Sunteți pe pagina 1din 11

Modelarea Masinilor Electrice

Tema de casa
Student: Grigore Petre-Catalin
Grupa: 131SE
N=10
Solenatie excitatie: 7700 A
Solenatie indus: 4700 A
1. Formularea problemei:
Se consideră un motor de curent continuu cu excitație separată de putere
nominală Pn = 150 kW, curent nominal In = 250 A, având 2p = 4 poli și turaţia
nominală nn = 1350 rot/min. În figura de mai jos se prezintă ½ dintr-o secțiune
transversală prin mașină împreună cu regiunile caracterizate de proprietăți fizice
specifice (miezurile magnetice statoric și rotoric, înfășurarea de excitație,
înfășurarea indusului etc.).

Fig. 1. Domeniul de calcul al câmpului magnetic reprezentat de ½ din secţiunea transversală


prin maşina de c.c.

Geometria domeniului de calcul, materialele (Air și M36-Steel), circuitele


specifice etc. sunt prezentate în fișierul MCCG.FEM. Circuitele electrice definite
în fișier sunt simbolizate după cum urmează:
 excp = solenația corespunzătoare înfășurării de excitație - valoare
pozitivă
 excm = solenația corespunzătoare înfășurării de excitație - valoare
negativă
 indp = solenația corespunzătoare înfășurării indusului - valoare
pozitivă
 indm = solenația corespunzătoare înfășurării indusului - valoare
negativă
 comp = solenația corespunzătoare înfășurării de compensare a reacției
indusului - valoare pozitivă
 comm = solenația corespunzătoare înfășurării de compensare a
reacției indusului - valoare negativă
 auxp = solenația corespunzătoare înfășurării polilor auxiliari - valoare
pozitivă
 auxm = solenația corespunzătoare înfășurării polilor auxiliari - valoare
negativă

Se consideră că miezurile magnetice statoric și rotoric sunt realizate din tole


din M36-Steel (conform bazei de materiale FEMM), iar bobinele înfășurărilor
sunt realizate din conductoare filiforme.

2. Calculul câmpului magnetic inductor al


mașinii de curent continuu:
Fig. 2 Harta inducției magnetice și liniile de câmp pe domeniul de calcul când
alimentăm doar înfășurarea de excitaţie.

Fig. 2.1 Variația componentei normale a inducției magnetice în lungul întrefierului


pe un pol când alimentăm doar înfășurarea de excitaţie.

Flux polar
[Wb] Solenatie de excitatie [A]
0 0
0.0124925 1500
0.0293609 3500
0.0352535 4200
0.0469557 5600
0.0629338 7700
0.0689819 8800
0.0729 9800
0.0753243 10600
0.0782569 11800
0.0796973 12500
0.0821599 13900
0.0838088 15000

Tabel 1
Fig 2.2 Variatia componentei normale a inductiei magnetice in lungul intrefierului
pe un pol

Fig. 2.2 Grafic Flux polar-Solenatie de excitatie

3. Calculul câmpului magnetic rezultant al


mașinii

Solenatia de compensare rezultata in urma incercarilor este 4800 A.


Fig. 3 Harta inducției magnetice și liniile de câmp pe domeniul de calcul
când se alimentează înfășurarea de excitație, înfășurarea indusului și înfășurarea
de compensare.

Fig. 3.1 Variația componentei normale a inducției magnetice în lungul întrefierului


pe un pol când se alimentează înfășurarea de excitație, înfășurarea indusului și
înfășurarea de compensare
 Calculul cuplului:

Fig 3.2 Cuplul la valorile nominale pe jumatate de masina

Valorile obtinute sunt valabile pentru o jumatate de masina,pentru a afla cuplul pe care
masina l-ar dezvolta, trebuie inmultita valoarea cuplului cu 2;
Cuplul dezvoltat de intreaga masina => Me= 2*Me½ = 2*208.357 = 416.714 [N*m]

 Calculul tensiunii electromotoare:

Me = 416.714 N*m
Pn = 150 kW
nn = 1350 rot/min
Ωn = 2*π/60 * nn = 2*π/60*1350 = 141.4 [rad/s]
KΦ = Me/In = 416.714/250 = 1.66 [Wb]
E = Ωn * KΦ = 141.4*1.66 = 234.72 [V]

1/2*Cuplu[N*m] Cuplu Solenatie de


[N*m] excitatie [A]
0 0 0
43.3154 86.6308 1500
100.685 201.37 3500
120.319 240.638 4200
158.265 316.53 5600
208.357 416.714 7700
227.91 455.82 8800
240.43 480.86 9800
247.927 495.854 10600
256.752 513.504 11800
260.991 521.982 12500
268.107 536.214 13900
272.797 545.594 15000
Tabel 2

Fig. 3.3 Grafic Cuplu – Solenatie de excitatie

4. Calculul solenației corespunzătoare înfășurării


polilor auxiliari la funcționare în sarcină:
Fig 4.1 Componenta normală a inducției magnetice

Fig. 4.1 Harta inducției magnetice și liniile de câmp pe domeniul de calcul


când se alimentează toate înfășurările mașinii
Fig 4.2 Variația componentei normale a inducției magnetice în lungul întrefierului
pe un pol când se alimentează toate înfășurările mașinii

5. Observatii si concluzii:
In urma simularilor s-a observant ca valoarea solenatiei de
compensare este apropiata cu valoarea solenatiei indusului.Se observa ca
tensiunea electromotoare apare la variatia componentei normale a inductiei
magnetice. Fluxul polar este direct proportional cu solenatia de excitatie, la
cresterea solenatiei, fluxul polar creste semnificativ.
In urma simularii se observa ca inducția magnetica în axa neutră are
valori mai mari atunci când alimentăm înfășurarea de compensare și cea a
indusului decât în cazul in care alimentăm doar înfășurarea de excitaţie.