Sunteți pe pagina 1din 10

S.C. ……………..

PROCEDURA TEHNICA COD : PTE – 46


SPECIALA DE EXECUTIE
Executarea lucrarior de ignifugare a Editia 1
materialului lemnos cu solutie Exemplar nr.
ANTIFLAM ON 99

APROBAT AVIZAT
DIRECTOR GENERAL RMQ

Data intrarii in vigoare :

TRECERE IN REVISTA
Pagina 1 2 3 4 5 6 7
Revizia 0 0 0 0 0 0 0

Elaborat Verificat Revizia


Numele 0
Semantura
Data

Formular : F- 4.2.3.-01 Rev .0

Revizia paginii 0 Data : Pag /


S.C. …………….. PROCEDURA TEHNICA COD : PTE – 46
SPECIALA DE EXECUTIE
Executarea lucrarior de ignifugare a Editia 1
materialului lemnos cu solutie Exemplar nr.
ANTIFLAM ON 99

LISTA DE CONTROL A MODIFICARILOR

Revizia Sectiunea Pagina Descriere Aprobare


documentului revizuita / /paragraful / revizie /semantura
nr.rev. nr.rev. data /modificare /data

Formular : F- 4.2.3.-02,rev.0

Revizia paginii 0 Data : Pag /


S.C. …………….. PROCEDURA TEHNICA COD : PTE – 46
SPECIALA DE EXECUTIE
Executarea lucrarior de ignifugare a Editia 1
materialului lemnos cu solutie Exemplar nr.
ANTIFLAM ON 99

LISTA DE DIFUZARE

NR. COMPARTI ED/ NR. DATA NUME SEMNA RETRAS


CRT. MENTUL REV EX. PREN. TURA

Formular : F-4.2.3.-03 , rev.0

Revizia paginii 0 Data : Pag /


S.C. …………….. PROCEDURA TEHNICA COD : PTE – 46
SPECIALA DE EXECUTIE
Executarea lucrarior de ignifugare a Editia 1
materialului lemnos cu solutie Exemplar nr.
ANTIFLAM ON 99

1. SCOP
Prezenta procedura stabileste modul de executie , de receptie si masurile ce trebuiesc
luate pentru efectuarea lucrarilor de ignifugare la materialele combustibile din lemn
de brad .

2. DOMENIU
Procedura stabileste datele tehnice necesare efectuarii lucrarilor de ignifugare la
SARPANTA din lemn de brad cu solutie ignifuga ANTIFLAM ON 99 , produs de
firma S.C. …………………… S.A. , care se aplica in 2-3 straturi , cu un consum
specific de 0,650 kg /mp . Lucrarile de ignifugare se executa de catre S.C.
…………….. S.A. .

3. DEFINITII
3.1. Ignifugare = procesul de tratare a materialelor combustibile cu produse
ignifuge antipirotehnice in vederea imbunatatirii comportarii acestora la foc .
3.2. Substanta ignifuga = substante inhibitoare de flacara ce intirzie aprinderea
materialului si reduce viteza de propagare a incendiului ;
3.3. Limita de rezistenta = durata de timp pana la care elementul isi pierde
capacitatea de rezistenta la foc intr-un incendiu standard ;
3.4. Clasa de combustie = caracteristica a materialelor de constructii privind
comportarea la foc a acestora .

4. DOCUMENTE DE REFERINTA
4.1. Ordonanta Guvernului nr. 60/ 1997 aprobata prin Legea 21-1997 – privind
,, Apararea impotriva incendiilor “, modificata cu Ordonanta Guvernului nr.114-
2000, aprobata prin Legea 126/2001
4.2. Ordinul Ministrului de Interne nr. 86/2001
4.3. Legea nr.10/1995 privind ,, Calitatea in constructii” .
4.4. Fisa tehnica a produsului de ignifugare .
4.5. Instructiuni de ignifugare .
4.6. C58/ 1996 privind ,, Ignifugarea materialelor si produselor combustibile “
4.7. C56/ 1985 privind ,, Verificarea calitatii si receptia lucrarilor in constructii “
4.8. SR 658/98 privind ,, Verificarea eficacitatii ignifugarii “
4.9. SR 7248 / 99 privind ,, Metode de determinare a propagarii flacarii pe
suprafata materialelor “
4.10.STAS 11357 /90 privind ,, Clasificarea materialelor combustibile “

5. RESPONSABILITATI
5.1. DIRECTOR GENERAL
- sa respecte atributiile ce ii revin din Ordonanta Guvernului nr.60/1997 ;
- sa contracteze lucrari pentru care s-a intocmit proiect de executie verificat de
verificator atestat MLPTL ;
- sa anunte unitatea teritoriala de pompieri militari de inceperea si terminarea
acesteia ;

Formular cod F- 4.2.3.- 04 , rev. 0


Revizia paginii 0 Data : Pag /
S.C. …………….. PROCEDURA TEHNICA COD : PTE – 46
SPECIALA DE EXECUTIE
Executarea lucrarior de ignifugare a Editia 1
materialului lemnos cu solutie Exemplar nr.
ANTIFLAM ON 99

- sa aprovizioneze numai produse avizate de Inspectoratul General al Corpului


Pompierilor Militari insotite de documente de calitate , intermen de
valabilitate si pentru care exista instructiuni de utilizare .

5.2. RESPONSABIL CU EXECUTIA :


5.2.1. raspunde cu respectarea proiectului de executie
5.2.2. intocmeste procedura de lucru cu toate etapele ce trebuie parcurse pentru
executarea lucrarii .
5.2.3. verifica utilizarea numai a materialelor avizate de Inspectoratul General al
Corpului de Pompieri Militari , insotite de documente de calitate si in termen de
valabilitate .
5.2.4. instruieste personalul executant pe baza procedurii PTE –
5.2.5. raspunde de respectarea etapelor de executie si de verificarile ce trebuiesc
efectuate pe fiecare faza de catre personalul executant .
5.2.6. ia masuri de remediere a defectelor constatate pe faze de executie ş
5.2.7. verifica impreuna cu beneficiarul calitatea lucrarii si trimite probe la
laboratoare autorizate sau acreditate , conform legii , in vederea verificarii
eficientei ignifugarii .
5.2.8. pune la dispozitia beneficiarului actele necesare intocmirii sau completarii
cartii tehnice a constructiei si a probelor pregatite pentru urmarirea in timp .

5.3. BENEFICIARUL
5.3.1. sa cunoasca procedura de ignifugare .
5.3.2. sa verifice executia corecta a ignifugarii .
5.3.3. sa intocmeasca corespunzator documentele de confirmare a calitatii
executiei .
5.3.4. sa urmareasca si sa verifice eficacaitatea ignifugarii in timp .

5.4. EXECUTANTUL LUCRARII


5.4.1. sa cunoasca si sa respecte procedura de lucru .

6. PROCEDURA
6.1.Conditii prealabile
6.1.1. solutia adoptata de catre proiectant este ANTIFLAM ON 99 care se
realizeaza cu un consum specific minim de 0,650 kg/ mp si necesita uscare intre
straturi de 24 ore ;
6.1.2. personalul care executa lucrarea se instruieste pe baza proiectului de
executie , a prezentei proceduri si a normelor de protectia muncii : Legea nr.
90-94 ; Norme generale de Protectia Muncii ; N.S.S.M. nr.27 + zugraveli si
vopsitorii ; PSI – normativ C300/94 – norme PSI pentru lucrari de constructii ;
6.1.3. asigurarea cu materiale corect receptionate: cu aviz de expeditie si
certificat de calitate ;
6.1.4. asigurarea cu unelte si scule , dispozitive si utilaje specifice :
- Utilaj pentru executarea vopsirii – vermorel cu diuze diverse ;
- Perii de sarma actionate manual sau electric ;
- Pensule de diferite marimi ;
Formular cod F- 4.2.3.- 04 , rev. 0
Revizia paginii 0 Data : Pag /
S.C. …………….. PROCEDURA TEHNICA COD : PTE – 46
SPECIALA DE EXECUTIE
Executarea lucrarior de ignifugare a Editia 1
materialului lemnos cu solutie Exemplar nr.
ANTIFLAM ON 99

- Unelte – spaclu , cancioc, galeti, ferastrau ;


- Balanta tehnica cu diviziuni pentru indicarea gramelor ,verificata metrologic
- Aparat de masurarea umiditatii lemnului , verificat metrologic ;
- Aparat de masurat umiditatea aerului si temperatura , verificat metrologic ;
6.1.5. Asigurarea conditiilor de microclimat si ventilatie corespunzatoare :
- umiditatea aerului max . 70% ;
- temperatura aerului min. + 10 * C ;
- elementele protejate contra precipitatiilor ;
- nu este necesara o ventilare speciala neutilizindu-se diluanti .

