Sunteți pe pagina 1din 57

STUFO CLASA A X-A

PLANIFICARE LECȚII 2018-2019


Nr. Nr. Tema Descriere OBIECTIVE MATERIAL DIDACTIC
Săpt. Lecție
1 1 RECAPITULARE Teorie cu prezentare de slide-uri RECAPITULARE PROIECTOR
Elemente ce formează volumul: punctul, linia, planul- obiect artistic P.C.
DOCUMENTARE
Elemente de compoziție: dominanta și accentuș
2 2 ELEMENTE DE Teorie cu prezentare de slide-uri Înțelegerea și PROIECTOR, P.C.
COMPOZIȚIE. aprofundarea prin DOCUMENTARE
3 TEORIA GESTALT Exercițiul 1 de desen : FOIE A3, CREIOANE
desen a elementelor
DE PERCEPTIE. O compozitie din 6 volume simple dispuse dupa următoarele scheme si reguli de compozitie: de compoziție COLORATE ȘI
PRINCIPII • Repetiție prin tranzitie GRAFIT, GUMĂ
4 GENERALE: Stimularea
• Accent vertical
Simetric/asimetric • Dominanta de masă imaginației si
5 Exercițiul 2 de desen: creativității prin
Repetitiv
O compozitie din 5 volume simple dispuse dupa următoarele scheme si reguli de utilizarea acestora la
6 Tranzitiv compozitie: realizările exercițiilor
Prin subordonare • Simetrie
Prin contrast • Compoziție verticală
• Accent orizintal
7 Exercițiul 3 de desen:
8 Pasul 1: Compoziție din 3 volume diferite așezate după axa de simetrie verticală
Pasul2: desenați un alt volum în centrul imaginii care să unească compoziția
9 3 TIPURI DE Exercițiul 1 de desen :
COMPOZIȚII:
10 CENTRALĂ
O compoziție din 7 volume de două tipuri, la alegere, dispuse ritmic
11 RADIALĂ Exercițiul 2 de desen:
12 GRID O compoziție din 7 volume cu aceeași formă și dimensiuni descrescătoare , dispuse
LINEARĂ
radial cu accent vertical în mijloc
13 Exercițiul 3 de desen: Compoziție din 9 prisme rectangulare, cu aceeași bază dar de
14 înălțimi diferite, așezate în grid de 3x3
15 4 PRINCIPIILE DE Teorie cu prezentare de slide-uri PROIECTOR, P.C.
BAZĂ CARE DOCUMENTARE
GUVERNEAZĂ O
COMPOZIȚIE Exercițiu: desen după poză de ansambul de arhitectură FOIE A3, CREIOANE
ARTISITCĂ COLORATE ȘI GRAFIT,
GUMĂ

SEMESTRUL 1
MODURI DE A COMPUNE ELEMENTE:
• SIMETRIC/ASIMETRIC
• REPETITIV
• TRANZITIV
• PRIN SUBORDONARE
• PRIN CONTRAST

ELEMENTE DE TEORIA COMPOZIȚIEI -LECȚIA 3


Ochiul si mintea percep si completeaza cu
usurinta formele, centrele de interes, traseele,
continuari imaginare ale unor plane, volume
anvelopante.
Odata materializate, aceste elemente devin forme
cu caracteristici specifice in ceea ce priveste
marimea, culorea, textura.

CITIREA FORMELOR ARHITECTURALE SE BAZEAZA PE DECELAREA FORMELOR


PRIMARE SI A REGULILOR DUPA CARE SE COMPUN.

PRINCIPIILE GESTALT DE COMPUNERE


modulîncareochiulcreazăîntreguldinpărțidistincte
proximitate

grup
Elemente de caracteristici similare vor fi grupate
unitate
automat împreună

Proximitatea are loc atunci când elementele sunt plasate aproape


împreună. Ele tind să fie percepute ca un grup.
Atunci când patratele sunt așezate într-o compoziție ordonată, se
produce unitatea. Deși forme separate, ele sunt acum percepute ca
un singur grup
ÎNCHIDEREA AUTOMATĂ A CONTURULUI

Creierul are tendința de a completa golurile dacă este vorba despre o compoziție
comprehensibilă
Ochiul continuă să privească automat de-a lungul
direcției de compoziție până ce este atras de un
accent.

