Sunteți pe pagina 1din 9

1

Unitatea de învăţământ: ȘCOALA PROFESIONALĂ DANEȚI Avizat,


Profilul: Resurse naturale şi protecţia mediului Director
Domeniul de pregătire de bază: Agricultură
Modulul II: Creşterea animalelor
Nr. de ore/an:
Nr. ore /săptămână: din care: T: 2 LT: 5 IP: Avizat,
Clasa: a X-a Şef catedră
Programa aprobata prin OMEN: nr 3915/18.05.2017- anexa 2

PLANIFICARE CALENDARISTICĂ
AN ŞCOLAR: 2018-2019
Unitatea de rezultate ale
învățării /Rezultate ale învățării
Nr. URÎ 4 Realizarea activităţilor unităţii Nr. ore Săptămâna
agricole în relaţia cu piaţa Conținuturile învățării Obs.
crt.

Cunoștințe Abilități Atitudini T LT IP T LT IP


(0) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
1. 2.1.1. 2.2.1. 2.3.1.  Animalul, mijloc de producţie
2.2.2. 2.3.2. - Importanța creșterii animalelor; S1
2.2.3. - Domesticirea animalelor; 1 1 S1 S1
- Sistematica zootehnică: specia, rasa, linia; 1 S1 S1
- Principalele specii de animale (taurine, 3
bubaline, ovine, caprine, suine, cabaline, pasari): 1
caractere generale, de exterior si productive.
2. 2.1.2. 2.2.4. 2.3.3.  Exteriorul animalelor si pasarilor
2.2.5. 2.3.4.. - Abordarea si contentia animalelor si 1 S2
2.2.6. pasarilor; S2
2.2.7. - Examenul analitic: elementele examenului 1 1 S2 S2
2.2.8. analitic; examenul regiunilor corporale; aprecierea S2
aplomburilor; S2 S2

2
- Conformaţia si constitutia corporala; 1 S3
- Culorile si particularitatile de culoare 1
- Tipuri morfoproductive; 1
- Norme specifice de securitate si sanatate in
munca la lucrarile de apreciere a exteriorului 1 1
animalelor si pasarilor.
3. 2.1.3. 2.2.9 2.3.5  Igiena corporala a animalelor domestice
2.2.10. 2.3.6 - Functiile si rolul igienic al pielii;
2.2.11 2.3.7 - Ingrijirea pielii si parului: pansajul, S3
tunsul,imbaierea, codinirea,ecornarea,decornutarea; 1 2 S3 S3
- Ingrijirea ongloanelor copitelor: scurtarea, S4 S3
curatarea, potcovitul;
- Semne de boala la animale si pasari; 1 2
- Norme specifice de securitate si sanatate in 1
munca la lucrarile de ingrijire a animalelor.
4. 2.1.4. 2.2.12 2.3.8  Igienizarea adaposturilor;
2.2.13 2.3.9 - Tipuri de igienizare: curenta si periodica; S4
2.2.14 2.3.10 - Metode de igienizare a adaposturilor: 1 2 S4 S4
mecanica si chimica; S5 S4
- Microclimatul din adaposturi: factori fizici
(temperatura, umiditatea, curenții de aer,
luminozitate), factori chimici (gazele nocive), factori 1 2
biologici(microorganisme, pulberi);
- Norme specifice de securitate si sanatate in 1
munca la lucrarile de igienizare a adaposturilor.
5. 2.1.5. 2.2.15. 2.3.11.  Sisteme de intretinere a animalelor si
2.2.16 2.3.12. pasarilor domestice;
2.2.17 -Tipuri de adaposturi:grajduri,saivane,hale,puiernite;
- Caracteristici constructive ale adaposturilor : 1 2 S5 S5
amplasare, orientare, componentele adapostului, S6 S5
amenajare interioara si exterioara; S5
- Sisteme de intretinere a animalelor: gospodaresc, 1 2
semiintensiv si intensiv;

3
- Caracteristicile sistemelor de intretinere a 1
animalelor
6. 2.1.6. 2.2.18. 2.3.13.  Hranirea animalelor si pasarilor S6 S6
2.2.19. 2.3.14. domestice
2.2.20. 2.3.15. Aparatul digestiv
2.2.21. - Rolul si sistematizarea aparatului digestiv:
2.2.22. criterii anatomice și criterii funcționale; 1 2 S7 S6
- Aparatul digestiv la mamifere-componente; S7 S6
- Aparatul digestiv la pasari-componente; S8 S7
- Glandele anexe; S8 S7
- Digestia. S15 S14
Sortimente de furaje (nutrețuri) S16 S15
- Rolul furajelor in organismul animal: S16
definiție, valoare nutritivă; 1 2
- Compozitia chimica a furajelor: schema, 1 1
rolul substanțelor nutritive în organismul animal; S17
- Grupe de nutreturi folosite in hrana S18 S17
animalelor si pasarilor domestice: clasificare, 1 3 S18
apreciere;
- Caracteristici organoleptice ale furajelor. 1 2 S19 S19
Prelucrarea si conservarea nutreturilor S20 S20
- Tehnici de obtinere a finului : uscare naturala 1 2
(pe sol, pe suporti);
- Procedee fizice si biologice de prepararea 2
nutreturilor in conditii gospodaresti; S21 S21
- Norme specifice de securitate si sanatate in 1 1 S22 S22
munca la lucrarile de hranire a animalelor
Hranirea pe specii si categorii de animale S23
- Furaje recomandate pe specii S23
(taurine,bubaline,ovine,caprine,cabaline,suine,pasari S24
,iepuri,animale de blana) in functie de sezon: lista S24
de furaje, cantități recomandate; 1 2 S25
- Necesarul de hrana pentru animalele domestice S26 S25
și păsări domestice pe perioade determinate; S27 S26

4
- Tehnica administrarii hranei in conditii igienice S28 S27
pe specii si categorii de animale(de virsta,de S29 S28
greutate,de productie); S29
- Program de hranire pe specii:stabulatie,pasune; S30
- Norme specifice de securitate si sanatate in 1 2 S30
munca la lucrarile de hranire a animalelor; S31
7.  Inmultirea animalelor si pasarilor S31
2.1.7 2.2.23 2.3.16 domestice
2.2.24 2.3.17 Aparatul genital la animale si pasari
2.2.25 2.3.18 - Rolul aparatului genital în organismul animal: S32
2.2.26 elaborare de celule sexuale, copulaţie, S32
2.2.27 - Aparatul genital mascul – componente: testicule,
2.2.28 epididim, uretră, penis;
2.2.29 - Aparat genital femel – componente: 1 2
2.2.30 ovare, oviducte, uter, gât uterin, vagin, vulvă; S33
Tehnica folosirii animalelor la reproducţie S33
- Perioadele aparatului genital: progenitală, genitală,
postgenitală; S34 S34
- Criterii de introducere a animalelor la reproducţie: 1 2
varstă, greutate, stare de întreţinere;
- Ciclul sexual: proestru, estru, metestru, diestru,
particularități pe specii;
- Semnele de exterior ale animalelor în călduri;
Monta
- Sisteme de montă: liberă, dirijată;
- Particularităţile montei pe specii: gonit, vierit, 1 2
bătaie, mârlit, cocoșit;
- Supravegherea montei: împerecherea,
însemnarea şi notarea animalelor;
- Norme specifice de igienă şi securitatea muncii
la abordare şi contenţia animalelor;
Gestaţia
- Durata gestaţiei pe specii de mamifere: taurine, 1 2
bubaline, ovine, caprine, suine, iepuri, animale de

5
blană, carnivore;
- Perioada de incubaţie la speciile de păsări:
găină, curcă, gâscă, raţă, struţ;
-incubația naturală și artificială: avantaje,
dezavantaje, controlul biologic al incubației; 1 2
- Semnele gestaţiei;
- Comportamentul animalelor gestante pentru
prevenirea avorturilor: - agitaţie, scurgeri vaginale,
atitudini forţate;
Fătarea şi asistenţa la fătare 1 2
- Semnele fătării și eclozării;
- Stadiile fătării:
deschiderea gâtului uterin, expulzarea fătului,
eliminarea învelitorilor fetale;
- Materiale şi instrumente necesare asistenţei la
fătare; 1 2
- Tehnica acordării îngrijirilor nou-născuţilor;
- Tehnica îngrijirii puilor după ecloziune;
- Tehnica îngrijirii mamelor după fătare;
- Norme specifice de igienă şi securitatea muncii în
lucrările privind asistenţa la fătare;
8.  Productiile animaliere
Producții furnizate de animale și păsăsri 1 2
2.1.8 2.2.31 2.3.20 domestice:
2.2.32 2.3.21 - Notiuni de produs si productie animala;
2.2.33 2.3.22 - Importanta productiei animale;
2.2.34 - Productiile animale principale si
2.2.35 secundare; 1 2
2.2.36 Productia de lapte:
- Factorii care influenteaza productia de
lapte;
- Mulsul natural;
- Caracteristicile organoleptice si fizice ale 1 2
laptelui;

