Sunteți pe pagina 1din 2

 Desfacerea medicamentelor în punctele şi unităţile farmaceutice se va

efectua în conformitate cu reglementările Ministerului Sănătăţii.


 Medicamentele prevăzute în tabelul "VENENA" vor fi păstrate, sub cheie,
într-un dulap cu uşi din lemn masiv, fără geanl. Dulapul va purta inscripţia
"VENENA". Cheia dulapului va fi păstrată de către şeful unităţii sau de către
farmacistul desemnat în acest scop.
 Depozitarea medicamentelor şi a materialelor în dulapuri, pe rafturi, pe
stelaje se va face în aşa fel încât să nu fie depăşită sarcina maximă admisă
pentru mobilierul respectiv.
 Medicamentele puternic active cuprinse în tabelul "SEPARANDA”
vor fi păstrate în dulapuri separate, purtând inscripţia „SEPARANDA".
 Substanţele inflamabile şi explozive vor fi depozitate în spaţii special
amenajate, asigurându-se aerisirea acestor spaţii, precum şi etanşeitatea
recipientelor.
 Medicamentele care conţin substanţe toxice vor fi păstrate în dulapuri din
lemn masiv sau metal, asigurate cu cheie; dulapurile vor fi amplasate în încăperi
special amenajate. Încăperile vor fi prevăzute, la uşi şi ferestre, cu gratii
metalice.
 Păstrarea substanţelor toxice şi a produselor care conţin substanţe toxice
se va face în recipiente de sticlă etanşe; recipientele fragile vor fi protejate cu
cadre metalice sau din lemn, nuiele, plastic etc.; spaţiul dintre recipient şi cadru
se va umple cu materiale absorbante, alese astfel încât, la spargerea
recipientului, conţinutul să nu intre în reacţie cu materialul absorbant.
 Manipularea substanţelor toxice se va face numai cu ustensile destinate
acestui scop şi care vor fi spălate şi păstrate separat.
 Transportul, manipularea şi depozitarea materialelor se vor efectua sub
supravegherea unei persoane desernnate şi instruite în acest scop, în vederea
prevenirii accidentelor.
 Se interzice accesul cu flacără deschisă în spaţiile de lucru în care se
depozitează şi manipulează lichi de inflamabile şi volatile. Lichidele vor fi
încălzite numai pe baie de abur, uti1izându-se condensator cu reflux.
 Pardoselile vor fi păstrate curate pentru a împiedica pericolul alunecării.
În cazul în care, accidental, se varsă pe pardoseli substanţe inflanlabile, toxice
sau corosive, acestea vor fi evacuate la reţeaua de canalizare prin spălare cu
apă.
 Mobilierul depozitului va fi confecţionat din materiale incombustibile.
 Spălarea ambalajelor şi a ustensilelor se va face în spaţii special amenajate
care vor avea în dotare soluţii neutralizante.
 Manipularea substanţelor se va face de către personal calificat şi instruit în
acest scop. Fiecare recipient, pungă sau pachet depozitate vor fi etichetate.
 Spaţiile de recepţie şi expediţie vor avea încăperi separate de lucru.
 Se interzice păstrarea şi uscarea pe conducte1e de aburi, gaz, calorifer etc.
a îmbrăcămintei şi a altor materiale îmbibate cu produse inflamabile sau care
prezintă pericol de auto aprindere.
 Uşile spaţiilor de lucru vor fi astfel construite încât să se deschidă spre
exterior.
 Se interzice ocuparea cailor de acces in farmacie, cu orice fel de materiale.
 Iarna, caile de acces vor fi deszapezite si acoperite cu materiale
antiderapante.