URMĂRIREA AUTOMATĂ A DIRECȚIEI DOMINANTE


SIMETRIA ESTE COMPOZIȚIA UNDE ELEMENTELE SE DISPUN
EGAL ȘI ÎN OGLINDĂ FAȚĂ DE O AXĂ CENTRALĂ.

COMPOZIȚIA SIMETRICĂ ESTE O COMPOZIȚIE DE TIP STATIC, STABIL.


Rome, Plaza San Pietro
Floor plan of the Library at Phillips
Exeter Academy (1972)
Prapor,
Horia Bernea
ASIMETRIAESTE ATUNCI CÂND, DEȘI SE PĂSTREAZĂ EXISTENȚA UNEI AXE
CENTRALE, ELEMENTELE SUNT DISPUSE INEGAL ÎN FUNCȚIE DE EA
ASIMETRIAESTE ATUNCI CÂND, DEȘI SE PĂSTREAZĂ EXISTENȚA UNEI AXE
CENTRALE, ELEMENTELE SUNT DISPUSE INEGAL ÎN FUNCȚIE DE EA

COMPOZIȚIA ASIMETRICĂ EXPRIMĂ O TENSIUNE


EMOȚIONALĂ ȘI CREAZĂ DINAMSM.
FORMELE PAR SĂ CAUTE UN ECHILIBRU ȘI ASTA
INDUCE O MIȘCARE COMPOZIȚIEI.

ASIMETRIA ESTE PREFERATĂ DE


PERSONALITĂȚILE:
• DINAMIC-ECHILIBRATE
• CREATIVE
• RAȚIONALE
REPETIȚIA
REPETIȚIA ÎNSEAMNĂ PREDICTIBILITATE
ELIMINĂ NEAȘTEPTATUL.
Predictibilitatea ne ferește de necunoscut care poate însemna pericole noi,
neprevăzute. DAR, dacă știm totul de la început, viața ni se poate părea
plicticoasă. Predictibilitate spațiului poate plictisi.

PREDICTIBILITATE

UNIFORMIZARE

STANDARDIZARE

LIPSA
CREATIVITĂȚII ȘI
INOVAȚIEI

Persoanelor anxioase sau care se află într-un mediu nou vor prefera
COMPOZIȚIA PRIN REPETIȚIE.
SIMETRIA ȘI REPETIȚIA sunt compozițiile preferate stilurilor renascentiste,
clasiciste, antice, unde se elaborau și se respectau teorii despre o
frumuseșe calculabilă și determinabilă matematic.
Singurele ”dezordini” care se permiteau erau la nivel de decorații.
NEAȘTEPTATUL, ADICĂ CEEA CE DĂ COMPOZIȚIA NESIMETRICĂ,
COMPLEXĂ, NEREGULATĂ, PROVOACĂ CREIERUL LA CALCULE NOI
DE VARIABILE MULTIPLE.
Compozițiile asimetrice și neregulate simulează experiența nouă.
O PERSOANĂ CREATIVĂ, CURIOASĂ ESTE OBIȘNUITĂ CU
SCHIMBAREA, poate este chiar dependentă de ea, va prefera stilurile
asimetrice, deconstructuvismul, stilul organic, postomdernismul cel
ludic.
COMPOZIȚIE PRIN TRANZIȚIE:
COMPOZIȚIE OBȚINUTĂ DIN OBIECTE DE ACEEAȘI FOMRĂ DAR DE MĂRIME
CRESCĂTOARE
COMPOZIȚIE OBȚINUTĂ PRIN ELEMENTE CONTRASTANTE
 CENTRALĂ
 LINEARĂ
 RADIALĂ
 DE TIP CLUSTER
 DE TIP GRID

