Sunteți pe pagina 1din 1

PROCES VERBAL DE RECEPȚIE

A SERVICIILOR DE CONFIGURARE SI CUSTOMIZARE AFERENTE


PLATFORMEI INFORMATICE YOUR MFP:SCIM Docs

Nume Prestator Număr și data contract

YOUR-CONSULTING SRL 7623/21.11.2018

1.Serviciile prestate : CONFIGURARE SI CUSTOMIZARE AFERENTE


AFERENTE PLATFORMEI INFORMATICE YOUR MFP:SCIM Docs

La recepţia serviciilor a participat dl/Strugariu Tiberiu în calitate de prestator, iar din partea
Beneficiarului a participat dl _______________________ în calitate de primar.
Reprezentantul beneficiarului constată si consemnează că serviciile care au făcut obiectul
contractului au fost prestate de Prestator cu respectarea cerinţelor și termenelor prevăzute în contractul
de prestări servicii.
De asemenea, se constată că Prestatorul și-a îndeplinit obligaţiile asumate prin contracul
încheiat între părţi.
Prezentul proces verbal, conţinând 2 (două) file, a fost încheiat astăzi 21.11.2018, la Sediul
Primariei ________________.

Prestator , Beneficiar,

YOUR-CONSULTING SRL COMUNA __________ prin

_______________________-primar

Utilizator,

_____________________________