Sunteți pe pagina 1din 12
Sy pe ana it miinile cniva, si ew eit mai tiene ere TiMe* EE itd dae va nota de Sasa me fe timpului nostra, poate ef Ennai oate ek va fi de folos gi adeverinta mea fea: cit timp vor: le, tot va ni Odvsa, 20 Gutie 1914 DOMNUL DE LA SAN FRANCISCO Dabitonnt, cotaea "tea tate, ed ten cas eet Fadecata te UN DOMN de la San Franciseo umele mu i la retinut nimeni nici la Neapole gi nici la Capri — edlitorea eu sotia si filea sa spre Lxmea Veche, unde avea de gind si petreaci oi ani, fara alt scop dectt acela dea ce distra Era adine convins 8 are tot, dreptn! sa se bucure de odih- ni, de distracyii, deo ealatorie langt si confortabili, gi ined dle multe altele. Acenst’ convingere a lui se intemeiny in pric mul rind, pe faptul ea era bogat si In al doilea sind, e& de-abia 4, cu toate ef avea eincizeci si opt de ind atunci au trlise, exictase doar, dusese 0 via}, ce « i trae day orioumenadijdaind mereu Intron viitor plin de hucurit neincereate inet. Muncise fairl gaz — thineaii pe caresi aducea ew miile ea si Iuerene Ta el pielea lor ee ineeamni asta! — pi 7 ealizase mult, ef oF aproape tot atit de hagat ea aecia p Tate oilinioari deept model: asa ei hotiri aicri ja 0 siier odihneases. Oomenié din soeivtatea hub abisnnist, i jaw sk se buoure din plih de viata. a8 inceap® prit 2 trae o raita prin tia, ori Egipt. Hotari aa fact $1 el . acelagi Inert. Dore. iiesigur, mat tuainte de toate sisi “G raconde ainsi osispatt pein tin de mane da #6 hours totodati side pliverea ce aveaw s-oaibi soa fica sa 3 aes ‘ilitoriilor. Cit pontra fiiea sa. 0 Fatt 6 Nu se poste spune ed sotia lui era dia fiee prea impresionaila, dar, dup cum se stie, toate americaneele mai in virsti au in bolnivi- ‘cioasi gi trecuta de prima tinerete, ealitoria asta se impunca chiar In mod imperios: ne linga folonsole adee *AnKtRt ii. 5 sai putea ivi gi intilaiee murorogst. Nw se intienplE si stai La Invi wae Frese al I pe are sib fy cee ei tte, dome dey Sa Cprasoaerot in Tein de nah ot 8 ind uste Farinewal ty > ti sherana eumomey Viet Iai a {010 desintoresara ty a gi Monte-Carlo unde gh serenelor rel lor napotitane, Yala sginden tact nega t 1 petreaed le Vi aibeeec fHth2l 5 prosperiae Pei data del eas tl courent fst, fa ets 13° altit de econo in porumbet, cectUSis hii se daw in ang? MmeStCy in mod Porsmbe, care ish iit i vit 6a traga cu pred | se fat done cate Ia oral sit de fase alates Hote Coca de singe us eC fry teat pe fundalul masit re ste ghemotoncy a Pete véttiginos ty mae ft planurite hai nasa Japonia, ast: ir natee rt naviet' Pe la sfinsinut as mam Gite R igae Priv picli rece s, rin via I le noapte, bai di ieee sta bilit: pasagerij se seulau dim: rare ciocolati ori caval au gimnasticd aepragimaied Penton agi a wlio buna diy ie fameemicut dejan nnah a ea POE 8 cat ation dion dant acesees yi Toconnaey aS Drove eg C8 UNSPMHN oat 51 rece aP oceanulat mane "Siowee flufite board oxi alte pert ea timpnd si se tecbsace a 3 pentru a-si stimula din now pofta de mineas tartine ji © ceases eu bulion de gi supa asa sie eitensed th tnd sive 5 3 ete Tua o gustare taf deval dole eum, cate e73 thet petal. Urmivoarele de be, Be covertne, injesate tolinigi, acoperiti eu pleduri, si pri aurile ev erestele inspumate ce se rostogoleau in larg, sau se a cupringi de o dulce piroteali. La ora cinei se servea pasa= fomae, eu praji> important mo: ‘Atunei domnul dela freeindu-si mbrace gerilor odihniti $1 invior pentru masd. ‘Nemimaratele lumini de Ja etajele Avian 1 heana ca nigte ochi de vapaic. O roboteatt ou Infrigurare in bucitiri Tor, in depozitele eu vin. Oceanul care se frimmta in dosul perevilor vasufus era infricosator, dar nimeni ‘sta, toatd lumea avea o Incredere oarha in puterea cipita i. Acesta era un UFias ew pirul rogeat, care prea intotdesuna somneros fi, in uniforma Ini ew trese late fe aur, semana cu wn igol monumental, Rarcori is apartamentele misterioase, cx si apard printre pasageri. Pe eugh risuna inte-una urlete? fupubru al sirenei_ care ricnea 4 de o furie turhata. Dar cei care ‘urletele ci era excelente orchestre de coarde, ec cinta neostenit, ‘sala de marmura ferestre 51 eovoare moi, plini de liming or ‘de bishati jn fracuri sau smochingwri, + ‘rau servifi de laches prozentabili, yi de respectwosi T nnl, cel. care primea comanda ‘colan Ta git! intocmai ca un de a-l stip nuh ea $i eum ar fF fost 64 ‘ena nop proa auzeat, ei tele une eu mult maiestrie, dloamne devoltate Pasig mattres hotel, dintre care nomaé pentru vinuri, purta lord mayor. Smocbingul si chmiasn serobita pe doninul de la San Franciseo. Used Thine legs inviorat cit te cuvine, trona fn aceasta sald sompeuoass ru prea frumos elidit, d ny in cea tare $i turele; la ora gapte, sirenele vestemu cel xn ment al zilei, incumaarea oi: cina, San Feanciseo, plin de avint, se indrepta grabi palmele, spre somptwoasa Ini cabing de lx, si se iat Ia unsprezece "Tinigte use gindea Ia i porisea dows rinduri de sare, Ingesat de watort milo, Salt somneuons se imide tetris afzatth fay une sth a rac etleares chihlinbaruig Meigs het ae nema fin eit i data ate sh behead ante poe ain