Sunteți pe pagina 1din 1

Construcții sportive în profil territorial:

Săli sportive

2014 2015 2016


Municipiul 190 190 190
Chișinău
Analizînd tema sportului în Chișinău mai profund, s-au depistat cantitați mai concrete ale
sălilor sportive și ale centrelor de cultură fizică și de întremare a sănătății. Staistica s-a făcut
pentru anii 2009-2016. Se vede micșorarea numarului de săli sportive (anul 2009 și anul 2016)
cu un salt de creștere în anul 2010. Numărul de centre de cultură fizică și de întremare a
sănătății, din contra, a crescut.
Construcții sportive, centre de cultură fizică și de întremare a sănătății:
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Săli sportive 1269 1274 1273 1267 1267 1268 1268 1262
centre de
cultură fizică și
6 6 6 6 7 8 9 9
de întremare a
sănătății
Analizînd graficul numărului de persoane care practică sport, s-a depistat că el este în
creștere (din 2009 la 2016), dar creștere nestabilă. În anul 2013 salt de micșorare semnificativă,
dar în 2014 – salt de creștere. Din 2014 numărul a scăzut, dar rămîne mai mare, decît în 2009.
Numărul de personae care practică sportul:
mii persoane

Schema rezolvării problemelor: