Sunteți pe pagina 1din 13

FIȘĂ DE POST

CEO

1. Denumirea compartimentului:
CONDUCERE

2. Denumirea postului:
DIRECTOR GENERAL

3. Se subordoneaza:
Consiliului de administratie;

6. Subordoneaza:
- Directorul Economic, Directorul Vanzari si Marketing, Directorul Resurse Umane, Directorul
Tehnic, Directorul Tehnologia Informatiei

8. Relatii functionale:
Aproba procedurile de importanta generala pentru organizarea si derularea proceselor principale
la nivel de firma.
In acest sens, are relatii cu: Directorii

9. Pregatirea si experienta:

NIVEL DE STUDII: studii superioare


CURSURI DE PREGATIRE: management, finante, vanzari, legislatie
EXPERIENTA:
IN SPECIALITATE: minim 5 ani
PE POST: minim 3 ani
CUNOSTINTE NECESARE:
- Cunostinte privind procesul de vanzare
- Cunostinte privind tehnici de negociere
- Cunostinte de management
- Microsoft Office
- Cunoasterea in profunzime a pietei locale
- Cunoasterea generala a mediului de afaceri romanesc
- Cunostinte minime de contabilitate primara
- Cunoasterea legislatiei in domeniu

APTITUDINI SI DEPRINDERI NECESARE:


- Aptitudine generala de invatare
- Aptitudini de comunicare
- Aptitudini de calcul
- Aptitudinea de a lucra cu documente
- Planificare si organizare a operatiilor si activitatilor
- Abilitati de negociere
- Acordare si transmitere de informatii
CERINTE PENTRU EXERCITARE:

- Inteligenta de nivel superior


- Spirit organizatoric
- Echilibru emotional
- Capacitate de a evalua si a lua decizii
- Capacitate de a lucra cu oamenii
- Rezistenta mare la stres
- Usurinta, claritate si coerenta in exprimare
- Punctualitate

CARACTERISTICI DE PERSONALITATE: gandire strategica, spontaneitate, spirit practic,


informarea, ajutorarea si dezvoltarea altora, sociabilitate, tact, amabilitate, conducerea si
controlul oamenilor, ambitie, incredere in sine, activism, energie, fluenta verbala.

RESPONSABILITATILE POSTULUI:
Legat de activitatile specifice, raspunde de:
- Calitatea relatiei cu furnizorii si clientii
- Folosirea eficienta a resurselor firmei
- Respectarea obligatiilor firmei fata de furnizori, clienti, organele financiare si organismele
guvernamentale
- Asigurarea drepturilor banesti ale personalului angajat al firmei conform clauzelor contractuale
si legislatiei muncii
- Indeplinirea la termen si in conformitate cu dispozitiile legale a obligatiilor fata de banci,
furnizori si clienti
- Calitatea climatului organizational
- Calitatea managementului firmei
- Corectitudinea datelor raportate
Legat de functiile manageriale, raspunde de:
- Coordonarea eficienta a personalului din subordine
- Utilarea corespunzatoare a subordonatilor cu echipamentele si consumabilele necesare
- Calitatea pregatirii profesionale a angajatilor din subordine
Legat de disciplina muncii, raspunde de:
- Imbunatatirea permanenta a pregatirii sale profesionale si de specialitate
- Respectarea prevederilor normativelor interne si a procedurilor de lucru
- Se implica in vederea solutionarii situatiilor de criza care afecteaza firma

