Sunteți pe pagina 1din 59

ALCANI

metan
CH4
ALCANI
etan
CH3 CH3
ALCANI
propan
CH3 CH2 CH3
ALCANI
n-butan
CH3 CH2 CH2 CH3
ALCANI
2-metilpropan (izobutan)
CH3
CH3 CH CH3
ALCANI
n-pentan
CH3 CH2 CH2 CH2 CH3
ALCANI
2-metilbutan (izopentan)
CH3
CH3 CH2 CH CH3
ALCANI
2,2-dimetilpropan (neopentan)
CH3
CH3 C CH3
CH3
ALCANI
2-metilhexan
*
CH3 CH2 CH2 CH CH2 CH3
CH3

Alcanul cu cel mai mic


număr de atomi de carbon în
moleculă care are atom de
carbon asimetric și există sub
forma a doi enantiomeri.
ALCANI
2,3-dimetilhexan
CH3
*
CH3 CH CH CH2 CH3
CH3

Alcanul cu cel mai mic


număr de atomi de carbon în
moleculă care are atom de
carbon asimetric și există sub
forma a doi enantiomeri.
ALCHENE
etenă
CH2 CH2
ALCHENE
propenă
CH2 CH CH 3
ALCHENE
1-butenă
CH2 CH CH2 CH3
ALCHENE
cis-2-butenă
H3C CH3
C C
H H
ALCHENE
trans-2-butenă
H CH3
C C
H3C H
ALCHENE
2-metilpropenă (izobutenă)
CH3
CH2 C CH3
ALCHENE
3-metil-1-pentenă
CH3
CH3 CH2 *CH CH CH2

Alchena cu cel mai mic


număr de atomi de carbon în
moleculă care are atom de
carbon asimetric și există sub
forma a doi enantiomeri.
ALCADIENE
propadienă
CH2 C CH2
ALCADIENE
1,2-butadienă
CH2 C CH CH3
ALCADIENE
1,3-butadienă
CH2 CH CH CH2
ALCADIENE
1,3(cis)-pentadienă
H H
C C
H2C CH CH3
ALCADIENE
1,3(trans)-pentadienă
H CH3
C C
H2C CH H
ALCADIENE
2-metil-1,3-butadienă
(izopren)
CH3
CH2 CH C CH2
ALCADIENE
2(cis), 4(cis)-hexadienă
H H
H3C C C
C C CH3
H H
ALCADIENE
2(trans), 4(trans)-hexadienă
H CH3
H C C
C C H
H3C H
ALCADIENE
2(trans), 4(cis)-hexadienă
H H
H C C
C C CH3
H3C H
ALCADIENE
2(cis), 4(cis)-heptadienă
H H
C C CH2 CH3
H3C C C
H H
ALCADIENE
2(trans), 4(trans)-heptadienă
H3C H
C C H
H C C
H CH2 CH3
ALCADIENE
2(trans), 4(cis)-heptadienă
H3C H
C C CH2 CH3
H C C
H H
ALCADIENE
2(cis), 4(trans)-heptadienă
H H
C C H
H3C C C
H CH2 CH3
ALCHINE
etină (acetilenă)
CH CH
ALCHINE
propină
CH C CH3
ALCHINE
1-butină
CH C CH2 CH3
ALCHINE
2-butină
CH3 C C CH3
ALCHINE
3-metil-1-pentină
CH3
*
CH C CH CH2 CH3

Alchina cu cel mai mic


număr de atomi de carbon în
moleculă care are atom de
carbon asimetric și există sub
forma a doi enantiomeri.
BENZEN
benzen
ALCOOLI
etanol (alcool etilic) dimetileter
CH 3 CH2
CH 3 O CH3
OH

