Sunteți pe pagina 1din 7

Controlul Electromagnetic al Calitații Produselor

Alte metode de examinare

Grupa: 141 SE

CERNEA Mihai

CIOBANU Andrei

CONSTANTINOIU Flavius

GRIGORE Petre

IONESCU Mădălin
*Noțiuni generale

Cele mai vechi examinări nedistructive sunt cele optico-vizuale. Din cele mai vechi timpuri omul
a verificat execuția unui obiect prin examinare atentă cu ochiul liber sau, mai târziu, cu un
instrument optic. Se consideră că primele încercări nedistructive au fost aplicate pentru
detectarea fisurilor de suprafață ale șinelor de cale ferată sau ale unor componente de tren.

Numărul de metode de control nedistructiv este foarte mare și în continuă creștere.Cercetătorii


continuă să găsească noi căi de aplicare ale fizicii și altor discipline științifice pentru a dezvolta
metode de încercare nedistructivă tot mai bune, cu o sensibilitate cât mai mare și cu erori de
măsurare cât mai mici. Cu toate acestea, doar opt metode sunt larg răspândite în
industrie:examinare optico-vizuală (Visual and Optical Testing – VT), lichide penetrante
(Penetrant Testing – PT), pulberi magnetice (Magnetic Particle Testing – MT), curenți turbionari
(Eddy CurrentTesting – ET), radiații penetrante (RadiographyTesting – RT), ultrasunete
(Ultrasonic Testing – UT), emisie acustică (Acustic Emisio – AE) și controlul etanșeității (Leak
Testing – LT).

*Curenți turbionari.

Metoda curenților turbionar este folosita ca o alternativă sau extensie a controlului nedistructiv
cu particule magnetice, fiind utilizată, în special, pentru controlul țevilor cu diametrul exterior de
maxim 140 mm. Sensibilitatea metodei este maximă la grosimi de perete de până la 5 mm. Odată
cu creșterea grosimii pereților, scade eficiența metodei de evidențiere a defectelor interne, ea
rămânând eficace pentru evidențierea defectelor de suprafață și din imediata apropiere a acesteia.
Metoda constă în inducerea unor curenți turbionari în pereți țevii controlate. Câmpul magnetic al
curenților turbionari induși, datorită prezenței unor discontinuități și neomogenității în material,
modifică impedanța bobinei de măsurare, ceea ce afectează amplitudinea și faza curenților
turbionari. Amplitudinea, defazajul și adâncimea de pătrundere a curenților turbionari, depind de
amplitudinea și frecvența curentului de excitație, de conductibilitatea electrică, de
permeabilitatea magnetică a materialului, de forma piesei controlate, de poziția relativă a
bobinelor față de piesă, precum și de omogenitatea materialului controlat.

*Radiații penetrante.

Metoda de examinare cu radiații penetrante sau radiografică constă din interacțiunea radiaților
penetrante cu pelicule fotosensibile. Se poate efectua cu raze X sau raze gamma.

Examinarea cu raze X constă în bombardarea piesei supuse controlului cu radiații X, obținându-


se pe filmul radiografic imaginea structurii macroscopice interne a piesei. Generatoarele de raze
X, în funcție de energia ce o furnizează i de domeniul lor de utilizare pot fi: generatoare de
energii mici (tensiuni < 300 kV) pentru controlul pieselor din oțel de grosime mică (< 70 mm),
generatoare de energii medii (tensiuni de 300...400 kV) pentru controlul pieselor din oțel de
grosime mijlocie (100...125 mm) generatoare de energii mari (tensiuni de peste 1...2 MV și
betatroane de 15...30 MV) pentru controlul pieselor din oțel de grosime mare (200...300)mm.
Examinarea cu raze gamma (gammagrafiere) constă în iradierea piesei supuse controlului cu
radiații gamma, după care se obține pe filmul radiografic imaginea structurii macroscopice
interne a piesei respective, prin acționarea asupra emulsiei fotografice. Creșterea permanentă a
parametrilor funcționali ai instalațiilor industriale moderne (presiune, temperatură, solicitări
mecanice, rezistență la coroziune), au impus examinarea cu raze gamma ca o metodă modernă cu
de control cu grad ridicat de certitudine. Elementul de bază al gamagrafiei este sursa de radiații
gamma care datorită proprietăților sale (energie ridicată, masă de repaus nulă, sarcină electrică
nulă), o fac deosebit de penetrantă. Principala sursă de radiații folosită în gamagrafie constituie
izotopii radioactivi de Cobalt-60, Iridiu-192, Cesiu-137, Cesiu-134, Tuliu-170 și Seleniu-75,
obținându ți prin activare deoarece au un preț de cost mai scăzut și avantajul obținerii unor
activități mari.

