Sunteți pe pagina 1din 30

CONTROLUL SI

ASIGURAREA CALITATII
CURS ANUL III – UPB_Facultatea de Inginerie
Mecanica si Mecatronica
TITULAR CURS: S.L. dr. ing. Ioana Udrea
CONTROLUL CALITĂŢII ÎN
ÎNTREPRINDERI/ORGANI
ZATII
ETAPELE CONTROLULUI CALITĂŢII ŞI OBIECTIVELE SPECIFICE
EXCELENTA INDUSTRIALA

■ ORGANIZATIA
– produce profit
– satisface clienţii
 reducerea preturilor
 reducerea termenelor de raspuns
 diversificarea si cresterea calitatii produselor
ETAPELE CONTROLULUI CALITĂŢII ŞI OBIECTIVELE SPECIFICE

Calitate si
diversitate

Y-Axis

X-Axis
Termene
is
Ax
Z-

Tendinte
Preturi
SPIRALA CALITATII – PROF. J. M. JURAN
cercetare

operatii service

vânzări

analize, probe, încercări

inspecţie, control cercetare

controlul fabricaţiei concepţie (proiectare


constructivă)
fabricaţie
proiectare
execuţie SDV tehnologică

aprovizionare planificarea fabricaţiei


(inclusiv subfurnizori) (proiectare organizatorică)
ETAPELE CONTROLULUI CALITĂŢII ŞI OBIECTIVELE SPECIFICE

■ Pentru fiecare etapa (din spirala calitatii)

– definirea indicatorilor care trebuie urmăriţi în funcţie de specificul etapei;


– verificarea concordanţei dintre valorile efectiv obţinute în etapa respectivă şi
indicatorii definiţi anterior.
ETAPELE CONTROLULUI CALITĂŢII ŞI OBIECTIVELE SPECIFICE
TIPURI DE CONTROL – IN FUNCTIE DE ACTIVITATEA CONTROLATA

■ Controlul în etapa de concepţie si proiectare


■ Pregătirea materială a fabricaţiei
■ Controlul în procesul de fabricaţie
■ Controlul produselor finite
■ Controlul calităţii produselor la beneficiari
ETAPELE CONTROLULUI CALITĂŢII ŞI OBIECTIVELE SPECIFICE
CONTROLUL ÎN ETAPA DE CONCEPŢIE SI PROIECTARE

cerintele
exprimate
PRODUS:
PROIECTAREA -satisfice cerintele
-este realizabil industrial
cunostiintele
existente
ETAPELE CONTROLULUI CALITĂŢII ŞI OBIECTIVELE SPECIFICE
CONTROLUL ÎN ETAPA DE CONCEPŢIE SI PROIECTARE

■ Etapa de conceptie si proiectare


– documentare largă asupra produselor similare realizate pe plan mondial;
– previziune asupra calităţii viitorului produs, în vederea alegerii variantei optime
de proiectare;
– studiu de piaţă;
– studiul capacităţii produselor de a satisface cerinţele beneficiarilor;
– proiectarea propriu-zisa;
– stabilirea tehnologiei de fabricaţie;
– proiectarea fabricaţiei.
ETAPELE CONTROLULUI CALITĂŢII ŞI OBIECTIVELE SPECIFICE
CONTROLUL ÎN ETAPA DE CONCEPŢIE SI PROIECTARE

■ Proiectarea propriu-zisa:
– organizarea etapei de proiectare:
 definiţia responsabilităţilor;
 interfaţa între diferite grupuri tehnice etc.
– pregătirea obiectivelor proiectării:
 planificarea fazelor de proiectare (planului calitate), care trebuie să cuprindă şi
etape de revizie a proiectării;
 respectarea normelor si a reglementărilor;
 definirea criteriilor de calitate la proiectare;
– verificarea proiectării:
 de către persoane desemnate datorită competenţei lor;
 pe baza măsurilor corespunzătoare (calcule în paralel sau probe).
ETAPELE CONTROLULUI CALITĂŢII ŞI OBIECTIVELE SPECIFICE
PREGĂTIREA MATERIALĂ A FABRICAŢIEI
elaborarea planificărilor
tehnico-economice şi
calendaristice
determinarea necesarului
de materii prime, PREGATIREA MATERIALA A schimbări de fluxuri
materiale, semifabricate, FABRICATIEI tehnologice
combustibil şi energie

