Sunteți pe pagina 1din 13

CURRICULUM VITAE

Gheorghe Iacob

Născut la 19 martie 1953, în comuna Andrieşeni, judeţul Iaşi.


Profesor universitar doctor, Cancelar al Facultăţii de Istorie (2000-2008), Prodecan
(2008), Şeful Catedrei de Istorie contemporană (2005-2012), Prorector - Programe Masterat şi
Doctorat (2008-2012); Prorector – Programe Licenţă (2012-2018).

Contact: email: iac@uaic.ro, Tel: +40-232-201273 (office); Fax: +40-232-201156

Studii

- 1985: Diplomă de "doctor în istorie", obţinută la Universitatea "Alexandru Ioan


Cuza" Iaşi
- 1976: Diplomă de merit pentru absolvirea Facultăţii de Istorie, Universitatea
"Alexandru Ioan Cuza" Iaşi, ca şef de promoţie pe ţară, cu media generală 10 (zece).

Activitate şi domenii de interes

• 2003 : conducere de doctorat: Istoria contemporană a României (15 teze


susţinute public)
• 1982-2018: cadru didactic la Universitatea "Gh. Asachi", apoi la Universitatea
"Al.I. Cuza", ocupând posturile de asistent (1982), lector (1986), conferenţiar
(1993), profesor (1998).
• 1976-1982: referent la ONT Carpaţi – Bucureşti, Ministerul Turismului, serviciul
programe şi publicitate turistică internaţională.
• Domenii de competenţă: specialist în istoria modernă şi contemporană a
României, istorie economică, relaţii internaţionale. Cercetări privind procesul de
modernizare a României, partidele politice, curente de idei, istoria învăţământului,
diplomaţia.
• Membru al Senatului Universităţii (2004-2018).
• Director executiv al Şcolii doctorale din Facultatea de Istorie (2005-2012).
• Secretar ştiinţific şi apoi Redactor şef al revistei „Analele Ştiinţifice ale
Universităţii Alexandru Ioan Cuza”, secţia Istorie (2000-2009).
• Membru în colegiul redacţional al publicaţiei „Revista de ştiinţe Politice şi Relaţii
internaţionale”, editată de Institutul de Ştiinţe Politice şi Relaţii internaţionale al
Academiei Române (2004-).
• Membru în International Advisory Board al „Eastern Journal of European
Studies” (2010-).

Granturi, stagii de cercetare, evaluare academică, premii, comunicări ştiinţifice,


activitate editorială, publicistică

1
Director de proiect al grantului CNCSIS
• Traditii si integrare în spaţiul european a învăţământului superior şi a cercetării
din România. Un studiu de caz: Universitatea din Iaşi (2004 – 2006);

Director al subcontractului de grant consorţiu nr. 1 / 47 / CNCSIS 2006 cu tema


• Procesul de integrare a României în economia europeană. Dimensiuni istorice şi
contemporane (2006-2008).
Manager al Proiectului POSDRU (ID de proiect 14722) - (2010-2011)
• Inovare şi dezvoltare în programele doctorale şi graduale universitare pentru
adaptarea cercetării ştiinţifice la nevoile societăţii cunoaşterii

Membru al granturilor CNCSIS:


• Modernizare şi europenism în România interbelică. Instituţii politice şi sociale
(2001-2003);
• Comisia Europeană a Dunării. 1856 – 1948 (2005-2007);
• proiectul CERES: Spaţiul est-carpatic – zonă de convergenţă culturală din
preistorie până în timpurile moderne (2003-2005)
• De la schimbătorii de bani la băncile moderne – CNCSIS-Idei (2008-2010)

• Membru in grantul internaţional: La reprezentazione sociale della crisi


economica ,(include cercetatori din UK,Italia,Franta,Grecia, Romania),derulat de
CENTRO MEDITERRANEO PER LA STUDIO DELLE REPPREZENTATIONI
SOCIALI DIN NAPOLI.Director : Prof.univ.dr. IDA GALLI.(perioada :2009-
2011).

Stagii în străinatate:
Nottingham Trent University (1997), Universite Nanterre (Paris X) – 2002, Maison de
Sciences de l’Home, Paris (2005), Universita Federico II Napoli (2006 şi 2009),
Universite de Savoie, Chambéry (2007), Universite Rennes 1 (2010), Univ. Paris-
Sorbonne-Paris IV (2010)

Experienţă în evaluare academică:


• Expert CNCSIS (2000-2015).
• Membru în Comisia de istorie pentru învăţământul preuniversitar a MEC (2002-
2007; 2009- 2018).
• Secretar al Comisiei de Ştiinţe Umaniste şi Teologie a A.R.A.C.I.S. (2007-2008)
• Membru al C. N. A. T. D. U, din cadrul MEC, specializarea Istorie (2006-2011).
• Vicepreşedinte al panelului Arte şi Ştiinţe Umaniste - C. N. A. T. D. U, în cadrul
MECTS; membru al Biroului Comisiei de Istorie (2011-2012).
• Membru al Comisiei de Istorie şi studii culturale a C. N. A. T. D. U (2013-2016).
• Vicepreşedinte al Biroului Executiv al Comitetului Naţional al Istoricilor din
România (2017-).

Cărţi premiate

2
• Premiul „Alexandru-Ioan Cuza” al Revistei de Istorie Militară pentru lucrarea
Cum s-a înfăptuit România Modernă, Bucureşti, 1996.
• Premiul „Istorie şi Societate” al Jurnalului Naţional pentru lucrarea Istoria
Universităţii din Iaşi, Bucureşti, 2011.
• Premiul „Spiru Haret” al Fundaţiei Culturale „Magazin Istoric” pentru lucrarea
Universitatea din Iaşi.1860-2010. Facultăţi,Profesori, Şcoli ştiinţifice, Bucureşti,
2012.
• Premiul Academiei Române pentru lucrarea România în epoca modernizării
(1859-1939). Towards a Modern Romania, Editura Universităţii „Alexandru Ioan
Cuza”, Iaşi (2013).

