Sunteți pe pagina 1din 1

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării

Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Examenul de bacalaureat 2009


Proba D, E, F
Proba scrisă la Geografie
Europa – România – Uniunea Europeană

SUBIECTUL III (30 p) – Varianta 002

Reprezentarea grafică de mai jos se referă la subiectul III A - B şi prezintă valorile densităţii
populaţiei în câteva state europene în anul 2005.

A. Precizaţi:
1. valoarea maximă a densităţii populaţiei şi
numele statului în care se înregistrează
aceasta;
2. valoarea minimă a densităţii populaţiei şi
numele statului în care se înregistrează
aceasta.
4 puncte

B. Alegeţi un argument, dintre cele de mai jos,


care explică cel mai bine valorile densitaţii
populaţiei, pentru fiecare dintre următoarele
ţări: Olanda, Finlanda, Malta:
1. climat rece, suprafeţe mari ocupate de
păduri şi lacuri;
2. relief jos, climat temperat-oceanic grad
ridicat de urbanizare, suprafaţă relativ mică;
3. relief predominant muntos şi climă tropicală.
4. suprafaţă extrem de mică.
6 puncte

C. Pentru Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord, precizaţi:


1. două unităţi de relief;
2. un râu sau fluviu;
3. două resurse ale subsolului;
4. două oraşe mari, altele decât capitala;
5. trei ramuri industriale.
10 puncte

D. Comparaţi cadrul natural al Serbiei cu cel al Ungariei, precizând două asemănări şi o


deosebire.
Nota 1: Asemănările şi deosebirea se pot referi la caracteristici ale: reliefului, climei, reţelei
hidrografice, vegetaţiei şi solurilor.
Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă asemănările şi desebirea vor fi prezentate
comparativ şi nu separat.
6 puncte

E. Precizaţi patru surse de energie nepoluantă utilizată de ţările dezvoltate ale Uniunii Europene în
scopul protecţiei mediului.
4 puncte

Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul III