Sunteți pe pagina 1din 7

Colegiul Naţional Inspectoratul Şcolar

Judeţean Galaţi
“Mihail Kogălniceanu”

INVITAŢIE

Colegiul Naţional „Mihail Kogălniceanu” Galaţi vă invită


să participaţi la activitatea „Apa Izvorul Vieţii”
a proiectului naţional „Supravieţuitorii Climei” ediţia VIII,
înscris în CAEN 2019, nr. 3016/09.01.2019 – poziţia 101 care va avea loc în
perioada 31 mai – 07 iunie 2019

DESCRIEREA ACTIVITĂŢII
Activitatea “Apa Izvorul Vieţii” vizeazǎ Ziua Mondialǎ a Apei şi este o oportunitate pentru
afirmarea elevilor interesaţi de domeniul protecţiei resursei de apă, implicarea acestora reprezentând
un garant al unui veritabil schimb de valori intelectuale. Activitatea constă în desfăşurarea unui
workshop cu tema “Pământului îi este sete”, în cadrul căruia vă sugerăm să participaţi la
următoarele secţiuni:
A. Secţiunea – ”Apa în culori”- Expoziţie de fotografie/desen
B. Secţiunea – Workshop
֍ Determinări chimice de laborator: “Duritatea apei, alcalinitatea, aciditatea”,
“Filtrarea apei”

֍ Degradarea hidrosferei – prezentari ppt


C. Secţiunea - Rebus/Aritmogrif/Ghicitori cu tema Aqua / Magia apei Fiecare şcoalǎ
partenerǎ poate invita alte şcoli care sǎ participe cu o echipă formatǎ din patru elevi
din ciclul liceal şi gimnazial (VIII-XII).
D. Secţiunea - Eseu ştiinţific
Pentru secțiunile B și C fiecare școală participantă va stabili data desfășurării activității.
Vǎ rugăm sǎ ne trimiteţi fotografii la sfârșitul activitǎţii pe care sa le postǎm ulterior pe site-ul
proiectului http://supravietuitoriiclimei.weebly.com/. Profesorii care vor coordona această activitate
şi cărora le puteţi trimite informaţiile solicitate sunt : Ganea Mariana, Bulgaru Mariana, Rolea
Cristian, Amarine Cătălina (laborant), la adresa sclimei@yahoo.com
Informaţii despre modul de organizare şi programa orientativă a lucrărilor workshop-ului se
regǎsesc în Anexa nr.1 atașatǎ acestei invitaţii.

Director, Coordonatori proiect,


prof. MĂDĂLINA POPESCU prof. MARIANA GANEA
prof. MĂDĂLINA POPESCU
REGULAMENT SPECIFIC
Privind organizarea şi desfăşurarea activităţii „Apa Izvorul Vieţii”

ARGUMENT
Pământul, ca planetă, prezintă mai multe straturi care, fie intră în constituţia lui, fie îi
înconjoară. Toate aceste învelişuri se influenţează reciproc; apa este prezentă în aer, în pământ şi în
corpul vieţuitoarelor. Ziua Mondială a Apei şi Ziua Mondială a Meteorologiei capătă astăzi o
semnificaţie deosebită în condiţiile în care schimbările climaterice şi problemele de aprovizionare
cu apă au ajuns să îngrijoreze pe fiecare dintre noi. Decizia concretă ne aparţine. Îmbinând utilul cu
plăcutul, vom încerca să-i determinăm pe participanţi, elevi, profesori şi autorităţile în domeniu,
să tragă ei înşişi semnale de alarmă în legatură cu agresiunea omului asupra naturii. Modalităţile
prin care se vor puncta atât problemele cât şi eventualele soluţii din sfera preocupărilor ecologice,
se vor concentra pe dezbateri, dar şi pe activităţi creative, menite să exploateze noţiunile teoretice
şi potenţialul practic al participanţilor.

OBIECTIVE
 Promovarea educaţiei ecologice în şcoală;
 Identificarea unor metode şi tehnici didactice interactive cu scopul păstrării unui mediu
curat şi sănătos;
 Abordarea interdisciplinară a educaţiei ecologice;
 Dezvoltarea responsabilităţii şi motivaţiei cadrelor didactice în vederea formării unor
comportamente ecologice adecvate elevilor pentru menţinerea sănătătii mediului şi implicit
a propriei sănătăţi;
 Popularizarea unor proiecte de mediu şi valorificarea experienţei cadrelor didactice şi a
creaţiilor elevilor;
 Implicarea autorităţilor locale în promovarea educaţiei ecologice la nivelul şcolilor.