Distincţii:
• Profesor Emeritus al Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi (octombrie
2018)
• Cetăţean de onoare al Municipiului Iaşi (august 2018)

Comunicări ştiinţifice - peste 100, dintre care:


• Răscoala de la 1907 şi noua reformă agrară din România- Academia Română,
Bucureşti, aprilie 2007.
• Modernizarea României. Eşec sau succes?- Academia Română, Filiala Iaşi, Iaşi,
noiembrie 2011.
• Crizele economice din România: 1929-1933; 2008-? Privire comparativă – Banca
Naţională a României, Bucureşti, aprilie 2012.
• Uni sau bicameralism. Tradiţie şi politicianism în România, Academia Română,
Filiala Iaşi, Iaşi, iulie 2013.
• Al Doilea Război de 100 de ani (1914-2014). Implicaţii geopolitice pentru
România – Universitatea „Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca, iunie 2014.
• Implicaţii economice ale participării României la cele două războaie mondiale.
Rolul BNR, Banca Naţională a României, Bucureşti, aprilie 2015.
• Basarabia şi Bucovina – de la Marea Unire la speranţa integrării europene,
Academia Română, Bucureşti, 27 noiembrie 2015.
• Modernizarea României capitaliste. Strategie sau acţiune conjuncturală? –
Congresul Naţional al Istoricilor Români, Cluj-Napoca, 25-28 august 2016.
• „Anii huliganilor. Experienţa de a fi evreu în perioada interbelică”, în colaborare
cu Andrei Oişteanu şi Cătălin Mihuleac, Târgul international de carte de la
Leipzig, 15-18 martie 2018.
• România Întregită. Provocări actuale pentru istorici – Conferinţa internaţională
Marea Unire a Românilor (1918). Istorie şi actualitate, Iaşi, 22-24 martie 2018.
• România Întregită. Dezbateri în istoriografia actuală - Congresul Naţional al
Istoricilor Români, Iaşi, 29 august – 1 septembrie 2018.

Activitate editorială
• Coordonator al Colecţiei „Excellentia” a Editurii Universităţii „Alexandru Ioan
Cuza” Iaşi (s-au publicat 20 de volume între anii 2010-2015).

Publicistică
• Colaborări la mai multe reviste, posturi de radio şi televiziune.

3
• Emisiunea Alma Mater Iassiensis (30 de ediţii a 60 de minute) la TVR Iaşi,
dedicată aniversării a 150 de ani a Universităţii (vezi www.uaic.ro).
• Emisiunea Centenarul Marii Uniri (33 de ediţii a 60 de minute) la TVR 3.

Listă de lucrări

a. Tratate, cărţi, cursuri universitare

1. E.Bold, T.Răţoi, S.Mureşan, Gh.Iacob,1980, Concesii şi restricţii în legislaţia


muncii din România (1920-1940), Editura Universităţii "Al.I. Cuza" Iasi, (autor a 65
p.).
2. Gh. Iacob, 1983, România vă oferă, Editura Publiturism, Bucureşti, lb.engleză,
franceză, spaniolă, germană, 112 p. (lucrare de prezentare a obiectivelor istorice,
turistice şi economice ale ţării pentru străinătate).
3. I.Agrigoroaiei, V.Cristian, Gh.Iacob, 1989, România de la Independenţă la Marea
Unire, Editura Universităţii "Al.I. Cuza" Iaşi, (p.26-149 şi coautor p.1-26).
4. Platon, Gh., V.Russu, Gh.Iacob, V.Cristian, I.Agrigoroaiei, 1993, Cum s-a înfăptuit
România modernă, Editura Universităţii "Al.I. Cuza" Iasi, p.133-223, ISBN 973-
9149-01-4.
5. N.Clipa, Gh.Iacob, 1994, Idei şi fapte din istoria economică a României, Editura
Plumb, Bacău, ISBN 973-9150-27-6.
6. I.Agrigoroaiei, Gh.Iacob, 1995, Istoria Liceului Internat "C.Negruzzi" Iaşi, Editura
Polirom, Iaşi, 392 p. ISBN 973-97108-8-3.
7. Gh.Iacob, 1996, Modernizare - Europenism. România de la Cuza Vodă la Carol al
II-lea, vol.I, Editura Universităţii "Al.I. Cuza" Iaşi, 300 p., ISBN 973-9149-53-7;
973-9149-63-4.
8. I.Agrigoroaiei, Gh.Iacob (coordonatori), 1996, Arhivele Moldovei, Edit. Fundaţiei
"Axis", Iaşi, 227 p., ISBN 973-96653-5-7
9. Gh. Iacob, 1996, Economia României (1859-1939), Fapte, Legi, Idei, Edit.
Fundaţiei "Axis", Iaşi, 604 p., ISBN 973-96653-2-8
10. Gh.Iacob, 1997, Introducere în diplomaţie, Edit. Fundaţiei "Axis", Iaşi, 320 p.
ISBN: 973-96653-8-1.
11. Gh. Iacob, C. Turliuc (coordonatori), 2001, Istorie şi conştiinţă. Profesorului I.
Agrigoroaiei la a 65-a aniversare, Editura Universităţii "Al.I. Cuza" Iaşi, 552 p.,
ISSN 1221-843X
12. Gh.Iacob, (secretar ştiinţific al tomului şi autor a 100 p.), 2003, Istoria Românilor,
vol. VII, tom. II, Academia Română, Editura Enciclopedică, Bucureşti, ISBN: 973-
45-0381-2, 973-45-0430-4
13. Gh.Iacob, (coautor) 2004, Istoria României, (coord. Ioan-Aurel Pop, Ioan Bolovan),
Institutul Cultural Român, Cluj-Napoca, p. 501-570, ISBN: 973-86871-7-9.
14. Gh.Iacob (coautor), 2005, Istoria României (în limba rusă), (coord. Ioan-Aurel Pop,
Ioan Bolovan), Moscova, ISBN: 5-7777-0260-0, p. 467-539.
15. Ion Agrigoroaiei (coord.), Ovidiu Buruiană, Gheorghe Iacob, Cătălin Turliuc, 2005,
Modernitatea României în paradigmă europeană, Iaşi, Editura Universităţii „Al. I.
Cuza”, 319 p., ISBN: 973-703-120-2.
16. Gh.Iacob (coautor), 2006, History of Romania. Compendium, (coord. Ioan-Aurel
Pop, Ioan Bolovan), Romanian Cultural Institute, Cluj-Napoca, ISBN (10) 973-
7784-12-X; ISBN (13) 978-973-7784-12-4, p. 501-569.

