lucru foarte precise, care trebuie să cuprindă referiri la:

caracteristicile parametrilor care trebuie verificaţi;

controlul sau încercarea echipamentelor sau instrumentelor ce urmează a fi folosite;

condiţiile de mediu ce urmează a fi menţinute în timpul încercărilor;

metoda de examinare sau încercare, proceduri de prelevare a probelor

documentarea rezultatelor verificării proceselor de fabricaţie;

instrucţiuni asupra verificărilor de autentificare sau de confirmare efectuate de personalul de supraveghere;

identificarea persoanelor sau grupurilor cărora li se vor comunica rezultatele încercărilor.

METODE DE CONTROL AL CALIT ĂŢ II LOTURILOR DE PRODUSE ■ In procesul de fabricatie

METODE DE CONTROL AL CALITĂŢII LOTURILOR DE PRODUSE

In procesul de fabricatie se pot utiliza urmatoarele metode de control:

Autocontrolul

Controlul în lanţ

Controlul integral (100%)

Controlul prin sondaj empiric

Controlul statistic

METODE DE CONTROL AL CALIT ĂŢ II LOTURILOR DE PRODUSE AUTOCONTROLUL ■ Autocontrolul - considerat

METODE DE CONTROL AL CALITĂŢII LOTURILOR DE PRODUSE

AUTOCONTROLUL

Autocontrolul - considerat a fi cea mai veche metoda de control este efectuat de operator, necesitand indeplinirea mai multor cerinte:

calificare suficienta a operatorului care sa-i permita si efectuarea autocontrolului;

cunoasterea mijloacelor de control si a utilizarii acestora;

interpretarea corecta a rezultatelor;

luarea unor masuri eficiente (actiuni preventive si corective) pentru eliminarea la timp a neconformitatilor in procesul de fabricatie.

METODE DE CONTROL AL CALIT ĂŢ II LOTURILOR DE PRODUSE AUTOCONTROLUL ■ Avantaje:  eficacitate

METODE DE CONTROL AL CALITĂŢII LOTURILOR DE PRODUSE

AUTOCONTROLUL

Avantaje:

eficacitate prin aplicarea la fiecare piesa.

Dezavantaje:

consum mare de timp;

calificare ridicata a personalului care aplica metoda;

nu exclude total inspectia realizata de un controlor specializat.

Aplicabilitate:

productia de serie mica si unicate;

procese insuficient stabilizate.

Observatie: In cadrul procesului tehnologic, autoinspectia reprezinta o faza a operatiei de realizare a produsului controlat.

METODE DE CONTROL AL CALIT ĂŢ II LOTURILOR DE PRODUSE CONTROLUL ÎN LAN Ţ ■

METODE DE CONTROL AL CALITĂŢII LOTURILOR DE PRODUSE

CONTROLUL ÎN LANŢ

Controlul in lant - metoda consta in inspectia efectuata de executant atat a operatiei la care este repartizat cat si a operatiei anterioare din fluxul de fabricatie.

Avantaje:

eficacitate prin dublul control al fiecarei operatii.

Dezavantaje:

creste ciclul de fabricatie;

calificare ridicata a personalului care aplica metoda.

METODE DE CONTROL AL CALIT ĂŢ II LOTURILOR DE PRODUSE CONTROLUL ÎN LAN Ţ ■

METODE DE CONTROL AL CALITĂŢII LOTURILOR DE PRODUSE

CONTROLUL ÎN LANŢ

Aplicabilitate:

la fabricatia in flux;

produse cu rol functional important;

procese si produse cu complexitate mare si cost ridicat.

Observatie: In procesul tehnologic, sunt prevazute doua faze pentru acest tip de control:

una la inceputul operatiei, referitoare la operatia precedenta si alta la sfarsitul operatiei pentru operatia curenta.

METODE DE CONTROL AL CALIT ĂŢ II LOTURILOR DE PRODUSE CONTROLUL INTEGRAL (100%) ■ Controlul

METODE DE CONTROL AL CALITĂŢII LOTURILOR DE PRODUSE

CONTROLUL INTEGRAL (100%)

Controlul intergral - metoda numita si controlul bucata cu bucata sau 100% consta in aplicarea ei la fiecare produs executat. Este realizata de catre personalul specializat de la controlul calitatii.

Avantaje:

eficacitate prin controlul fiecarui produs.

