Sunteți pe pagina 1din 3

DRĂGHICI DIANA-ELENA

CLASA a XII-a E

ALLIANZ-ȚIRIAC ASIGURĂRI S.A.


Allianz-Țiriac a fost înființată în anul 1994 sub numele de „ION ȚIRIAC Asigurări”. Denumirea
a fost schimbată în numele cunoscut astăzi după preluarea unei participații de 51% de către grupul
german Allianz în anul 2000.

Încă de la început, una din preocupările constante ale Allianz-Țiriac s-a concentrat în direcția
dezvoltării unor produse și servicii la cele mai înalte standarde de calitate. Permanent, am implementat
soluții inovatoare, menite să ne aducă mai aproape de clienții noștri. În plus, unul din factorii importanți
ai succesului Allianz-Țiriac în toți acești 20 de ani este reprezentat de echipă de profesioniști care stă în
spatele fiecărei reușite a companiei. Încă de la început, de la înființarea companiei, atragerea celor mai
buni specialiști locali din domeniul asigurărilor a contribuit la dezvoltarea echilibrată a companiei, la
aducerea pe piață a unor produse și servicii performanțe.

Allianz-Țiriac oferă la oră actuală o gamă completă de produse și servicii de protecție și


planificare financiară, pe toate segmentele de asigurări-auto, bunuri, răspundere, viață, sănătate.

Pe termen mediu și lung prioritatea Allianz-Țiriac este aceea de a deveni numărul 1 în


preferințele clienților săi, prin produsele și serviciile de protecție și planificare pe care le oferă.

ASIGURĂRILE DE CĂLĂTORIE ÎN STRĂINĂTATE


Asigurările de călătorie s-au născut din dorința oamenilor de a se simți protejați și în siguranță pe
timpul sejururilor de vacanță. Firma de asigurări Allianz Țiriac oferă două pachete în ceea ce privește
asigurarea de călătorie, iar acestea sunt produsul VOIAJ și produsul MULTITRAVEL.

 PRODUS VOIAJ: produs de asigurare facultativă destinat persoanelor cu vârsta până în 70 de


ani care călătoresc în scop turistic, educațional sau lucrativ, cu sau fără practicarea unui sport de
agrement (ANEXA 1)
 PRODUS MULTITRAVEL: produs de asigurare medicală în străinătate cu valabilitate de un
an, destinat persoanelor care călătoresc în străinătate în scop turistic, cu sau fără practicarea unui
sport de agrement. (ANEXA 2)

Ambele asigurări pot fi contractate atât online la www.allianztiriacdirect.ro, cât și prin reprezentanță.
În ceea ce privește cererea online de asigurare, se va completa în aplicație (ANEXA 3) numărul de
persoane, datele personale (nume, prenume, CNP) și perioada călătoriei (numai pentru produsul
VOIAJ). Totodată, firma Allianz are dezvoltată o aplicație mobilă ce oferă contractarea mai rapidă a
DRĂGHICI DIANA-ELENA
CLASA a XII-a E

polițelor de asigurare precum cele de călătorie. În ambele variante de contractare a serviciului de


asigurare plata se face cu cardul. Asigurările de călătorie se pot contracta și prin intermediul
reprezentanților Allianz la sediul central sau în sucursale.

BENEFICIEREA DE ASIGURĂRILE DE CĂLĂTORIE


In cazul producerii unui accident sau al îmbolnăvirii subite, persoana asigurata, sau un reprezentant
al acesteia, trebuie sa comunice urgenta medicala către compania de asistenta, Mondial Assistance, si sa
respecte instrucțiunile primite din partea acestora.

Avizarea evenimentelor petrecute doar pe contractele de asigurare cu clauza Storno se va face prin
intermediul adresei de e-mail: Daune_AZ_Tiriac@mondial-assistance.at

Producerea riscului asigurat trebuie raportata către compania noastră in termen de maximum 5 zile
lucrătoare de la întoarcerea in tara.

In cazul producerii unuia dintre riscurile asigurate, plata cheltuielilor medicale va fi suportata de
către Mondial Assistance in numele Allianz-Tiriac, iar daca plata nu poate fi acoperita de catre acestia,
ea va fi efectuata direct de către compania noastră.

In cazul in care contravaloarea serviciilor a fost achitata de către persoana asigurata, aceasta va fi
despăgubita ulterior, in baza documentelor aferente.

 Pentru completarea dosarului de dauna Asigurarea Multitravel


o Biletul de avion, tren sau autocar si factura/chitanța aferenta achiziționării acestuia;
o Vigneta sau taxa de drum si factura/chitanța aferenta achiziționării acesteia;
o Copia pașaportului, care sa includă vizele de călătorie sau stampilele de intrare in tara
de destinație si in tarile de transit, daca persoana asigurata a călătorit in state ce nu au
statut de membru al Uniunii Europene.
 Pentru plata despăgubirii (ANEXA 4)
o declarația persoanei asigurate cu privire la evenimentul produs si la volumul
cheltuielilor medicale efectuate;
o numărul poliței de asigurare;
o copie a cărții de identitate;
o documente medicale care atesta diagnosticul si tratamentul prescris;
o facturi si chitanțe care fac dovada cheltuielilor medicale sau de repatriere efectuate;
pentru produse farmaceutice este necesara si copia rețetei eliberate de către medicul
curant si bonul fiscal emis de către farmacie;
o facturile si documente care conțin informații despre dinții tratați si tratament;
o certificatul de deces si documentele care atesta cauza, locul decesului si documentele
fiscal care dovedesc cheltuielile de repatriere, in caz de deces;
o orice alte documente relevante pentru soluționarea cererii de despăgubire.
DRĂGHICI DIANA-ELENA
CLASA a XII-a E

 Mențiuni suplimentare:
o pentru cheltuielile care nu depășesc valoarea de 1.000 de euro, documentele vor fi
transmise prin e-mail pe adresa: daune.sanatate@allianztiriac.ro (e-mail de maximum
10MB).
o pentru cheltuieli care depășesc valoarea de 1.000 de euro, documentele vor fi
transmise si in original prin posta la Sediul Allianz-Tiriac. (București, Str. Grigore
Alexandrescu 74, sector 1, 010626)

BIBLIOGRAFIE:
https://www.allianztiriac.ro/asigurari-persoane-fizice/asigurari-calatorii/

https://www.allianztiriac.ro/cariere/despre-noi/despre-allianz-tiriac/