Sunteți pe pagina 1din 4

REGULAMENT

„Frumuseţea satului românesc văzută prin ochii copiilor” –


Concurs-Expoziție interjudețeană cu participare internațională
Având în vedere globalizarea și unificarea tuturor valorilor țărilor din UE, există pericolul de a ne
pierde identitatea, încet-încet, prin împrumutarea valorilor străine. Cei care se află în aceast risc sunt
tocmai tinerii, la conștiința cărora trebuie să lucrăm.

Propunem acest proiect în ideea implicării şi sensibilizării elevilor pentru reconstituirea adevăratei
identităţi naţionale a poporului român pe baza fotografiei și a creațiilor plastice pentru a salva ceea ce nu
trebuie să treacă în uitare.

„Frumuseţea satului românesc văzută prin ochii copiilor” este un concurs care se adresează
elevilor din învăţământul primar, gimnazial şi liceal având ca obiective:

 achiziţionarea de material fotografic care să cuprindă monumente arhitecturale din lemn, case
țărănești, peisaje şi alte valori ale vieţii satului românesc;
 realizarea de creaţii plastice care să exprime secvenţe din peisajul rural precum şi momente din
viaţa satului;
 încurajarea elevilor de a se exprima prin intermediul artelor vizuale în vederea descoperirii
frumuseţii vieţii satului românesc;
 realizarea de icoane pe lemn și sticlă care să surprindă spiritualitatea poporului român;
 identificarea valorilor românești păstrate de românii din diasporă care nu și-au uitat rădăcinile și
obârșia;
Calendarul concursului:

 01.12.2018-31.08.2019 – durata proiectului


 15.02.2019-10.04. 2019 - înscrierea și trimiterea lucrărilor;
 01.05.2019-06.05.2019 - amenajarea expoziţiei;
 08.05.2019 - jurizarea lucrărilor;
 20.05.2019 - vernisajul expoziției la Casa Corpului Didactic Cluj;
 25.05.2019-15.06.2019 - diseminarea rezultatelor proiectului și expedierea diplomelor;
 02.07.2019-10.07.2019 - expoziție itinerantă în orașe din Italia (Biserica Ortodoxă din Veneția,
Biserica Ortodoxă de la Bassano del Grrappa, Verona și la Villa Veneta di Asolo, Italia).

Categoriile de vârstă:
- 6-11 ani
- 12-15 ani
- 16-19 ani
Premierea se va face pe categorii de vârstă.

Lucările fotografice şi creatiile plastice vor fi trimise pe adresa Colegiul Naţional ”George
Coșbuc”, Cluj-Napoca, str. Avram Iancu, Nr. 70-72, cod poştal 400436 (cu menţiunea Pentru Concursul
de Fotografie: „Frumuseţea satului românesc văzută prin ochii copiilor” ).
Persoana de contact: prof. Lioara Petruț, tel. 0740910277, e-mail lioara_petrut@yahoo.com

LA ACEST CONCURS NU SE PERCEPE NICIO TAXĂ!

SECȚIUNILE CONCURSULUI:
Concursul are două secțiuni: FOTOGRAFIE și CREAȚII PLASTICE (cu următoarele cinci
subsecțiuni: a. biserici de lemn și case țărănești, b. peisaj din lumea satului, c. obiceiuri si tradiții, d.
portul popular, e. diverse din lumea satului).

CONDIŢII DE PARTICIPARE:

