Sunteți pe pagina 1din 7

În această unitate vom învăţa despre:

CITIRE: textul literar:Cele dintâi lecturi de


Mircea Eliade

ASCULTARE:poezia „ Cartea” de V.Carianopol

SCRIERE:Compunerea
Dorinţa de a învăţa carte
VORBIRE: Salutul. Formularea de întrebări.
ne-a adus într-o dimineaţă de
toamnă la şcoală. Aici, copiii VOCABULAR : Câmpul lexical al cărții.
Componentele unei cărți.
învaţă să fie buni, cinstiţi, drepţi şi
harnici. GRAMATICĂ:Semnele de punctuaţie.
Prin muncă, vom călători în „Dacă păstrezi copilăria mereu cu tine nu vei
lumea minunată a cuvintelor şi îmbătrâni niciodată.” Tom Stoppard
vom învăţa să ne găsim locul
alături de ceilalţi oameni şi în
strânsă legătură cu ei. Mult succes în noul an şcolar!

1. Spuneți cuvinte pe care le asociați termenului „carte”:


2. Citiţi cu atenţie textul şi spuneţi dacă propoziţiile da mai jos sunt adevărate (A) sau false (F):

Manualul de limba română


Sunt manualul de Limba română. Ca să ajung la voi am făcut un drum lung. Am fost
scrisă de autori şi dusă într-o tipografie. Acolo, am fost corectată, am primit imagini şi am fost
scrisă cu litere de tipar. Pentru mine s-a tăiat un copac. Din lemn s-a făcut hârtia pe care s-au
aşternut textele din care voi învăţaţi.
a. Cartea a fost scrisă de autori și dusă într-o tipografie.
b. Drumul pe care l-a făcut cartea este unul scurt.
c. Cartea a fost corectată la tipografie.
d. Hârtia a fost făcută din lemn.

Să ne amintim!
Fiecare carte are coperte, file şi pagini. Titlul şi numele autorului sunt scrise pe prima
copertă. Locul unde se leagă copertele şi filele se numeşte cotor. O filă are două pagini. Pe file sunt
scrise lecţiile.
3. Observaţi şi răspundeţi la întrebările de mai jos:

filă cotor

pagină copertă

a. Care sunt componentele unei cărţi?


b. Cum se numeşte faţa exterioară a unei cărţii?
c. Ce rol are coperta?
d. Câte pagini are o filă?
4. Completaţi spaţiile libere din coloana A cu termenii din coloana B:

A B
1. Învelişul protector al unei cărţi este............................ . file
2. Pe copertă se scrie...................,titlul cărţii şi ................ . copertă
3. O faţă a unei file se numeşte ....................... . cuprinsul
4. Lista în care sunt trecute capitolele şi titlurile este ............. . bibliotecă
5. Mai multe cărţi aşezate în ordine alcătuiesc o ...................... . autorul
editura
5. Citiţi cu atenţie textul şi decideţi dacă ideile de mai jos sunt adevărate (A) sau false
(F).Completaţi casetele cu litera corespunzătoare.
Învăţam deja alfabetul, dar încă nu-mi dădeam seama la ce ar putea folosi.Dar, odată am
dat peste cartea de citire a fratelui meu şi,după prima pagină, n-am mai putut s-o las din
mână.Eram fermecat, parcă aş fi descoperit un joc nou.Din fiecare rând citit, am aflat numele
judeţelor, râurilor şi am aflat multe lucruri care mă fascinau prin misterele lor.Dar, după o
săptămână, când am terminat cartea lui Nicu, am descoperit deodată că lucrurile nu erau atît de
simple pe cât le bănuisem.Căci nu mai aveam la îndemână o a doua carte pe care s-o pot începe
imediat.
Tata avea vreo sută-două de volume frumos legate în piele, dar erau încuiate într-o bibliotecă
cu geamuri.Nu puteam citi decât titlurile, şi nici pe ele nu le înţelegeam întotdeauna.Erau volume
care se intitulau „Roman” şi a fost o lungă discuţie între părinţi dacă trebuie sau nu să-mi explice
acest cuvânt.Pentru încă mulţi ani, tata mi-a interzis să citesc „romane”.Nici măcar nuvele nu-mi
permitea să citesc.Singurele cărţi admise de el erau cele care purtau titlul de Povestiri.Mi s-a
permis să citesc Basmele lui Ispirescu, amintirile şi poveştirile lui Creangă.
După un timp tata a decis că nu mai am voie să-mi obosesc ochii cu alte cărţi înafară de cele
pentru şcoală.Învăţătorul meu a a observat că nu văd bine ce scrie el la tablă şi i-a zis tatei.Tata nu
mai deschidea biblioteca şi nu mai puteam răsfoi volumele legate.
(după M.Eliade, Cele dintâi lecturi)
▪ Copilul a fost fascinat de cartea de istorie a fratelui său.
▪ Romanele tatălui erau încuiate într-o bibliotecă.
▪ Tata îi permitea băiatului să citească numai povestiri.
▪ Învăţătorul a descoperit copilului o problemă de vedere
▪ Tatăl băiatului a lăsat biblioteca deschisă.
6. Citiţi Încă o dată textul şi transcrieţi toţi termenii care se pot grupa în jurul ideii de carte.