4
17. Gh.Iacob, 2007, Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" / "Alexandru Ioan Cuza”
University , Ed.Universităţii "Al.I.Cuza” Iaşi, Iaşi, l02 p.+60 planşe.ISBN 978-973-
7o3-265-2.
18. Gh.Iacob (coordonator), 2007, Universitatea din Iaşi. De la modelul francez la
modelul Bologna, Ed. Univ. "Al.I.Cuza" Iaşi, 561 p., ISBN 978-973-703-259-1.
19. Gh.Iacob, 2007, Istoria României, (coord. Ioan-Aurel Pop, Ioan Bolovan), ediţia a
doua, revăzută şi adăugită, Institutul Cultural Român, Cluj-Napoca, p. 501-570,
ISBN: 978-973-7784-23-0.
20. Gh.Iacob (coordonator), 2008, Iaşi – memoria unei capitale, Editura Universităţii
„Al.I.Cuza” - Iaşi, Iaşi, 540 p., ISBN: 978-973-703-367-3
21. Gh.Iacob (coautor), Istoria ilustrată a României, 2009, (coordonatori Ioan-Aurel
Pop, Ioan Bolovan), Bucureşti-Chişinău-Cluj, 608 p., ISBN: 978-973-675-284-2;
973-9975-904-92-6, p. 385-442
22. Gh.Iacob, 2009, Universitatea din Iaşi, Ed. Universităţii "Alexandru Ioan Cuza"
Iaşi, Iaşi, 222 p. ISBN : 978-973-7o3-462-5.
23. Gh. Iacob, Alexandru-Florin Platon (coordonatori), 2010, Istoria Universităţii din
Iaşi, Ed. Universităţii "Alexandru Ioan Cuza", Iaşi, 907 p., ISBN: 978-973-703-599-
8. ( autor a 63 p.)
24. Gh. Iacob (coordonator), Cornelia-Mirela Medeleanu, Ionuţ Nistor, 2010,
Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” – Iaşi, Anuar (1989-2009), Ed. Universităţii
"Alexandru Ioan Cuza", Iaşi, 564 p., ISBN: 978-973-703-618-6.
25. Gh. Iacob, Irina Manolescu, C. Clipa, A.Andrieş (coordonatori), 2010, Inovare şi
dezvoltare în programele doctorale, Editura PIM, Iaşi, 357 p., ISBN : 978-6o6-l3-
0146-l.
26. Gh. Iacob (coordonator), 2011, Universitatea din Iaşi (l860-2010). Facultăţi-
Profesori-Şcoli ştiinţifice, Editura Universităţii "Alexandru Ioan Cuza", Iaşi, 729 p.,
ISBN: 978-973-703-589-9.
27. Gh.Iacob (editor), 2012, Modernizarea României (1859-1939). Legislaţie şi
strategie economică, Editura Universităţii "Alexandru Ioan Cuza", Iaşi, 470 p.
ISBN: 978-973-703-828-9.
28. Gh. Iacob, 2013, România în epoca modernizării (1859-1939). Towards a Modern
Romania, Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi, 468 p., ISBN 978-973-
703-864-7.
29. Gh. Iacob, 2013, Universitatea din Iaşi-150 de ani/The University of Iasi-150
years, Editura Universităţii "Alexandru Ioan Cuza" Iaşi, Iaşi, 391 p., ISBN: 978-
973-703-919-4.
30. Gh. Iacob, Al.F. Platon (coord.), 2014, Istoria Universităţii din Iaşi, ediţia a II-a
revăzută şi adăugită, Ed. Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi, 777 p, ISBN:
978-606-714-051-4, (autor a 63 p.)
31. Dan Berindei, Gh. Platon, Gh. Cliveti, Gh. Iacob (coord.), 2015, Academia
Română, Istoria Românilor, vol. VII, tom II, De la Independenţă la Marea Unire
(1878-1918), ediţia a II-a, revăzută şi adăugită, Ed. Enciclopedică, Bucureşti, 1034
p., ISBN: 987-973-45-0608-8; 978-973-45-0687-3, (autor a 150 p.)
32. Gh. Iacob (editor), 2015, Istoria Universităţii din Iaşi povestită la TVR, Ed.
Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi, 567 p., ISBN: 978-606-714-129-0.
33. Gh. Iacob (coordonator), Cornelia-Mirela Medeleanu, Ionuţ Nistor, 2015,
Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” – Iaşi, Anuar (1989-2014), Ed. Universităţii
"Alexandru Ioan Cuza", Iaşi, 762 p., ISBN: 978-606-714-183-2.

5
34. Gh. Iacob, 2015, Universitatea din Iaşi. Omnes in Uno, ediţia a II-a, revăzută şi
adăugită, Ed.Universităţii "Alexandru Ioan Cuza" Iaşi, 209 p. ISBN : 978-606-714-
194-8.
35. Gh. Iacob, 2015, Rumanía en la época de la modernización (1859-1939), traducido
por Simona Leonti, Niram Art Editorial, Madrid, London, New York, 376 p. ISBN:
978-84-944441-1-1.
36. Gh. Iacob (coautor), 2016, Istoria ilustrată a României, ediţia a II-a, (coordonatori
Ioan-Aurel Pop, Ioan Bolovan), Editura Litera, Bucureşti, 608 p., ISBN: 978-606-
33-0388-3, p. 385-442.
37. Gh. Iacob (coautor), 2017, Istoria ilustrată a României şi a Republicii Moldova,
adăugită în 6 volume, ediţia a III-a, (coordonatori Ioan-Aurel Pop, Ioan Bolovan),
Editura Litera, Bucureşti-Cluj Napoca-Iaşi-Chişinău, 608 p., ISBN: 978-606-33-
1478-0, vol. IV, p.343-383, vol. V, p.386-397.
38. Gh. Iacob, 2018, Rumänien in der Epoche der Modernisierung (1859-1939),
übersetzung: Larisa Schippel, New Academic Press, Wien, 259 p. ISBN: 978-3-
7003-2061-6 (lansată la Târgul international de carte de la Leipzig, 15-18 martie
2018)
39. Gh. Iacob, 2018, Istoria. Între adevăr şi manipulare, Editura coala Ardeleană,
Cluj-Napoca, 371 p., ISBN: 978-606-797-255-9.
40. Gh. Iacob (coautor), 2018, Marea istorie ilustrată a României şi a Republicii
Moldova, ediţia revizuită şi actualizată Bucureşti – Chişinău - Cluj Napoca - Iaşi,
(coordonatori Ioan-Aurel Pop, Ioan Bolovan), Editura Litera, Bucureşti, ISBN: 978-
606-33-2459-8, p. 452-513; p.580-587.
41. Gh. Iacob (coordonator), 2017, Iaşi – memoria unei capitale, ediţia a II-a, Editura
Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi, 570 p., ISBN: 978-606-714-408-6.
42. Gh. Iacob (coord.), 2017, Iaşi the memory of a capital. Album, Editura Universităţii
„Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi, 127 p., ISBN: 978-606-714-417-7.
43. Gh. Iacob (coord.), 2017, Iaşi memoria unei capitale. Album, Editura Universităţii
„Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi, 129 p., ISBN: 978-606-714-413-0.
44. Tudor Salajean, Gh. Iacob, Cronologie istorică ilustrată a României, Editura Litera,
Bucureşti, 2018, ISBN: 978-606-33-2906-7, p. 136-160.
45. Gh. Iacob (coordonator), 2018, O enciclopedie a Marii Uniri, (coord. Ioan Bolovan,
Gheorghe Cojocaru), Editura Institutului Cultural Român, Bucureşti, 609 p., ISBN:
978-973-577-729-6.
46. Gh. Iacob (editor), 2018, Centenarul Marii Uniri la TVR, Editura Universităţii
„Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi, 387 p., ISBN: 978-606-714-501-4.
47. Gh. Iacob (coautor), 2018, Academia Română, Istoria Românilor, vol. II,
(coordonator: Dan Berindei, în colaborare cu Dorina Rusu), Editura Academiei
Române, Univers Enciclopedic Gold, Bucureşti, ISBN-978-973-27-3032-4; ISBN-
978-606-704-560-4, p.157-271; 518-545.