CONDIŢII ÎNSCRIERE
 Un elev se poate înscrie cu o singură lucrare. Fiecare lucrare va avea un singur autor.
 Un profesor poate îndruma activitatea unei lucrări înscrise la o activitate.
 O unitate de învăţământ se poate înscrie la cel puţin o activitate.
 Fiecare şcoalǎ partenerǎ poate invita alte şcoli şi împreună să desfăşoare activitatea propusă
(A / B) la o dată din intervalul propus de şcoala coordonatoare.
 Lucrările expoziţiei (fotografiile/desenele elevilor) vor fi trimise până la 31 mai 2019 (data
trimiterii lucrărilor), în vederea publicării acestora în revista electronică a proiectului.
Lucrările pot fi trimise în format electronic la adresa sclimei@yahoo.com cu subiectul “Apa
Izvorul Vieţii” sau prin poştă, pe adresa liceului Colegiul Naţional “Mihail Kogălniceanu”
B-dul.Brăilei, Nr.161 B, Galaţi, jud. Galaţi, 800320, România cu specificaţia “Apa Izvorul
Vieţii”.
 Fotografiile realizate în timpul Workshopului precum și o scurtă descriere a desfăşurării
activităţii vor fi trimise în format electronic la adresa sclimei@yahoo.com cu subiectul “Apa
Izvorul Vieţii” , în vederea publicării acestora în revista electronică a proiectului.

2
 Înscrierea lucrărilor în concurs se poate face completând formularul de înscriere, prezentat
la anexa A.
 Nu se percepe taxă de participare, dar sunteţi bineveniţi daca trimiteţi un plic A4
timbrat şi autoadresat pentru a vă trimite diplomele, iar lucrările înscrise în concurs
nu se restituie.

LOCUL DESFĂŞURĂRII: Pentru cei din oraşul Galaţi, secţiunele B şi C se vor desfăşura ֍n
data de 07 iunie 2019, ora 1400 la Colegiul Naţional “Mihail Kogălniceanu”, Galaţi,
laborator chimie, fiecare şcoală putând participa cu câte o echipă formată din 4 elevi din
clasele a IX – XII-a.

CALENDARUL CONCURSULUI
Concursul se va desfăşura pe 07.06.2019, ora 1400
Mediatizare: februarie - mai 2019
Perioada de înscriere: 20.03. - 31.05.2019
Trimiterea diplomelor: 17.09. - 10.10.2019

3
STRUCTURA SECŢIUNILOR
A. Secţiunea – Apa în culori - Expoziţie de fotografie/desen –coordonator laborant Amarine
Cătălina, profesor Rolea Cristian
O planşă desenată/pictată, format A4 sau o fotografie prelucrată pe calculator, format jpg, rezoluţie
minim 300 dpi. Lucrarea poate avea un mesaj sugestiv de maxim 20 de cuvinte, mesajul va fi
poziţionat sus, la mijloc. Datele elevului (nume, prenume, clasa, unitatea de învăţământ) şi ale
profesorului coordonator vor fi scrise în partea dreaptă, jos a lucrării.
B. Secţiunea - Workshop
1֍ Determinari chimice de laborator: “Duritatea apei, alcalinitatea, aciditatea” – profesor
coordonator Ganea Mariana, laborant Amarine Cătălina
 Include ustensile de laborator şi substante chimice. Calcule chimice
 Programa conţinutului ştiinţific care stă la baza desfăşurării lucrărilor acestei secţiuni
este:
o Duritatea, alcalinitatea şi aciditatea apei
o Interpretarea rezultatelor prin calcule chimice
2֍ Determinari chimice de laborator: “Filtrarea apei” – profesor coordonator Ganea
Mariana, laborant Amarine Cătălina
 Include ustensile de laborator şi substante chimice
 Programa conţinutului ştiinţific care stă la baza desfăşurării lucrărilor acestei secţiuni
este:
o Filtrarea apei
o Interpretarea rezultatelor
3֍ Degradarea hidrosferei - prezentari ppt– profesor coordonator Bulgaru Mariana
○ Definirea conceptului
○ Poluanţi - tipuri
○ Surse de poluare
○ Efecte și măsuri.
C. Secţiunea - Rebus/Aritmogrif/Ghicitori – profesor coordonator Ganea Mariana
 Programa conţinutului ştiinţific care stă la baza completarii rebusului/aritmogrifului:
○ Structura apei
○ Proprietăţi fizice
○ Proprietăţi chimice
○ Utilizarile apei

D. Secţiunea - Eseu ştiinţific – profesori coordonatori Ganea Mariana, Bulgaru Mariana


Lucrările vor avea între 2-5 pagini. Vor fi redactate în WORD 2003, format A4, font Times New
Roman, mărime 12, distanţa dintre rânduri 1,5, margini egale de 2 cm, aliniat stânga-dreapta
(Justify). Se vor folosi diacriticele. Titlul lucrării va fi centrat, mărime 14, iar sub titlu se va scrie
autorul lucrării, instituţia, localitatea, judeţul cu Times New Roman 12, aliniat dreapta. La sfârşit, se
va consemna bibliografia (minim trei referinte bibliografice), dacă e cazul.