AUTORITATEA POSTULUI:
- Decide asupra noilor directii de dezvoltare
- Stabileste planurile de vanzari si profit
- Aproba bugetele si corectiile necesare
- Semneaza documentele de angajare, colaborare si incetare a relatiilor de munca
- Semneaza deciziile de modificare a functiei/salariului pentru angajatii firmei
- Semneaza organigrama si nomenclatorul de functii al firmei
- Semneaza contracte cu furnizorii, clientii si partenerii strategici
- Aproba procedurile de interes general ale firmei
- Semneaza referate de investitii, statele de plata si rapoartele financiare ale firmei
- Solicita rapoarte de activitate si ia masurile necesare in vederea cresterii eficientei activitatii
firmei
- Utilizeaza echipamente/consumabile/materiale, masina si calculatorul puse la dispozitie de
firma
- Stabileste prioritatea executarii sarcinilor pentru personalul din subordine
- Aproba recompense/penalizari, prelungirea/incetarea activitatii dupa perioada de proba a
angajatilor
- Aproba/respinge cereri ale personalului din subordine

Program de lucru:
• 8 ore/zi, 5 zile/săptămână (sau se completeaza cu un alt program al organizatiei);
• posibilitate de prelungire peste program in situatii exceptional (incheieri de contracte, primirea
de delegatii); (se precizeaza si acest aspect daca este cazul si/sau alte aspecte care fac referire la
programul de lucru).

Posibilitati de promovare:
• in sfera de activitate actuala nu exista;
• transferul in cadrul unui alte filiale este conditionat de nevoile organizatiei (se completeaza
doar daca acesta varianta ar putea fi posibila).

Cerinte pentru exercitare:


1. Cerinte medicale:
1.1. rezistenta la oboseala si solicitari efective si intelectuale;
1.2. acuitate auditiva normala;
1.3. vorbire normala.

2. Cerinte psihologice:
2.1. inteligenta peste nivelul mediu (capacitate de analiza si sinteza, memorie dezvolatata,
judecata rapida, capacitate de deductie logica);
2.2. usurinta in exprimarea ideilor, deprinderea de a vorbi in public;
2.3. creativitate;
2.4. spirit antreprenorial;
2.5. asumarea responsabilitatilor;
2.6. capacitate de relationare interumana;
2.7. adaptabilitate la sarcini de lucru schimbatoare, la situatii de criza;
2.8. echilibru emotional;
2.9. empatie si receptivitate fata de problemele socio-umane;
2.10. asumarea responsabilitatilor;
2.11. tip de personalitate: I.S.I – Investigativ, social, intreprinzator (clasificarea Holland).

3. Educatie si pregatire profesionala:


3.1. studii superioare;
3.2. cursuri de management;
3.3. cunostinte in domeniul economic;
3.4. cunostinte in domeniul juridic;
3.5. cunostinte de operare pe calculator;
3.6. cunoasterea a cel putin o limba straina de circulatie internationala.
La acest capitol se precizeaza toate conditiile pe care ar trebui sa le indeplineasca ocupantul
acestui post, conditii care evident sunt stabilite de fiecare organizatie in parte.

4. Deprinderi transferabile:
4.1. acordare si transmitere de informatii;
4.2. culegere, clasificare si interpretare a informatiilor;
4.3. planificare si organizare a operatiilor si activitatilor;
4.4. pregatire de materiale si rapoarte;
4.5. deprinderea de a lucra in echipa;
4.6. deprinderi de cercetare si investigare.

• Competențele postului de muncã:


• cunostințe si deprinderi:
1. Cunoștințe de management organizațional, financiar, vânzãri;
2. Cunoașterea în profunzime a pieței locale de afaceri;
3. Cunoașterea legislației în domeniu;
4. Cunoașterea unei limbi de circulaþie internațonalã - limba englezã - la un nivel mediu -
avansat (scris, citit, vorbit);
5. stãpânirea unor tehnici și instrumente financiar-contabile;

• cerințe comportamentale:
1. capacitãți persuasive;
2. capacitate de coordonare;
3. responsabilitate personalã;
4. capacitate de planificare și organizare;
5. eficiențã personalã;
6. spirit de echipã;
7. comportament etic/integritate;
FIȘĂ DE ROL

CEO

Scopul : ---------------------------------------???

Obiective:
- Crearea unei echipe de proiect in 4 săptămâni pentru demararea proiectului.
- Gestionarea bugetului într-un mod eficient şi corect.
- Coordonarea echipei de proiect şi finalizarea acestuia cu succes.