Fajact galbuig cro tne semaneel in ets masta nspicnne aha iryeue Seurt Sitti mary nbezeay eee tera yaste-iputermici si plopuvh see Toc de Fld. Son Viginoaet 3! calm, ern bogat anbenets oot cath vaponnatt 5 fives avea o roche deem eacatle dap dares ata eee Be are 0 punta eu mae come donne; inaltasiavele ir splendid, rantings oatet uflarea ef mirosea a mea ‘iolete, ret ae yal Busco si"inereomoptays dees, opuni tele ga 824s sor padeate, Mey gee ines inp ore ty ot Incepen dane tn ae ae ie Heo tae enit dntebathass print alt Dineinjeles Poloryi Sn Franeien stdout 2 Totoli, tonite Soy fuse $k Domean Te sei base use eeet oe ara 1 ae stinelepopoareon, fm fel pi ponal ce ean tac san ante RAYNE le Dag gett Servi de eee i tani te hor ule panels Sara cu onde ttcanpte Gert 20 a 1s talmaieile ea mist }oarte, oamenii de cart afsbosturile de observatio, inncbunign isi facordan idl din maruns "cere din infern, ind, eu urile. lor ‘teau fi asemuite eh al nouste sinstnele wriase duduiaw infundat, Maha re ens fs seimenite de clabune ween inte-ana in ele ite fochistii soi ping la byia, mints ce hegru, sealdati inti foci tie itor grou, Tamlaay de Fee rwbinii ale cere Jocaw pe tnupurile lor, ig eae bar se ifn fies tli eu pittance cocoate pe been Jeturilor, oament {irk RU. care degustan contae gh Hichioruri, inviluigi tn fuel sromoc al gael: fain slate eee striven de ate galt gh Bucur. ponechite ga natal a viltoarea “eral sau se misdian in viv tangoutat ne angus m4 Ing desi a rn carson on pe re a win done opt in may ef it serio spol ununeye clr a caret on Ehnentele; mat era 419 pratiousdpesece de indsagnti}ys tue fe fell lor nimeni sar fi putut bimui ae Ehuya ed joucesusat tol uma buniciea de hani gi MS aalgae db malea rse transatlantice Mn, Bem patjl noytnitor al aa stalin Asi, cae atthe sacra awit ie aetna hs ete eta pati simpli af modest: Tw Naira sae oa sa refi tern iseolite de valuri mari, in’ cul sluile ficea pe ceri seainy iat ¥ foncatstitteticeaaleleseune yl agpminiealettemontane stimitede rl uit de cea sone iar orizontal fa inva we don cel pli ir evento f aval ap bio st a i gentlemen se mbricaser in banriupoares Met ‘hinezi — ewre nu verbeau deci peaptd cileie Sh nnare spon coxbuts eu’ so umbrit de. gen vingt telat carat tease sete leds hastoaie, vais oN tiea don de la San Francisco site Ing defata| | arise de voiaj. F ra pe covert att de prin ees to stony fn ees spe Tae 5 donml mica pirea printre ceilalyi un buiesandru gi nu era prone Shela. gombetay alton de trial engleges one fa; tele aspre ale mustatii rare gi pielea fina, intinss ‘a lui artths amend care paven hi he ae aan Be fake Hiden o intasigare Dinard: Dar fata il asculea an ge eee iy pling do atnieaie mingle igh de pea aa {opal alefel decit to4iceilalti — natinile fave, plekse Seton tub care ulna un strvecht sage reese pi ce eee Logrjita aveau un fare deoteie: Cie tage ieee Se Sen rancne cre pura gets eon poe aha dca eee fg sls i ti eee tne ee dupa ultima mods de la Paris, ea tinea dees lation ie oj acai Cds pa att at deceit [eas rela ik yorbew intr-una. Pica domnului de la San Fran sp aeeil de 8 San Francisco, oe tt tmpal eal si deschisose lang hierileyungis cea deplin conn eee bunivoiots ti solicitudineucclor caver Servane wager Apringclesingrjinduse de eugenics co abe ete toate inigten, precum gi a celor care~i edrau Iucrurile ol iF 4 Glinnalt i traaportan bagels lotel ee ieee den aa Tsong pe vapor aya trebuin tiie he Ree Pe mikans oe se apropia de firm orapal secoetea ee: impedes musieaniny ca struments lor senna ruflas¢ imbued pe soverta gi yo casters eee Pasagri eu acordurie stone ale gudl sat Cena ak jolts pe puste decommnda, funeral dealt ies an ndurator thi fluturd ming, calutind reragee Deceit ae 1m Sun Francisco i ae praca dealt tater reetah Roel ime rsdn Ce {2h Lt ind wAthntide inte i sti I ea cf sind aetcoloceu mute aaj that do mere Pinarea Iii sis ofere servisile? Tn jurul si Se tba armats ntrongi de portal insti de sjatori Tor, caschete {alonate cu aur, 0 Groaie de. comisionari, de pus an int wgtede vlajgan entire! ew teamcari de sastrate a {iin Dommul ie la Sau Francisco i prives simbind satifa Ex in'timp ee se Indzeyta spre automnobsful hotell ta ite ar Hl putat el wagt f printal rostind cal, pentre fing eind in ima englet, el In cea alan Ge ay! Viale Taal Ie Neapole te orindui chiar de a inceput: a neaja meal dejan inte sufengeriestmbrdy de ue poten Ti'vivat eral inorats fart mart sperante de inseninaty la tile vestibufaly =o" dreaede glfets apo! aptrea primele five eile al tare wandatisns Hisinda-te #8 comempl Tela inilynen oteomulat privelisies Vernal vata dn Set pint in poate In sburd tevesit amine ot adn Intintren aint lr, aptorgolfulat sf contra fin let Capel tin ares Jos pe heel med se vedeu Imigarutl intimal lacabrolce yi detayamente de voldett tuinuscli miryind in guseele voioae 9 tanoye ale fants fei Venea apot tinpal pie irit cu amomobital Pareurgen Incet steele: populate! gt ingaste ea migte coridoae cesuyt print tidiril Iyle of multe feretresvisiton mugecles de Temijenie pedant dor lipsite de vinghytelidate tro Tae mint bas efaliy