Sunteți pe pagina 1din 1

REVOLTĂ REBELIUNE RĂSCOALĂ REVOLUȚIE RĂZBOI CIVIL

Revolta sau răscoala Este o mișcare - Are loc ca O revoluție (din latină: Războiul civil este un conflict armat în
este o formă deschisă, militară, act de urmare a revolutio = „schimbare de care facțiunile aflate în conflict sunt
spontană, neorganizată violenţă sau de unor sens”) este o schimbare segmente ale populației aceleiași țări,
de rezistență, ameninţare gravă nemulțumi politică semnificativă care imperiu sau diviziune politică. În general,
nesupunere a unor săvârşit faţă de un ri ale are loc de regulă într-o aceste războaie au ca sursă lupta pentru
grupuri umane organ de stat sau de un țăranilor perioadă relativ scurtă de controlul puterii în stat.
împotriva puterii de reprezentant al lui, în - Are un timp. Prin extensie, o Asemeni tuturor războaielor, conflictul
stat. Cea mai scopul de a împiedica program revoluție poate avea loc pe poate avea cauze religioase, etnice, sau
importantă formă a îndeplinirea - domeniile socio-economic, economice (distribuția bunurilor între
revoltei este cea atribuţiilor sale cultural, industrial, clasele sociale). Unele războaie civile sunt
armată, participanții la - Are un intelectual, filozofic, descrise ca fiind revoluții în urma cărora
aceasta fiind numiți program religios, informațional, rezultă schimbări sociale majore. Unii
rebeli. Revolta care științific ș.a. istorici cataloghează revoltele populare ca
implică o mai mare Revoluțiile se pot combina, fiind războaie civile dacă acestea sunt
parte a populației este precede sau succede una pe însoțite de lupte armate între structuri
denumită revoltă alta. militare. Altfel spus, o revoltă se
populară. - Este de mare transformă în război civil când facțiunile
Cea mai sângerosă amploare angajate în conflict dispun de forțe
revoltă din istorie a fost - Are un program militare. Alți istorici definesc războiul civil
revolta Taiping din - De obicei este ca pe un conflict cu violență susținută, de
sudul Chinei, în secolul initiate de nobilime durată, între facțiuni organizate sau între
XIX, care a curmat regiuni bine stabilite aparținând aceleiași
viața a peste 30 de țări, indiferent dacă acestea se manifestă
milioane de oameni. sau nu prin acțiuni militare.
- Fără pregătire Distincția între razboi civil și revoluție e
prealabilă; nu pâna la urmă arbitrară: revolta din anii
are program sau 1640 care a răsturnat (temporar) monarhia
lider engleză e cunoscută ca Războiul Civil
Englez; revolta coloniștilor americani în
anii 1770 împotriva regimului britanic,
desfășurată după scenariul tipic la
războaielor, cu lupte purtate între structuri
militare, e cunoscută ca Revoluția
americană.