Sunteți pe pagina 1din 1

pot stabili între datele ştiinţei şi acţiunile organizate şi desfăşurate în şcoală, în

vederea dezvoltării capacităţii lingvistice a copilului.


Teoria limbii şi psihologia limbajului arată că, la vârsta de 6-7 ani, copilul
stăpâneşte intuitiv regulile gramaticale care să-i dezvolte posibilitatea de comunicare,
de a înţelege şi de a se face înţeles cu ajutorul limbajului.
La intrarea în clasa I, vocabularul copiilor cuprinde 2500-3000 de cuvinte, din
care 700-800 fac parte din vocabularul activ. Fondul principal de cuvinte cuprinde :
cuvinte-denumiri, cuvinte-instrumente gramaticale, cuvinte auxiliare, cuvinte
neregulate, printre care şi adverbe primare.
La sfârşitul ciclului primar, vocabularul se va îmbogăţi, cuprinzând circa 4000-
5000 de cuvinte, copilul folosind cam întregul vocabular activ al limbii.
Pe parcursul celor 4 ani, se precizează sensul cuvintelor, al sinonimelor, al
omonimelor şi al antonimelor, care îmbogăţesc şi activează permanent vocabularul
elevilor.
In acelaşi timp, creşte şi capacitatea de pronunţare corectă şi clară, urmărindu-
se prin diferitele activităţi de învăţare (exerciţii şi jocuri de dicţie, jocuri de cuvinte)
corectarea pronunţării regionale, reglarea intonaţiei, a tonului şi a vitezei de a vorbi,
precum şi rostirea corectă a cuvintelor cu probleme de accentuare.
/V

In funcţie de modul cum s-a format, limbajul elevilor prezintă diferenţe de


ordin lexical, fonetic şi gramatical. Diferenţele între copii în ceea ce priveşte
vocabularul (bogăţia, consistenţa, claritatea) specificul vocabularului activ, structura
propoziţiilor, existenţa sau nu a fenomenelor parazitare în limbaj şi a agramatismelor,
a defectelor de pronunţie, sunt relativ mari la nivelul clasei I, urmând ca pe parcursul
celor patru ani acestea să se micşoreze.
Prin exerciţii variate de vorbire se amplifică, se precizează şi se activează
vocabularul copiilor, aceştia învăţând să construiască enunţuri şi texte orale de mică
întindere. Disciplina în cadrul căreia elevii îşi însuşesc, în mod sistematic, un
ansamblu de reguli elementare privitoare la modificarea cuvintelor şi la îmbinarea lor
în propoziţii este comunicarea. Prin studiul orelor de limbă. In