6.2. Pregatirea suprafetelor


6.2.1. Preluarea frontului de lucru impreuna cu beneficiarul cu un proces-verbal
in care se consemneaza toate remedierile ce trebuiesc efectuate inainte de inceperea
ignifugarii ;
6.2.2. Verificarea suprafetelor de lemn ce trebuiesc ignifugate si calculul
cantitatii de substanta necesara:
- suprafetele nu trebuie sa prezinte lemn necojit , zone putrezite , zone tratate in
profunzime cu tratament chimic;
- calculul necesarului de solutie ignifuga :
Solutia A – utilizata la ignifugarea propriu-zisa prin pulverizare
A= Suprafata (mp) x Consum specific(kg/mp) x pierderi (%)
Solutie B – utilizata la prepararea chitului pentru remedieri
B = praf de creta si solutie ignifuga in proportie de 1/1 x Suprafata (mp) x
pierderi(%)

Total solutie utilizata = A + B/2


Exemplu de calcul :
1000 mp x 0,650 kg/mp x1,2 = 780 kg
chit: 01kg/mp x1000mp = 100kg
100 kg chit= 50 kg solutie ignifuga +50 kg praf de creta
total : 780 kg +50 kg = 830 kg ANTIFLAM ON99 la 1000mp suprafata de
ignifugat .
6.2.3. Curatirea suprafetei : suprafetele noi ce se ignifugheaza se curata de praf si
noroi , cu ajutorul periilor de sarma a pensulelor si bidinelelor , in cazul existentei
unor straturi de vopsea , acestea se indeparteaza prin razuire cu spaclu .
6.2.4. Chituirea suprafetelor – se chituie toate crapaturile , fisurile , imbinarile si
toate golurile rezultate din noduri cazute . Chitul se prepara din praf de creta si solutie
ignifuga in raport de 1/1 , cantitatea de chit ce se ia in calcul este de 0,1 kg-mp .
Chitul se prepara in galeti sau in cancioc daca suprafata de remediat este mica . Chitul
se introduce in crapaturi si fisuri prin indesare cu ajutorul spaclului .
6.2.5. Tratarea rosturilor – rosturile se trateaya cu vopsea ignifuga prin pensulare
– nu vor ramane suprafete nevopsite .
6.2.6. Pregatirea epruvetelor
Verificarea eficacitatii ignifugarii se face conform SR 652- 98 si se bazeaza pe
pierderea de masa a epruvetelor pe care se face determinarea . Epruvetele in numar de

Formular cod F- 4.2.3.- 04 , rev. 0


Revizia paginii 0 Data : Pag /
S.C. …………….. PROCEDURA TEHNICA COD : PTE – 46
SPECIALA DE EXECUTIE
Executarea lucrarior de ignifugare a Editia 1
materialului lemnos cu solutie Exemplar nr.
ANTIFLAM ON 99

3 bucati pentru fiecare 1000 mp de suprafata ignifugata , cu dimensiunile de


150x400x24 mm , se confectioneaza prin taiere cu fierastraul din lemnul utilizat la
realizarea sarpantei , se ignifugheaza concomitent cu sarpanta sub supravegherea
beneficiarului lucrarii . Epruvetele se pastreaza pana la incercare in podul constructiei
liber atarnate .

6.3. Aplicarea primului strat


6.3.1. Verificarea conditiilor de microclimat : temperatura interioara ( min. 10 C)
umiditate relativa a aerului (max 60%) si umiditatea lemnului de ignifugat
(max. 18%).
6.3.2. Verificarea umiditatii suprafetei lemnului (max.18% pentru structuri de
rezistenta si maxim 10% pentru elemente de finisaj tratate cu substanta incolora ).
6.3.3. Omogenizarea substantei - se face cu in butoiul 200 kg in care a fost
aprovizionata substanta , prin amestecarea manuala cu ajutorul unei lopeti , pana la
dizolvarea completa a depunerilor de pe fundul butoiului . Nu se foloseste diluant .
6.3.4. Aplicarea solutiei se executa prin pensulare .
6.3.5. Pregatirea epruvetelor – pentru determinarea eficacitatii ignifugarii
epruvetele in numar de trei pentru fiecare 1000mp ignifugati , din acelasi material al
srpantei si cu aceeasi umiditate a lemnului , se cantareste in stare neignifugata , se
suspenda prin agatare si se ignifugheaza in conditiile sarpantei .
6.3.6. Uscarea primului strat – 24 ore .
6.4. Aplicarea stratului II
6.4.1. Verificarea conditiilor de microclimat : temperatura interioara ( min. 10 C)
umiditate relativa a aerului (max 60%) si umiditatea lemnului de ignifugat
(max. 18%).
6.4.2. Verificarea umiditatii suprafetei lemnului (max.18% pentru structuri de
rezistenta si maxim 10% pentru elemente de finisaj tratate cu substanta incolora ) .
6.4.3.Omogenizarea substantei - se face cu in butoiul 200 kg in care a fost
aprovizionata substanta , prin amestecarea manuala cu ajutorul unei lopeti , pana la
dizolvarea completa a depunerilor de pe fundul butoiului . Nu se foloseste diluant .
6.4.4. Aplicarea solutiei se executa prin pensulare .
6.4.5.Pregatirea epruvetelor – pentru determinarea eficacitatii ignifugarii
epruvetele in numar de trei pentru fiecare 1000mp ignifugati , din acelasi material al
srpantei si cu aceeasi umiditate a lemnului , se cantareste in stare neignifugata , se
suspenda prin agatare si se ignifugheaza in conditiile sarpantei .
6.4.6 Uscarea stratului II – 24 ore .
6.4.7. Calculul consumului specific realizat si receptia provizorie a lucrarii (daca
lucrarea indeplineste conditiile de acceptabilitate si daca s-a realizat consumul
specific indicat de producator)
a) Ignifugarea se considera eficienta daca a fost obtinut consumul specific de
0,850 kg-mp conform standardului de produs.
Gf – Gi
Csr = ---------------
S
Csr Cs
Gf = greutatea epruvetei in stare umeda dupa ignifugare (kg)
Formular cod F- 4.2.3.- 04 , rev. 0
Revizia paginii 0 Data : Pag /
S.C. …………….. PROCEDURA TEHNICA COD : PTE – 46
SPECIALA DE EXECUTIE
Executarea lucrarior de ignifugare a Editia 1
materialului lemnos cu solutie Exemplar nr.
ANTIFLAM ON 99