organizarea aprovizionării
schimbări organizatorice
întreprinderii
şi reamplasări
achiziţia de maşini, utilaje
şi echipamente necesare asigurarea personalului
sau execuţia acestora în stabilirea programului de specializat, inclusiv
regie proprie (după caz) fabricaţie formarea acestuia
ETAPELE CONTROLULUI CALITĂŢII ŞI OBIECTIVELE SPECIFICE
PREGĂTIREA MATERIALĂ A FABRICAŢIEI

■ Controlul calitatii in aceasta etapa:


– asigurarea competenţei profesionale a personalului;
– efectuarea de reglaje şi reamplasări;
– aprovizionarea tehnico-materială ritmică.
ETAPELE CONTROLULUI CALITĂŢII ŞI OBIECTIVELE SPECIFICE
CONTROLUL ÎN PROCESUL DE FABRICAŢIE

punct cheie de control

punct cheie de control

calitatea calitatea
FABRICATIA
conceptiei productiei

punct cheie de control


punct cheie de control

punct cheie de control


ETAPELE CONTROLULUI CALITĂŢII ŞI OBIECTIVELE SPECIFICE
CONTROLUL ÎN PROCESUL DE FABRICAŢIE

■ Obiectivele controlului în procesul de fabricaţie sunt:


– executarea strictă a produselor şi operaţiilor prevăzute în documentaţia
tehnică;
– obţinerea de produse cu indicii calitativi proiectaţi;
– realizarea randamentelor, productivităţii şi consumurilor normate.
ETAPELE CONTROLULUI CALITĂŢII ŞI OBIECTIVELE SPECIFICE
CONTROLUL PRODUSELOR FINITE

■ Controlul produselor finite = verificarea concordanţei între valorile înscrise în


documentaţia de execuţie şi valorile efectiv realizate în urma procesului de fabricaţie.

– verificarea preciziei determinărilor, în vederea stabilirii gradului de încredere în


acestea;
– verificarea gradului de protecţie a ambalajului;
– comportarea în timpul depozitării, transportului, manipulării.
ETAPELE CONTROLULUI CALITĂŢII ŞI OBIECTIVELE SPECIFICE
CONTROLUL CALITĂŢII PRODUSELOR LA BENEFICIARI

■ În această etapă, obiectivele controlului au în vedere:


– comportarea produselor în exploatare;
– colectarea de critici, observaţii, tendinţe de evoluţie a fenomenelor care
afectează funcţionarea.
METODE DE CONTROL AL CALITĂŢII LOTURILOR DE PRODUSE

■ Controlul calitatii se poate realiza prin doua moduri:


 controlul calitatii produsului, urmarind daca ansamblul caracteristicilor acestuia
este la nivelul referentialului (documentatie, specificatie, norma, standard etc.)
 controlul procesului de realizare a produsului, respectiv o operatie in cadrul unui
proces sau procesul in ansamblu.
■ Orice activitate de control se desfasoara pe baza unor planuri de control specifice produsului
respectiv si mentionate in documentatia aferenta produsului in care se specifica: ce se
controleaza, cand, unde, cum si de catre cine, precum si criteriile de acceptare sau de
respingere.
■ In cele urmeaza, sunt prezentate metode de control care sunt mentionate in documentele
referitoare la tehnologiile de fabricare. Acestea pot fi realizate fie de operatorul care
realizeaza efectiv operatia in cadrul procesului de fabricatie, fie de un controlor.
METODE DE CONTROL AL CALITĂŢII LOTURILOR DE PRODUSE

