Sunteți pe pagina 1din 18

MANAGEMENT AGROTURISTIC

MAPA ANUL II

Seminar 2
Baza tehnico-materială a turismului
1.1. Conținutul bazei tehnico-materiale
Baza materială = ansamblul mijloacelor tehnice
de producție utilizate în domeniul turismului în
scopul obținerii de bunuri și servicii destinate
consumului turistic.

Resursele materiale
(capitalul tehnic)

Capital fix Capital circulant


Capitalul fix = bunuri de lungă durată
care se folosesc ca instrumente în mai multe etape
de producție, se consumă treptat și se înlocuiesc
după mai mulți ani de utilizare(de regulă își
păstrează forma inițiala în timp ce valoarea lor se
reduce și sunt, în mare măsura, specializate în
îndeplinirea unor operații.
Capitalul circulant = parte a fondurilor
de producție, se consumă integral în cadrul unui
singur ciclu de producție și trebuie înlocuit cu fiecare
circuit economic.
Baza tehnico-materiala activitatea turistica
(interconditionare)
TURISMUL NU POATE FI
CONCEPUT FĂRĂ O ECHIPARE
CORESPUNZĂTOARE

INTERCONDIȚIONARE ÎNTRE
BAZA MATERIALĂ ȘI
ACTIVITATEA TURISTICĂ

BAZA MATERIALĂ TREBUIE SĂ SE ADAPTEZE


PERMANENT EVOLUȚIEI TURISMULUI
1.2. Structura, dinamica și distribuția teritorială a
echipamentelor turistice

BAZA TEHNICO-MATERIALă
A TURISMULUI

BTM GENERALĂ
BTM SPECIFIC TURISTICĂ
(infastructura)
-Unități de cazare
-Căi de comunicație
-Unități de alimentație
-Mijloace de transport -Mijloace de transport în comun
-Instalații de telecomunicații
-Instalații de agrement
-Rețele de alimentare
-Instalații de tratament
cu apă, gaze, energie
-Sate turistice
-Sate de vacanță Unități comerciale
-Unități de prestări servicii
LA NIVEL MONDIAL:

- EUROPA – LIDER MONDIAL (40% din totalul


locurilor de cazare);
- clasament pe țări: Franța, Italia, Spania,
Germania
- zona cea mai dinamică: Asia de Est și Pacific
În ROMÂNIA
DIMENSIUNILE ECHIPAMENTELOR DE CAZARE
ANUL NUMĂR UNITĂȚI NUMĂR LOCURI
1970 2385 248434
1975 2656 279182
1980 2570 301519
1985 3330 410575
1990 3213 353236
1995 2905 289593
2000 3121 280005
2005 3266 277047
2006 3338 272596
2007 3569 273614
2008 3900 275941
2009 4226 283194
2010 4710 287158
EVOLUȚIA STRUCTURII MIJLOACELOR DE
CAZARE PE TIPURI DE UNITĂȚI
Tipul de unitate 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Hoteluri și moteluri 968 974 1029 1077 1154 1220
Pensiuni urbane 244 271 328 461 597 702
Pensiuni rurale 536 682 781 892 956 1259
Hoteluri pt tineret 10 12 19 31 58 75
Tabere școlare 168 168 157 157 151 128
Vile turistice 746 669 676 691 716 742
Alte unități 594 562 579 591 594 584
Total unități 3266 3338 3569 3900 4226 4710
Structuri de primire turistică cu funcțiuni de
cazare turistică, pe zone turistice, existente în
România în 2010

Total Stațiuni Stațiuni Stațiuni Delta București Alte


structuri balneare litorale montane Dunării si orașele localit
Reședință și
de județ trasee
4710 377 919 973 144 818 1479
Structuri de primire turistică cu funcțiuni de
cazare turistică, pe categorii de confort,
existente în România in 2010

Total Din total, pe categorii de clasificare


structuri
5 4 3 2 1 neclasif
stele stele stele stele stea
Total 4710 53 251 990 2084 955 377
Indicii de utilizare netă a capacității de cazare
turistică în funcțiune, pe categorii de confort,
în România, in anul 2010

Total Din total, pe categorii de clasificare (%)


structuri
5 4 3 2 1
(%)
stele stele stele stele stea neclasif

Total 33.6 35.9 31.7 32.3 37.6 31.5 18.4


STRUCTURA MIJLOACELOR DE CAZARE PE
FORME DE PROPRIETATE, ÎN 2010

Situația existentă pentru:


Forma de proprietate
Număr unități Număr locuri
(%) (%)
Majoritar de stat 16.8 24.5
Majoritar privată 83.2 75.5
Total 100 100
Alte componente ale bazei materiale a
turismului în România

Unitățile de alimentație publică


Mijloacele de transport
Instalațiile de transport pe cablu
Mijloacele de agrement
Instalațiile de tratament
Satele turistice și satele de vacanță
LUCRĂRI DE
OBIECTIVE SPECIFICE
-Unități de cazare
INFRATRUCTURĂ
-Unități de alimentație -Căi de acces
-Unități de agrement -Spații verzi
-Parcări

INVESTIȚIILE ÎN TURISM

DE DEZVOLTARE DE MODERNIZARE DE ÎNLOCUIRE


(EXTINDERE)
Particularități ale investițiilor în
turism
o Sunt intensive în utilizarea de capital
capital (costuri ridicate, echipamente
specifice)
o Angajează capital pe termen lung
(amortizare lentă)
o Se materializează, în principal, în
costrucții, sunt supuse, într-o măsura mai
mică, uzurii morale
SURSE DE FINANȚARE
Aportul propriu
Creditul
Leasingul
Acționariatul și coproprietatea
Aportul statului
Aportul organismelor financiare
internaționale (investiții de anvergură)
INDICATORI
Cheltuielile de exploatare (întreținere,
personal, materii prime, transport, etc)
Investiția specifică (raport între valoarea
investiției și capacitatea obiectivului – în
unități fizice)
Termenul de recuperare (raport între
investiția totală și profitul anual)
Randamentul economic al investiției
(raport între profitul net după recuperarea
investiției și investiția inițială)