Gi = greutatea epruvetei in stare initiala uscata inainte de ignifugare (kg)


S = suprafata epruvetei (mp)
Cs = consum specific conform standard de produs (kg/mp)
Csr = consum specific realizat ( kg/mp)
In cazul in care consumul specific realizat este mai mic decit consumul specific pe
produs , ignifugarea se considera neterminata fiind necesar aplicarea unui nou strat de
vopsea ignifuga in aceleasi conditii de aplicare ca straturile precedente, pana la
realizarea conditiei Csr Cs .
b) La terminarea lucrarii cand este indeplinita conditia Csr Cs , se intocmeste
procesul-verbal de receptie provizorie a ignifugarii intre executant si beneficiar .

6.5.REMEDIERI
Remedierile se impun in urmatoarele situatii :
a) deteriorari accidentale ;
b) in cazul in care se constata de catre beneficiar sau de inspectorii de specialitate
abilitati prin lege ;
Remedierile se executa analizind de la caz la caz defectele constatate .
Executarea remedierilor presupune :
- identificarea zonei afectate
- pregatirea zonei afectate
- aplicarea substantei
Identificarea zonei ce trebuie remediata se face vizual .
Pregatirea zonei de remediat se stabileste functie de natura remedierii .
Aplicarea se stabileste de asemeni functie de felul remedierii .

6.6. CRITERII DE ACCEPTARE


6.6.1. – aspectul vizual , uniformitatea suprafetei si lipsa de defecte , fisuri , basici ,
exfolieri , suprafete neacoperite ;
- tratarea si aspectul epruvetelor sa fie aceeasi cu lucrarea ;
- pozarea epruvetelor pentru urmarirea in timp a lucrarii : 3 epruvete
150x400x24 ce se pastreaza atarnat la vedere.
6.6.2. Verificarile de la puctul 6.6.1. se executa de responsabilul de lucrare si
beneficiar .

6.7. MASURI DE PROTECTIA MUNCII


La executarea lucrarilor de ignifugare se vor respecta prevederile :
- Legea nr 90-95- legea protectiei muncii ;
- Norma specifica de securitate a muncii pentru lucrarile de zugraveli si
vopsitorii –cod 27 ş
- Normativ C300/94 – privind masurile de protectia contra incendiilor la
executarea lucrarilor de constructii .
6.7.1. La aplicarea vopselei ignifuge se poarta obligatoriu imbracaminte de protectie
(salopeta, manusi si ochelari)
6.7.2. Dupa terminarea lucrului , miinile se vor spala cu apa si sapun si se vor unge cu
alifie pe baza de lanolina .

