Sunteți pe pagina 1din 6

.

Calitate

Scopul principal al Autoliv este salvarea de vieți omenești. Produsele nu primesc o a doua
șansă, de aceea nu s-a compromis niciodată calitatea. Deoarece viețile oamenilor depind de
aceste produse de siguranță, societatea se străduie să efectueze zero defecte .Urmărirea excelenței
se extinde pe tot parcursul lanțului de valori pentru a asigura proiectarea robustă a produselor,
componentele impecabile de la furnizori și companiile proprii, fabricarea de produse impecabile
cu un sistem de verificare a conformității produselor cu specificațiile și un sistem de trasabilitate
avansat în cazul unei rechemări.

Pentru a se îmbunătăți în permanență calitatea, se derulează un program cunoscut sub numele


de "Q5", care vizează formarea unei culturi proactive de calitate a defectelor zero. Ea abordează
calitatea în cinci dimensiuni: clienți, produse, furnizori, creștere și comportament. O parte vitală
a Q5 este Jidoka, angajamentul că, atunci când un operator detectează o anomalie, el sau ea poate

00opri direct linia pentru a întreprinde acțiuni adecvate.


Exerciţiul financiar
Nr. Crt. Indicatori 01.01.2016- 01.01.2017-
30.06.2016 30.06.2017

1 Venituri din vânzarea mărfurilor (ct. 707) 231.823 55.404

2 Cheltuieli privind mărfurile (ct. 607) 248.197 167.759

3 Marjă comercială (1-2) -16.374 -112.355


4 Producţia vândută (ct. 701 la 708 fără 707) 6.308.856 7.222.453
Variația stocurilor de produse finite și a producției în
5 curs 1.324 4.463
de execuție (ct. 711+712)
6 Venituri din producţia de imobilizări (ct. 721+722) 0 3.055.858
7 Producţia exerciţiului (4+5+6) 6.310.180 10.282.774
8 Consumuri de la terţi (gr. 60 fără 607, gr. 61 şi gr. 62) 1.208.542 4.193.742
9 Valoare adăugată (3+7-8) 5.085.264 5.966.677
10 Venituri din subvenţii de exploatare (ct. 7411) 0 0
11 Cheltuieli cu personalul (gr. 64) 1.139.733 1.811.816
Cheltuieli cu alte impozite, taxe şi vărsăminte
12 209.085 89.402
asimilate (ct. 635)
13 Excedent brut de exploatare (9+10-11-12) 3.736.446 4.065.259
14 Alte venituri de exploatare (ct. 7417+758+7815) 64.027 1.558

Ajustări de valoare privind imobilizările corporale și


15 2.190.206 2.016.916
necorporale (ct. 6811+6813-7813)

Ajustări de valoare privind activele circulante (ct.


16 -189.673 -68.141
654+6814-754-7814)
17 Ajustări privind provizioanele (ct. 6812-7812) 123.389 48.798
18 Alte cheltuieli de exploatare (ct.652+658) 370.191 10.287
19 Rezultat din exploatare (13+14-15-16-17-18) 1.306.360 2.058.957

20 Venituri financiare monetare (gr. 76) 319.373 147.483

21 Cheltuieli financiare monetare (gr. 66) 41.452 37.480

Ajustări de valoare privind imobilizările financiare și


22 0 0
investițiile deținute ca active circulante (ct. 686-786)
23 Rezultat curent al exerciţiului (19+20-21-22) 1.584.281 2.168.960
24 Venituri extraordinare (ct. 771) 0 0
25 Cheltuieli extraordinare (ct. 671) 0 0
26 Rezultat brut al exerciţiului (23+24-25) 1.584.281 2.168.960
27 Impozit pe profit (ct. 691) 361.057 437.158
Rezultat net al exerciţiului (profit net sau pierdere)
28 1.223.224 1.731.802
(26-27)

E Prezent
DUCAŢIE ŞI FORMARE Cursul de master din cadrul Universitatii „ Transilvania „
Brasov; Specializarea : Managementul Afacerilor in
Industrie
2014-208
Facultatea de Inginerie Tehnologic[ si Management Industrial
din cadrul Universitatii Transilvania Brasov; Specializarea :
Inginerie Economica Industriala
2010-2014
Colegiul National „Grigore Moisil”, Onesti
specializarea: Stiinte ale naturii

APTITUDINI ŞI COMPETENŢE
PERSONALE

Limba maternă Romana


Limbi străine cunoscute Engleza scris/citit - bine, vorbit – bine

Aptitudini şi competenţe artistice


Aptitudini şi competenţe sociale - Abilitati de comunicare;
- Spirit de echipa si organizatoric;
- Flexibilitate
Aptitudini şi competenţe - Capacitatea de decizie
organizatorice
Aptitudini şi competenţe tehnice Operare calculator: Windows 2000, Word, Excel, Open
Office, Internet,
Permis de conducere Categoria B
Alte aptitudini şi competenţe

INFORMAŢII SUPLIMENTARE

ANEXE

Declar pe proprie raspundere ca datele inscrise mai sus sunt reale si complete.

Ecdccccccccccdcdddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddd

4.Prezentarea și descrierea pe scurt a strategiei de vânzări folosite de societate

Strategii

Ghidat de viziunea de asalva cât mai multe vieți, scopul general al Autoliv este de a crea
valoare pentru principalele părți interesate: clienții, proprietarii și creditorii, partenerii de afaceri,
angajații, precum și familia și societatea.

Autoliv are trei strategii pentru a rămâne în continuare lider pe piață : Calitatea, Un produs un
proce ( One Product One Process) și Inovarea.

Calitate

Scopul principal al Autoliv este salvarea de vieți omenești. Produsele nu primesc o a doua
șansă, de aceea nu s-a compromis niciodată calitatea. Deoarece viețile oamenilor depind de
aceste produse de siguranță, societatea se străduie să efectueze zero defecte .Urmărirea excelenței
se extinde pe tot parcursul lanțului de valori pentru a asigura proiectarea robustă a produselor,
componentele impecabile de la furnizori și companiile proprii, fabricarea de produse impecabile
cu un sistem de verificare a conformității produselor cu specificațiile și un sistem de trasabilitate
avansat în cazul unei rechemări.

Pentru a se îmbunătăți în permanență calitatea, se derulează un program cunoscut sub numele


de "Q5", care vizează formarea unei culturi proactive de calitate a defectelor zero. Ea abordează
calitatea în cinci dimensiuni: clienți, produse, furnizori, creștere și comportament. O parte vitală
a Q5 este Jidoka, angajamentul că, atunci când un operator detectează o anomalie, el sau ea poate
opri direct linia pentru a întreprinde acțiuni adecvate.

EDUCAŢIE ŞI FORMARE Prezent

Cursul de master din cadrul Universitatii „ Transilvania „


Brasov; Specializarea : Managementul Afacerilor in
Industrie
2014-208
Facultatea de Inginerie Tehnologic[ si Management Industrial
din cadrul Universitatii Transilvania Brasov; Specializarea :
Inginerie Economica Industriala
2010-2014
Colegiul National „Grigore Moisil”, Onesti
specializarea: Stiinte ale naturii

APTITUDINI ŞI COMPETENŢE
PERSONALE

Limba maternă Romana


Limbi străine cunoscute Engleza scris/citit - bine, vorbit – bine

Aptitudini şi competenţe artistice


Aptitudini şi competenţe sociale - Abilitati de comunicare;
- Spirit de echipa si organizatoric;
- Flexibilitate
Aptitudini şi competenţe - Capacitatea de decizie
organizatorice
Aptitudini şi competenţe tehnice Operare calculator: Windows 2000, Word, Excel, Open
Office, Internet,
Permis de conducere Categoria B
Alte aptitudini şi competenţe

INFORMAŢII SUPLIMENTARE

ANEXE

S-ar putea să vă placă și