Sunteți pe pagina 1din 1

NUME ȘI PRENUME ……….……………………………... Specializarea ………. Grupa ……..

TEMĂ MANAGEMENT (anul I zi, FB și MG)

Instrucțiuni: aceasta este prima pagină a temei Dvs. Vă rugăm să vă încadrați în maxim 2 foi, față-verso.
Completați spațiile libere din tabelele de mai jos cu cifre personale (nu copiate). Identificați criterii care vi se
par relevante (unde este cazul) și rezolvați corect și în ordine TOATE CELE 4 probleme, fără a mai copia
încă o dată tabelele/datele problemei pe alte pagini. Tema este individuală și este obligatorie.
O puteți scrie manual (capsați cele 2 foi, fără folie). O predați la curs/seminar până cel târziu în 11.01.2019.
Sau, o puteți trimite pe platforma Moodle, într-un singur fișier PDF (cele maxim 4 pagini, inclusiv aceasta,
se pot fotografia; puteți utiliza gratuit Adobe Scan). Vă rugăm să numerotați paginile și să le scanați în ordine.
ATENȚIE! Nerespectarea acestor instrucțiuni poate genera scăderea sau neacordarea punctajului aferent.

Problemele 1 și 2: O firmă de panificație dorește să achiziționeze un utilaj (malaxor) pentru realizarea


aluatului, având la dispoziție 5 oferte (alternative decizionale). Acestea sunt analizate în funcție de
următoarele 5 criterii:
c1 c2 c3 c4 c5
c1 …………………………………………………
c2 ……………………………………………….... V1

c3 ………………………………………………… V2

c4 ………………………………………………… V3
c5 ………………………………………………… V4
V5

Problema 1 (cerință): aflați varianta optimă prin metoda utilității globale dacă:
a) Criteriile sunt echiimportante.
b) Coeficienții de importanță a criteriilor sunt k1= 0,4; k2=0,1; k3= 0,3; k4= 0,1; k5= 0,1.

Problema 2 (cerință): aflați varianta optimă și preferabilitatea variantelor prin metoda Onicescu dacă:
[1] Criteriile sunt echiimportante.
[2] Criteriile au importanță diferită, adică k1 > k3 > k2 = k4 = k5

Problemele 3 și 4: O firmă dorește să lanseze pe piață un produs nou și are în vedere 4 variante decizionale.
Acestea vor fi analizate după următoarele 3 criterii (echiimportante):
c1: costul de fabricație (lei/buc);
c2: volumul vânzărilor (mii lei/lună);
c3: cheltuielile cu reclama și publicitatea (euro/an).
Studiile de specialitate confirmă existența a 3 stări ale naturii (situații pe care decidentul nu le poate controla)
legate de posibilele acțiuni ale concurentului principal. Acestea sunt:
N1: concurentul principal va lansa pe piață un produs asemănător.
N2: concurentul principal nu va lua nicio măsură.
N3: concurentul principal va da faliment.
N1 N2 N3
c1 c2 c3 c1 c2 c3 c1 c2 c3
V1
V2
V3
V4

Problema 3 (cerință): aflați varianta optimă știind că studiile de specialitate arată faptul că probabilitățile
de apariție (manifestare) ale stărilor naturii sunt: p1 = 0,5; p2 = 0,4; p3 = 0,1.

Problema 4 (cerință): aflați variantele optime (folosind toate regulile cunoscute) pentru situația în care
probabilitățile de apariție (manifestare) ale celor 3 stări ale naturii nu se cunosc.