b. Studii şi articole ştiinţifice

1. Em.Bold, Gh.Iacob, Contribuţii privind studierea şi cunoaşterea legislaţiei muncii


din România, în "Cercetări Istorice", VI, Iaşi, 1976.
2. Gh.Iacob, Rolul camerelor de muncă în legislaţia muncii din România interbelică, în
"Analele ştiinţifice ale Univ. "Al.I. Cuza" Iaşi, Istorie, tom. XXII, s.a. III-a, 1976.

6
3. Gh.Iacob, Contribuţii privind legislaţia muncii din România interbelică. Camerele de
muncă, în "Buletin ştiinţific", Ministerul Educaţiei şi Învăţământului, Bucureşti, 1976.
4. Gh.Iacob, Orientări ale doctrinei şi politicii P.N.L. privind dezvoltarea României la
începutul secolului al XX-lea, în "Muzeul Naţional", V, Bucureşti, 1981.
5. Gh.Iacob, Poziţia mişcării muncitoreşti şi socialiste privind direcţiile dezvoltării
României la începutul secolului al XX-lea, în "Muzeul Naţional", VI, Bucureşti, 1982.
6. Gh.Iacob, Dinamica şi dimensiunile evoluţiei societăţii româneşti la sfârşitul
secolului al XIX-lea şi începutul secolului al XX-lea, în volumul Ştiinţă-Tehnică-Umanism,
Institutul Politehnic Iaşi, 1982.
7. Gh.Iacob, Consideraţii asupra locului României în Europa la sfârşitul secolului al
XIX-lea şi începutul secolului al XX-lea, în volumul Ştiinţă-Tehnică-Umanism, Iaşi, 1982.
8. Gh. Iacob, Consideraţii privind legislaţia muncii din România interbelică, în volumul
Ştiinţă-Tehnică-Umanism, Iaşi, 1983.
9. Gh.Iacob, Poziţia partidelor politice din România la sfârşitul secolului al XIX-lea şi
începutul secolului al XX-lea faţă de introducerea votului universal, în volumul Ilie Grămadă
la 70 de ani, Univ. "Al.I. Cuza" Iaşi, 1984.
10. Gh.Iacob, Locul partidului politic al clasei muncitoare în viaţa politică a României
la sfârşitul secolului al XIX-lea şi începutul secolului al XX-lea, în volumul
Ştiinţă-Tehnică-Umanism, Iaşi, 1984.
11. Gh.Iacob, Împlinirea idealului naţional - obiectivul suprem al strategiei dezvoltării
României după cucerirea Independenţei, în volumul Ştiinţă-Tehnică-Umanism, Iaşi, 1984.
12. Gh.Iacob, Coordonatele dezvoltării României la sfârşitul secolului al XIX-lea şi
începutul secolului al XX-lea, Univ. "Al.I. Cuza" Iaşi, 1985.
13. Gh.Iacob, 1877-1918-1944 - momente de afirmare a solidarităţii naţionale a
poporului român, în volumul Ştiinţă - Tehnică - Umanism, Iaşi, 1985.
14. Luminiţa Iacob, Gh.Iacob, Creativitatea şi analiza istorică, în volumul
Ştiinţă-Tehnică-Umanism, Iaşi, 1985.
15. Gh.Iacob, Ştefan Colibaba, Notes on the specificity of Romania's development at the
close of the 19 thC and the beginning of the 20 thC, în Probleme de Istorie şi Filosofia
ştiinţei, III, Academia Română, Filiala Iaşi, 1985.
16. Vasile Cristian, Gh.Iacob, Consideraţii privind locul României în contextul
european după cucerirea independenţei, în Românii în Istoria Universală, (coordonatori: I.
Agrigoroaiei, V.Cristian, Gh.Buzatu), I, Univ. "Al.I. Cuza" Iaşi, 1986.
17. Gh.Iacob, Poziţia Partidului Naţional-Liberal privind soluţionarea problemei
agrare din România la sfârşitul secolului al XIX-lea şi începutul secolului al XX-lea, în
"Analele ştiinţifice ale Univ. "Al.I. Cuza" Iaşi, s.a. III-a, a. Istorie, tom. XXXIII, 1987.
18. Gh.Iacob, Confruntări ideologice în România la sfârşitul secolului al XIX-lea şi
începutul secolului al XX-lea, în "Analele ştiinţifice ale Univ. "Al.I. Cuza" Iaşi, supliment la
tomul XXXII, s.a.III-a, Istorie, 1987.
19. Luminiţa-Mihaela Iacob, Gh.Iacob, Armata română în războiul antifascist:
imaginea oferită de documente străine, în Românii în Istoria Universală, II (Coordonatori:
I.Agrigoroaiei, V.Cristrian, Gh.Buzatu), Univ. "Al.I. Cuza" Iaşi, 1987.
20. Gh.Iacob, Observaţii privind predarea Istoriei, în Dezbateri istoriografice, VI,
Univ, "Al.I. Cuza" Iaşi, 1987.
21. Gh.Iacob, Cucerirea Independenţei de stat a României: consecinţe şi semnificaţii, în
volumul Tineret-Dezvoltare-Pace, Ploieşti, 1987.
22. Luminiţa Iacob, Gh.Iacob, Patriotismul - coordonată a devenirii şi existenţei
poporului român, în volumul Creativitate şi eficienţă în învăţământ, Institutul Politehnic Iaşi,
1987.