1. Participantii se pot înscrie la oricare dintre două secțiuni, respectiv cele cinci subsecţiuni (la una
sau la mai multe), prin completarea fișei de înscriere.
2. Fiecare concurent poate participa cu un număr de maxim 2 lucrări pe secținune.
3. Lucrările fotografice, alb-negru sau color, vor avea dimensiunea A4, imprimate doar pe
hârtie fotografică în studio foto. Fotografiile printate pe alt tip de hârtie nu vor intra în concurs. De
asemenea, lucrările fotografice vor fi trimise şi în format electronic, pe CD.
4. Creațiile plastice vor fi realizate pe hârtie, în format A3.
5. Pe verso lucrărilor se vor nota datele privind autorul (numele elevului, clasa, școala, localitatea,
profesorul coordonator, email și tel. prof.).
6. Lucrările vor fi trimise prin poștă, întru-un plic, respectiv pachet.
7. În interiorul plicului se vor pune următoarele documente:
 Acordul de parteneriat în două exemplare- opţional (Anexa 2);
 Fotografiile în format A4, respectiv creațiile plastice în format A3;
 CD-ul cu fotografiile în format electronic;
 Un plic autoadresat și timbrat pentru a expedia Parteneriatele, pentru cei care doresc acest
act;
8. Lucrările nu se returnează.
9. Pentru a fi publicat albumul, este nevoie de asumarea responsabilității că dețineți dreptul de
autor asupra fotografiilor.
10. Acordul de parteneriat, în două exemplare, semnat şi ştampilat, va fi trimis împreună cu
lucrările copiilor.
11. Organizatorii îşi rezervă dreptul de a exclude din concurs fotografiile care nu respectă
regulamentul;
12. Participanții cedează organizatorilor dreptul de a realiza expoziții itinerante, într-un circuit
european, precum și de a reproduce și folosi în editare fotografiile, numai în scopul promovării
Concursului de Fotografie „Frumuseţea satului românesc văzut prin ochii copiilor”; organizatorii
garantează și menţionarea autorului alături de lucrările reproduse. Fotografiile și creațiile plastice nu vor
fi folosite pentru obţinerea de foloase materiale pentru organizatori sau terţi, iar toate drepturile de autor
rămân în posesia autorilor.
13. Diplomele vor fi trimise în format electronic.
14. Trimiterea lucrărilor presupune că participanţii au acceptat integral regulamentul concursului.
ANEXA 1

FIŞĂ DE ÎNSCRIERE LA CONCURSUL DE FOTOGRAFIE/CREAȚII PLASTICE

„Frumuseţea satului românesc văzută prin ochii copiilor”


Nr. Numele Clasa Subsecţi Titlul Cadru Date de Şcoala Adres Localitate
Crt. / prenu- unea lucrării didactic contact a /
mele coordonator prof. (tel., şcolii
elevului e-mail) judeţ

Model Etichetă

TITLUL DESENULUI:
SUBSECȚIUNEA:
NUMELE ȘI PRENUMELE ELEVLUI:
CLASA:
NUMELE CADRULUI DIDACTIC COORDONATOR:
UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT:
LOCALITATEA:
Anexa 2
Inspectoratul Școlar Cluj
Școala parteneră
Colegiul Național “George Coșbuc” _____________________________________
Str. Avram Iancu, nr. 70-72, Cluj-Napoca _____________________________________
Tel./Fax: 0264598040 __________________________________________
Email: gcosbuc_cj@yahoo.com; Web: http://www.gcosbuc.ro __________________________________________
Nr. __________/________________ Nr. __________/______________

ACORD DE PARTENERIAT

Încheiat între:

Colegiul Naţional „George Coșbuc” Cluj Napoca, reprezentat de prof. Valentin Maxim-Oros, în
calitate de director şi prof. dir. Livia Gheorghiu, prof. Lioara Petruț și prof. Marius Roșca, coordonatori ai
proiectului „Frumusețea satului românesc văzută prin ochii copiilor”, și
Şcoala/ Liceul_____________________________________________________, reprezentată
prin _________________________________, în calitate de director și __________________________
în calitate de participant la concursul ”Frumusețea satului românesc văzută prin ochii copiilor” .
Responsabilităţile părţilor :
Prin prezentul acord de parteneriat, părţile se angajează să desfăşoare activităţi comune de cultivare
și promovare a valorilor identității naționale, precum şi activităţi de educare şi dezvoltare a sensibilităţii
artistice prin intermediul artei fotografice și a creației plastice.

Şcoala coordonatoare:
 Va aduce la cunoştinţă şcolilor participante regulamentul concursului.
 Va organiza expoziţia cu lucrările participante.
 Va asigura buna comunicare cu şcolile participante.
 Va organiza promovarea şi diseminarea concursului în presa locală.
Şcoala participantă:
 Va face cunoscut concursul în şcoală.
 Va stabili îndrumătorii elevilor participanţi.
 Va transmite în termen lucrările participante la concurs.
Partenerii vor colabora pe toată durata derulării concursului, acest lucru fiind necesar în vederea
atingerii scopului propus.
Prezentul acord, emis în două exemplare, intră în vigoare la data emiterii acestuia și este valabil pe
perioada anului școlar 2018-2019.

Colegiul Naţional „George Coșbuc” Şcoala________________________________


Cluj- Napoca ______________________________________
Director, prof. Valentin Maxim-Oros Director,_______________________________

S-ar putea să vă placă și