Sunteți pe pagina 1din 2

Schema lecției

Titlul lecției: Ansambluri economice și geopolitice mondiale actuale(partea I)

Organizația Națiunilor Unite(ONU)


Scurt istoric:
- ONU a fost înființată în anul 1945, prin semnarea Cartei de la San Francisco de către 51 de
state.
- România a aderat în anul 1955.
Obiective fundamentale:
- Menținerea păcii și a securității internaționale,
- Dezvoltarea relațiilor prietenești între națiuni,
- Realizarea cooperării internaționale în domeniile economic, social, cultural și umanitar.
Organe principale ale ONU:
▪ Adunarea Generală – cuprinde toți membrii organizației;
▪ Consiliul de Securitate – format din 5 membri permanenți(SUA, Rusia, China, Marea
Britanie și Franța);
Organizații specializate:
» OMS (Organizația Mondială a Sănătății),
» UNESCO (ONU pentru Educație, Știință și Cultură),
» FAO (ONU pentru Alimentație și Agricultură),
» FMI (Fondul Monetar Internațional).
- La 10 decembrie 1948, Adunarea Generală a ONU a adoptat și proclamat „Declarația
Universală a Drepturilor Omului”.
Organizația Tratatului Atlanticului de Nord(NATO)
- Este alcătuită din 29 de membri;
- A fost înființată în 1949 prin Tratatul de la Washington.
Obiectivele NATO:
- Asigurarea securității membrilot în domeniul politic, militar și economic,
- Prevenirea războaielor.
România a aderat la NATO în 2004, împreună cu Țările Baltice, Slovenia, Slovacia și Bulgaria.
Principala instituție NATO este Consiliul Atlanticului de Nord.
Uniunea Europeană(UE)
Scurt istoric:
- 1951 – Comunitatea Europenă a Cărbunelui și Oțelului(Germania, Franța, Italia, Benelux),
- 1957 – Tratatul de la Roma – Comunitatea Economică Europeană(CEE),
- 1992 – tratatul de la Maastricht(Olanda) – uniunea a primit numele de UE.
Obiectivele UE:
- Libera circulație a mărfurilor și persoanelor,
- Crearea monedei unice,
- Crearea unității politice.
Instituțiile principale ale UE:
»Parlamentul European – are rol legislativ, de control și rol bugetar,
» Consiliul Uniunii Europene(Consiliul de Miniștri),
» Comisia Europeană,
» Curtea de Justiție a UE,
» Curtea de Conturi Europeană.