picts echinui, daraonoton pte cons Cha eapenior, Tata prin bisersi rey om mio eeu Sveape! toate la felsut portal somptuos: chs eu poten hen fe pieley In iteriot " pustie linites Ian frome ine ae minis fn fecal cu ypte bee de pe start Impodobit cw daatele; printrehanedt de len ines eee oWaenicasinguratie farina rug Tepes foncrae be tare luneed peril isin sige area Cahors de pa croees sper nai pictor neaparat tlobrac La ore anu pritacow Pe funele Sul Martino, nde se adun spre aaiest ute, ae incon md dnala societate gi unde flee domnutyt de la San Fruscnco eta et pe cet les, inca ty ein ne yture et lao mast, pe pring, deri gtia din Ix Roma; la ora cinci se servea ceaiul ia hovel, imum salon elegant, unde mn forte pltewt dari Sceesat (Bagh) Gone ah) ur eavoatelor si fyeului ee ardea vecel in edmin; apoi sosea tim Pulsdtcinbracipontrirmasa desearecCerigecegon see fH alei amet perme 3 antartar al genpaiot ead toate etajtehotcluful se vedeau st ahs Saekte eae Fatcle osha, sr! fe dosmno deceltan celeste Os miteseseities 91 ct ule sompttosse salt de teens nang gi primitor deashice, anise sors ale meee nS Sevriret petra, mslfimca shelnerilg ean nee furl matiredhete-taseare server ou 9 eta deco, supi-croms de culoare portocalic... Mesele erau si aici imbel- gate se seveay att de mae flat de nate, de veer ae mince, dur i frete act po ta anpresses noapees Steele dceau in toate samerele termtoars ee od notes digestia turistilor. ° acl an, fin decembrie nn prea fost po place cto slr; "sind aducea Yorba despre fimpul Bafa, fash te portavis acest ip via cal inte uerl oh wh ae vnovaty Polborosind ea mean mai pomenfe aga vetne deg ga Se seserd nevoiti si lhoroseasca acest Tuer gi fa alt? aa ‘nvuchl Fanta efoto tot se peteec sera Hemahomentey ne Riviers bintsie Tutunt qi edd plot coenpate Ber ene rats Ja Atena a ns, Ein este Inedpositt st noaptea cmand ni foforescont ir tit fag din Baler conte feign te Care of sore stdtuetor de diminesye Hees cite aia te anor nore gh pom tein eae tot maine 9i mai roce ated paler ee stefan pene res hotell luceu deat fia el int de tniches eagles tnai mur $i mai gttimt ea de obaesmuretie plcteeea in ime: macirle tigation defo! ale Dirjarae pitocceh i beicay ou plese’ de enuciae ce Hatin ex mee ete ey ‘ita vine, avrat an mivos de nestor far nla ie cuergice ale bivlor pe dearupes cape wisioege nomial simbolios indagimintensgnoritor care msterag ae tori ate cn une parle mor ere inorau in noroh sub ploniy ew pel hopes deplore, hidos de scurtes cit despre umezeala st duhoarea de peste putrod ce vena dinspre mares din valerie tnopusats de Peg Shiels cei mai worbin! Domml gf doaigae ae i ge Francisco Se ciondinenn teum fn fccore deateeatefhearen bara pal siawea de de cape ase invionesree ne tot ce elea in jar ogi in ebipele scelen, crag deka a usintatoare erau sentimentele gingaye, com Picate tonite in sutfetal ef de dntiiees ew un ony aay a fra tromos, dar in vinele efruin curgea un etrdvechi sing egos, ety la urna unm, poate neste inspontan{a ce nna trevagco un uflet do feciourd~bamuly glorit sau inate binge oat lumen suspinen ed la Sorsento i Ia Capel ecu tot altfcl=e mai enldy silole aint sas Insoritey Lami in Hoare tnoravarile mai curate pi vinurle mi pe}in falsfieate. Aya dar familia de in San Franciseo se hota sk plece “opeaindat IaGapri, eu tor bagajuhsa veiteze insula ef Salee pe 20 ‘palateloy ui ‘Tiberiu, <4 se plimbe cu barea prin legend® Grotd Albasted, eh ssculte pe eimpoterit din Abruze!, car coligda prin invula « luna inurcagh lnaiate de eraciuny sl indo pe fecioara Marin Apo planvia ai meargt sive ctabi Teased In Sorzento. pur " Tn sina plectrii — xi aneutorabild. pentru familia de San Francisco! — nisi dimineata tea ‘ost sare. 0. cay Aca iva intregiae Venn 0 trae coo pod Ein muse vente Ines ea ewmniet nea fi extgtat pe lame IMivul vaporas cave ve tadrepta spre Capri juea aga de tare ps Yalutiy ineit familia de la Son Francisco 2ieea Tats pe divant file satdedelosului salanap de pe bordcen pictoarele infisurat Ji pledurt seu ovkii Inch tin peieina fault de muares Mis tress auterea, eredea ea, ma mt eet toi; dete orve invin ten til de more si avon impresia ch mowre, subreta went fiiga la ea en un lighean si eMlen. Po ea 9 leginan de wl tity aide i, acostealuric De fig pipe argipiegi tot never fimie, era neobost ALS tra gabe eeara 4 Hien in Tlingio feigned de tants Mister, smurun panded lag ¢ o cschots aro po ooh tot timp pareureului mo geal faye ite Tnuuectee tinstaja se facuse pared sitnai alba, far eapul ii plesnen Alurere fo ultimele nile, din pricing timpulei pdedtony us pron molt in fioeare seat gi"admirase prea ute stabiotr TIE prin diferite uvernes Ploaia nu mai eontenea eu rapa in genmusile singinivorre, de unde apa se seurgea 93 pe div ful vintulsenipustes bat in catenguriyfaruncetts aa etim se rostogoleste ex un hiruit arureitor eeva in eal I Ea Chstellanare i Soro, mie vaporagal Faces obizui si incintdtoare: epritilor veporal se logins gwusevs (armal oripivtcs ee alate ini hotetrie se sens paguresy at Se ial bela a ome fi aby Ras tele se loveat ds ord, pasaget den cacy eee ages