7
23. Gh.Iacob, Poziţia P.N.L. asupra industrializării României după cucerirea
independenţei de stat, în volumul Ştiinţă-Tehnică-Umanism, Iaşi, 1987.
24. Gh.Iacob, Confruntări ideologice privind problema agrară. Rolul răscoalei din
1907 în grăbirea unei noi reforme in volumul 1907 în perspectivă istorică, (coordonatori:
I.Agrigoroaiei), Edit. Junimea, Iaşi, 1988 (p.131-153).
25. Gh.Iacob, Raporturile dintre liberali şi conservatori în viaţa politică a României la
sfârşitul secolului al XIX-lea şi începutul secolului al XX-lea, I, în "Anuarul Institutului de
Istorie şi Arheologie "A.D. Xenopol", XXV1, Iaşi, 1988.
26. Gh.Iacob, Cătălin Turliuc, Viaţa politică din România modernă; opinii în
istoriografia străină, în Românii în Istoria universală, III (coordonatori: I.Agrigoroaiei,
Gh.Buzatu, V.Cristian), Univ. "Al.I. Cuza" Iaşi, 1988.
27. Gh.Iacob, Observaţii privind viaţa politică din România modernă; aspecte
referitoare la terminologie, în volumul Istorie şi civilizaţie, (coordonatori: I.Toderaşcu,
I.Agrigoroaiei), Univ. "Al.I. Cuza"Iaşi, 1988.
28. Gh.Iacob, România de la Independenţa la Marea Unire, în volumul 175 de ani de
învăţământ tehnic superior în limba română, Institutul Politehnic Iaşi, 1988.
29. Gh.Iacob, Raporturile dintre liberali şi conservatori în viaţa politică a României la
sfârşitul secolului al XIX-lea şi începutul secolului al XX-lea, II, în Anuarul Institutului de
Istorie şi Arheologie "A.D.Xenopol", XXVI1, 1989.
30. Gh.Iacob, Consideraţii privind evoluţia raportului intern/extern în dezvoltarea
României de la 1859 la 1914, în Cultură şi societate în Epoca modernă, (îngrijit de N.Bocşan,
N.Edroiu, A.Răduţiu), Edit. Dacia, Cluj-Napoca, 1990 (p.76-87).
31. Gh.Iacob, On the Constitutionale Regime in Romania (1866-1914), în "Analele
ştiinţifice ale Univ."Al.I. Cuza" Iaşi, Istorie, tom. XXXVI, 1990.
32. Gh.Iacob, Probleme din istoria modernă a României; opinii într-o dezbatere
intoriografică, în "Analele ştiinţifice ale Univ. "Ştefan cel Mare" Suceava, Serie nouă, I,
1993/1994, Suceava 1994.
33. Gh.Iacob, C.Turliuc, P.P.Carp - informaţii inedite, în "Analele ştiinţifice ale Univ.
"Ştefan cel Mare" Suceava, Serie nouă, I, 1993/1994, Suceava, 1994.
34. Gh.Iacob, Valenţe ale interdisciplinarităţii în învăţământul economic, în volumul
"Arc peste timp (1843-1993)", (coordonator: Vasile C. Nechita), Edit. Univ. "Al.I. Cuza" Iaşi,
1994.
35. I.Agrigoroaiei, Gh.Iacob, Înfiinţarea Liceului Internat "C.Negruzzi" în "Anuarul
Liceului Internat", Iaşi, 1995.
36. Gh.Iacob, Probleme din Istoria modernă a României. Opinii într-o dezbatere
istoriografică (II), în "Analele ştiintifice ale Univ. "Ştefan cel Mare" Suceava, serie nouă, II,
1995/1996.
37. Gh.Iacob, Repere ale evoluţiei comerţului exterior al României în perioada
1866-1938, în "Arhivele Moldovei", I-II (coordonatori: I.Agrigoroaiei, Gh.Iacob), Iaşi, 1996.
38. Gh.Iacob, Evoluţia corespondenţei în România (1867-1936), în "Arhivele
Moldovei", Iaşi, 1996.
39. Gh. Iacob, Industrializarea României în doctrina PNL (1878-1914), în vol. Tranziţie
şi integrare europeană (coordonator: Vasile Işan), Edit. Sedcom Libris, Iaşi, 1996.
40. Gh. Iacob, Integrarea României în Europa. Etapele şi trăsaturile unui proces
istoric, în vol. Tranziţie şi integrare europeană, Iaşi, 1996.
41. Gh. Iacob, Structura etnică a României în secolul XX, în volumul Minoritari,
marginali, excluşi (coordonatori: Adrian Neculau şi Gilles Ferréol), Edit. Polirom, Iaşi, 1996.
42. Gh.Iacob, România şi Europa. Consideraţii privind metodologia cercetării, în vol.
Concepte şi metodologii în studiul relaţiilor internaţionale, (coordonator: M.Timofte), Edit.
Antheros, Iaşi, 1998.