TIPURI DE COMPOZIȚII – LECȚIA 3


COMPOZIȚIA CENTRALĂ

COMPOZIȚIE STABILĂ FORMATĂ DINTR-UN NUMĂR DE SPAȚII SEUCUNDARE


GRUPATE ÎN JURUL UNUI ELEMENT CENTRAL CARE DEVINE DOMINANTĂ.
DOMINANTA POATE FI DE MASĂ SAU DE ÎNĂLȚIME.
ANDREEA PALLADIO/
VILA Rotonda
Compoziția centralizată este non-direcțională.
Aceesul către ea sau în interiorul ei va genera o axă de circulație.
Intrarea se va face printr-un element unic-de tip portal- care va direcționa
compoziția
ANDREEA PALLADIO/
VILA Rotonda
PIAȚA VATICAN
THE NEST, BEIJING, CHINA
PANOPTICUM-concept al lui Michel Faucoult în care se evidențiază
ambiguitatea percepției: într-un spațiu circular, cine pe cine observă?

Închisoare abandonată în Cuba


EMOȚII GENERATE DE COMPOZIȚIA CENTRALĂ:

• DOMINAȚIE
• SUPRAVEGEHRE/ CONTROL
• ÎNCERCUIRE/PROTECȚIE LIMTIAREA LIBERTĂȚII
ORGANIZAREA COMPOZIȚIONALĂ LINARĂ
Yves Lion an architect of Paris,
France features linear
organization in the design of the
waterfront residential housing
project – Quai de Seine.
Pierres Vives, Montpellier by Zaha Hadid Architects
Granja de Moshav (Cooperativas). Nahalal, Israel.
COMPOZIȚIA GRID

La fel ca și formele generate din șirul lui Fibonacci, această compoziție inspiră : CONTROL,
LIPSA DE IMAGINAȚIE, FRICĂ DE NECUNOSCUT, ORDINE
COMPOZIȚIA DE TIP
CLUSTER
(celulă)
DISPUNERE ASONANTĂ, ALEATORIE
 UNITATEA
 ARMONIA
 DOMINANATA
 PROPORȚIA
 RITMUL

PRINCIPIILE DE BAZĂ CARE GUVERNEAZĂ O COMPOZIȚIE


ARTISITCĂ - LECȚIA 4
RITMUL ÎN COMPOZIȚIE:

REPETIȚIA SAU ALTERNAREA REPETITIVĂ A


ELEMENTELOR CU INTERVALE PREDEFINITE ȘI
CONTROLATE.
RITMUL INDUCE SIMȚUL ȘI VITEZA MIȘCĂRII.

RITMUL REGULAT: INTERVALELE SUNT EGALE

RITMUL FLUCTUANT: DĂ UN SENS AL MIȘCĂRII


ORGANIC, UȘOR NEREGULAT.

RITMUL PROGRESIV: REPETĂ DUPĂ INTERVALE


PROGRESIVE
COMPOZITIA ARITMICĂ

MODALITATE DE COMPUNERE DINAMICĂ PRIN DEZORDINEA SA CE CREEAZĂ INTERES


PROPORȚIA:
Relația dintre elemente aceleiași familii:

• Dimensional-după axele x,y,z


• Masă
• Culoare
• Textură
• Lumină
• Ritm
....

PROPORȚIA DETERMINĂ DOMINANTE


Efect de perspectivă
TEORIA TREIMII este că, dacă localizați puncte de interes în intersecții sau pe linii,
fotografia dvs. devine mai echilibrată și va permite unui spectator al imaginii să
interacționeze cu acesta mai natural.

Studiile au arătat că, atunci când vizualizați imagini, ochii oamenilor merg de obicei la
unul dintre punctele de intersecție, mai degrabă în mod natural decât în centrul
focului - folosirea regulii celor trei funcționează cu acest mod natural de vizualizare a
unei imagini.
CERCETĂRILE STABILESC ȘI ÎN ACEST CAZ CĂ ECHILIBRUL ESTE
PREFERAT de majoritatea.

ARMONIA, ECHILIBRUL, LIPSA ELEMENTELOR DOMINANTE, PREZENȚA


PERSPECTIVEI CERULUI ȘI A ELEMENTELOR NATURALE ȘI PLĂCUTE
VEDERII MAJORITĂȚII, SCAD SUBSTANȚELE PRODUSE DE CREIER ÎN
URMA STRESULUI

....deci, frumosul nu este doar estetic ci are și o componentă care


produce sătătate.

