Sunteți pe pagina 1din 9

DATA : 13.05.

2019
SCOALA: Școala Gimnazială Nr.19 “ Ludovic Cosma”
CLASA: a IV-a

ARIA CURRICULARA: Om si societate.


OBIECTUL: Geografia Romaniei.
SUBIECTUL: Caracterizarea regiunii din jurul orizontului local.
DURATA: 45 minute.
TIPUL LECTIEI: mixta.
COMPETENȚE SPECIFICE
1.1. Identificarea unor termeni geografici în texte/contexte/situații de învățare diferite
2.2. Aplicarea unor elemente și cunoștințe dobândite la alte discipline (științe ale naturii, istorie, științe sociale)
în descrierea și explicarea realității înconjurătoare
3.2. Utilizarea semnelor și a altor reprezentări convenționale
OBIECTIVE OPERATIONALE:
O1: să localizeze pe harta administrativa a Romaniei judetul in care locuiesc (Galati);
O2: sǎ enumere trei mari rauri ce strabat judetul in care locuiesc;
O3: sa identifice formele de relief ale judetului Galati, studiind harta fizica a Romaniei;
O4: sa precizeze clima judetului Galati ;
O5: sǎ utilizeze elemente de limbaj specifice geografiei.
MIJLOACE DIDACTICE: harta fizicǎ a Romaniei; fise de lucru; manualul.
METODE DE INVATAMANT, PROCEDEE: conversatia, explicatia, observatia, exercitiul, lucrul cu harta.
FORME DE ORGANIZARE: frontal, individual;
BIBLIOGRAFIE:
https://manuale.edu.ro/manuale/Clasa%20a%20IV-a/Geografie/Aramis/Partea%20II/manual.htm
Programa școlară pentru disciplina GEOGRAFIE Clasa a IV-a
Schema lectiei
Caracterizarea regiunii din jurul orizontului local Jud. Galati

POZITIE GEOGRAFICA
Municipiul Galati este situat in zona sud-estica a Romaniei, in extremitatea sudica a regiunii istorice a Moldova.
CARACTERISTICILE RELIEFULUI:
Judetul Galați se situeaza pe două mari forme de relief ale țării: Câmpia Română și Podișul Moldovei ce
oferă o priveliște cu înălțimi domolite, cuprinse între 310 metri la nord și 5 metri la sud.
APELE

Situat pe malul stang al Dunarii, ocupa o suprafata de 241,5 km2, a confluența Dunării cu raurile Siret (la vest)
si Prut (la est), langa Lacul Brates, cel mai mare ochi de apa din aceasta parte a tarii.
CLIMA
Temperat continentala, temperaturi moderate (temperatura medie este de 10 grade celsius), precipitatii bogate
VEGETATIA
Predomină vegetația de stepa si silvostepă, dar în zona luncilor se găsește o bogată floră hidrofilă (papură, stuf,
rogoz, trestie) plus o vegetație acvatică bogată. Întâlnim plop pufos, salcie, castani.
FAUNA
Pe tot cuprinsul județului întâlnim mistreți, căprioare, dropii, popândăi, hârciogi, arici, orbeți, potârnichi,
prepelițe, ciocârlii.
RESURSE DE SUBSOL
Gaze naturale în zonele Schela - Independența, Munteni - Berheci și Brateș.

Argile comune, nisipuri, pietrișuri - exploatate la Galați, Tecuci, Braniștea.

POPULATIA

Conform ultimului recensământ din 2011, populatia orașului era de 249.732, fiind al 8-lea oraș din țară ca
număr de locuitori.
Nationalitati: turci, eleni, evrei.

ECONOMIA

Este cel mai mare port al Dunării maritime de pe teritoriul Romaniei


Viața economică s-a dezvoltat în jurul:
  Șantierului Naval,
 Portului Fluvial,
 Combinatului Siderurgic
 Portului Mineralier.
Stema orașului Galați

Ambarcatiunea din partea superioara aminteste faptul ca acest oras este un important port la Dunare,
atestarea sa documentara drept schela (port) datand, dupa cum se stie, din secolul XV; Pestii scot in
evidenta rolul acestui port in dezvoltarea pescuitului;
Caducelul este atributul zeului Mercur, zeul comertului. Acesta simbolizeaza intensa activitate
comerciala desfasurata aici.
Anexa 1

În careul de mai jos vei descoperi titlul noii lectii. Colorează-l!

C O V R I T A R A E D T M V K A

R R I E P U R E S K A S I S D S

A I L G W D K C T E F I E G H D

P Z G A H D O U I T D W R O U F

S O C A R A C T E R I Z A R E A

M N S Z R E T I C C U S A S M C

O T T F R C O M A Z L F I A A V

L U R R T Q G T U T T O M L T B

I L O C A L T R F E U C T A A N

A U O E T I T A O I R U O U C M

P I W G Q R P O E V H J K L A L
Nr.
Ctr. Desfasurarea activitatii Strategii didactice
Momentele Evaluare
lecţiei Activitatea Metode, Mijloace Forme de
Activitatea educatoarei copiilor procedee de organizare
invatamant
1. Moment Asigur un climat educaţional favorabil. Elevii sunt atenti Conversatia
organizatoric deschid Frontală
(2 min.) Pregătesc materialele necesare: fişe de lucru, manualul de
instrumente de scris. geografie.

Se verifică cunoştinţele dobândite anterior :


Copiii sunt atenti
2. Reactualizarea Localizati pe harte fizica a Romaniei cele trei si urmeaza
cunoştinţelor brate ale Dunarii. indicatiile date . Frontală
dobândite Enumerati vecinii Deltei Dunarii Conversaţia Harta fizica
anterior. a Romaniei Orala
Precizati clima Deltei Dunarii. Individuală
(8 min) Explicati modul de formare al Deltei Dunarii; Explicatia

Impart fise de lucru elevilor (vezi anexa 1) si ii rog


3. Captarea Elevii sunt Conversaţia Fisa de Frontală Observarea
sa gaseasca titlul noii lectii si sa il coloreze.
atenţiei. atenti si rezolva lucru sistematică
sarcina de lucru. Anexa 1
(3 min.)

Conversatia
Sunt atenti si
Anunţarea retin obiectivele
temei Astazi la ora de Geografie vom caracteriza lectiei
şi a regiunea orizontului local - Judetul Galati. Frontală
obiectivelor Explicaţia
4.
(2 min) Individuală
Desfasurarea activitatii Strategii didactice
Nr. Momentele
Ctr. lecţiei Activitatea invatatoarei Activitatea Metode, Mijloace Forme de Evaluare
copiilor procedee de organizare
invatamant
Deschideti manualele la pagina 30 la
„Caracterizarea geografica a unei regiuni”
Dirijarea Priviti harta din figura 2 si:
invatarii Conversatia
- localizati regiunea istorica Moldova.
4. - identificati judetul Galati.
Sunt atenti si Manualul
indeplinesc si caietul
Voi scrie titlul lectiei pe tabla si dupa rezolvarea
sarcinile de Frontală
fiecarei cerinte vom nota si pe tabla informatiile
(20 min) lucru.
gasite, schitand astfel schema lectiei.
Explicatia Observarea
sistematică
Le impart fisa de lucru (vexi anexa 2) ce contine
fisa de
harta fizica a Romaniei si ii rog sa:
Noteaza lucru
 Identifice principalele rauri ce strabat judetul
informatiile de anexa 2
Galati;
pe tabla in
 Sa numeasca formele de relief ce domina acest
caiete. Individuala
judet.
 Observatia
Sa specifice clima judetului folosindu-se de
cunostintele anterior dobandite
 Harta fizica
Precizati ce tipuri de vegetatie credeti ca se
a Romaniei
intalneste pe teritoriul judetului Galati.
Dupa rezolvarea unei sarcini de lucru voi face
aprecieri verbale si ii voi incuraja.
Voi completa schema lectiei si cu informatii
suplimentare.
Elevii respecta Conversatia
Feedback/ Rezolvarea cerintelor de lucru de pe fisa de indicatiile primite. Fisa de Sistematica
fixarea lucru (vezi anexa 3). lucru Frontală
Sunt atenti. Orala
6. cunostintelor Explicatia (anexa 3)
Rezolva cerintele
(8 min.) de pe fisa de Manualul
lucru Observatia si caietul. Individuala
Desfasurarea activitatii Strategii didactice
Nr. Momentele
Ctr. lecţiei Activitatea invatatoarei Activitatea Metode, Mijloace Forme de Evaluare
copiilor procedee de organizare
invatamant
Incheierea Se fac aprecieri verbale. Frontală
7. activitatii Sunt atenti Conversatia
Orala
(2 min) Explicatia Individuala

Aprecieri
verbale
Anexa 2

Harta fizica a Romaniei


Anexa 3 Nume elev…………………

Fisa de lucru

1. Completează enunţurile:

Judeţul meu se numeşte ...................................... şi se află în partea…………………..………….a României.


Regiunea istorica in care se afla judetul in care locuiesc se numeste............................ …Locuiesc pe
strada……………………………
Zona de relief în care se află localitatea mea este o zonă de......................................................................
Prin localitatea mea curge ............................................................................................................................
Bunicii din partea mamei locuiesc în localitatea ………………………, bunicii din partea tatei locuiesc în
localitatea………………………………. .
Școala noastră se numește ………………………………………………………………………………..
Pământul se învârte în jurul …………………………………..

2. Notează pe harta de mai jos punctele cardinale învățate și colorează județul în care locuiești.