6
- Compozitia chimica a laptelui;
- Controlul productiei de lapte: controlul
cantitativ pe zi, pe perioada de control,
pe lactatie normala, controlul calitativ –
metoda Gerber;
- Produse lactate.
Productia de carne:
- Factoriii care influenteaza productia de
carne; 1 2
- Caracteristicile organoleptice ale carnii;
- Compozitia chimica a carnii la diferite
specii de animale ;
- Sacrificarea animalelor;
- Controlul productiei de carne:
determinarea greutății vii, determinarea
sporului total și mediu zilnic, controlul
pe carcasă; 1 2
- Produse din carne.
Productia de lana, pielicele, piei si blanuri
- Factoriii care influenteaza productia de
lana, pielicele, piei si blanuri;
- Insusirile calitative ale fibrelor de lana si
pielicelelor; 1 2
- Insusirile calitative ale pieilor si
blanurilor;
- Recoltarea productiei de lana , pielicele,
piei si blanuri;
Productia de oua 1 2
- Factoriii care influenteaza productia de
oua ;
- Caracteristicile merceologice ale oualor;
- Compozitia chimica a oualor la diferite
specii de pasari domestice; 1 2
- Recoltarea oualor;

7
- Controlul si evidenta productiei de oua :
productie individuala si totala;
- Norme specifice de securitate si sanatate
in munca.
9.  Masuri de protectia mediului in sectorul
zootahnic. 1 2
- Aerul, factor ce influenteaza sanatatea si
productia animala: aerul din adăposturi,
2.1.9 2.2.37 2.3.23 radiațiile solare, vremea și clima,
aclimatizarea animalelor; 1 2
- Solul, factor ce influenteaza sanatatea si
productia animala: solul și circuitul
materiei în natură, transmiterea bolilor
prin intermediul solului, măsuri pentru
menținerea salubrității solului;
- Apa, factor ce influenteaza sanatatea si
productia animala: sursele de apă din
natură, normele de apreciere a apei
potabile, purificarea și dezinfecția apelor,
sistemele și instalațiile de aprovizionare
cu apă, necesarul de apă și adăparea
animalelor;
- Apa, mijloc de raspindire a a bolilor la
animale;
- Evacuarea dejectiilor si protectia
mediului inconjurator;
10.  Valorificarea producţiilor animaliere
- Formele de valorificare a produselor
animaliere: piața liberă, piața agenților
economici, piața unităților integrate, piața
2.1.10 2.2.38 2.3.24 specializată;
2.2.39 2.3.25 - Transformarea, distribuirea, transportul si
2.2.40 2.3.26 comercializarea produselor animaliere;
- Valorificarea directa a produselor

8
2.2.41 2.3.27 animaliere: formele individuale de
2.2.42 2.3.28 vânzare directă, formele colective de
2.2.43 2.3.29 vânzarea directă;
2.2.44 2.3.30 - Valorificarea animalelor pentru carne;
2.2.45 2.3.31 - Valorificarea laptelui si a produselor
2.2.46 2.3.32 lactate;
2.2.47 2.3.33 - Valorificarea lanii;
2.3.34 - Valorificarea productiei de oua.
2.3.35
2.3.36
2.3.37

RECAPITULARE FINALA 1 2 S35 S35


TOTAL ORE/SAPTAMANI 35 70 35 35

NOTĂ: Conţinuturile aferente sǎptǎmȃnii ,,Şcoala altfel - Sǎ ştii mai multe sǎ fii mai bun” vor fi parcurse ȋn sǎptǎmȃna ............... 2017;

S-ar putea să vă placă și