8
43. Gh.Iacob, Consideraţii privind strategia modernizării României, în vol. Gh.Platon
la 70 de ani, (coordonatori: I.Agrigoroaiei, Gh. Cliveti), Edit. Univ. "Al.I. Cuza" Iaşi, 1997.
44. Gh. Iacob, Rolul elitei politice în modernizarea României, "Xenopoliana", VI, 1-
2/1998.
45. Gh. Iacob, Diplomaţia "veche" şi Diplomatia "nouă", în vol. Concepte şi
metodologii în studiul relatiilor internaţionale, Edit. Antheros, Iaşi, 1998.
46. Gh.Iacob, Nivelul de trai în România interbelică, în vol. Sărăcia - perspectivă
socio-psihologică (coordonatori: A. Neculau, G. Ferréol), Polirom, Iaşi, 1999.
47. Gh. Iacob, Politica Rusiei ţariste în Basarabia (1812 - 1917); căi ale
deznaţionalizării românilor, în vol. Romanitate şi Românitate la nord de Balcani, Chişinău.
2000.
48. Gh. Iacob, Modernizarea României - premisă a desăvârşirii unităţii naţional -
statale, în vol. Vârstele Unirii. De la conştiinţa etnică la unitatea naţională ( coordonatori: D.
Ivănescu, C. Turliuc, F. Cântec), Iaşi, 2001.
49. Gh. Iacob, România de la independenţă la primul război mondial. Procesul de
modernizare, în vol. Istoria - o meditaţie asupra trecutului (coordonatori: G. Bădărău, Gh.
Cliveti, M. Cojocariu), Iaşi, 2001.
50. Gh. Iacob, Cum trăiau românii în perioada interbelică, în vol. Istorie şi conştiinţă
(coordonatori: Gh. Iacob, C. Turliuc), Edit. Univ. "Al.I. Cuza" Iaşi, 2001.
51. Gh. Iacob, Modernizarea României (1866-1914). Aspecte metodologice, în "Analele
ştiinţifice" ale Univ. "Al.I. Cuza" Iaşi, Istorie, tom. XLIV-XLV, Iaşi, 2002.
52. Gh. Iacob, Noi şi Europa - o perspectivă istorică, în vol. Noi şi Europa (coordonator
A. Neculau), Polirom, Iaşi, 2002.
53. Gh. Iacob, Liberali şi conservatori în viaţa politică a României (1875 – 1914); a
funcţionat o “rotativă guvernamentală” ?, în volumul Identitate europeană şi spirit
european. Academicianului Dan Berindei la 80 de ani, Bucureşti, Editura Enciclopedică,
2003, p. 209-229.
54. Gh. Iacob, Relaţiile comerciale dintre România şi Franţa în epoca modernă, în vol.
Relaţiile Româno-Franceze în sec. XIX-XX, (coordonator D. Ivănescu), Junimea, Iaşi, 2003.
55. Gheorghe Iacob, Noul cadru de afirmare a culturii. Invatamantul, in Marea Unire din
1918 in context european (coordonator Ioan Scurtu), Ed. Enciclopedica, Bucuresti, 2003, p. 247-
302.
56. Gh. Iacob, Locul României Întregite în Noua Europă, în Marea Unire din 1918 în
context european (coord. Ioan Scurtu), Ed. Enciclopedică, Ed. Academiei Române, Bucureşti,
2003, p. 277- 290.
57. Gh. Iacob, Sub semnul “politicii faptului împlinit”. De la unirea Principatelor la
proclamarea Regatului (1859-1881), în vol. Unirea Principatelor. Momente, fapte,
protagonişti (coord. Dumitru Ivănescu), Iaşi, Ed. Junimea, 2005, p. 123-134.
58. Gh. Iacob, Poziţia geopolitică a României la începutul mileniului III. Permanenţă
şi schimbare, în vol. Istorie şi societate în spaţiul est-carpatic. Sec. XIII-XX, ed. D. Ivănescu,
M. Chelcu, Iaşi, Editura Junimea, 2005, p. 203-214.
59. Gh. Iacob, Modelul european în dezvoltarea României, în Gabriela Pascariu,
Corneliu Iaţu, Liviu-George Maha (coord.), Modelul european în dezvoltarea României.
Lucrările conferinţei Jean Monnet pentru tinerii cercetători, mai 2005, Iaşi, Editura Sedcom
Libris, 2005, p. 11-15.
60. Gh. Iacob, Noua poziţie geopolitică a României după 1990. Consecinţe pentru
românii din afara graniţelor, în Românii din afara graniţelor. Evoluţie istorică şi situaţie
prezentă în contextul integrării României în Uniunea Europeană, Iaşi-Chişinău, 2006, p. 180-
192.

9
61. Gh. Iacob, România şi Occidentul. Permanenţa tranziţiei, în vol. Experienţe
istorice de integrare economică europeană (coord. Maria Mureşan), Bucureşti 2006, p. 11-
20. ISBN 973-594-862-1 şi 978-973-594-862-7.
62. Gh. Iacob, Romania and the Western World from the 1800 s, (împreună cu Ovidiu
Gavrilovici), în “Journal of Organizational Change Management”, vol. 19, nr. 6 / 2006, p.
696-705, ISSN 0953-4814 (revistă I.S.I.).
63. Gh. Iacob,Răscoala de la l907 şi noua reformă agrară din România,în revista
„Academica”, nr. 60-61, anul XVII, 2007, p.39-49, ISSN 1220-5737.
64. Gh. Iacob, România Intregită. Locul în Europa, în vol. Biserică, Societate, Identitate,
Cluj Napoca, 2007, p.699-706. ISBN 978-973-610-592-0
65. Gh. Iacob, "Partenerii tradiţionali" ai României în comerţul european (l859-l939).
Intre mit şi realitate, în vol. Economie, Instituţii şi Integrare europeană (coord. Maria
Mureşan), Bucureşti, 2007, p.85-92.ISBN 978-973-594-954-9.
66. Gh.Palade, Gh.Iacob, Iaşi-Chişinău. Legături universitare în perioada interbelică,
în vol. Românii în afara graniţelor ţării. Coordonate istorice şi naţionale, ed. Iulian Pruteanu-
Isăcescu şi Mircea-Cristian Ghenghea, Iaşi 2007, p.135-147, ISBN 978-973-152-058-2.
67. Gh. Iacob, Consecinţele răscoalei de la 1907 asupra unei noi reforme agrare în
România, în vol. In honorem Ioan Ciupercă. Studii de istorie a românilor şi a relaţiilor
internaţional, ed. L.Leuştean, P.Zahariuc, D.C.Mâţă, Iaşi 2007, p.593-610, ISBN 978-973-
703-287-4.
68. Gh. Iacob, Răscoala de la 1907 şi noua reformă agrară din România, în
„Memoriile Secţiei de Ştiinţe Istorice şi Arheologice” – Academia Română, seria IV,
T.XXXII, 2007, p.81-99, ISSN 1224-1814, Bucureşti, 2008.
69. Gh. Iacob, România în secolele XX-XXI. Perspectivă geopolitică, în vol. Procesul
de integrare a României în economia europeană. Dimensiuni istorice şi contemporane, cord.
Maria Mureşan, Bucureşti, 2008, p.496-508, ISBN 978-605-505-118-8.
70. Gh. Iacob, În vremea lui Carol I, în Gh.Iacob (coordonator), Iaşi – memoria unei
capitale, Editura Universităţii „Al.I.Cuza” - Iaşi, Iaşi, 2008, 540 p., ISBN: 978-973-703-
367-3, 47 p.
71. Gh.Iacob, A few observationabaut political system in Romania, in Historia
sub specie aeternitas.In honorem maistri Alexandru Zub, Ediderubt Victor Spinei et
Gheorghe Cliveti, Bucurest-Braila, 2009, p.429-442, ISBN 978-973-27-l854-4 si ISBN 978-
973-l87l-47-9.
72. Gh, Iacob, Ionuţ Nistor, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi în
perioada 1989-2009, în Gheorghe Iacob (coordonator), Cornelia-Mirela Medeleanu, Ionuţ
Nistor, 2010, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” – Iaşi, Anuar (1989-2009), Ed.
Universităţii "Alexandru Ioan Cuza", Iaşi, p. 15-48, ISBN 978-973-703-618-6.
73. Gh. Iacob, Universitatea din Iaşi. Repere istorice, în Gheorghe Iacob, Alexandru-
Florin Platon (coordonatori), 2010, Istoria Universităţii din Iaşi, Ed. Universităţii "Alexandru
Ioan Cuza", Iaşi, p. 1-44, ISBN 978-973-703-599-8.
74. Gh. Iacob, Ionuţ Nistor, Universitatea în perioada 1989-2009, în Gheorghe Iacob,
Alexandru-Florin Platon (coordonatori), 2010, Istoria Universităţii din Iaşi, Ed. Universităţii
"Alexandru Ioan Cuza", Iaşi, p. 651-686, ISBN 978-973-703-599-8.
75. Gh. Iacob, România între Orient şi Occident (secolele XIX-XXI), în Vasile Boari,
Natalia Vlas, Radu Murea (coordonatori), România după douăzeci de ani, vol. I, Institutul
European, Iaşi, 2010, p. 171-182, ISBN 978-973-611-664-3.
76. Gh. Iacob, Consideraţii cu privire la elita politică a României moderne, în Ioan-
Aurel Pop, Ioan Bolovan (coordonatori), Călător prin istorie, Academia Română, Centrul de
Studii Transilvane, Cluj-Napoca, 2010, p. 471-480, ISBN 978-973-7784-50-6.

10
77. Ida Galli, Ivana Markova, Boumédienne Bouriche, Roberto Fasanelli, Maria Geka,
Luminita Iacob et Gheorghe Iacob, La représentation sociale de la crise économique dans
quatre différentes pays européens, în Les Cahiers Internationaux de Psychologie Sociale
(C.I.P.S.), n°87, Septembre 2010, Thème: La crise, p. 585-620 (Les articles publiés dans les
Cahiers Internationaux de Psychologie Sociale, ainsi que les résumés, sont actuellement
indexés par: l’American Psychological Association (PsycINFO, PsycLIT, Psychological
Abstracts), Cambridge Scientific Abstracts (Sociological Abstracts), l’Institut de
l’Information Scientifique et Technique – CNRS (Pascal, Francis); psychologie-sociale.org).
78. Gh.Iacob, Carol I şi oraşul Iaşi, a doua capitală a României, în Gh.Cliveti,
Adrian-Bogdan Ceobanu, Ionuţ Nistor (coordonatori), Cultură, politică şi societate în timpul
domniei lui Carol I. l3o de ani de la proclamarea Regatului României, Casa editorială
Demiurg, Iaşi, 2011, ISBN : 978-973-l52-224-l, p. 237-246.
79. Gh. Iacob, Modernizarea României. Eşec sau succes?, în Oraşele, orăşenii şi
banii: atitudini, activităţi, instituţii, implicaţii (sec. XVI-XX), Laurenţiu Rădvan şi Bogdan
Căpraru (editori), Iaşi, Editura Universităţii "Alexandru Ioan Cuza", 2011, 435 p., ISBN: 978-
973-703-719-0, p. 403-416.
80. Gh.Iacob, Universitatea din Iaşi. Repere, în Gh.Iacob (coordonator), Universitatea
din Iaşi (l860-2010). Facultăţi – Profesori - Şcoli ştiinţifice, Editura Universităţii "Alexandru
Ioan Cuza", Iaşi, 2011, 729 p., ISBN: 978-973-703-589-9, p. 9-44.
81. Luminiţa Iacob, Boumédienne Bouriche, Loredana Gherasim, Gheorghe Iacob,
Distanţa faţă de obiect şi reprezentarea socială a crizei economice (RSCE), în “Revista de
psihologie”(“Revue de psychologie”), vol. 58, nr.3/2012, p.197-211.
82. Gh. Iacob, From „Old Diplomacy” to „New Diplomacy”, în Gh. Cliveti, A. B.
Ceobanu, A. Viţalaru, I. Nistor (ed.), Romanian and European Diplomacy. From Cabinet
Diplomacy to the 21st Century Challenges, Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi,
Beit Casa Editrice Trieste, 2012, ISBN: 978-973-703-806-7; 978-889-532-449-4, p.43-50.
83. Gh. Iacob, The Modernization of Romania - A success or A Failure?, în
„Transylvanian Review. History, Philosophy and Politics (10th-21th Centuries)”, vol. XXI,
Supplement no.4, Cluj-Napoca, 2012, edited by Daniela Mârza, Liana Lăpădatu, p.245-255.
84. Gh. Iacob, Crizele economice din România: 1929-1933 şi 2008-? Privire
comparativă, în Marea criză economică din 1929-1933, Banca Naţională a României,
Fundaţia Culturală Magazin Istoric, 11/2012, Bucureşti, 2012, ISSN: 2247-5370, p.88-93.
85. Luminiţa Mihaela Iacob, Andrei Rusu, Gh. Iacob, Reprezentarea
socială a crizei economice (RSCE). Conţinuturi şi dinamici comparative:
cogniţii, atitudini, comportamente, în „Revista de Psihologie”, vol. 59, nr. 2, 2013, p.
97-107.
86. Gh. Iacob, Luminiţa Mihaela Iacob, The Economic Crisis In Romania.
A Historical And Psychological Perspective, în „Transylvanian Review”, vol.
XXII, Supplement No. 2, Cluj-Napoca, 2013, p. 287-301.
87. Gh. Iacob, România şi Noul Război Rece, în Clio în oglindiri de sine, Gh.
Cliveti (ed.), Ed. Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi, 2014, p.839-844,ISBN: 978-606-
714-070-5.
88. Gh. Iacob, The Second Hundred Years’ War (1914-2014). Geopolitical
Implications for Romania, în „Transylvanian Review”, vol. XXIII, no. 4, Cluj-Napoca, 2014,
p.3-11.
89. Ion Bulei, Gh. Iacob, Parlamentul României în vremea lui Carol I, în Istoria ca
datorie. Omagiu academicianului Ioan-Aurel Pop la împlinirea vârstei de 60 de ani, (coord.
Ioan Bolovan, Ovidiu Ghitta), Academia Română. Centrul de Studii Transilvane, Cluj-
Napoca, 2015, p.769-777, ISBN 978-973-7784-98-8.