Responsabilități:

1. Responsabilităţi în procesul de demarare a proiectului:


a. Stabileste obiectivele de dezvoltare a proiectului, in concordanta cu strategia
elaborata de Consiliul de Administratie
b. Stabileste impreuna cu Directorii departamentelor din subordine, obiectivele generale
de dezvoltare
c. Comunica obiectivele si urmareste ca acestea sa fie comunicate intregului personal
d. Monitorizeaza periodic gradul de realizare a obiectivelor
e. Stabileste obiective personale si pentru top-management in stricta concordanta cu
obiectivele firmei
2. Responsabilităţi în procesul de coordonare a proiectului:
a) Comunica managementului valorile si obiectivele strategice ale firmei
b) Stabileste obiectivele managerilor din subordine, termenele-limita si modalitatile de
masurare a gradului de realizare a obiectivelor
c) Aproba procedurile de interes general ale firmei (aprovizionare, vanzare, distributie,
financiare, service, resurse umane)
d) Participa la elaborarea si implementarea sistemelor de raportare si a sistemului de
calitate

3. Responsabilităţi în procesul de control al proiectului:


a) Dezvolta mijloace de motivare a personalului din subordine
b) Asigura un climat de comunicare si incurajare a initiativei care sa contribuie la atingerea
obiectivelor stabilite
c) Asigura respectarea normelor interne de functionare de catre personalul din subordin
d) Stabileste masuri de eficientizare a activitatii personalului din subordine
e) Dezvolta relatii pozitive cu personalul firmei in vederea motivarii si a cresterii gradului
de implicare in activitatea firmei

4. Responsabilităţi în procesul de finalizare a proiectului ??????????????


FIȘĂ DE POST

ANALIST RESURSE UMANE

1. Denumirea compartimentului: HR
2. Nivelul postului: execuție
3. Denumirea postului: Analist resurse umane
4. Se subordoneaza: director general, director resurse umane

5.Relaţiile:

a) Ierarhice (control, îndrumare, posturi supervizate):

- se subordonează: Sef serviciu resurse umane

- are în subordine: Sef centru perfectionare

b) Funcţionale (colaborare, pe orizontală/verticala): Colaborează cu cu angajaţii tuturor


departamentelor

6. Pregatirea si experienta:
- studii superioare in domniul socio - uman, juridice sau economice
- cursuri speciale: management organizational, psihologia muncii, legislatia muncii, operare Pc,
limba straina;

7. Competente personale:

- sa aiba insusiri de personalitate: seriozitate/responsabilitate, loialitate, hotarare,


adaptabilitate, autocontrol, atitudine pozitiva, sa aiba calitati psihice necesare (spirit de
observatie, rabdare, viteza de reactie, capacitate de orientare in spatiu, capacitate de
comunicare etc.)
- sa nu aiba antecedente penale
- sa fie apt din punct de vedere medical

8. Atributii
 sa foloseasca timpul de munca exclusiv pentru indeplinirea sarcinilor de serviciu, in acest
sens, nu se ocupa in timpul de munca de activitați care nu sunt cuprinse in atribuțiile si
indatoririle sale ori nu sunt dispuse de sefi ierarhici
 sa utilizeze programul de salarizare pentru verificarea corectei inregistrari a datelor
 sa desfasoare proiecte specifice salarizarii si administrarii de personal
 sa prelucreze si sa actualizeze manualul de utilizare a SAP HR
 sa puna ȋn aplicare si sa supravegheze utilizarea proceselor cadru ale companiei
 sa asigure suport pentru urmatoarele procesele de Resurse Umane: compensare&beneficii,
documente de personal, politici&proceduri, comunicare interna, raportare
 sa coordoneze activitatea de salarizare, de compensații si beneficii derulata de echipa
gestionata
 sa verifice corecta calculare a salariilor, conform datelor obținute din sistem
 sa opereze eventualele erori sesizate

