Sunteți pe pagina 1din 1

CUNOASTEREA VESELEI, USTENSILELEOR SI A APARATURII DIN

FARMACIE
Instrumentele utilizate la prapararea medicamentelor
*Mojarele de porţelan cu pistil – sunt folosite la pulverizarea substanţelor solide şi la amestecarea
lor.
*Cilindri gradaţi – sunt vase cilindrice de sticlă, gradate în unităţi de volum cu capacitatea cuprinsă
între 25-100 ml şi sunt utilizaţi pentru măsurarea lichidelor.
*Pahare Berzelius – utilizate pentru dizolvari, evaporări, precipitări.
*Pahare Erlenmeyer – folosite în analiza volumetrică şi la dizolvare.
*Eprubetele – pot fi de diferite marimi, gradate sau nu. Servesc în general pentru efectuarea reacţiior
de probă.
*Pîlniile – sunt utilizate pentru filtrarea diferitelor precipitate cît şi pentru separarea lichidelor
nemiscibile în operaţia de extracţie.
*Baloane cotate – sunt vase de formă sferică sau pară, cu fundul plat şi sunt prevăzute cu un gît lung
şi îngust pe care este trasat un reper circular ce marchează volumul balonului la temperatura
respectiva. Sunt vase de masurat volume prin umplere.
*Capsule de porţelan – sunt calote sferice prevăzute cu un cioc pentru scurgerea lichidului.
*Creuzetele de porţelan – sunt utilizate la calcinarea precipitatelor sau in dezagregări.
*Pipete şi micropipete – sunt vase tubulare din sticlă, cotate la un anumit volum sau gradate în
mililitri. Au capacitatea cuprinsă între 5 şi 250 ml.
La măsurarea cantităţilor de substanţă se utilizează balanţele.