■ Operaţiile de control sau încercări trebuie însoţite de instrucţiuni de lucru foarte precise, care
trebuie să cuprindă referiri la:
– caracteristicile parametrilor care trebuie verificaţi;
– controlul sau încercarea echipamentelor sau instrumentelor ce urmează a fi folosite;
– condiţiile de mediu ce urmează a fi menţinute în timpul încercărilor;
– metoda de examinare sau încercare, proceduri de prelevare a probelor
– documentarea rezultatelor verificării proceselor de fabricaţie;
– instrucţiuni asupra verificărilor de autentificare sau de confirmare efectuate de
personalul de supraveghere;
– identificarea persoanelor sau grupurilor cărora li se vor comunica rezultatele
încercărilor.
METODE DE CONTROL AL CALITĂŢII LOTURILOR DE PRODUSE

■ In procesul de fabricatie se pot utiliza urmatoarele metode de control:

– Autocontrolul
– Controlul în lanţ
– Controlul integral (100%)
– Controlul prin sondaj empiric
– Controlul statistic
METODE DE CONTROL AL CALITĂŢII LOTURILOR DE PRODUSE
AUTOCONTROLUL

■ Autocontrolul - considerat a fi cea mai veche metoda de control este efectuat de operator,
necesitand indeplinirea mai multor cerinte:
 calificare suficienta a operatorului care sa-i permita si efectuarea autocontrolului;
 cunoasterea mijloacelor de control si a utilizarii acestora;
 interpretarea corecta a rezultatelor;
 luarea unor masuri eficiente (actiuni preventive si corective) pentru eliminarea la timp a
neconformitatilor in procesul de fabricatie.
METODE DE CONTROL AL CALITĂŢII LOTURILOR DE PRODUSE
AUTOCONTROLUL

■ Avantaje:
 eficacitate prin aplicarea la fiecare piesa.
■ Dezavantaje:
 consum mare de timp;
 calificare ridicata a personalului care aplica metoda;
 nu exclude total inspectia realizata de un controlor specializat.
■ Aplicabilitate:
 productia de serie mica si unicate;
 procese insuficient stabilizate.
■ Observatie: In cadrul procesului tehnologic, autoinspectia reprezinta o faza a operatiei de
realizare a produsului controlat.
METODE DE CONTROL AL CALITĂŢII LOTURILOR DE PRODUSE
CONTROLUL ÎN LANŢ

■ Controlul in lant - metoda consta in inspectia efectuata de executant atat a operatiei la care
este repartizat cat si a operatiei anterioare din fluxul de fabricatie.
■ Avantaje:
 eficacitate prin dublul control al fiecarei operatii.
■ Dezavantaje:
 creste ciclul de fabricatie;
 calificare ridicata a personalului care aplica metoda.
METODE DE CONTROL AL CALITĂŢII LOTURILOR DE PRODUSE
CONTROLUL ÎN LANŢ

■ Aplicabilitate:
 la fabricatia in flux;
 produse cu rol functional important;
 procese si produse cu complexitate mare si cost ridicat.
■ Observatie: In procesul tehnologic, sunt prevazute doua faze pentru acest tip de control:
una la inceputul operatiei, referitoare la operatia precedenta si alta la sfarsitul operatiei
pentru operatia curenta.
METODE DE CONTROL AL CALITĂŢII LOTURILOR DE PRODUSE
CONTROLUL INTEGRAL (100%)

■ Controlul intergral - metoda numita si controlul bucata cu bucata sau 100% consta in
aplicarea ei la fiecare produs executat. Este realizata de catre personalul specializat de la
controlul calitatii.
■ Avantaje:
 eficacitate prin controlul fiecarui produs.
■ Dezavantaje:
 necesita personal numeros;
 numar mare de mijloace de control;
 timp ridicat alocat operatiei de control;
 necesita cheltuieli mari;
 neaplicabila in cazul controlului distructiv;
 monoton si obositor putand conduce la neatentie;
 nu este motivant pentru personalul care executa operatia tehnologica stiind ca dupa
executie urmeaza controlul fiecarui produs;
METODE DE CONTROL AL CALITĂŢII LOTURILOR DE PRODUSE
CONTROLUL INTEGRAL (100%)

