Sunteți pe pagina 1din 3

UNITATEA ȘCOLARĂ: Școala Gimnazială Nr.

19 “ Ludovic Cosma”
DATA: 13.05.2019
CLASA: a-IV-a
ARIA CURRICULARĂ: Arte
DISCIPLINA: Muzică și mișcare
UNITATEA TEMATICĂ: Elemente de limbaj muzical
SUBIECTUL LECȚIEI: Sunetul și nota DO1 – Cântecul „Vrăbiuța”
TIPUL LECȚIEI: mixtă
COMPETENȚE SPECIFICE:
1.3. Corelarea înălțimilor de note cu notația muzicală.
2.1. Cântarea individuală, în mici grupuri, în colectiv, cu asocierea unor elemente de mișcare și a acompaniamentului instrumental.
3.1. Manifestarea unor reacții, emoții, sentimente sugerate de fragmente musicale.

OBIECTIVE OPERAȚIONALE:
O1: - să recunoască sunetul DO1 în funcție de poziția sa pe portativ;
O2: - să intoneze corect cântecul propus în cor și în grupuri mici;
O3: - să scrie nota DO1 pe portativ;
O4: - să păstreze poziția corectă atunci când cântă;
O5: - să exteriorizeze prin mimică și gesturi conținutul textului cântat.
DURATA: 45 minunte
STRATEGIA DIDACTICĂ:
1. Resurse procedurale:
Metode şi procedee: conversaţia, explicația, observația, exerciţiul, expunerea, demonstrația, aprecierea verbală.
Forme de organizare: frontal, pe grupe, individual.
2. Resurse materiale: manual, calculator, videoproiector, caiete, filmuleț, bilețele, lipici, tabla, stimulente.
3. Resurse bibliografice:
Programa şcolară pentru disciplina Muzică și mișcare – Clasele a-III-a și a-IV-a, Aprobată prin ordinul ministrului educației naționale
Nr. 5003 /02.12.2014.
Radu Dumitra și Perțea Alina, Muzică și mișcare - Manual pentru clasa a-III-a, Partea a doua, Editura Aramis Print, București, 2015.

DESFĂŞURAREA SCENARIULUI DIDACTIC

2
Nr. Ob. Etapele lecţiei Conținutul informațional al lecției Strategia didactică
crt. Op.
Activitatea învăţătoarei Activitatea elevilor Resurse Resurse Forme de Evaluare
procedurale materiale organizare

1. Momentul • pregătesc materialele • se aşează în banci și se Instructajul Manuale Frontal Observarea


organizatoric necesare desfăşurării lecției; pregătesc pentru începerea verbal Caiete sistematică
• restabileșc ordinea şi orei. Filmuleț
1 min. disciplina în sala de clasă.
2. Activități a) Exerciţii oranizatorice
introductive • cer elevilor să se așeze în • se așează în poziția corectă Conversația Frontal Observarea
poziţia corectă pentru cântat: pentru cântat. sistematică
4 min. spatele drept, lipit de bancă,
5 umerii traşi puţin înapoi, capul
sus, privirea înainte.

b) Exerciţii pentru respiraţie


• realizez împreună cu elevii • execută exercițiile de Exercițiul Frontal Observarea
exerciții de respirație: respirație propuse. sistematică
- Ne imaginăm că ţinem în
palmă un fulg de nea. Tragem
aer în piept ( inspirăm) până
număr la patru, apoi suflăm
fulguşorul ( expirăm) până
număr la 8”.
* demonstrez, apoi execut
concomitent cu elevii;
* se urmărește corectitudinea
execuției.

c) Pregătirea vocii pentru


cânt. Exerciţii de cultură
vocală
• improvizez o povestire cu • ascultă cu atenție, apoi Frontal
3 Observarea
tema: „În grădina cu flori”, execută exercițiile propuse.
care cuprinde sunete și sistematică
mișcare:
„Astăzi când m-am trezit afară

S-ar putea să vă placă și