7. Discutaţi pe grupe despre cum vă pregătiți pentru prima zi de școală. Alegeţi un reprezentant
pentru fiecare grupă şi prezentaţi în faţa clasei. Folosiţi imaginile de mai jos.
8. Citeşte următoarea compunere despre prima de şcoală a Anei şi observă părţile ei componente:

Prima zi de şcoală

În prima zi de şcoală m-am trezit În introducere spun


tare fericită. Am plecat voioasă spre şcoală despre ce este vorba
cu ghiozdanul în spate. în compune, ce temă
În curtea şcolii erau mulţi elevi abordez.
printre care şi colegii mei de clasă. Cu toţii
asteptau cu nerăbdare reînceperea şcolii.
Noi am intrat primii. În clasă totul
era diferit de cum era înainte. Pe bănci erau În cuprins îmi prezint
aranjate manualele de clasa a V-a. Doamna ideile, ofer exemple şi
dirigintă ne-a zis că trebuie să avem grijă explicaţii care ajută la
de cărţi, să le punem coperţi, apoi să le dezvoltarea temei.
etichetăm. Am povestit cu colegii mei
despre locurile în care am fost în aceată
vacanţă. Unii au fost la munte, alţii la ţară la
bunici sau în tabără.
În încheiere formulez
A fost o zi minunată. Îmi pare bine
o concluzie la tema
că am început un nou an şcolar!
abordată.

Fiecare idee este dezvoltată într-un paragraf. Un paragraf se


recunoaşte uşor după alineatul de la marginea paginii.

9. Acum redactează tu o compunere despre cartea sau povestea ta preferată. Nu uita să dai un titlu
compunerii tale.

____________________________________

____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
10.Priviţi imaginea ataşată. Alcătuiţi un dialog de 4-6 replici care ar putea exista între cei doi copii.

_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_______________________________________________

11. Identificaţi elementele specifice comunicării din următoarea situaţie:

- Mergem mâine la
grădina zoologică să
vedem puiul de
elefant?

Mirela Cosmin

12. Bifaţi în căsuţele corespunzătoare situaţiile în care se desfăşoară un act de comunicare:


1.  doi elevi discută în pauză;

2.  un aparat de radio transmite într-o încăpere goală;

3.  mama citeşte scrisoarea de la fiul ei;

4.  în parc are loc un spectacol la care participă mulţi tineri;

5.  un japonez ţine un discurs în limba sa în faţa voastră;

6. un copil telefonează acasă, dar cel care răspunde nu-l aude;

7.  un tânăr se destinde navigând pe internet;

8.  doi muncitori discută, în timp ce, lângă ei, se sparge asfaltul.

9.  un elev citește, iar un alt elev îi adresează întrebări fără să primească răspunsuri.

10.  mama îl ceartă pe Andrei, iar el nu spune nimic.


Unitatea de învăţare: Cartea - obiect cultural

Test de evaluare

1. Indentificaţi partenerii de dialog din textul de mai jos.

-Tu eşti Mircea?


-Da-mpărate!
-Am venit să mi te-nchini,
De nu, schimbi a ta coroană într-o ramură de spini.
-Orice gând ai împărate, şi oricum vei fi sosit,
Cât suntem încă pe pace, eu îţi zic: „Bine-ai venit!”
(Mihai Eminescu, Scrisoarea III)
___________________________________________________________________
___________________________________________________________
__________________________________________________

2. Notează cu adevărat(A) sau fals(F) propoziţiile corecte sau incorecte.

Emiţătorul este persoana care votbeşte sau transmite mesajul.


Comunicarea nu este schimbul de informaţii între emiţător şi receptor.
Mesajul este informaţia propriu-zisă.
Canalul este mijlocul prin care se ajunge de la emiţător la receptor mesajul.
Contextul este cadrul în care se desfăşoară comunicarea.

3. Rescrieţi corect textul următor, punând semnele de punctuaţie şi ortografice


necesare:

pe drum se întâlni cu tândală, carel întreabă dar unde duci porcul păcală în
şoaptă el crede căl duc înapoi acasă.
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

4. Indentificaţi predicatele şi subiectele din propoziţiile următoare. Arătaţi prin ce


părţi de vorbire sunt exprimate:

Andreea se plimbă.
Ea va pleca la munte.
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
5. Eşti într-o excursie alături de colegii de clasă. Te întâlneşti cu un bun prieten şi
doreşti să-l prezinţi profesorului / profesoarei care vă însoţeşte. Compune un dialog
de 4-5 replici, adecvat contextului.
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

6. Povestiţi un fragment din textul literar „Cele dintâi lecturi” de Mircea Eliade.
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

7. Completaţi imaginile de mai jos cu părţile componente ale unei cărţi: