Sunteți pe pagina 1din 7

PROIECT DE LECȚIE

DATA: 13.05.2019
UNITATEA DE ÎNVĂȚARE: Școala Gimnazială Nr.19 “ Ludovic Cosma”
CLASA: a IV-a
DISCIPLINA DE ÎNVĂȚARE: Limba și literatura română
TEMA LECȚIEI: Cât e lumea? te întreb..., de Lucian Avramescu. Ilustrarea unui text literar.
TIPUL LECȚIEI: Însușire de noi cunoștințe
DURATA: 50 min

COMPETENȚE SPECIFICE:
2.2 - să rostească mesaje, utilizând pronunţarea şi intonaţia adecvată
3.4 - să citească în mod conştient şi corect un scurt text necunoscut
3.5 - să identifice secvenţele narative, dialogate şi descriptive dintr-un text
4.1 - să aplice în mod conştient regulile de ortografie şi de punctuaţie
OBIECTIVE OPERAȚIONALE:
  O1 – să realizeze un acrostih despre lume
 O2 – să citească în mod conștient și corect un text literar în versuri
  O3 – să răspundă la întrebările legate de ideile exprimate în poezie
 O4 – să completeze rebusul tematic
 O5 – să-și exprime opinia despre lumea de mâine
STRATEGIA DIDACTICĂ:

a) RESURSE PROCEDUALE:

 METODE SI PROCEDEE: conversația, explicația, observația, demonstrația, exercițiul.

 FORMA DE ORGANIZARE: frontal, individual.

b) RESURSE MATERIALE:

 MIJLOACE DE ÎNVĂȚĂMÂNT: imagini, postituri, videoproiector, calculator, rebus, tabla, marker,


creioane.

c) RESURSE BIBLIOGRAFICE:
- Programa şcolară pentru CLASA a IV-a, Aprobat prin ordin al ministrului Nr. 3919 / 20.04.2005
DESFĂȘURAREA LECȚIEI
Ctr. OP. CONŢINUTUL INFORMAŢIONAL AL
ETAPELE OB. STRATEGIA DIDACTICĂ
Nr. LECȚIEI
LECŢIEI EVALUARE

ACTIVITATEA ACTIVITATEA Metode și Forme de Mijloace de


ÎNVĂȚĂTOAREI ELEVILOR
procedee organizare învățământ

1. Moment Voi asigura condiţiile necesare Se pregătesc pentru Conversaţia Frontal


organizatoric pentru desfăşurarea activităţii : începerea activității.
(1 min)  aerisirea sălii de grupă ;
 aranjarea mobilierului ,
distribuirea materialului
didactic;

Citesc tema şi
2. Verificarea Adresez elevilor următoarea întrebare: corectează Conversația Frontal Caiete
cunoștințelor Ce temă aţi avut de scris pentru astăzi? eventualele greşeli.
însușite Verific tema sub aspect cantitativ şi Exercițiul
anterior calitativ.
(5 min)
Le voi prezenta copiilor o imagine cu
3. Captarea O1 globul pământesc și le voi da Sunt atenți, rețin Conversaţia Frontal Imagini Manifestă
atenţiei definiția ,,lumii”. Apoi voi împărții mesajul și interes și
(8 min) elevilor postituri în formă de stele și le completează postitul. Observația atenție
voi cere să scrie pe postit două cuvinte
L _________
U _________
M ________
E _________
în care să specifice ,,Ce reprezintă A _________ Exerciţiul
lumea pentru tine? ''
Cu ajutorul cuvintelor de pe postituri Postituri
4. Anunţarea Voi întreba copii ce tipuri de texte Ascultă cu atenție şi Conversația Frontal Caiete
temei şi a cunosc. notează titlul lecției
obiectivelor Apoi îi voi anunța că astăzi vom studia în caiet. Explicaţia
(4 min) un text literar aparținând genului liric,
poezia scrisă de Lucian Avramescu
,,Cât e lumea? te întreb...''

5. Dirijarea Voi întreba copii dacă au mai auzit de Elevii participă la Conversaţia Frontal Manual și Evaluarea
învățării acest scriitor, le voi da date despre caiete orala a
(20 min) acesta și o poză pe care o vor lipii în conversația cu Observația modului de
caiet. învățătoarea. exprimare ,
Individual a nivelului
O2 Urmează citirea poeziei pe versuri, Vor citii textul Explicaţia cunoştinţe-
corect și cu intonație. corect, cu intonație. lor
dobândite în
Apoi voi adresa copiilor următoarele activităţile
întrebări: Frontal anterioare.
O3 De ce furnica nu este considerată prea
mică?
Lumea pare ... comparativ cu ... Individual

De unde se poate vedea mică lumea?

Cum este văzută lumea de către poet?


O4 Voi propune elevilor să completeze un Elevii vor rezolva Rebus
rebus găsind cuvintele potrivite.
rebusul. Videopro.

Calculator
6. Obținerea Propun elevilor să realizeze un desen Realizează desenul. Conversația Frontal Copiii
performanței în care să susțină cât mai bine ideile Tabla îndeplinesc
(10 min) exprimate de poet, așa cum le-au sarcina
înțeles ei. Voi realiza și eu propriul Marker jocului
desen la tablă. respectând
Exercițiul Individual Creioane regula
jocului
Apoi vom face un joc, elevii vor trebui
să descopere cuvintele ascunse în Explicația Individual
tabel.
7. Anunțarea O5 Voi face aprecieri verbale privind Aprecierea Frontal
temei pentru îndeplinirea sarcinilor. verbală Aprecieri
acasă Voi face aprecieri asupra colective și
(2 min) comportamentului elevilor pe
parcursul activităţii. individuale
Ca temă pentru acasă elevii vor avea
de alcătuit o compunere de o pagina,
cu titlul ,, Cum vezi lumea de mâine? ''