Sunteți pe pagina 1din 35

Ministerul Educatiei Nationale

Colegiul Economic Viilor

MUZEE DIN ROMÂNIA

Absolvent:
Zanfir Alexandru Ionut
Sesiunea Iunie 2019
CUPRINS

1. Ce este un muzeu ?
2. Institutul Naţional al Patrimoniului ( CIMEC )
3. Primul muzeu din România şi apariţia primilor vizitatori
4. Clasificarea muzeelor
5. Statistică muzee şi colecţii publice pe judeţe ( 2005-2017 )
6. Studiul comparativ al muzeelor din Galaţi şi Sibiu
7. Bibliografie
Ce este un muzeu?

„Muzeul este o instituţie permanentă, fără scop lucrativ, aflată în serviciul


societăţii şi al dezvoltării sale, deschisă publicului şi care face cercetări cu privire la
mărturiile materiale legate de om şi de mediul său, le achiziţionează, le conservă, şi,
mai ales, le expune, în scopul studiului, al educaţiei şi al delectării”. (Definiţia ICOM
- Consiliul International al Muzeelor)

Consiliul Internaţional al Muzeelor (ICOM) este organizaţia internaţională a


muzeelor şi a profesioniştilor din domeniul muzeelor, care se angajează să conserve şi
să asigure continuitatea şi punerea în valoare a patrimoniului cultural şi natural
mondial, actual şi viitor, material şi imaterial.

Institutul Naţional al Patrimoniului (CIMEC)

CIMEC a fost fondat în martie 1978 ca centru de informatică culturală (Centrul


de Calcul al CCS))pentru realizarea şi gestionarea bazelor de date ale patrimoniului
cultural din România.

cIMeC (fost Institutul de Memorie Culturală) funcţionează de la 1 iulie 2011 în


cadrul Institutului Naţional al Patrimoniului (INP), instituţie publică în subordinea
Ministerului Culturii şi Identității Naționale, ca Direcția Patrimoniu Digital.

Situl web al cIMeC (http://www.cimec.ro), deschis în mai 1996, este principala


poartă de acces la patrimoniul cultural românesc, incluzând: muzee, patrimoniul
cultural mobil, arheologie, monumente istorice, carte rară, istorie, numismatică,
etnografie, artele spectacolului, biblioteca digitală de manuscrise şi carte veche, cărţi
electronice, legislaţie culturală, hărţi digitale etc.
Primul muzeu din România şi apariţia primilor vizitatori

La mijlocul secolului al XVIII-lea ideea muzeului de stat este pusă în practică


pentru prima dată, în Anglia, prin apariţia British Museum al cărui patrimoniu are
drept bază colecţiile de istorie naturală ale lui H. Sloane cumpărate de Parlamentul
englez în 1753 şi instalate în casa Montagu în 1759.

În Franţa, ca urmare a activităţii timp de un an a comisiei „muzeului” în 10


august 1793, în palatul Louvre se deschide primul muzeu de stat al Franţei sub
numele de Musée de la République. Napoleon îmbogăţeşte galeria de pictură cu
diverse obiecte aduse din ţările cucerite muzeul fiind numit Musée Napoleon între
anii 1803 – 1814.

În Europa de Est, în secolul al XVIII-lea, sunt răspândite îndeosebi galeriile de


artă şi cabinetele de rarităţi aflate pe lângă mănăstiri şi biblioteci. În Ţările Române
activitatea de colecţionare a fost o premisă a activităţii muzeale. Documentele vremii
menţionează colecţiile lui Constantin Brâncoveanu şi ale boierilor Cantacuzini,
colecţia lui Constantin Mavrocordat de manuscrise, medalii şi cărţi rare fiind preţuită
în 1758 la 100.000 taleri.

Mişcarea muzeală europeană, în plin avânt în secolul al XVIII-lea, a cuprins şi


Transilvania aflată în Imperiul Habsburgic. În anul 1790 era accesibilă publicului
colecţia de artă a baronului Samuel von Brukenthal, cu trei ani înaintea deschiderii
muzeului Louvre. Din 1817 este deschis Muzeul Brukenthal fondat de baronul
Samuel von Brukenthal (1721 - 1803), guvernator al Transilvaniei în perioada 1777 -
1787. Muzeul era constituit în jurul valoroaselor colecţii ale baronului: pinacoteca,
colecţia de gravuri, de minerale, numismatică şi biblioteca.

În Moldova, în anul 1834, este inaugurat Muzeul de Istorie Naturală din Iaşi,
care cuprindea colecţii donate în secolul al XIX-lea.

Tot din domeniul ştiinţelor naturii remarcăm apariţia Muzeului de Istorie


Naturală din Sibiu, înfiinţat de Societatea ardeleană de ştiinţele naturii, în anul
1848.
La Cluj ideea înfiinţării unui muzeu este legată de apariţia în anul 1814 a
ziarului Muzeul Ardelean. Demersurile de înfiinţare a unui muzeu întreprinse pe
lângă autorităţile austriece au fost încununate de succes abia în anul 1859, când
apare Muzeul Naţional de Istorie a Transilvaniei, fondat pe cale particulară de către
Asociaţia Muzeului Ardelean.

În anul 1881, prin decretul regelui Carol I este înfiinţat Muzeul Brăilei. Muzeul
şi biblioteca "V.A. Urechia" din Galaţi înfiinţate în 1890, adăposteau colecţii de
paleontologie, numismatică, arheologie şi etnografie.

Clasificarea muzeelor
1. În funcție de forma de proprietate, de constituire și de modul de administrare a
patrimoniului muzeal, muzeele și colecțiile publice se pot afla în proprietate
publică sau privată.

2. În funcție de forma de organizare, muzeele și colecțiile publice au personalitate


juridică; prin excepție de la regulă, se pot organiza muzee și colecții publice
fără personalitate juridică ca filiale sau secții.

3. În funcție de aria de acoperire teritorială, de mărimea și de importanța


patrimoniului, muzeele și colecțiile publice se clasifică astfel:

a) muzee și colecții publice de importanță națională;

b) muzee și colecții publice de importanță regională;

c) muzee și colecții publice de importanță județeană;

d) muzee și colecții publice de importanță locală.


Profil general Exemple
1. Arheologie Muzeul Naţional al Unirii 1887 ALBA IULIA

Muzeul deţine două clădiri cu


valoare de monument istoric:
Clădirea "Babilon" şi Sala Unirii.

Colecţia de Antichităţi a Institutului de


Arheologie "Vasile Pârvan" 1864 BUCUREŞTI
Nucleul colecțiilor este reprezentat
de achiziții și donații și mai ales
piese recoltate prin săpături
arheologice. Sunt bine reprezentate
monedele antice medalii europene și
nord-americane, ponduri și piese
asociate monedelor din tezaure
(recipiente și podoabe).

Expoziţia permanentă Palatul Voievodal


"Curtea Veche" 1972 BUCUREŞTI
Prima Curte Domnească din
București s-a construit din porunca
lui Vlad Țepeș. Poarta principală
de intrare era prevăzută cu turn de
pază.
Muzeul Naţional de Istorie a Transilvaniei
1859 CLUJ NAPOCA

Muzeul deține bogate colecții de de


arheologie preistorică, clasică și
medievală, colecții de istorie,
colecții de monede și medalii,
ceasuri și numeroase piese
reprezentative de cultură materială
din Transilvania.

Muzeul de Istorie Naţională şi Arheologie


1879 CONSTANŢA

Arheologie preistorică, greacă,


romană, bizantină și medievală. În
două săli amplasate la parterul
muzeului sunt reunite monumentele
arheologice; colecția de portrete
imperial; colecțiile de podoabe din
aur (inele, cercei, brățări,
pandantive, cruciulițe

Muzeul Vrancei. Secţia de Istorie şi


Arheologie 1950 FOCŞANI

În expoziție sunt prezentate


monumente de cult, obiectele
din ceramică, uneltele și
podoabele. Un spațiu mai larg
s-a acordat prezentării epocii
moderne, cu principalele ei
evenimente.
2. Artă Castelul Bran 2009 BRAŞOV
Muzeul privat a fost reamenajat cu
piese de mobilier și obiecte aduse
din anticariate europene și din
colecțiile personale ale familiei de
Habsburg.

Muzeul de Artă Vizuală 1967 GALAŢI

Cele mai importante colecții sunt


cele de pictură, sculptură, grafică,
artă. Cea mai mare parte a
patrimoniului fiind format din piese
de artă contemporană
românească

Muzeul de Artă 1860 IAŞI

Muzeul deţine o valoroasă colecţie


de artă românească şi universală.
În Galeria de artă universală
picturile sunt grupate pe şcoli
naţionale: italiană şi spaniolă,
flamandă şi olandeză, franceză,
germană, austriacă şi rusă.

Muzeul Naţional Peleş 1953 SINAIA


Muzeul deține pictură europeană,
artă decorativă (faianță și porțelan
de secol XVIII, sticlărie franceză,
argintărie engleză și rusă din sec.
XVIII - XIX), arme europene și
orientale din sec. XV - XIX (circa
4.000 de piese), vitralii, covoare
orientale, tapiserii, ordine și
decorații.

Muzeul deține lucrări de pictură Muzeul Naţional Brukenthal 1817 SIBIU


europeană sec. XV - XVIII
(flamandă, olandeză, italiană,
germană, austriacă), pictură
românească din sec. XV - XX, artă
decorativă: mobilier, covoare
anatoliene, casule, argintărie.

Muzeul Naţional de Artă al României 1948


Muzeul are trei galerii de artă şi o BUCUREŞTI
istorie regală. Galeria de Artă
Europeană, Galeria de Artă Veche
Românească, Galeria de Artă
Românească Modernă

3. Artă plastic Colecţia de artă Lucian Pop 2015 TÂRGU


MUREŞ
Colecţia cuprinde circa 250 de
lucrări, în marea lor majoritate de
pictură (şi de sculptură şi grafică),
Colecţia mai include şi circa 300 de
monede româneşti moderne.
Colecţia deţine un număr de 19
lucrări de pictură clasată în
patrimonial cultural naţional,
categoriile tezaur şi fond.

4. Artă religioasă Colecţia Moscheii Carol I 1910 CONSTANŢA

Moscheea este monument de


arhitectură şi principalul edificiu al
cultului musulman din Constanţa. A
fost construită de statul român în
anul 1910. În interior se poate
admira imensul covor adus în 1965
din insula Ada Kaleh, donaţie a
sultanului Abdul Hamid .

Muzeul Mitropolitan Iaşi 2015

Piese liturgice ortodoxe, icoane,


carte veche, documente.

Colecţia muzeală a Mănăstirii Putna 1904


Ţesături decorative importate din
Italia; broderii; manuscrise miniate
ferecate în metal prețios; sculpturi
în lemn; pietre de mormânt dăltuite
în piatră, aflate în biserică. În
mănăstire există o valoroasă
bibliotecă.

Expoziția este organizată într-una


din sălile vechii stăreții, recent Colecţia muzeală a Mănăstirii Suceviţa 1924
restaurată, unde sunt prezentate
broderii,manuscrise, cărți liturgice,
icoane şi piese de argintărie.

Sunt expuse piese de broderie; Colecţia muzeală a Mănăstirii Moldoviţa


sculptură în lemn (jilțul lui Petru 1934
Rareș, mobilier bisericesc de secol
XVII); icoane; cărți bisericești;
ceramic decorative și piese
arhitectonice din lut ars,
descoperite în timpul săpăturilor
arheologice.

5. Carte veche Muzeul Tiparului şi al Cărţii Vechi


Româneşti 1967 TÂRGOVIŞTE
Adăposteşte mărturii ale civilizaţiei
ornamentele tipografice, inelele
sigiliare, xilogravurile, valoroasele
legături de carte şi tiparniţa din
secolul al XVIII-lea, piesa de
rezistenţă a expoziţiei.

6. Etnografie Muzeul Naţional al Ţăranului Român 1990


BUCUREŞTI
Sunt expuse ocumente de arhivă,
obiecte de patrimoniu cuprinzând
clișee pe sticlă, stampe, țesături de
interior, costume țărănești, mobilier
și feronerie tradițională, pictură pe
lemn și sticlă, ceramică. Cuprinde
șase biserici de lemn din județele
Arad și Hunedoara.

Muzeul Naţional al Satului "Dimitrie Gusti"


1936 BUCUREŞTI
Adăposteşte: gospodării, biserici,
instalaţii ţărăneşti, ateliere
meşteşugăreşti (290 de construcţii).
Piese etnografice şi de artă
populară reunite: port, ceramică,
scoarţe, lemn, icoane pe lemn şi
sticlă, obiceiuri (52.000 piese).

Muzeul Etnografic al Transilvaniei 1922


CLUJ-NAPOCA
Patrimoniul ajungând la peste
55.000 piese. Expoziţia permanentă
actuală este structurată pe:
vânătoare, pescuit, păstorit şi
creşterea animalelor, agricultură,
prelucrarea fibrelor textile,
cojocărit, olărit, extragerea şi
prelucrarea metalelor, costume
populare, covoare, obiceiuri
tradiţionale..

Colecţii de artă populară: Muzeul de Artă Populară Constanţa 1990


ceramică, icoane pe lemn şi sticlă,
metal, port popular, scoarţe,
ţesături, textile, podoabe. Obiecte
pentru uz, ţesături de interior,
motive florale, vegetale, zoomorfe,
antropomorfe, ţesături din lână.

Muzeul Civilizaţiei Populare Tradiţionale


Muzeul se întinde pe o suprafață de ASTRA 1963 SIBIU
96 ha și are două expoziții
permanente: Muzeul etnografic în
aer liber și Expoziția de sculptură
modernă în lemn.

7. Etnografie şi istorie Muzeul de Istorie Locală şi Etnografie Brad


locală 1970

Colecţia cuprinde: clopote pentru


animale, unelte, lăzi pentru
grâne,lăzi de zestre, război de ţesut,
ceramică, costume populare,
icoane, o casă tradiţională
amplasată în curtea muzeului,
instrumente muzicale (fluiere) etc.

Complexul Muzeal Judeţean Neamţ - Muzeul


Colecţia ilustrează locuirea Văii de Istorie Bicaz 1958
Bistriţei, din paleolitic până în
prezent, şi, din 1992, s-a îmbogăţit
cu o expoziţie etnografică (unelte
pentru pădurărit şi plutărit,
costume naţionale).

8. Istorie Muzeul Judeţean de Istorie Braşov 1951

Colecţii de arheologie şi istorie:


piese din paleoliticul mijlociu,
ceramică şi unelte din epoca
fierului, unelte, arme, mobilier,
documente,monede, artă decorativă
şi multe altele.

Colecţii de vase ceramice, podoabe, Muzeul Municipiului Bucureşti 1921


numismatică,peste 49.000 de
fotografii, hrisoave, hărţi şi planuri,
tablouri, desene, pietre funerare,
steme. gravuri şi litografii, mobilier
istoric şi obiecte de uz casnic, arme,
uniforme, steaguri, colecţia de
costume şi obiecte textile, obiecte de
cult.

Colecţiile muzeului cuprind 690.099


de obiecte, printre care arheologie - Muzeul Naţional de Istorie a României 1970
79.280 obiecte, istorie - 191.114 Bucureşti
obiecte, numismatică - 338.711,
cărţi vechi - 755 volume, filatelie -
80.239 timbre.

Colecţia însumează aproximativ


1000 de bunuri culturale: carte
Muzeul Parlamentului 1998 Bucureşti
veche, ordine, medalii şi decoraţii,
plachete, documente şi obiecte cu
valoare memorială, hărţi, planuri,
fotografii, gravuri şi stampe, cărţi
poştale, albume, lucrări de grafică
şi pictură, obiecte personale etc.

Muzeul este adăpostit în Castrul


regal, deţine colecţii de arheologie -
ceramică, piese litice, metalice şi
osteologice, etnografie - piese şi Castelul Corvinilor 1974 Hunedoara
recuzită din portul pădurenesc, artă
decorativă - piese de mobilier
sculptat, icoane pe lemn şi sticlă,
tablouri pe pânză, statui din lemn;
numismatică; tehnică militară.

9. Istorie militară Mausoleul Mărăşeşti 1938

În incinta mausoleului a fost


amenajat, într-o clădire separată,
un muzeu al luptelor desfăşurate pe
aceste locuri, care oferă imagini
foto-documentare, armament şi
echipament militar din dotarea
armatei române.

Mausoleul Mărăşti 1928


La subsol se află muzeul în care s-
au expus obiecte şi arme din primul
război mondial. Pe faţada
monumentului s-au amplasat 15
plăci de marmură albă pe care s-au
inscripţionat numele regimentelor şi
ostaşilor participanţi la luptele
desfăşurate pe aceste meleaguri.

Mausoleul şi Muzeul Soveja 1927

Acest mausoleu a fost ridicat în


memoria celor căzuţi în luptele din
1916 - 1918. În spatele mausoleului
s-a amenajat un muzeu în care s-a
expus material foto-documentar şi
armament folosit de ostaşii români
în timpul luptelor din primul război
mondial.

10. Memoriale Casa Memorială "Moş Ion Roată" 1959


CÂMPURI
Restaurată, casa cuprinde obiecte
specifice ambientului familial şi
social în care a trăit Ion Roată şi
mărturii documentare privind
activitatea sa în Divanul ad-hoc al
Moldovei (1857),Casa este o
locuinţă ţărănească, specifică Ţări
Româneşti.