fH Yet gra be “avedas Sate ath ton eee te pare ar Yose suet Vinal tse ekeg lg BXicgandeu dinte-o bared hotclului itoyal”striga necons Seni ou flan strident 9! graven! Wage oul ayn au ademenense psagerlDomnul a gach ee Hatt gum ise de yr ~ lr te he Ina ea pliuiteelt cin la toate, ante feyols Scho Sel iridicindse In cpl ease cate Secs aes © ngtinie tect de pistes nice iinet ai, covopae uncle pate ale ehitt le margins hui Taa tke 'bixei, bosrfe, entii de tinichen gi mee catergh, Het ‘us ‘ata sdovarate Testes nti eg ath Hah Stfletal, gi il cupr ‘Glad se Hist amurgul dneep tof ine, ts» pat neni mee care ites perforata bash fe leminiorts vines lise tit sn" nunal oboe ei st tama te valle ceptat potolite xsl ge sagen at fe prelingeau, avireolinduse ca niste tempi de aor dnl ae taint ale Flinreor apne pre eae ee Betenic al sneoredarncte synonym fick toerenate oe veils einen yee pea ee ud © piatra de pe inima; in salon lumina strailuei inai via, e Intoarse pofta de mineare, de bint, de fumar a. Pes zece minute familia de la San Francisco cobori iutr-o irl nao, nr pote pte sncipneaees elke cite Butea af eure apo} iran fanuioe nis huninat in hel ara Villon dui de pite pinata tgealtro Pinte portoraif ux, nodulos. wera pe aloes a tess nha pin fat foarte ci le nha upi ploaie, si ficeare insula isi are miasme ett ing Ia os. Dar, deodata, insula meeps tn deoblec lasosiees vac vse si afla gloats Tevoumeni, 3 eatel datorie cra aie) Fyeimprine po domaul de Sua Femiclyea eu toate onorurile cuvenite, La Drept vorbind, Iai eft i alfiedlatorh dar actin unt merit 0 prea mare Menjie ~ nigte rapt stabilii ta Capri, neglijent daubracayi, distraji, binbogiy eu ochelati, carey) fineat ridieate gulerel psltoauclor veoh st weate. Mai era gin grup de meng tine, fe pioioare langi gi eapete rotunde ca nigte ile, tmbricalt in sine troleze, ew rackacuri im apinare, dar secstia menses I nevoie dori nina, fete ne mie ptt indent 2 Inet acast sip fineau hierile pungii bine string, Cit des- pre domoal do la Sen Francieoy sere stita foarte flogmatic EN mai la o pace gi de ‘nit aly el fe median. uae in Seam. Se repesira ail ajute ai cobuare el gicw familin toy Slergard inainte stearate drumul, fa sarigt Ineonjurat de 0 Aroaie de pugt9i de vinjoasele muieri de Ta Capri, care duc pe tap valle pi enferele turiptior ou dave de min’ fn pata Ile, ce semana ov in decor de operly ltminat de un Singur lob lectre eae ge legina in cata vintulai,rasune tropaitul Eshotilor acestor adravene fomel, iar conte de copii ports foierind ascuit 41 facind voata ta min. Donat ef Franeltcuy ca un aeforingrat in volo) su, Foyt Pere Fi, fndreptindute spre-o arcadd de ei! medieval ce ge iMtTe-E16 lout chr grdnteota de Care Caliors ouliioaed ce duces spre inte va ominat whose fn sting dashes commana tm! palmict, Gemtind Uebmupea acoperipritor tpt, far fin, po bolta iataneeoas%, seipest stelclo tbostzes Sirah se fant ea eit Gage do 2e San Trane rrinese ving acest onGpel uined de pint de pe insulin stine (Seat din Mediteranas ed uma ef il ficeat af fe att de rimitor gi de frie pe etdpio} hovehuluy cf mama peek bar i septat gongel chinese ou 88 loune prin euloarele hotee Tul, ehemind lumen Ia mast de Indata ce ‘lyst? onspeti git In vests ‘Stipinul hotelului, un tindr extrem de elegant, fesi sith fartmpine se inelind, eu cea mi leasd politete, iy fags lor y uumezsala te pitrundea Donut de 1a San Francisco rimase wluit, virindel, each i sunintjdvodsnd ef i visa ne Th luge in. mi pliner i waves clan pe ace fount oun er a care seména leit, imbracat intoemai ‘ca el, eu o haina oe pulpancle rotunjite si cw pSrul, pomidot. piepaince die, Era atit de mirat, ineit fu chiar Pit pe se bar etenat, tins. Dar cum in sufltul lui de mul ani nu sha daiouie nee eee lin evea ce se cheama obignuit sentimente mistice ‘n ir rare ise spulberd pe data. Mai mult * sotiel gi de wristefe, cuprinsé de sentimental petcraie ny si Jor pe aceasta insula straina, au : culoarul Rotel, despre vis yi realitate, Fica ea fn gluma, povesti soties qi” emai Iolite intonosiy sare avon fn toate fvelagiinjlos gi annie cd'mu eta sinict nw pure ff ame ii de indointt in peivrste legitinitaten donintelor do nude Ia San Francisen shou tata va fi infeplint intooma is ecto ain uray ii pec fn yo reapeetuos eapul gt inrehi cu deosehita delicate: Asta tote rity sir? Si, Ta rispnnsal thriginat yes, igh on astisearh Caroelta sh Cinseppey bine sunoseuti in Talia ge de tft turigtii din hime" vor densa tarantela in halal hovelula Seat Am vit chipsl ef po cart posta iluctrates spuse iomnai de Is Son Francisco em 0 totalt indiferensa in Ble ‘Recat Giuseppe It esto sot? Vii, sir, easpninse maitre d’hote-u Dommnul de Ia San Franeieo rimase am timp pe gnu, poi tl concedes dind din cop fcind we de inal indompaseieg uepaetia Tor aubreta'cca mai framoasé gi | Dupt aceea incopwa se iti ar ea de nantly aprinse ire puree mate © belgiand eu taliasubtice $i incorsetata, | toate beeurile din camel, nuncio! oglinile eu straluciile Fesonat, 2 Go—poueHed serobits in forma de coronija | orbitonre ale Iwminion, cu imagine mahielor Iustratte ti stadt up cel