Sunteți pe pagina 1din 12

ABSENTEISMUL ȘCOLAR

1.Obiectivele strategiei:
1 Identificarea cauzelor și a elevilor cu absenteism şcolar în vederea
menţinerii acestora în sistemul învăţămîntului guvernamental de zi;
2 Conștientizarea de către elevi a efectelor negative generate de
absenteismul școlar;
3 Implicarea sistemului familial în reabilitarea şcolară şi socială a elevului;
4 Creşterea gradului de implicare a comunităţii locale în soluţionarea
situaţiilor ce prezintă risc de abandon şcolar.

2. PLANUL DE ACȚIUNE
Grupul țintă Acțiuni de Acțiuni de Indicatori de Modalități
conștientizare intervenție evaluare de
diseminare
1.Prezentarea unor povești - Numărul elevilor
1. Elevii -Dezbateri pe tematica riscului terapeutice cu scopul de a care participă la
-Revista
de abandon școlar;
-Prezentări și studii de caz
conștientiza rescurile activitățile propuse clasei
absenteismului. - Numărul elevilor
privind riscurile și cauzele
2.Cum mă simt înainte de sancționați;
- pliante
absenteismului școlar ;
-Întâlniri între elevi de clase,
test?=Se împarte clasa în -serbări
grupuri de câte 4-5 elevi.
niveluri diferite în vederea
Fiecare grupă notează timp tematice
împărtăşirii din experienţa
privind
de 15 min. reacţiile avute -concursuri
într-o situaţie considerată
modalităţile şi condiţiile de
stresantă (test, teză,
învăţare în familie.
examen etc.),după care le
-Dezbateri pe tema „Succesul
vor prezenta întregii clase.
şcolar asigură reuşita în viaţă?”
Se vor nota reacţiile fizice/
fiziologice (ex:dureri de
inimă, transpiraţii excesive,
dureri de cap ), cognitive
(ce au gândit), emoţionale
(ce au simţit),
comportamentale (cum s-
au comportat) .În final se
vor identifica câteva
modalităţi de reevaluare a
evenimentului considerat
stresant prin prisma
gândirii pozitive.
3. Actiuni de sancționare a
elevilor:
De ex: Cine are mai mult de
4 absențe rămâne zilnic,
timp de lună după ore și
sterg mobilierul clasei.
4. Consilierea psihologica a
elevilor aflați în cauză:
aflarea cauzelor ce duc la
absenteismul școlar,altele
decat cele spuse de elev
cadrului didactic.
5. Jocuri de rol cu tema:
”Cine sunt eu și ce îmi place
să fac?”, în cadrul acestui
joc, elevii se descriu și își
expun dorințele, aspirațiile
care nu se pot realiza fără
mediu școlar.
6. Participarea la competitii
sportive, artistice, cercuri
de literatura, arte
(pictura, muzica,având ca
rezultate implicarea
acestora in activitati
artistice, cresterea gradului
de incredere in sine,
dezvoltarea abilitati și
dorința de a veni la școală.
1.Cunoaşterea 1.Vizite la domicilul Gradul de implicare a Site-ul școlii unde
2. Cadrele psiho-comportamentală a copiilor cu un număr mare cadrelor didactice în postează elevii cu
didactice elevului; de absențe pentru a putea activitățile propuse; număr scăzut de
2.Lectorate pe tema observa care sunt cauzele absențe;
absenteismului; ce produc absențele privind Revista școlii cu
3.Colaborarea cu toate familia. articole privind
autorităţile comunităţii locale 2.PORTRETUL MEU DIN avantajele venirii la
(Poliţia, Jandarmeria, Direcţia PERSPECTIVA CELORLALTI: școală;
Judeţeană pt. Tineret etc. ) Se prinde pe spatele Analiza
4. Monitorizarea permanentă a fiecărui elev o foaie de documentelor
catalogului și realizarea unui hârtie. Timp de 10 minute școlare;
raport al clasei privind numărul fiecare elev va trece pe la
de elevi și de absențe. ceilalţi şi va nota pe spatele
5.Consilierea elevilor privind acestora o calitate pe care
cariera. ei considera că posesorii
6.Aplicarea unui sistem hârtiei o au. După 10 min.
echitabil de recompense şi fiecare elev va avea o listă
sancţiuni care să menţină cu aspecte pozitive
motivaţia şcolară a elevilor surprinse de colegii lor, pe
care le vor citi şi vor
reflecta asupra lor. Prin
acest exercițiu creşte stima
de sine.
3.Eu si nota mea:
Elevii se împart în patru
echipe. Prima descoperă
cauzele care determină
obţinerea rezultatelor
nesatisfăcătoare, a doua
descoperă soluţii pentru
evitarea notelor proaste, a
treia improvizează o
scenetă care să reflecte
relaţiile profesor-elev, a
patra desenează elevul care
a primit o notă proastă şi
exprimă prin imagini
gândurile acestuia.
Se solicită refacerea
grupului şi prezentarea
rezultatelor la care au ajuns
echipele.
Cadrul didactic cere
elevilor să citească mini-
eseurile în care li s-a cerut
să arate ce impact are nota
proastă asupra lor. Cadrul
didactic pune problema
existenţei unui program
zilnic al elevului care să-i
asigure o pregătire optimă
şi o viaţă echilibrată.
4.Știați că........?
Se prezintă elevilor
exemple de bune practici:
■ Linné era considerat de
către tatăl său ca fiind
capabil doar să coase
cizme?
■ Molière n-a putut învăţa
să citească mult timp?
■ Napoleon a fost un elev
mediocru în şcoala
militară?
5. ELEVII SILITORI
=realizarea unui panou al
elevilor cu cea mai bună
frecvenţă la şcoală, astfel
elevii devin mândri ca sunt
pe acel panou și vin
frecvent la școală.