Muzeul Memorial „Ion Creangă“ Târgu Neamţ


1952

Expune obiecte care au aparţinut


familiei Creangă (vârtelniţă, roată
pentru depănat, sucală, opaiţ, ladă
de zestre, blidar, pieptănuşi, laviţă),
cărţi poştale cu autograf, manuale
şcolare.

Muzeul Naţional "George Enescu" 1956


Expuse manuscrisele compoziţiilor BUCUREŞTI
lui George Enescu, viorile şi pianele
sale, mobilierul original, bibliotecă
muzicală, tablouri, gravuri, obiecte
de artă decorativă, scrisori,
programe, cronici, fotografii,
documente legate de activitatea
muzicianului.

Muzeul "Mihai Eminescu" 1989 IAŞI


Un punct de maxim interes pentru
public îl constituie expoziţia de
fotocopii (Caietele eminesciene), la
parter sunt expoziţii dedicate operei
eminesciene, expoziţii de grafică
inspirate de lirica eminesciană,
precum şi piese de mobilier şi artă
decorativă.

11. Mixt Muzeul Municipal Râmnicu Sărat 1960

În prezent muzeul are cinci secţii şi


peste 27.000 de bunuri culturale.
Expoziţiile permanente conţin
costume populare, covoare,
ceramică populară, documente,
cărţi şi obiecte, colecţii de
numismatică. Colecţia de ştiinţe
naturale include faună şi floră şi o
colecţie de fluturi exotici.

12. Numismatică Muzeul Băncii Naţionale a României 1943


BUCUREŞTI
Sunt expuse seriile numismatice
emise de Banca Naţională a
României, alte piese de importanţă
majoră, însemne bancare, precum şi
o galerie de portrete ale
guvernatorilor băncii.

13. Ştiinţă şi tehnică Muzeul Mineritului Aurifer 1981 ROŞIA


MONTANĂ

Cuprinde fotografii ce ilustrează


tehnici şi tehnologii de extragere şi
prelucrare a aurului în zona Roşia
Montană; instalaţii de măcinare a
minereului; o reţea subterană de
galerii săpate în perioada ocupaţiei
romane din Dacia.

Observatorul Astronomic & Planetariul


1969 CONSTANŢA
Colecţia deţine instrumentar
ştiinţific, care permite cercetarea
diferitelor fenomene astronomice.
Planetariul dispune de o cupolă cu
diametrul de 8 m şi o capacitate de
80 de locuri. Pot fi văzute: stele;
planete; Luna; constelaţii; comete;
meteori; sateliţi, Sistemul Solar.

Muzeul Petrolului 1961 PLOIEŞTI


Colecţia de artă decorativă
cuprinde statuete din porţelan,
lămpi de porţelan, cahle, ceramică,
iar cea de artă plastică prezintă
grafică, busturi în bronz şi ipsos.
Diverse lucrări de specialitate, de
legislaţie petrolieră, cursuri,
cataloage, lexicoane şi reviste de
specialitate.

Cuprinde ustensile de laborator,


carţi, preparate medicamentoase,
recipiente, documente, grafică, Muzeul de Istoria Farmaciei 1972 SIBIU
inventarul homeopatic (2.910
piese), ilustrând interesul de care s-
a bucurat această doctrină
terapeutică la Sibiu.

14. Ştiinţele naturii Muzeul Naţional de Istorie Naturală


"Grigore Antipa" 1908 BUCUREŞTI

Colecţiile zoologice permit


documentarea biodiversităţii, şi
paleontologice surprind evoluţia
scoarţei terestre şi a faunei pe
teritoriul României, iar colecţiile
etnografice surprind aspecte ale
biodiversităţii.

