Sunteți pe pagina 1din 3

Școala Gimnazială Nr.

1 Săcădat
Nume și prenume:

Lucrare scrisă semestrială la limba şi literatura română pe semestrul al II-lea


Clasa a VII-a
An școlar: 2018-2019

 Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.


 Timpul efectiv de lucru este de 2 ore.

SUBIECTUL I__________________________________________ 40 de puncte

Citeşte, cu atenţie, textul următor:

Trei colegi de clasă ― eu, Cotan şi Mihăiţă ― ne jucam de-a „căderea Plevnei”. Eu fac pe regele
Carol, Cotan face pe ţarul Rusiei şi Mihăiţă pe Osman-paşa. Eu sunt aşa cum nu mai vreau să-mi aduc aminte
că am fost. Cotan este scurt, gras şi gălăgios. Parcă ar fi un dop de sticlă de şampanie proptit pe două beţe de
chibrituri cu gămăliile negre. Cotan are pantofi de lac. Doar este fecior de bani gata. Tatăl său este avocat,
mare proprietar şi şeful unui partid politic din localitate. Cotan este, dar, când băiatul prefectului, când al
primarului, când al deputatului, când al senatorului. De când ne-am pomenit pe bancă unul lângă altul, Cotan
nu e niciodată pe lista promovaţilor. Toamna însă, „când se numără bobocii”, Cotan devine iar colegul meu în
clasa următoare, şi aşa mai departe... Mihăiţă este slab, sfios şi sărac. Mihăiţă este o expresie algebrică ― o
câtime necunoscută botezată cu litera „S” la puterea a treia. Cele două cârlige grafice ale triplei sale
personalităţi (fizice, sufleteşti şi sociale) răstoarnă totdeauna noţiunea locului în care s-ar găsi la un moment
dat în spaţiu. Capătul curbei de bază cată spre infinit, iar cel care s-ar avânta parcă spre cer se încovoaie spre
pământ. Mihăiţă este simbolul sacrificiului etern. El face totdeauna pe Osman-paşa. După sfârşitul jocului, iese
bătut, schingiuit, scuipat şi huiduit, iar după sfârşitul fiecărui an şcolar, „premiul I cu cunună”. Mihăiţă este
băiatul unui cizmar de pe Scoroboaia. Scoroboaia este o mahala a Piteştilor. [...] Cei doi cuceritori ai Plevnei
nu mai sunt parcă aceiaşi pravoslavnici creştini aliaţi. Victoria noastră comună trebuie să rămână ispravă
numai a unuia dintre noi. Ţarul Rusiei caută prilej de ceartă cu regele Carol. În anul acela, Cotan era băiatul
prefectului. Un prefect este stăpânul unui judeţ întreg. Or, în România de pe vremea aceea, judeţul Argeş ocupa
proporţional cam acelaşi spaţiu ca şi fosta Rusie pe suprafaţa globului. Băiatul prefectului de Argeş nu putea fi
deci decât ţarul Rusiei. (Ion Minulescu, Corigent la limba română)

A. Scrie răspunsurile pentru fiecare dintre cerinţele de mai jos:


1. Notează câte un sinonim contextual pentru cuvintele: sfios, simbolul. 4 puncte
2. Explică rolul utilizării cratimei din structura:să-mi aduc aminte. 4 puncte
3.Transcrie, din text, două cuvinte care conţin diftong. 4 puncte
4.Explică modul de formare a unui cuvânt obținut prin derivare și a unui cuvânt obținut prin conversiune
din secvența: Or, în România de pe vremea aceea, judeţul Argeş ocupa proporţional cam acelaşi spaţiu ca şi
fosta Rusie. 4 puncte
5.Precizează două moduri de expunere prezente în text. 4 puncte
6.Precizează ce joc jucau copiii. 4 puncte