1.Organizarea comitetului de 1.Implicarea părinților în Numărul părinților


3. Părinții părinți; activitățile copilului atât la implicați în activitățile
Cărticica
2. Sensibilizarea familiei în școală cât și acasa: De ex: propuse; ”Activitățile
privinţa relaţiei cu şcoala; Să construim casa Gradul de
3. Ridicarea standardului de emoțiilor. Părinții împreună reprezentativitate
cu
civism al familiilor elevilor din cu copilul citesc povești cu MAMA/TAT
şcolară. morală. Copilul extrage
4.Dezbateri în colectivele de morala și descoperă o A”
părinţi pe clase cu tema emoție pe care o desenează POSTERE
„Familia –o instituţie cu rol pe căsuță. Așa procedează
fundamental și părintele, pană când PLIANTE
în viaţa copilului casuța e pictată integral.
2. Relația părinte-școală
apropiată-prezența
părinților la școală, nu doar
când sunt chemați ci
trebuie să existe o strânsă
legătură,astfel copilul simte
ca este important atât
pentru parinte cât și pentru
cadrul didactic, ceea ce
duce la abandonarea
tendințelor de absenteism.
3. Stabilirea unor
responsabilități concrete în
cadrul familiei fără să
afecteze programul școlar:
Copilul pe lângă treburile
de acasa are timp si sprijin
suficient pentru rezolvarea
temelor. Părintele este
mereu prezent pentru a
oferi încurajări și
recompense, rezultând un
elev cu încredere în șine și
rezultate bune la școală.
4.încurajarea copilului să
participe la diferite
activități: concursuri,
excursii, etc...Încurajarea
acestuia chiar și la insucces:
”Sunt mândra de tine, cu
siguranță data viitoare
rezultatele vor fi altele!”
5. Învață să spui
NU!=activitate ce se poate
desfășura acasa sau la
școala impreuna cu părinții
si ceilalti colegi. Părintele
are datoria de a-l învăța și
încuraja pe copil să refuze
în mod politicos ceea ce nu-
i face plăcere și simte că nu
e bine. În cadrul acestor
activități copiii sunt puși în
situația de a oferi situații în
care le-a fost teamă să zică
NU, ceea ce a dus la o
consecință grava cum este
cazul absențelor.
6. Jocuri de rol: Copil-
Părinte
In acest caz se schimbă
sarcinile și timp de o zi
copilul trebuie să facă
activitățile mamei si invers.
Copilul automat
abandonează, iar parintele
este dator să-i explice că
școala reprezintă cel mai
important moment din
viața lui, iar când devine
adult cu ajutorul studiilor
muncește fără să simtă că e
greu și o face din plăcere.
După ce acest joc de rol are
loc acasă, fiecare copil
împreună cu parintele vine
si expune experiența trăită.

Realizarea anchetei sociale pe 1.Primăria ajută la


4. baza absențelor; implementarea unui plan
Gradul de Afișe
Reprezanți ai Vizite la domicilul copilului și de intervenție precum și la reprezentativitat
indentificarea cauzelor sponsorizarea financiară a
comunității absenteismului școlar; cazurilor analizate;
e Pliante
Primăria, Prezența în activitățile 2.Popierii: În cadrul unor Gradul de
extracuriculare ale elevilor activități extracurriculare să
Pompierii prezinte elevilor avantajele implicare la Site-ul
meseriei lor precum și activitățile primăriei
faptul că au ajuns aici doar
cu ajutorul școlii. propuse privind
De ex: Intreaba elevii daca
le-ar place ca bunica lor să
ajutorul
fie salvată în caz de acordat
incediu...Cu siguranța toți
elevii răspund afirmativ. Un
elevilor
pompier prezintă care sunt
pașii pe care trebuie să=i
urmeze elevii în caz de
incendiu. După răspunsul
dat, 2=3 copii sunt
costumați în pompieri și are
loc o sesiune de incediu.
Toți elevii actionează
conform spuselor și
sesizează că și ei pot fi
acele persoane care ajută
oamenii indiferent de vreme
sau oră.
Cu ajutorul financiar ar
Primăriei, Pompierii promit
elevilor că pe tot parcursul
anului vin la școală și se
interesează de situația lor
privind absentele, iar elevii ce
nu au absențe primesc medalii și
sunt bine-veniti mereu în incinta
curții de pompieri.

3. Modalități de evaluare
-Analiza documentelor școlare
Fișe de observație
Chestionarul