Complexul Muzeal de Ştiinţele Naturii


Patrimoniul muzeului depăşeşte
"Răzvan Angheluţă" 1956 GALAŢI
60.000 piese ştiinţifice ordonate pe
colecţii: geologie mineralogie,
malacologie,ihtiologie, ornitologie,
mamalogie, entomologie. Acvariul
are ca tematică ihtiofauna rară şi
foarte rară din bazinul hidrologic al
Dunării, fauna Mării Mediterane şi
peşti exotici. Planetarium(etaj II)

Aproximativ 53.000 piese se Muzeul Vrancei. Secţia de Ştiinţele Naturii


regăsesc în patrimoniul muzeului. 1948 FOCŞANI
Colecţia de insecte numără aproape
36.000 exemplare, cea de
ornitologie 1.190 exemplare păsări
naturalizate, 532 de balguri, 64 de
cuiburi cu 417 ouă. Muzeul deţine
102 piese mamifere, 3.800 piese
moluşte, vânat şi trofee de
vânătoare

Complexul Muzeal de Ştiinţe ale Naturii


Prezintă fauna oceanică ( moluşte,
1973 CONSTANŢA
peşti, crustacee), minerale sub
formă de cristale, moară de vânt
din Dobrogea, fotografii şi postere
pe tema cuceririi Cosmosului.
Delfinariul prezintă lumea
cetaceelor ce trăiesc în diverse
mări. În amfiteatrul cu piscină se
organizează demonstraţii cu delfini
Numărul de muzee şi colecţii publice din România
Judeţe Localităţi Ani

Anul 2005 Anul 2015 Anul 2016 Anul 2017


UM: Număr
Număr Număr Număr Număr
TOTAL TOTAL 667 738 761 762
Alba TOTAL 16 55 56 57
Braşov TOTAL 17 29 33 35
Brăila TOTAL 5 8 8 9
Buzău TOTAL 9 7 7 7
Cluj TOTAL 19 22 21 21
Constanţa TOTAL 19 17 17 18
Dâmboviţa TOTAL 19 32 33 31
Galaţi TOTAL 10 11 12 12
Harghita TOTAL 30 24 25 23
Hunedoara TOTAL 9 16 17 18
Iaşi TOTAL 24 24 25 24
Maramureş TOTAL 20 20 20 20
Mureş TOTAL 15 13 13 14
Neamt TOTAL 30 30 29 29
Prahova TOTAL 30 34 38 37
Sibiu TOTAL 22 23 25 25
Suceava TOTAL 30 28 29 29
Timiş TOTAL 34 28 25 22
Vaslui TOTAL 9 10 10 10
Vrancea TOTAL 16 20 20 20
Municipiul TOTAL 50 36 38 40
Bucureşti
Sursă Tabel : http://statistici.insse.ro:8077/tempo-online/

Vizitatori în muzee şi colecţii publice, pe judeţe şi localităţi

Judeţe Localităţi Ani

Anul 2005 Anul 2015 Anul 2016 Anul 2017


UM: Număr persoane
Număr Număr Număr Număr
persoane persoane persoane persoane
TOTAL TOTAL 10488083 13051886 14196944 15940666
Argeş TOTAL 242194 310071 328483 374904
Braşov TOTAL 656471 1836448 2035632 2382643
Brăila TOTAL 26653 28405 28700 50723
Cluj TOTAL 234410 646880 364393 397398
Constanţa TOTAL 491630 505235 678618 761990
Galaţi TOTAL 326456 362376 238350 291676
Iaşi TOTAL 376732 343271 554201 681525
Prahova TOTAL 635868 935062 1001598 989145
Sibiu TOTAL 334991 1140500 1286245 1333547
Vrancea TOTAL 27357 37044 68050 82812
Municipiul TOTAL 1143431 1710497 1692842 2093284
Bucureşti
Sursă Tabel : http://statistici.insse.ro:8077/tempo-online/

Studiul comparativ al muzeelor din Galaţi şi Sibiu

GALAŢI SIBIU
ŞTIINŢELE NATURII ŞTIINŢELE NATURII

Complexul Muzeal de Ştiinţele Naturii Muzeul de Istorie Naturală Sibiu 1895


"Răzvan Angheluţă"1956

Grădina Zoologică Sibiu 1929

Muzeul de Vânătoare "August von


Spiess" 1966
ISTORIE ISTORIE

Muzeul "Casa Colecţiilor" 1900 / 2006 Muzeul de Istorie Sibiu 1959

Muzeul de Istorie "Paul Păltănea"1939

MEMORIALE MEMORIALE

Muzeul "Casa Cuza Vodă"1939 -


ARTĂ ARTĂ

Muzeul de Artă Vizuală 1967 Muzeul Naţional Brukenthal 1817

ARTĂ RELIGIOASĂ ARTĂ RELIGIOASĂ


Muzeul Istoriei, Culturii şi Spiritualităţii Muzeul de Icoane şi Obiecte Bisericeşti
Creştine de la Dunărea de Jos 2014 "Casa Mihai Eminescu" 1983