■ Aplicabilitate:
 restransa la produsele cu rol functional extrem de important.
■ Observatie: Constituie operatie distincta in procesul tehnologic alaturi de operatiile
tehnologice de prelucrare.
METODE DE CONTROL AL CALITĂŢII LOTURILOR DE PRODUSE
CONTROLUL PRIN SONDAJ EMPIRIC

■ Controlul prin sondaj empiric: Metoda consta in controlul aleator al unor produse din cadrul
unui lot fara existenta unor reguli privind marimea esantionului controlat sau a numarului de
neconformitati care sa determine respingerea sau acceptarea intregului lot de piese.
■ Dezavantaje:
 conduce la decizii eronate;
 o produce efecte negative economice si de imagine atat pentru furnizor cat si pentru
client;
■ Aplicabilitate:
 nu se recomanda
METODE DE CONTROL AL CALITĂŢII LOTURILOR DE PRODUSE
CONTROLUL STATISTIC

■ Controlul statistic - presupune prelevarea şi controlarea în totalitate a unui eşantion de


dimensiune n dintr-un lot de produse finite de dimensiune N. Rezultatele obţinute permit să
se formuleze aserţiuni şi concluzii asupra întregului lot sau proces de fabricaţie.
■ Dezavantaje:
 nu se poate aplica la serii foarte mici de produse;
 neaplicabil in cazul neconformitatilor critice care creeaza un pericol pentru utilizatorii
produselor.
METODE DE CONTROL AL CALITĂŢII LOTURILOR DE PRODUSE
CONTROLUL STATISTIC

■ Aplicabilitate:
 in productia de serie, indiferent de natura produsului controlat;
 controlul pe flux a unor parametri (temperatura, presiune, concentratie etc.);
 in productia de unicat a unor piese complexe; se grupeaza dimensiunile piesei in
functie de toleranta acestora, dupa care, se controleaza un numar de dimensiuni din fiecare
categorie prin esantionare;
 atat in cazul unor caracteristici masurabile cat si in cazul unor caracteristici
exprimate prin atribute ( atunci cand neconformitatile se pot cuantifica, existand numai doua
valori caracteristice: acceptat – neacceptat, admis-respins etc.)
 Observatie: In procesul tehnologic, controlul statistic apare ca operatie distincta.
METODE DE CONTROL AL CALITĂŢII LOTURILOR DE PRODUSE
CONTROLUL STATISTIC

■ Metode statistice ce pot fi utile unei organizatii pentru dezvoltarea, implementarea si


mentinerea managementului calitatii:
– Statistica descriptiva (Descriptive statistics)
– Design-ul de experimete (Design of experiments)
– Testarea ipotezelor (Hypothesis testing)
– Analiza masurarii (Measurement analysis)
– Analiza capacitatii proceselor (Process capability analysis)
– Analiza de regresie (Regression analysis)
– Analiza fiabilitatii (Reliability analysis)
– Esantionarea (Sampling)
– Simularea (Simulation)
– Diagrame de control al proceselor statistice (Statistical process control (SPC) charts)
METODE DE CONTROL AL CALITĂŢII LOTURILOR DE PRODUSE
CONTROLUL STATISTIC

■ Controlul statistic al proceselor


– se bazeaza pe principiul că toate procesele au o variaţie intrinsecă/proprie
– dacă se poate stabili intervalul de toleranţă pentru aceasta varitie  se pot prevedea
nivelurile de calitate si indica eventualele corecţii

■ Aplicabilitate:
 stabilitatea proceselor de fabricatie;
 capabilitatea proceselor de fabricatie;
 precizia de realizare a caracteristicilor de calitate controlate.