mat chipce dintre'lachet, um | ale niereior deseae, $4 tncepu aa se hithiereaed soa sicilian waches, eu paral negeu en pane i ko cirbunt apring,gipe cel na prdpe cate culoar uu fiochii ea spe cel mai prompt om de serve de Se Luigi, sean 5! grasun, eare te vintassee pele wakes hoteluri in viata Ini, Indata ce se instalard tn apdctameneete lor. se auzi in usa camerei domnului de la San Francine ne locinit usor, In camera intrd un mattre d’hotel fearon, ware ete inrebe daca dieing oaspeydoneee of wee fat rispudsul va ti afirmativ, luoge de ooee ee a eitusi de puting si le anunge meniul Mangusta abil ate ghel, fazan 5i altele... Domuul de Ia San Francisca, defi yee Pirea ed se mai clatina ined dugumeaua sub pieaccke Auhae Miu Hi fosese din pricina pespaditula aceluia de vapor italian, tote inchise mai inti geabi shoe ea eee prea mules indeminare — nefiiad obiynuit —Teroretee, set Ze dleschisese eu puenct tad intrase maitre Whételeal 4) pie Gam mivalea un tnos de bucitirie sre flr! lege at er ny poi I espinae matired hatekulus tnt yen cd vor supa sisi porunci si le rexerve o masuta in fendulesin, eit mai departe de usa. Mai spuse ca vor si bea vides pave lca Mate noe ee a ae ie Bae al domushui de la San Francisco $i se geabea at inceciternt jonerici din eae thera‘ Ini rtouna de-a langul eoridoraluis Inerucsinduse ot owovile neribatonre ale sofiel si flee! sales Luigh oon fort roya, venea valvirte} pe eoridor, migeinducse ou 0 agile inte strprinattnare, caracterstien, de altos multor oanven ragis mimind o expres de aroan% care fe ficea po subretele, etreceau pe ling el cu galoile de fatanta sp neaacd tn ris, gi lorinen fa usd, Intreind cm.o timate trofeutt si cur un eespoct fmpine pint ln idiotiem: — Tha sonatey siznore?! Dindiratul usiise_anzea glasal taeiginat gi dogit domnnlu dele San Franeiseoy junior ie. condeseendent | Spele, sunind din clip in clip’. Zhientienl | T simgoa, la ems in seara accea atit ile insemnata pentra ol? Ca tot onl care asuferit de riu de mare, era lihnit de foame si so gindew cu desfitare Ta prima linguri de supa si In prima inghifieurd de vin pe care le va sorbi, sisi indeplinew situalul ianbri catului ‘are nut mai [asa loc vreunut alt gind save Ispravind cu birbieritul si spilatul, isi potsivi in gura dling fali, apoi, fa picioare in faga oglinzly gi umer! aval tii ce-i mai rimisesera in jurul festei galbuis pe wema trae pe rape! hatin, ign tea aes es Bete Iramepreaabundenteinepoa at's enact Sigma negt de maton pattie Tee fe Ete teed mate i ehmay alee apa Ry EE 4 bre Upto a manta ce ee ee wtrearilor de a prinde butonul de Is eit cab edie) ea Avea ius senzatin ca dusumeauia se latina ined sub pistons fellas vrunie deel ee as eae EFnigenuncort ps ii in ace na ‘dn te pean fain ae ty a inn tata de toate oglinzile din jor. PPP a fara si-gi dea osteneala si cuyete ce i rmulth atentie degetele sourte, anchilosate de gti ly nohete Corsanghile adc bombate ceases aie me cea de-a doua lovitura a gongulut. Dommul de las $3 eapal ehel, fanume este ingrositor: San! Fran floral cu eeavata 4 pintectl on Iai ndeeped mangoiele gh se mal pri? Oachesa asta de 5) hi se tnechingal, det in olin © sulted gn eam gaits tn fain! Iafrate unde pa \deminsportoatial, trbuleca-dansene strayaie i se a Inviort ie aest indy Hoi din camerds pl po coven prope de’ camera alitarath,avcen a sQte gr Intehe ca fas tare daca mai au mult ea tbrdeatul, a —lnca cinci minute! se auzi dindaratul w igi plina de voiosio a flieei sale. P'splendid! spase domnul de la San Francisco. i se indrepta Yard grab de-a lungul coridoarclor, cobo- rind 'sedrile asternute cu covoare rosii, in cautarea salii de Tecturi, Servitorii ce-i iegeau in cule’ se lipeau de perefi, fcindwci loe si tread, jar el mergea drept inainte ca si cum nied nu iar fi vazut, O batrind giehovits, eu parul alb, dar imbricata inte-o rochie decoltata de matase argintic, erezind 8 intirziase 1a masi, ee gribea nevoie marc, leginindu-te caraghios ea o raf, aga ed domnul de la San Francisco izbuti 0 Intreacd fird prea mare efort. Se opti ling usile eu geamu- ride cristal ale restaurantului, in care se pi adunase. lumea fi incepuse s8 mininee. Pe o misuya eran ingrimadite cutii eu havane fi figiti egiptene. Domnul de Ix San Francisco isi alese 0 figars groasd de foi ,Manila 31 arunt tiei lire; traversind 0 terasi acoperita, se uitd prin geamul deschis. Din intunerie ii sufla in obra 0 boare ‘moleoma gi ii piru ei desluseste coroana bitrinului palmier fesfi intindea pe cerul Instelat erengile esre prea uriase Auzi in dopirtare vuietul monoton al marii... In sala de lecturi confortabila i Tuminoasti, unde domnea 0 Tinigte epi in picioare’ lings 9 masi, risfoind ziarele, stitea i tun neamf cdrunt care semina cu Ibsen, Barta ochelari ex rami do argint si avea in ochi o exprenie de uluire dementia. Aruncindusi o privire rece, domnul de la San Francisco se ‘agexa intr-un fotoliu adine de piele, intr-un col}, ling 0 lamp eu abajur verde, igi puse pince-nez-ul, tsi smsuei eapul” Inte-o parte gi in alta, ca si mai slibeasca Strincoarea gule- rului ced gituia, gi desfaiou siaral care