Formular cod F- 4.2.3.- 04 , rev. 0


Revizia paginii 0 Data : Pag /
S.C. …………….. PROCEDURA TEHNICA COD : PTE – 46
SPECIALA DE EXECUTIE
Executarea lucrarior de ignifugare a Editia 1
materialului lemnos cu solutie Exemplar nr.
ANTIFLAM ON 99

6.7.3. In cazul in care s-a produs un contact accidental intre piele sau ochi cu
vopseaua ignifuga ,locul va fi spalat bine cu apa si sapun .
6.7.4. Manipularea materialelor lemnoase ignifugate se face purtind imbracaminte de
protectie si manusi de cauciuc .
6.7.5. Nu se utilizeaza focul in apropierea punctului de lucru .
6.7.6. Rezidurile de vopsea ignifuga vor fi evacuate in gropi special amenajate si
ulterior tratate prin neutralizare
SE INTERZICE EVACUAREA IN APA FREATICA SAU DE SUPRAFATA

6.8. RECEPTIA LUCRARII


6.8.1. Receptia provizorie a lucrarii
- verificarea calitatii lucrarii de catre responsabilul de lucrare si beneficiar cu
intocmirea procesului-verbal de receptie provizoriu (tip C58-96)
- impachetarea , sigilarea probelor si trimiterea lor la un laborator specializat in
vederea atestarii .
Epruvetele se impacheteaza , se sigileaza in prezenta beneficiarului si se trimit spre
incercare la un laborator acreditat insotite de
- comanda ferma
- proces-verbal de receptie provizorie
- copie dupa avizul de expeditie a solutiei ignifuge de la producator
- certificat de calitate
- certificat de atestare firma .
Dupa primirea buletinului de incercare se efectuiaza receptia calitativa la terminarea
lucrarii cu intocmirea procesului –verbal tip MLPTL ce se anexeaza la cartea tehnica
a obiectivului .

7. INREGISTRARI SI IDENTIFICARI
7.1. Procesele verbale de lucrari ascunse incheiate pe faze de lucrari –cod F- 9-14-100
7.2. Proces-verbal de receptie provizorie – cod F – PTE-46- 01
7.3.Buletin de incercare (tip CSES)
7.4.Proces-verbal de receptir calitativa –cod F – 9-14-100a1

8. ANEXE
8.1. Anexa 1- Proces-verbal de receptie provizorie

Formular cod F- 4.2.3.- 04 , rev. 0


Revizia paginii 0 Data : Pag /
S.C. …………….. PROCEDURA TEHNICA COD : PTE – 46
SPECIALA DE EXECUTIE
Executarea lucrarior de ignifugare a Editia 1
materialului lemnos cu solutie Exemplar nr.
ANTIFLAM ON 99

ANEXA 1.

BENEFICIAR _____________________ EXECUTATNT___________________


ADRESA _________________________ ADRESA________________________
TELEFON_________________________ ADRESA________________________

PROCES-VERBAL DE RECEPTIE PROVIZORIE


NR…………….DIN……………..

Subsemnatul ……………………………..delegat din partea ……………………


in calitate de beneficiar , si ……………………………………………..in calitate de
executant al lucrarii de ignifugare in baza contractului nr……………………………
am procedat la receptia provizorie a lucrarii de ignifugare , constatand ca aceasta a
fost executata fizic la obiectivul ………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………..
in suprafata totala de ………………..mp consumindu-se o cantitate totala de …… kg
vopsea ignifuga .
Pentru verificarea calitatii ignifugarii s-au executat epruvete de lemn ignifugate
concomitent si in aceleasi conditii cu cele din obiectiv , in cantitate si la dimensiunile
impuse de STAS 652.
Epruvetele in numar de ………….s-au executat pentru fiecare obiectiv in parte
din lista anexata la prezentul proces+verbal si s-au etichetat si sigilat in prezenta
beneficiarului .
Epruvetele se vor inainta pentru incercari la ……………………………………..
………………………………………………………………………………………….
Contravaloarea taxelor de transport se suporta de expeditor .
Referitor la lucrarea de ignifugare se specifica urmatoarele:
1. Produs ignifug utilizat (denumire, producator) ………………………………
2. Nr.lotului de produs ignifug………………………………………………….
3. Nr. certificatului de calitate …………………………………………………
4. Nr. avizului de expeditie …………………………………………………….
5. Modul de aplicare a produsului …………………………………………….
6. Material protejat…………………………………………………………….
7. Consum specific(kg/mp) …………………………………………………..
8. Numarul straturilor aplicate ………………………………………………
9. Data aplicarii produsului…………………………………………………..
10. Data luarii probelor …………………………………………………………
Pentru receptia definitiva ,executantul se obliga sa prezinte beneficiarului
buletinul de incercare .
Drept pentru care s-a incheiat prezentul proces-verbal in ……..exemplare ,din
care un exemplar si copiile dupa certificatul de calitate, factura si aviz de expeditie se
vor inainta cu comanda ferma ,odata cu epruvetele pentru incercare .

BENEFICIAR EXECUTANT

Formular cod: F-PTE-46-01; rev.0

Revizia paginii 0 Data : Pag /