Etanolul și dimetileterul sunt


izomeri de funcțiune.
ALCOOLI
1-propanol (alcool propilic)
CH 3 CH2 CH2
OH
ALCOOLI
2-propanol (alcool izopropilic)
CH 3 CH CH3
OH
ALCOOLI
1-butanol (alcool butilic)
CH 3 CH2 CH2 CH2
OH
ALCOOLI
2-butanol (alcool sec-butilic)
CH3 CH2 CH CH3
OH
ALCOOLI
2-metil-1-propanol (alcool izopropilic)
CH3
CH 3 CH CH2
OH
ALCOOLI
2-metil-2-propanol (alcool terț-butilic)
CH3
CH 3 C CH3
OH
AMINE
1-propanamină (propilamină)
CH 3 CH2 CH2
NH2
AMINE
N-metil-etanamină (etil-metilamină)
CH3 NH CH2 CH3
AMINE
trimetilamină
CH 3 N CH3
CH3
ALDEHIDE şi CETONE
propanal (aldehidă propanoică)
CH3 CH2 CH O
ALDEHIDE şi CETONE
propanonă (acetonă)
CH3 C CH3
O
ACIZI şi ESTERI
acid propanoic (acid propionic)
O
CH3 CH2 C
OH
ACIZI şi ESTERI
acetat de metil (etanoat de metil)
O
CH3 C
O CH3
ACIZI şi ESTERI
formiat de etil (metanoat de etil)
O
H C
O CH2 CH3
IZOMERI
conformerul intercalat al etanului

H H H H H H
H HC C H H H H
C CH H sau
H H H H H H H H
H H
IZOMERI
conformerul eclipsat al etanului

H H
H H
H HC C
H H sau
C HC H
H HH H H HH H
IZOMERI
conformerii butanului

CH
CH
CH3333 HH
H H
HH
CH
CH
CH3333 H
HH H
HH
H
HH33C
3C
3C H
HH33C
C C H
HH33C
3C
3C
CCC 33 CCC CCC H
HH33C CCC
H
HH 3C
3C CH
CH
CH3333
CCC HHHH CCC CCC HHHH CHCH
CH3333 CCC
HH
H
H
HH H HH H
HH H H
H H
HH H HH H
HH H
HH
IZOMERI
CH3 CH3 4-metil-2-hexenă
CH3 CH23 CH2 CH CH CH 3 CH 3 există sub forma a 4 stereoizomeri

CH3 CH3 CH3 CH3


CH2 CH2 CH2 CH2
H C CH3 H3C C H H C CH3 H3C C H
C C C C
H H CH3 H3C
H C C H H C C H

CH3 CH3 H H
4(S), 2(trans) 4(R), 2(trans) 4(S), 2(cis) 4(R), 2(cis)
IZOMERI
acid 2-aminopropanoic
* O
CH3 CH C
OH
NH2

Acidul 2-aminopropanoic are un


atom de carbon asimetric și există sub
forma a doi enantiomeri.
IZOMERI
1-cloroetanol
CH
CH3 CH
3 3 CH
CH3 CH
3 3

HHCH
CClC
Cl Cl ClClCCl
CHC
H H
OH
OHOH OHOH
OH

1-cloroetanolul are în moleculă un


atom de carbon asimetric şi există
sub forma a doi enantiomeri.
IZOMERI 1,2-diclorobutanul are în moleculă doi atomi de carbon asimetrici cu
substituenţi identici şi există sub forma a trei stereoizomeri.

1,2-diclorobutan

CH3 CH3 CH3 CH3 CH3 CH3


H C Cl Cl C H H C H
Cl C Cl Cl C H H C Cl
Cl C H H C Cl Cl C H
H C Cl H C Cl H C Cl
CH3 CH3 CH3 CH3 CH3 CH3
2S, 3S 2R, 3R 2S, 3R
IZOMERI 3-cloro-2-pentanolul are în moleculă doi atomi de carbon asimetrici
cu substituenţi diferiţi şi există sub forma a patru stereoizomeri.

3-cloro-2-pentanol

CH3 CH3
CH3 CH3
HO C H H C OH
H C OH HO C H
H C Cl Cl C H
H C Cl Cl C H
CH2 CH2
CH2 CH2
CH3 CH3
CH3 CH3
2S, 3R 2R, 3S 2R, 3R 2S, 3S