aproape il acoperi, Parcurso in grabi titlurile diversclor articole, citi citeva tlnduri despre rizhoial din Baleani, care nu se mai sfissea, Intoarse cu un gest obignuit riarul si, deodata, rindurtle ‘pirite Ii falgerari pared inaintea ochilor stralucind sticlos, gitul i se incordi, ochit i se bulbucara, pincs-nez-ul fi ciw dle pe nas... Fiew o aforyare si se ridice, si tragi act in piept, si Incepu st horcaie cumplit; maxilaral inferior i se lisa ‘moale in jos, Hisiad si se vada coroancle stralucitoare de eden pe amir gi tresalts de eiteva ori, pieptii es sii i se umflaed gi tot trupul, zviecolinduse ex intro Inptaprigh cu neva nevdnat, Faocl pe poden, agin? Daci in sala de lectur& nu sar fi ata neamsul, coi de la hotel s-ar fi priceput ef 48 uscundi i si jteangd grice ural 4 acestel groamice intimplasi: lar ft apucat pe domnal de laSan Francisco de eap fide picfoare si, ct al clipi din chi, Irae fi scos gi dus eit mai departey aga ed nici unul distr oaspeti nar fi prins de veste ee buclue le facuse. Dar neamyul se repezise afara din sala de lecturdy strigind ca din gurd de | sampe, gi ridicase in picioare tot hotell strestaurantul, Moly intro aspen sireau de Ia mash, ristutnind seaumele, alfa Stapinul hotelulut alorga de Ta un oaspete la altul, ineereind | si retin pe cei care fageaw spre sala de lecturis stsiduite | Dumnezeu mai stie de ee, panfofii de lac de pe picfoareled plate in ciorapi nogri de mitare-Else mai zhavta thea Lapet fee gi uameday dia fund euloarutui = en paral despletit, eu hiatal nelneh w ideaw fuga, palizi, spre sala de lectura, se ausea risunind ‘mn toate Iimbile: ,Ce-i? Ce s-a intimplat?*, si nimeni nu era fn stare oa dea un rispuns ea lumea, nimeni mu injelegea ce etrece, fiinded oamenii, de cind Iumea, rimin uluiji $i | uissi ered ochilor si urechilor eind e vorba de mosrte. durse sivi linigteasca, Incredingindi grabnie ei ceea ev i s-4 intimplat domnului de la Sin Francisco e un molt, ed nu este Hlecit un simply lesins..Dar niment nicl aseulta, ede! mulfi —Vinuseri cu ochii lor cam lacheit si oamenii de serviesa tinal Bea Ue Pel ctavaty vest, emtchingl mortality chin, aprig eu moartea, nu voia 58 se fase biruit de a, 11 suxprin sese prea brutal, prea pe negindite. Clitina eapul, horcdia | dle parca ar fi avat beregata taiats, jar chi ti eras ceap ca la un um beaten Cind fu dus ia. grabs pat in exmers 43 ~~ camera eea mai mica e co lisa sii se vada sinii goi, ridieagi de corset, apoi apira gi sotia gatita ou guea larg desch incisco, chiar in ell (face viea migeare Un sfert de ori mai tirziu, viaga hotelului fgi reluase eft J do elt cursul obignuit. Seara”insi era iremediabil stricata, Uni, intoremnduse la’ masi, mineau in tacerey cu un. ter jignit, in timp ve stapinul hotelului trecea de la unl Ia altuly de groazi... Insi domnul ceva, incetase de a mai pe om 126 Fidictnd din meri evo furie neputineioasd si stipinits, Bimmjindu-se vinovat fird af {1 greit cu ecva, atiguriud pe fiecare in parte cdl inflege perfect ett e de neplicat acest Incr! si ef promite pe euvint de oncare e& va face yt0t ce va eta in putiagae ca'si inlitary aerastl nepliceres a teed Bi ee reminfe In tarantcld, becurle de pelos au fort stinse, cilitoriy in majoritate, cas dus ly beste. Stn Inting in toe haf Tint at de rotunda ets an desist HHetacul pendulel in vestibul, unde numai un papagal, foinduse in eusea Ini. bolhorosen rigugit, uncori, tabutind shadvarmitea un pieioruscaragivs atta de befigoral dem Dom! de la San-Proncisce acca fungit pe at-pat ondinas de fier, sub nigte patur’ aspre de Tinky aeupua.chrora cea ais tan lumina chars a slag Do Page hea ‘acoporca frunten rece 1 ude Taje_patinties peste care fe fi apternnte umbsn mori, seen pe Incetale hosel et iogea din gu larg ischisiy tn eare hucen aural ding ilo, fr toe mat alah Cel eaee horetin stil nu mai era donna de ta San Eraneaco — el nu mai rasta ei on ale pared Sova I he ny docunal cv orssens i pan iiagt pat piel privean Dende econ ee agteptou si ee care se Temeau'ee implin: horeaitul wo since inet, incely sub tehiltateror, se-astermy valosrea pe chipal mortalal 3 t Siturile feel Ineeput a sltia # ase toning de w feu teje pe care de mult sar fh cuvenit 2-0 alba fa enmerd intra stiptndl hotelulus. Gis é spose in goaptd doctors Hottie din co ieren ln wre Mira, 1c obrajit careia ae prelingeau Inest Incrimite, xe apropie dle FEF shnee eu stitd cn nm sop of decry treble te transporeat fn camera lv “Piast In nici un ca, madame, rBapunse st lulu’ foarte euvtincion, dar de data asta Card wn pie de an Bititae gi nu in englezeste, of fn feanfuseste. Prea era nel semnara'suma de bani pe eare putea inensn acum de pe tema edldtorilor de la San Francisco ca si mai presinte vreun interes pentru el, Un aremenea Incr este absolut imposibil, madame, rosti sl gi adaugi ca explicajie e& prefuieste mult aceste apartamente gi oi, dacii sar conforma dorintel el acest lacru s-ar afla numaidecit Ia Capri si turigtit ar evita Sagi rezerve eamere In hotell Iai Miss, eare In tot timpul aces sseaun gis astupi sh psivne chudat, ei pe ean fr tupindrs gure ats saben! in hoe be Pline, Cacrimlle de’ pe obrajit sogiel se avintark pe. datas Eprinsinducee Ia fay, idicdtonol 91 cerw a8 tse indeplinessed dorinta; vorbea in-timba ei fiindea nu se'mai bucurau de considerajia pe care o nvuseserd totden ns ft tine sof: Stapino botlaah on te cin hea malts demmitate: decd doamna nu agrecaza rinduielile Hotelutni, el-nugi in indrdaneala soo refitny,apot 1 spuse foarte hotdst edn 2ori deni corpul defunetalnt fie toon din hotel, ei poigis a si fost ingtihnatay aga e& fepresentantal ti nu va intrsia sf vind pentru indeplimies formalitaitor ncessre- Dosnnna iteebs dack se poste gt Ia Capri un coselug gata confeeyionst, oricum ar fi et. Din pleate nn, este tinposibil, Jar ca sil facd eineva nar aven Fitap. Vor fi novell ak rveurgh la att solatiens De. pil Spatuiperald fe tice in nies lost mar 3 fungi: Dantes atte de lad pot f sconce despartiturle. ‘Noaptea cind tot hotclul dormea, au doschis ferensra camerei 48, care didea Intrun coll, al gridinity unde, fab dul inal de piatri ex cisbuti de stich nfipte de Suprn, cseften sth firey onan, statins Toning, at nchis tis eu cela gi au pleeat, Moriul eimase in Intuneric. Stelle albastre il privean de pr holia cereased, un greite pinse « ili trist inti-o eripatari din _porete... In coridoral slab Jaminat gedean pe pervazal unvi forestre dow subeete eixpind ceva. Luigi, in papuei, apiru cu un vraf de haine pe bra). Pronto? (Gata?) intrehit el inte-o soaptit guierstoare si cw un ser prefiieut ingrijorat. aritind ou ochii spre usa macabri din capatul culoarului. Agivind ygurel mina libert In directia usli eu pricina, striga soptit — PartenzaP, eww ce se rosteste in mod obignuit in girile din Tealia fn momentul plecisii teenvlui, gi eameristele, inabusindwi hohotele de ris, igi Mieard capul una pe umdrul eeleilalte, "Pls at 18 nnu-i vonea averede ei p sbuie sh Luigi, siltind gor, dad fuga pint la ups. cies vigor mt etndargt capa Into parte, Hint eu cel wai Wine rapects SFE sonatas signore? «rama Fete EHC goovind baebin inainte, 5 Mapunse singer tet tinagaat, €0 un gla® dogit mT Yesy come ine : am a gegcasta camorsi 4 incens si se Ini gece! on de timed facw si freamate frunzigal zimyat at ne A nee humind de via pi coral azwrin al dimineb banana oid Sue sail ale unter Fai, iar coarcle te holt, Pape conmarat al Toi Monte Salzo, cid ies iid peti cone naan pose pst tnt) aac reread lad Tanga care serviee la transport | setae Caring dopa ca dew! #38 de eek a cr oruial de portar, care 0 transports Ik sett pgeo Dirac an eal, pe soenun alba ce gexpuiests fe Fea eee ei gurl inules Capes prinkre it gf 2idurh Serer EP Eopardy coboard echoart mereu pind a are: HU labiinog ow ochit injectate 0 Bain waat teal pe sere imi seat oe ele eer fount aenpiea care rus la tatoriay iar sc0m du chet aos es cial ealutsl bine brani st impopatona See aetal sieilian cu felurite zorzoane — 2urgalai cx Supt, ebiecn ie tompeanecoloate de Tind, Pearl clincher cristal fifa print 0 pani Tangh care fejea din adele 9c a msiagul ae fiting Tn rkinal wersul Behat admar, nu sates o vorba. Era copes de emu Bia eet ieavuri duce vnth deviate, 9 fiindck ce Pak i ultinaSewaie tol) golognnit cot roruBiers Perse Panne ia ajune Dar Inte dimincayk sfcortesd 8 Brin oman al proaopit i cerul Senin, onal Se teaeyte eriabyie lnu se ma ante pat de gris AP Td in rtSye birjar gf norocul nenpteptat ce" please de imal ming Fireeare domn de In San Francisco, care ii Panes reeh ad mort in lade. din. spatele Tui. Vaporesl Satubines cape Mgladac joss departe pe intinderea albastra ce te een 24 We ga att de earacecntich golftai Neapoley suv 8 ape evcoares Eeoal srenei rasuna in intreage oval, cra, gata de Pear, pise sav etic se vedea atit de limped Fees Seoa nvifaite do ar. Ling cheiyajtoral ports 9 rrului fu ajuns din urma de portar care insotise, in automobibut fo Ie adave cu mare Shi in funda caput [Bete vreo eve minute, gu zeemot, Indreptindarse tarsi spre Sorrento, Castellamare, (indepairtind pentru jotdeausta de Capri familia de. la San Francisco. Tae pe insuli-ee-restabilllinisten-gi-pacea Pe aceasta insula a viojuit eu dowd mii de ani tn urma lun om care se dedase la fapte urite gi crude, care psece vu, inire ‘2 gtie in vireutea etrui drept, peste milioane de Sameni yi care, pierzindusgi capul de atita absurda. putere side fried si nu fie Iargini. Si omenizen inor drepturi tot ati plnese setizi Tamer vada ruinele palatal cel mai abrapt al in tofi cei care venisera la Cap ined prin hoteluri, eu ie adugi micii mmagarugi ce tridat si cis, fusese deo eruzime fard iu Tra uitat, $i toti cei cares de absurde si eu aceensi o vin de pe introg globul painintese sa as de plated, durat pe povienigul lei. In aceasta dimines}S tsivunat’, feu acest scop mai dormeay toate ci in faja portilor $1 ineepusert eu sei rosiis pe care avean, si Jncalece americant si americance, nemyi 1 nemforice de diferite virste, bine aveausi alerge astiei, lurcind fir oprire tot odibniti 3i ghifeuiti. Tar in urma. lor casi inalte zile, pe potecile holovinoase, ‘wai sus, pini la piseu! Monte Tiberio, adrengiroasele bitrine de Ia Capri, eu elle joaed In inning