B.Redactează o compunere de mínimum 150 de cuvinte, în care să motivezi apartenența la genul


epic a textului Corigent la limba română, Ion Minulescu,. 16 puncte
În compunerea ta, trebuie:
- să precizezi patru trăsături ale genului epic;
- să prezinți detaliat două trăsături ale genului epic, valorificând textul dat;
- să ai un conţinut adecvat tipului de text şi cerinţei formulate;
- să respecţi precizarea referitoare la numărul minim de cuvinte.
Subiectul al II-lea (36 de puncte)

Nu-mi amintesc locuri mai frumoase de joacă din copilărie decât maidanele! Dacă se întâmpla să locuieşti
în vecinătatea vreunui maidan sau, şi mai spectaculos, a unui şantier, a unui bloc în construcţie, distracţia
era asigurată. Jocul preferat era un fel de concurs: cine găseşte cele mai interesante obiecte printre
maldărele de moloz. Făceam echipe de câte doi-trei copii, stabileam ora la care toată lumea pornea „în
expediţie” şi ora la care ne întorceam la locul de plecare şi dădeam startul. Făcusem chiar o expoziţie cu
obiecte găsite: monede vechi, casete audio, doze de bere, piuliţe, gloanţe (printre cele mai „tari”
descoperiri!) şi tot soiul de vechituri care nouă ni se păreau adevărate valori. Cel mai iscusit cercetaş era
un băiat de prin blocurile vecine, Florian, care, nu ştiu cum se întâmpla, avea cel mai mare succes - a
găsit odată o brăţară de aur pe care, după ce toţi am întors-o pe toate părţile şi am născocit câte o poveste
fantastică legată de provenienţa şi de proprietarul ei, am ascuns-o de teamă să nu ne „spună” cineva
părinţilor şi să fim pedepsiţi pentru că am furat-o de undeva. Mult timp toţi l-am bănuit pe Florian cum că
se ducea cu o seară înaintea expediţiilor şi „planta” obiectele în locuri strategice, pentru ca a doua zi să
iasă, iar şi iar, câştigător. Am complotat chiar împotriva lui şi, câteva seri la rând, i-am urmărit fiecare
pas, dar nu am reuşit să-l prindem. Dacă nu aveai un maidan pe care să-l „baţi” cât era ziua de lungă, la
fel de bună de joc era şi strada din faţa blocului. Seara, după şcoală, la sfârşit de săptămână sau în
vacanţe, străzile erau pline de copii care jucau orice. Până nu ne lovea cumplita foame sau până nu
începeau desenele animate „pe bulgari”, nimic nu ne putea ţine departe de jocurile noastre.

(Ruxandra Tudor, Părinţi şi copii, în Dilema veche, nr. 257, 21 ian. 2009)

1. Formulează câte un enunţ în care să numeşti următoarele elemente care privesc articolul citat:
- Expoziția cu obiecte găsite;
- Locurile cele mai frumoase; 4 puncte
2. Precizează titlul revistei în care a apărut articolul și autorul. 4 puncte
3.Menționează genul și cazul substntivelor subliniate în textul dat. 4 puncte
4.Precizează funcţia sintactică a cuvintelor subliniate, menționând partea de vorbire prin care se exprimă:
Cel mai iscusit cercetaş era un băiat de prin blocurile vecine, Florian , 4 puncte
5. Transcrie primul predicat din text. 4 puncte
6. Transcrie un complement din text și precizează felul acestuia. 4 puncte

B. Redactează o compunere de 150-300 de cuvinte, în care să prezinți o întâmplare petrecută în timpul unui
joc. 12 puncte

Notă: Respectarea, în lucrare a ordinii cerinţelor nu este obligatorie.Vei primi 14 puncte pentru
redactarea întregii lucrări (unitatea compoziţiei- 2p.; coerenţa textului-2p.; registrul de comunicare, stilul
şi vocabularul adecvate conţinutului-2p.; ortografia-3p., puctuaţia-3p.; aşezarea corectă a textului în pagină-
1p., lizibilitatea-1p.)

S-ar putea să vă placă și