ETNOGRAFIE ETNOGRAFIE

- Complexul Naţional Muzeal "ASTRA"1963


Muzeul Civilizaţiei Populare
Tradiţionale ASTRA 1963

Muzeul de Etnografie Universală


"Franz Binder" 1993

Muzeul de Etnografie şi Artă Populară


Săsească "Emil Sigerus" 1997
ŞTIINŢĂ ŞI TEHNICĂ ŞTIINŢĂ ŞI TEHNICĂ

- Muzeul de Istoria Farmaciei 1972

Muzeul Locomotivelor cu Abur din


Depoul C.F.R. SIBIU, Regionala
BRAŞOV 1994
COMPLEXUL MUZEAL DE ŞTIINŢELE NATURII "RĂZVAN ANGHELUŢĂ" 1956

Localitatea Str. Regiment 11 Siret nr. 6A Galaţi


Profil general Ştiinţele naturii
Vizitatori Peste 100 000 / an
Program Miercuri - duminică: 9:00 - 17:00 (iarna);
10:00 - 18:00, sâmbătă şi duminică: 10:00 - 20:00 (vara);
Luni, marţi: închis
Preţ
6 lei - adulţii
1,5 lei - copiii peste 5 ani, elevii, studenţii
gratuit: copiii sub 5 ani, persoanele cu dizabilităţi

Pentru Planetariu şi Observatorul astronomic:


5 lei - adulţii
3 lei - copiii peste 5 ani, elevii, studenţii
3 lei - bilet cu preţ unic, indiferent de categoria de vârstă, pentru observaţiile astronomice
nocturne, organizate cu ocazii speciale (eclipse de Lună, eclipse de Soare etc.).

MUZEUL DE ISTORIE NATURALĂ SIBIU 1895


Localitatea Str. Cetăţii nr. 2 Sibiu
Profil general Ştiinţele naturii
Vizitatori Peste 150 000 / an
Program
Orar de vară (21.03-21.10), marţi-duminică: 10.00-18.00, luni şi prima marţi din lună:
închis.
Orar de iarnă (21.10-21.03), miercuri-duminică: 10.00-18.00, luni şi marţi: închis.
Preţ
Adulţi:13 lei
Grup:11 lei (minim 10 persoane)
Taxa foto:120 lei/oră
Taxa video:120 lei/oră Ghidaj: Română, Engleză, Germană
Elevi, studenţi, pensionari: 3,25 lei Ghidaj/oră:100 lei

GRĂDINA ZOOLOGICĂ SIBIU 1929


Localitatea Calea Dumbrăvii nr. 142 Sibiu
Profil general Ştiinţele naturii
Vizitatori Peste 250 000 / an
Program

LUNA POARTA 1 POARTA 2 BĂRCI


IANUARIE 10:00-16:00, L-D
FEBRUARIE 09:30-17:00, L-D
MARTIE 09:30-17:30, L-D 10:00-16:00, S-D
APRILIE 09:30-18:30, L-D 10:00-18:00, L-D 10:30 – 18:30, L-D
MAI 09:30-19:30, L-D 10:00-19:30, L-D 10:30 - 19:30, L-D
IUNIE 09:30-20:00, L-D 10:00-19:30, L-D 10:30 – 20:00, L-D
IULIE 09:30-20:00, L-D 10:00-19:30, L-D 10:30 – 20:00, L-D
AUGUST 09:30-19:30, L-D 10:00-19:00, L-D 10:30 – 19:30, L-D
SEPTEMBRIE 09:30-18:30, L-D 10:00-18:00, L-D 11:00 – 18:30, L-D
OCTOMBRIE 09:30-17:30, L-D 10:00-16:00, S-D 11:00 – 17:30, L-D
NOIEMBRIE 09:30-16:00, L-D
DECEMBRIE 09:30-16:00, L-D
Preţ
Copii 0 - 3 ani 0 LEI
Copii peste 3 ani, Elevi, Studenţi, Pensionari 2 LEI
Adulti 3 LEI
ÎNCHIRIERE BĂRCI 20 LEI / 30 minute + garanţie 10 lei închiriere / barcă

MUZEUL "CASA COLECŢIILOR" 1900 / 2006


Localitatea Str. Eroilor nr. 64 (Clădirea fostei farmacii Ţinc) Galaţi
Profil general Istorie
Program Închis pentru restaurare

MUZEUL DE ISTORIE "PAUL PĂLTĂNEA" 1939


Localitatea Str. Mr. Iancu Fotea, nr. 2 (Lapidarium);

Secţia din Str. Domnească nr. 25 (închisă pentru reorganizare)


Profil general Istorie
Vizitatori Peste 60 000 / an
Program
APRILIE - OCTOMBRIE :
Miercuri - Duminică: 10 00 – 18 00
Luni, Marţi: închis, cu excepţia zilelor în care au loc manifestări culturale.
NOIEMBRIE - MARTIE:
Miercuri - Duminică: 9 00 – 17 00
Luni, Marţi: închis, cu excepţia zilelor în care au loc manifestări culturale.
Preţ Adulţi: 4 lei;
Copii, elevi, studenţi : 1 leu;
Foto(necomercial): 5 lei;
Filmare(necomercial): 10 lei;

MUZEUL "CASA CUZA VODĂ" 1939


Localitatea Str. Al.I.Cuza nr. 80 Galaţi
Profil general Memorial
Program Închis pentru restaurare
MUZEUL DE ARTĂ VIZUALĂ 1967
Localitatea Str. Tecuci nr. 7, bloc V3 Galaţi
Profil general Artă
Vizitatori Peste 100 000 / an
Program
Luni & Marți - Închis
Miercuri - Duminică* 9 – 17
* Ultima zi de duminică a fiecărei luni este gratuită
Preţ
Adulți = 4 lei,
Copii/elevi/studenți/ = 1 leu

MUZEUL NAŢIONAL BRUKENTHAL

Localitatea Piaţa Mare nr. 4 – 5 Sibiu


Profil general

Artă decorativă, Artă plastică românească, Artă plastică europeană, Carte veche
Vizitatori Peste 500 000 / an
Program Miercuri - Duminică: 9:00 – 17:00 Luni şi marţi: închis
Preţ Galeria de Artă Europeană Galeria de Artă Românească
Adulţi 20 lei 12 lei
Grup 13 lei 8 lei
Studenţi, elevi 5 lei 3 lei
Pensionari 10 lei 6 lei
Muzeul de Istorie Casa Altemberger: 20 lei, 13 lei, 5 lei, 10 lei
Muzeul de Istorie Naturală: 13 lei, 11 lei, 3,5 lei, 6,5 lei
Muzeul de Istorie a Farmaciei: 10 lei, 8 lei, 2,5 lei, 5 lei.
Muzeul de Vânătoare „August von Spiess”: 10 lei, 8 lei, 2,5 lei, 5 lei
Galeria de Artă Contemporană: 8 lei, 6 lei, 2 lei, 4 lei
Sala Multimedia, Casa Albastră: 4 lei, 3 lei, 1 leu, 2 lei

COMPLEXUL NAŢIONAL MUZEAL "ASTRA" 1963


Localitatea Piaţa Mică nr. 11 – 12 Sibiu Str. Pădurea Dumbrava (Calea Răşinari) nr. 16
Profil general Etnografie
Vizitatori Peste 600 000 / an
Program
Orar de vară (mai - septembrie): Zilnic, 10.00-20.00 (cu posibilitate vizitare interioare
căsuţe între orele 10.00-18.00 - din luna mai, de miercuri până duminică)
Orar de iarnă (octombrie - aprilie): Zilnic, 09.00-17.00 (fără posibilitate vizitare
interioare căsuţe)
Preţ
Adulţi:17 lei
Grup:12 lei (minim 20 de persoane)
Taxa foto:gratuit
Taxa video:200 lei/oră
Elevi, studenţi, pensionari: 3.5 lei elevi/studenți, 10 lei pensionari
Ghidaj: doar cu programare (RO, EN, FR, DE); 150 lei/grup (limba română)
Ghidaj/grup:doar cu programare; 200 lei/grup (limbi străine)
BIBLIOGRAFIE

1. https://cnr-icom.ro/
2. https://irinaoberlander.wordpress.com/lista-publicatiilor/
3. http://www.cimec.ro/muzee/lege/index.htm
4. http://ghidulmuzeelor.cimec.ro
5. http://statistici.insse.ro:8077/tempo-online/
6. http://www.cmsngl.ro/
7. http://www.migl.ro/tink/tink.html
8. http://www.migl.ro/
9. www.mavgl.ro/
10. https://zoo.sibiu.ro/
11. http://www.brukenthalmuseum.ro/
12. http://www.muzeulastra.ro/

S-ar putea să vă placă și