Acestea stimulează și generează răspuns nu numai de la partea


conșientă, responsabilă de gustul și alegerea conșientă, ci și direct de la
partea cea mai veche a creirului ”The lizard brain”, acolo unde stau
instinctele.
Mari personalități au căutat frumosul în formule matematice, precum proporția
de aur sau șirul lui Fibonacci și au regăsit în natură grafice de funcții sau fractali.

Gândirea rațională caută explicația și înțelegerea inteligentă în tot universul, are


tendința să creadă în știință și mai puțin în intuiție. Pentru rațiune,
comprehensibilul este totul și tot ce nu poate fi înțeles, socotit și măsurat, fie nu
există, fie va fi descoperit prin același metode.
Nr. Nr. TEMA DESCRIERE OBIECTIVE MATERIAL DIDACTIC
Săpt. Lecție
1 1 FORMĂRI-DEFORMĂRI Teorie cu prezentare de slide-uri Înețelegerea modalităților de PROIECTOR, P.C.
Modalități de formare a volumelor DOCUMENTARE
compunere a volumelor
2 ERERCIȚIU DIN 3 PAȘI: Aplicație practică de compunere- FOIE A3, CREIOANE
3 1. AXONOMETRIAVALORATĂ A BIROULUI DE LUCRU descompunere care COLORATE ȘI GRAFIT,
2. DESCOMPUNEREA BIROULUI ÎN ELEMENTE PRINCIPALE aprofundează înțelegerea GUMĂ
4 COMPONENTE
3. RECOMPUNEREA ELEMENTELOR ÎNTR-O COMPOZIȚIE PROPRIE
5

6 2 TĂIERI ÎN VOLUME Lecție practică ce constă în: 1. Formarea îndemânării de PLASTILINĂ, CUTER,
SIMPLE 1. formarea din plastilină a volumelor simple regulate: prismă, lucru practic FOAIE A3, CREIOANE
7 cub, con, piramidă, cilindru 2. Observarea planurilor de COLORATE ȘI GRAFIT,
2. Tăierea volumelor obținute cu plane înclinate tăiere GUMĂ
3. Realizarea unei compoziții din aceste volume rezultate și 3. Exersarea realizării
8
desenarea a 2-3 imagini din direcții diferite compozițiilor artistice
4. Exersarea desenului după
9
natură moartă
10
11 3 OBIECT DE Realizarea unui obiect simplu de arhitectură din plastilină care să 1. Formarea îndemânării de
ARHITECTURĂ fie rezultat dintr-o formă simplă deformată sau printr-o lucru practic
12
compoziție de forme simple. Se va evidenția intrarea cu un 2. Exersarea imaginației
13 accent. 3. Exersarea realizării
Se vor desena 2-3 imagini după acest obiect compozițiilor artistice
14
4. Exersarea desenului după
15 natură moartă
5. Aplicarea lecției teoretice
16

SEMESTRUL 2
SISTEMUL SISTEMUL SISTEMUL DE
FUNCȚIONAL STRUCTURAL ÎNCHIDERE SPAȚIALĂ
MODERNISM –noi descoperiri în industrie
și tehnologie,
noi concepte social-economice
SIMPLITATE, LINEARITATE, COMPOZIȚII SIMPLE, RAȚIONALITATE:
CONTROL, RAȚIUNE, CALCUL
MODALITĂȚI DE FORMARE-REFORMARE-TRANSFORMARE-CREARE

TRANSFORMĂRI DIMENSIONALE

SUBSTRACȚIA

ADIȚIA (ADAOSUL)
TRANSFORMARE DIMENSIONALĂ

DE-A LUNGUL UNEI AXE

MODIFICAREA
(TRANSLATAREA) VÂRFULUI

MODIFICAREA UNEIA DINTRE LATURI


ADAOSUL (ADIȚIA)

APROPIEREA
(VECINĂTATEA)

ALIPIREA PE MUCHII

ALIPIREA PE FEȚE

INTERSECȚIA
SUBSTRACȚIA

ASCUNDEREA DIN
CÂMPUL VIZUAL

DECUPAREA UNOR FORME

Pentru ca forma inițială să se


citească, cea decupată va
trebui sa respecte limitele
proporțiilor