Responsabilitati:
1. In raport cu alte persoane (angajati, subordonati) dar si persoane externe (consultanti, corpuri
de control):
- gestionarea eficienta a conflictelor aparute intre angajati;
- onestitate si confidenta vis-a-vis de anagajatii firmei;
2. in raport cu aparatura pe care o utilizeaza:
- utilizeaza cu responsabilitate aparatura din dotare, fara abuzuri;
3. In raport cu produsele muncii:
- raspunde conform legii pentru secretul si securitatea documentelor pe care le pastreaza si
manipuleaza ;
- raspunde disciplinar, contraventional sau penal, dupa caz, pentru neindeplinirea sau
indeplinirea necorespunzatoare a sarcinilor de serviciu ;
- constiinciozitate vis-a-vis de sarcinile pe care le are de indeplinit;
4. In raport cu securitatea muncii dar si cu regulamentul de ordine interioara:
- respecta normele de disciplina muncii impuse de organizatie;
- respecta normele stipulate in R.O.I., Contractul Colectiv de Munca, Conventia Civila de
Prestari Civile;
5. Privind relatiile cu colegii de munca, subordonatii:
- mentine relatii colegiale si colaboreaza cu colegii;
- se va specializa continuu in tenici de abordare interpersonala;

Condiţiile postului de lucru:


a) Programul de lucru 8 ore într-un singur schimb. Ore suplimentare când este nevoie.
b) Condiţiile materiale
- ambientale: Conform reglementarilor legale.
- deplasări Deplasări frecvente.
- spaţiu Are birou propriu.
- condiţii suplimentare (fac parte din categoria de beneficii) Telefon mobil, PC, laptop, diurna,
cazare, transport.
c) Condiţii de formare profesională Participă la diverse sesiuni de perfecţionare.
FIȘĂ DE ROL

ANALIST RESURSE UMANE

1. Scop: Asigura aplicarea corecta a procedurilor operationale de resurse umane la nivelul


companiei.
2. Obiective:

- Asigură bucla de feed-back în urmărirea aplicării procedurilor de resurse umane


- Culege informaţii, observă evoluţia indicilor de plată, în conformitate cu funcţionarea şi
evoluţia societăţii
- Decide necesitatea expertizelor sau a consultanţei de specialitate pentru domeniul său de
activitate.
3. Descrierea responsabilităţilor postului
a) Privind relaţiile interpersonale / comunicarea
- Răspunde comunicarea cu toate compartimentele din cadrul societatii
- Răspunde de informarea cu privire la necesarul de resurse umane din cadrul societatii
b) Faţă de echipamentul din dotare
- Răspunde de respectarea procedurilor interne legate de utilizarea aparaturii din dotarea
departamentului.
- Răspunde de informarea imediată a persoanelor responsabile privind orice defecţiune în
funcţionare a echipamentului cu care îşi desfăşoară activitatea.
c) În raport cu obiectivele postului
- Răspunde conform legii pentru secretul şi securitatea documentelor pe care le păstrează şi
manipulează
- Răspunde disciplinar, contravenţional sau penal, după caz, pentru neîndeplinirea sau
îndeplinirea necorespunzătoare a sarcinilor de serviciu
d) Privind securitatea şi sănătatea muncii
- Respectă instructiunile si prevederile legale in domeniul Securitatii şi Sănătatii în Muncă şi in
domeniul Situatiilor de urgenta.
- Participa la instructajele periodice SSM si SU.
e) Privind regulamentele / procedurile de lucru
- Răspunde de elaborarea şi respectarea procedurilor de lucru şi a reglementărilor specifice
domeniului Resurse Umane.
- Răspunde de respectarea procedurilor de lucru generale specifice firmei (programul de lucru,
punctualitatea în întocmirea şi predarea rapoartelor etc.).
- Respectă Regulamentul Intern şi Regulamentul de Organizare şi Funcţionare.