4
EVALUARE
Evaluarea lucrărilor se va face pe perioada vacanţei de vară.
Evaluarea lucrărilor se va face cu puncte de la 0 la 100. În situaţia în care două sau mai multe
lucrări de la o secţiune au acelaşi punctaj, departajarea se va face pe baza punctajului corespunzător
criteriilor generale. La această concurs nu se admit contestaţii, conform art. 46 din Regulamentul de
organizare si desfăşurare a concursurilor şcolare, aprobat prin O.M. nr.3109 / 28.01.2002. Lucrările
înscrise în concurs se vor păstra cel puţin 3 ani în arhiva Colegiului Naţional“Mihail Kogălniceanu”
Galaţi.

Secţiunea A – Apa în culori - Expoziţie de fotografie/ desen


Evaluarea lucrării
1. Originalitate în alegerea acesteia, actualitatea temei 50 puncte
2. Respectarea Realizarea lucrării conform cerinţelor de 10 puncte
condiţiilor de realizare a realizare a posterului,
lucrării
Existenţa motto-ului (maxim 20 cuvinte) 10 puncte
3. Modul de utilizare a culorilor 10 puncte
4. Impactul asupra asistenţei 20 puncte
Total 100 puncte
Secţiunea B – Workshop
1֍ “Duritatea apei, alcalinitatea, aciditatea” - Determinari chimice de laborator
1. Corectitudinea folosiri ustensilelor de laborator si a substantelor chimice 15 puncte
2. Calcule chimice 10 puncte
Total 25 puncte
2֍ “Filtrarea apei” Total 25 puncte
3֍ Degradarea hidrosferei
1. Originalitate în exprimarea ideilor, actualitatea temei 10 puncte
2. Respectarea Redactarea lucrării utilizând cuvintele cheie 20 puncte
condiţiilor de realizare a indicate şi numărul de rânduri indicate
lucrării
Existenţa unui titlu sugestiv 10 puncte
4. Impactul asupra asistenţei 10 puncte
Total 50 puncte
Total general 100 puncte
Secţiunea C - Rebus/Aritmogrif
Evaluarea lucrării – rebus /aritmogrif/ghicitori - tematice
1. Corectitudinea rezolvarii rebusului/aritmogrifului 50 puncte
2. Corectitudinea rezolvarii ghicitorilor 30 puncte
3. Impactul asupra asistenţei 20 puncte
Total 100 puncte
Secţiunea D - Eseu ştiinţific
Eseu ştiinţific
1. Originalitate în exprimarea ideilor, actualitatea temei 40 puncte
2. Respectarea Redactarea lucrării utilizând cuvintele cheie 40 puncte
condiţiilor de realizare a indicate şi numărul de rânduri indicate
lucrării
Existenţa unui titlu sugestiv 10 puncte
4. Impactul asupra asistenţei 10 puncte
Total 100 puncte

PREMIEREA
5
Premierea se va face ǎn prima săptămână din noiembrie 2019.
Se vor acorda premii şi menţiuni potrivit reglementărilor MEN.
Premiile vor fi oferite pentru fiecare activitate (expoziţie - individual şi workshop – pe grupă de
lucru): premiul I, premiul II, premiul III şi menţiune în urma rezultatelor obţinute la evaluare. Se
vor acorda menţiuni cel mult 20% din numărul participanţilor. Toţi participanţii vor primi diplome
de participare. Profesorii îndrumători vor primi diplome de participare.
Lucrările premiate vor fi publicate pe site-ul proiectului http://supravietuitoriiclimei.weebly.com/

INFORMAŢII SUPLIMENTARE
Colegiul Naţional “Mihail Kogălniceanu” Galaţi

Tel / Fax: +4 0236 430704


e-mail: cnmkgalati@yahoo.ro
persoana de contact: profesor Ganea Mariana email maryganea@yahoo.com, sclimei@yahoo.com
tel 0724040071

Activitatea “Apa Izvorul Vieţii” se desfăşoară în cadrul proiectului naţional „Supravieţuitorii


Climei” ediţia VIII, înscris în CAEN 2019, nr. 3016/09.01.2019 – poziţia 101 care va avea loc
în perioada 31 mai – 07 iunie 2019

Director, Coordonatori proiect,


prof. MĂDĂLINA POPESCU prof. MARIANA GANEA
prof. MĂDĂLINA POPESCU

6
ANEXA A

Proiect naţional „Supravieţuitorii Climei” ediţia VIII,


înscris în CAEN 2019, nr. 3016/09.01.2019 – poziţia 101 care va avea loc în
perioada 31 mai – 07 iunie 2019

Elev: nume, prenume şi clasa:

...........................................................................................................

Profesor coordonator: nume, prenume, funcţie:

...........................................................................................................

Şcoala: .........................................................................................Localitatea: .....................................

Titlul lucrării: .......................................................................................................................................

Lucrarea se înscrie la secţiunea (vă rugăm să bifaţi secţiunea aleasă):

Secţiunea A Expoziţie de fotografie/desen


Secţiunea D Eseu științific

Director: Nume .............................................................................

Prenume ..........................................................................

Semnătură .......................................................................
L.S.

Profesor Coordonator: Nume .............................................................................

Prenume ..........................................................................

Semnătură .......................................................................

Localitatea ...................................... Data ..........................

S-ar putea să vă placă și