Dezavantaje:

necesita personal numeros;

numar mare de mijloace de control;

timp ridicat alocat operatiei de control;

necesita cheltuieli mari;

neaplicabila in cazul controlului distructiv;

monoton si obositor putand conduce la neatentie;

nu este motivant pentru personalul care executa operatia tehnologica stiind ca dupa

executie urmeaza controlul fiecarui produs;

METODE DE CONTROL AL CALIT ĂŢ II LOTURILOR DE PRODUSE CONTROLUL INTEGRAL (100%) ■ Aplicabilitate:

METODE DE CONTROL AL CALITĂŢII LOTURILOR DE PRODUSE

CONTROLUL INTEGRAL (100%)

Aplicabilitate:

restransa la produsele cu rol functional extrem de important.

Observatie: Constituie operatie distincta in procesul tehnologic alaturi de operatiile tehnologice de prelucrare.

METODE DE CONTROL AL CALIT ĂŢ II LOTURILOR DE PRODUSE CONTROLUL PRIN SONDAJ EMPIRIC ■

METODE DE CONTROL AL CALITĂŢII LOTURILOR DE PRODUSE

CONTROLUL PRIN SONDAJ EMPIRIC

Controlul prin sondaj empiric: Metoda consta in controlul aleator al unor produse din cadrul unui lot fara existenta unor reguli privind marimea esantionului controlat sau a numarului de neconformitati care sa determine respingerea sau acceptarea intregului lot de piese.

Dezavantaje:

conduce la decizii eronate;

o produce efecte negative economice si de imagine atat pentru furnizor cat si pentru

client;

Aplicabilitate:

nu se recomanda

METODE DE CONTROL AL CALIT ĂŢ II LOTURILOR DE PRODUSE CONTROLUL STATISTIC ■ Controlul statistic

METODE DE CONTROL AL CALITĂŢII LOTURILOR DE PRODUSE

CONTROLUL STATISTIC

Controlul statistic - presupune prelevarea şi controlarea în totalitate a unui eşantion de dimensiune n dintr-un lot de produse finite de dimensiune N. Rezultatele obţinute permit să se formuleze aserţiuni şi concluzii asupra întregului lot sau proces de fabricaţie.

Dezavantaje:

nu se poate aplica la serii foarte mici de produse;

neaplicabil in cazul neconformitatilor critice care creeaza un pericol pentru utilizatorii

produselor.

METODE DE CONTROL AL CALIT ĂŢ II LOTURILOR DE PRODUSE CONTROLUL STATISTIC ■ Aplicabilitate: 

METODE DE CONTROL AL CALITĂŢII LOTURILOR DE PRODUSE

CONTROLUL STATISTIC

Aplicabilitate:

in productia de serie, indiferent de natura produsului controlat; controlul pe flux a unor parametri (temperatura, presiune, concentratie etc.);

in productia de unicat a unor piese complexe; se grupeaza dimensiunile piesei in

functie de toleranta acestora, dupa care, se controleaza un numar de dimensiuni din fiecare

categorie prin esantionare;

atat in cazul unor caracteristici masurabile cat si in cazul unor caracteristici

exprimate prin atribute ( atunci cand neconformitatile se pot cuantifica, existand numai doua valori caracteristice: acceptat – neacceptat, admis-respins etc.)

Observatie: In procesul tehnologic, controlul statistic apare ca operatie distincta.

METODE DE CONTROL AL CALIT ĂŢ II LOTURILOR DE PRODUSE CONTROLUL STATISTIC ■ Metode statistice

METODE DE CONTROL AL CALITĂŢII LOTURILOR DE PRODUSE

CONTROLUL STATISTIC

Metode statistice ce pot fi utile unei organizatii pentru dezvoltarea, implementarea si mentinerea managementului calitatii:

Statistica descriptiva (Descriptive statistics)

Design-ul de experimete (Design of experiments)

Testarea ipotezelor (Hypothesis testing)

Analiza masurarii (Measurement analysis)

Analiza capacitatii proceselor (Process capability analysis)

Analiza de regresie (Regression analysis)

Analiza fiabilitatii (Reliability analysis)

Esantionarea (Sampling)

Simularea (Simulation)

Diagrame de control al proceselor statistice (Statistical process control (SPC) charts)

METODE DE CONTROL AL CALIT ĂŢ II LOTURILOR DE PRODUSE CONTROLUL STATISTIC ■ Controlul statistic

METODE DE CONTROL AL CALITĂŢII LOTURILOR DE PRODUSE

CONTROLUL STATISTIC

Controlul statistic al proceselor

se bazeaza pe principiul că toate procesele au o variaţie intrinsecă/proprie

dacă se poate stabili intervalul de toleranţă pentru aceasta varitie se pot prevedea nivelurile de calitate si indica eventualele corecţii

Aplicabilitate:

stabilitatea proceselor de fabricatie;

capabilitatea proceselor de fabricatie;

precizia de realizare a caracteristicilor de calitate controlate.