Sunteți pe pagina 1din 1

CERERE DE OFERTA

Federatia Naţională a Sindicatelor din Agricultură, Alimentaţie, Tutun, Domenii şi


Servicii Conexe AGROSTAR, cu sediul in strada: Str. Episcopiei nr. 2-4, et. 3, ap. 5,
sector 1, cod 179141, Bucureşti, România, beneficiar al finanţării nerambursabile
din Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2011, în
baza contractului nr. POSDRU/13/5.2/S/3, in cadrul proiectului „Dinamizare rurala
prin angajare sustenabila”, doreşte achiziţionarea de servicii de Formare de
formatori.
Beneficiarii programului de formare de formatori urmează să fie un număr de 20 –
25 de persoane având calificare în diferite ocupaţii.
Cursurile vor trebui să se desfăşoare în zilele de vineri, sâmbătă şi duminică, în
perioada noiembrie – decembrie 2009, într-o locaţie ce va fi precizată ulterior.
Documentaţia pentru participarea la procedura de achiziţie se poate obţine la cerere
de la sediul achizitorului sau prin email cu precizarea datelor de identificare ale
solicitantului.
Criteriul aplicabil pentru stabilirea ofertei câştigătoare este oferta cea mai
avantajoasă d.p.d.v. economic.
Doritorii sunt rugaţi să contacteze achizitorul pentru informaţii suplimentare la
sediul acestuia sau la tel: 021/311.16.86, e-mail: contact@federatiagrostar.eu,
persoana de contact, Brînduşa Soare.
Data limită pentru primirea ofertelor la sediul Federaţiei Agrostar este 19 octombrie
2009, orele 16:00.

S-ar putea să vă placă și