*Magnetoscopie.

Metoda permite detectarea defectelor materialelor feromagnetice. Un material este considerat ca


fiind feromagnetic atâta timp cat este supus la un câmp continuu de 2400 A/m si prezintă o
inducție de cel puțin 1 tesla. Aceasta se face cu pulberi magnetice sau utilizând o bandă
feromagnetică flexibilă.

Controlul cu pulberi (particule) magnetice constă în supunerea zonei de controlat la acțiunea


unui câmp magnetic continuu sau alternativ. Se creează astfel un flux magnetic intens în
interiorul materialului feromagnetic. Defectele întâlnite în calea sa determină devierea fluxului
magnetic generând un câmp magnetic de dispersie la suprafața piesei. Câmpul de dispersie
generat este materializat prin intermediul unei pulberi feromagnetice (particule colorate sau
fluorescente) uscate sau în suspensie lichidă foarte fine pulverizate pe suprafața de examinare și
atrasă în dreptul defectelor de către forțele magnetice. Aceasta furnizează o semnătură
particulară ce caracterizează defectul. Principalul avantaj al acestei metode este obținerea de
rezultate imediate.

Metoda magnetografică utilizează o bandă feromagnetică flexibilă care se așează peste sudura ce
trebuie examinată. Prin aplicarea unui scurt puls magnetic de aproximativ 15 ms, prin
intermediul unui acumulator ce magnetizează un jug, câmpurile de distorsiuni sunt puse în
evidență prin imprimarea lor pe bandă. Banda este examinată cu ajutorul unui traductor magneto-
electric, după forma indicațiilor putându-se aprecia natura defectelor din îmbinarea sudată.
Echipamentul constă din jugurile pentru diferite geometrii ale îmbinărilor sudate, sursa de curent,
banda feromagnetică, magneții de fixare ai benzii și traductorii magnetoelectrici.

*Lichide penetrante.

Constă în aplicarea unui lichid capilar activ penetrant pe suprafața de examinat, îndepărtarea
penetrantului rămas în afara discontinuităților și aplicarea unui material absorbant, ce absoarbe
penetrantul aflat în discontinuități punând astfel în evidență, prin contrast, defectele existente;
această metodă se aplică pentru depistarea defectelor de suprafață. Se pot pune de asemenea în
evidență fisurile de oboseală și de coroziune. Pentru control trebuie curățată și pregătită suprafața
de examinare.
*Ultrasunete.

Metoda este bazată pe undele mecanice (ultrasunete) generate de un element piezo-magnetic


excitat la o frecvență cuprinsă de regulă între 2 și 5 MHz. Controlul presupune transmiterea,
reflexia, absorbția unei unde ultrasonore ce se propagă în piesa de controlat. Fasciculul de unde
emis se reflectă în interiorul piesei și pe defecte, după care revine către defectoscop ce poate fi în
același timp emițător și receptor. Poziționarea defectului se face prin interpretarea semnalelor.
Metoda prezintă avantajul de a găsi defectele în profunzime datorită unei rezoluții ridicate, însă
este lentă datorită necesității de scanare multiplă a piesei. Uneori este necesară executarea
controlului pe mai multe suprafețe ale piesei. Metoda de control prin ultrasunete este foarte
sensibilă la detectarea defectelor netede.

*Controlul vizual.

Orice tip de investigare trebuie să fie precedată de o examinare vizuală a suprafeței. Procedeul
este simplu dar indispensabil, examinarea vizuală presupune respectarea condițiilor de claritate
satisfăcătoare a suprafețelor materialelor, echipamentelor și sudurilor luând în considerare
caracteristicile și proprietățile acestora. Pentru control vizual se folosesc diferite ustensile optice
cum ar fi endoscop, lupe, lămpi etc. Prin control vizual sunt furnizate o serie de indicii legate de
aspectul suprafeței metalului precum și estimarea unor defecte interne.

Odată cu controlul vizual se pot determina și dimensiunile defectelor de îmbinare, grosimile


recipientului sudat, dimensiunile cordonului sudat etc.
Bibliografie

- Brânzan, C., Radu, R. – Controlul nedistructiv al materialelor prin metoda radioactivă. Editura
Tehnică, București, 1975

- http://www.kimet.ro/lichide-penetrante.html

- http://www.solutiicnd.ro/blog/controlul-nedistructiv-cu-ultrasunete-ut/

- http://www.resist.pub.ro/Cursuri_master/MNEIS/curs3_MNEIS.pdf

- http://www.erdesign.ro/examinare-nedistructiva-cu-pulberi-magnetice_17_ro.html