Tor noduroase. Calitorii, sve de gind si fact ascensiunea impre: le asta ii speriase, adueindusle deodat 6 moar, agi fost traneportat la Neapole, devsrens dusi; iar in insula domnea i in istea, magazinele din ora nema inch deachice< Nasa esthice. Numa fy lea play se vind pest H aarnavat, sé ow vedeai alc! doch oument die popan Meee are se afla fart treab iu ea Intotdeauna, si Lorenzo, vn area in. si Inalt, un’ cheflin chipes ji fad grijiy vestit in oat Tealfa pentru frumusetea lu gi-care pozate la mulfi pictori. “Adusese si peseuigi de el in ae bucitarului aceluiasi familia de ta Seu Fra chiar pint sara tirzi indore Dre de nie doi hamatl Hotel im care ipl petcense soap welteo. Lorenzo paten sh sten fs beh " prvind ta un ser majestacs ta ford 130 4 { : h su, yosted eu sdrenfele_in care era imbrieat, x eioanca fi cu bereta Iai rosie de lind, t3a88 pe © urecke. Tn timpal Shc prin rpele_din Monte Solon fe vechial’ drum stpat in shea del feniciony pe teeptcle de plated coborau, dpapee $osepeldvinntn in Arai Lin ine tb ten de pioe un canpoi un burd nae on dou fer, Cesta STuntea, duced un instrament atemoatoy eu cavatuis Venera tore vale, unde se intindee Ip pictenrele lo wn nut mana Sisinne tt inert, CH enprient cu tchial vedeat povint farilerenconse aie tnuley amuul Serial apcler pe. care ates cl plutete inlay ar opre visit — abun sbvent Lose “rican desupea, mst, sub sacle” orbionre ale Sorell care incepmc oi dogorearelyinfindwse tot mat ae piseurile Talchy invalgite th pica dininety care sbis mar lbcial crf nan prepa Indepirayn eo framuseye na poste fred i cite Un jumaate de ealey ei igiincetinitd pasuls deasupra, deus tla in iin sapotd in preteleatneee a lai Mente Solo, Tninnaed de sores sould ides strlyetten Tulese Intl in cand vesmint ade ghipse cue ewana vies ruginita de plot, Molea Dommuluic blind’ 51 lertatoarey ew Sebi ridiegl Spee cers spe silaute dea puraren,ferice sie imparsps flute! de tick on hiwecnvntst Manten Acscoperiae ih disert Ia gr fierce sy dendatayraeunara comeritt vovgieslivisl lor in enon soarehea’ cnet Wi eis eertionren fide prihant. a tnturor cel, oh {a Scott lume rea gi ciganaray gi fo cintea celui nace thet i esr Bele san sa Ae pe pninel indepttiot al tude Fransisco ee leat arama spre ety spre morints pre jar Dre Lum Note Bxpce late ulin? tiga tn par fen oamenilor,rtieind prin anuspoztsle portale, rh stele pmintst ale sonny ie a San Braneiseo ne cele din urd isis pe activin remumit ace Hl ssene ow domale ew atten onoru i Lumen Veches evan ini cundean de, coi vi. Serial I urns fx cohort int aericul adineal cali, Vaal ip elt dal Tangy deopeind valurile marii. In timpul noptit treew pe Tingi insula Capri: FH isisteervu huni vaporutyi ee se piordeay nce Its gu mis, pesteu oti ce Te priveat de pe frm. Dar in site Sanulut eu perelit Impadobit eu marormdy tedlucind de Ie tile policundrelur, avea fev gi tn noaptes asta, ea de obicel, sia" bal plin “de insletie. " ‘Tot tga tn noptile urimatoare, dei tn larg Dintuia o fareuvd iprasea, care vuia en tingutri de wasg func finduegt talazueile ce preau indoliate eu erestele lor argio- fate de spuma. Nenumdratele lnsini ale vasufui abia se Intre= déteangrintee full degi-de aapada, de sus, de le Diavotul fe std destraji In stincile Gi led pated ale picrden Vaporal la bean fefoeun Day en ragen osiney dae tat tig era ‘Vaporul eu mole etal ra teufel nemarg nite a Omului Nou, cu iniina tot veehe, Futuna se ulpustes peste greementul vaporulai i peste cogurile hu larg albite Ee sapada, dar vaporel era'de nezdruncina, seat tuon =p infseopitor. Be coverta cea inal desu 3 singuratece tn bitala viseoluly ine iuminateyunde,cufundat intr-un som tufburat de gray trona cipitanal vasulat, colosul core semana cu un reste BY quaea furetul aigiior sf stenetele tusbate ale senely_inabugite dle furtund, dar il linigteafaptuly nelgeles la wrme-ueme niet de ely ed in dosul peretelul se afla 0 cabing mare, blindatd Dore, in care stiruia un tainic valet, pilptitl of trosnetal Keo lamin Me reviratth jurel unt tele raft palid, cu un temicere metalic pe cap. in. sateantarele lane unde Be ginean ensancle ae Su steilucni de ofel,seo}ind sbur, picurind apa tle, precuan 9 ute Elarive mapinidin adlncurie incinee pi Ia maximo de focuti infernale, wnde chocovens fee opi imfatitonre, care prin incordarea lor puneau In migeare nav, fare eare ee transiniteau pind fa chila navel, pina in bruba the tunecoasd nesigit ae bong, pind in tunel rotund, ala In tmimat de hecuri electrice, une se roteau incet, ow 0 rigoare copleyitoare pentru anintea oviuluy axa gigantic tusbroasa,ssemienen ine dihawitmonsteuoase, cleat in bie logul ei, Dar in sinal ,Atlantide’™ exile de sestaurant i de bal erau pline de Tumin8 gi vetelie, vuiau de Tasma glastrilor mulyimir elegante ce petrecea in mireasma de flor proaspete #1 In sunewle minster urchestee le courde ‘are nent undid Snes a ey loc melt en weetsalueieea muatwoutilor, a briliantelor gi a wmerilor des. pin wg = wo de china i eer imeem in aie dieamelancttye nace un cela In peeajma mohoritelor 2 eeanul, fartuna, ‘simlata in ste Vasitieeshors vetombyie 1913