11
90. Gh. Iacob, A few considerations on the process of modernization in Romania
(1859-1939), în „Nouvelles études d´histoire”, XIII, publiées à l´occasion du XXIIe Congrès
International des Sciences Historiques Jianan 2015, par les soins de Dan Berindei et de Ioan-
Aurel Pop, Editura Academiei Române, 2015, p.153-173, ISSN 1841-5571.
91. Gh. Iacob, Basarabia şi Bucovina - De la Marea Unire la speranţa integrării
europene, în „Academica”, nr.11-12/2015, p.21-28, ISSN 1220-5737.
92. Gh. Iacob, Dinamica şi tendinţele economiei mondiale, în Dan Berindei, Gh.
Platon, Gh. Cliveti, Gh. Iacob (coord.), 2015, Academia Română, Istoria Românilor, vol. VII,
tom II, De la Independenţă la Marea Unire (1878-1918), ediţia a II-a, revăzută şi adăugită, Ed.
Enciclopedică, Bucureşti, 1034 p., pp. 1-14, ISBN: 987-973-45-0608-8; 978-973-45-0687-3.
93. Parlamentul (cu Ion Bulei), în Dan Berindei, Gh. Platon, Gh. Cliveti, Gh. Iacob
(coord.), 2015, Academia Română, „Istoria Românilor”, vol. VII, tom II, De la Independenţă
la Marea Unire (1878-1918), ediţia a II-a, revăzută şi adăugită, Ed. Enciclopedică, Bucureşti,
1034 p., pp. 105-114, ISBN: 987-973-45-0608-8; 978-973-45- 0687-3.
94. Consideraţii generale (Societatea şi economia. Procesul de modernizare), în Dan
Berindei, Gh. Platon, Gh. Cliveti, Gh. Iacob (coord.), 2015, Academia Română, „Istoria
Românilor”, vol. VII, tom II, De la Independenţă la Marea Unire (1878-1918), ediţia a II-a,
revăzută şi adăugită, Ed. Enciclopedică, Bucureşti, 1034 p., pp. 197-207, ISBN: 987-973-45-
0608-8; 978-973-45-0687-3.
95. Trăsături ale modernizării, în Dan Berindei, Gh. Platon, Gh. Cliveti, Gh. Iacob
(coord.), 2015, Academia Română, „Istoria Românilor”, vol. VII, tom II, De la Independenţă
la Marea Unire (1878-1918), ediţia a II-a, revăzută şi adăugită, Ed. Enciclopedică, Bucureşti,
1034 p., pp. 230-243, ISBN: 987-973-45-0608-8; 978-973-45-0687-3.
96. Populaţia. Transformări sociale, în Dan Berindei, Gh. Platon, Gh. Cliveti, Gh.
Iacob (coord.), 2015, Academia Română, „Istoria Românilor”, vol. VII, tom II, De la
Independenţă la Marea Unire (1878-1918), ediţia a II-a, revăzută şi adăugită, Ed.
Enciclopedică, Bucureşti, 1034 p., pp. 243-256, ISBN: 987-973-45-0608-8; 978-973-45-
0687-3.
97. Implicaţii economice ale modernizării Dan Berindei, Gh. Platon, Gh. Cliveti, Gh.
Iacob (coord.), 2015, Academia Română, „Istoria Românilor”, vol. VII, tom II, De la
Independenţă la Marea Unire (1878-1918), ediţia a II-a, revăzută şi adăugită, Ed.
Enciclopedică, Bucureşti, 1034 p., pp. 262-270, ISBN: 987-973-45-0608-8; 978-973-45-
0687-3.
98. Repere ale evoluţiei economice, în Dan Berindei, Gh. Platon, Gh. Cliveti, Gh.
Iacob (coord.), 2015, Academia Română, „Istoria Românilor”, vol. VII, tom II, De la
Independenţă la Marea Unire (1878-1918), ediţia a II-a, revăzută şi adăugită, Ed.
Enciclopedică, Bucureşti, 1034 p., pp. 292- 325, ISBN: 987-973-45-0608-8; 978-973-45-
0687-3.
99. Cotidianul lumii moderne româneşti 1878-1918 (cu Ion Bulei), în Dan Berindei,
Gh. Platon, Gh. Cliveti, Gh. Iacob (coord.), 2015, Academia Română, „Istoria Românilor”,
vol. VII, tom II, De la Independenţă la Marea Unire (1878-1918), ediţia a II-a, revăzută şi
adăugită, Ed. Enciclopedică, Bucureşti, 1034 p., pp. 325-350, ISBN: 987-973-45- 0608-8;
978-973-45-0687-3.
100. Societatea românească între tradiţioal şi modern, în Dan Berindei, Gh. Platon,
Gh. Cliveti, Gh. Iacob (coord.), 2015, Academia Română, „Istoria Românilor”, vol. VII, tom
II, De la Independenţă la Marea Unire (1878-1918), ediţia a II-a, revăzută şi adăugită, Ed.
Enciclopedică, Bucureşti, 1034 p., pp. 350-355, ISBN: 987-973-45-0608-8; 978-973-45-
0687-3.
101. România între 1878-1918. Tabel cronologic, în Dan Berindei, Gh. Platon, Gh.
Cliveti, Gh. Iacob (coord.), 2015, Academia Română, „Istoria Românilor”, vol. VII, tom II,

12
De la Independenţă la Marea Unire (1878-1918), ediţia a II-a, revăzută şi adăugită, Ed.
Enciclopedică, Bucureşti, 1034 p., pp. 941-966, ISBN: 987-973-45-0608-8; 978-973-45-
0687-3.
102. Gh. Iacob, Ionuţ Nistor, Oraşul Iaşi –„a doua capitală” a României în vremea
lui Carol I, în Ion Agrigoroaiei (coord.), Oraşul Iaşi -“capitala rezistenţei până la capăt”
(1916-1917), Editura Junimea, Iaşi, 2016, p.68-89, ISBN 978-973-37-1990-8.
103. Gh. Iacob, Emilia Pascal, Luminiţa Iacob, Interwar Romania: Historical
Analysis and Social Representation, Transylvanian Review, vol. XXII, Supplement No. 2,
2016, pp. 287-301.

104. Gh. Iacob, Modernizarea României capitaliste. Strategie sau acţiune


conjuncturală? în Ioan-Aurel Pop, Ioan Bolovan, Oana Mihaela Tămaş (coord.), Între
pasiune şi profesie. Istoriografia românească la început de mileniu, Editura coala
Ardeleană, Cluj-Napoca, 2017, p.143-182, ISBN 978-6068694-69-6 ; 978-606797-147-7.
105. Gh. Iacob, Emilia Pascal, Luminiţa Mihaela Iacob, Interwar Romania: Social
Representation, în „Transylvanian Review”, vol. XXVI, supplement no.1, Cluj-Napoca, 2017,
p.229-247.
106. Gh. Iacob, Unirea Basarabiei şi Bucovinei cu România la 1918. De la împlinirea
idealului naţional la speranţa integrării europene, în Nicolae Bocşan. Istoria sub semnul
generozităţii şi umanităţii, coord. Ioan-Aurel Pop, Ioan Bolovan, Mihaela Bedecean, Cluj-
Napoca, 2018, p.166-181, ISSN: 2457-1350, ISSN-L: 2457-1350

Martie 2019 Prof. univ. dr. Gh. Iacob

13