Sunteți pe pagina 1din 1

Prin cererea adresată Tribunalului T.M. reclamanta A.B.

a chemat în
judecată pe pârâta D.M. solicitând instanţei ca prin hotărârea pe care o va
pronunţa să constate nulitatea absolută a adopţiei încheiate la 14.11.2011
prin Decizia nr.252/2011.
În motivarea acţiunii sale, reclamanta a aratat că defuncta S.T. a
înfiat-o pe pârâtă la varsta de 17 ani, însă după 1 an, S.T.a plecat în
străinătate unde şi-a întemeiat o altă familie, ulterior decedând.
A.B. a mai arătat că atât adoptatoarea cât şi adoptata au urmărit alte
scopuri decât cele specifice adopţiei şi anume S.T. să fie ajutată de D.M.
iar aceasta din urmă să intre în posesia unor bunuri ale defunctei.
Cerinţe:
1. Identificaţi şi analizaţi principiile care stau la baza adopţiei.(2 puncte)
2. Au fost respectate aceste principii în speţă? Argumentaţi. (2 punct)
3. Identificaţi şi analizaţi articolele din Codul civil care au aplicabilitate în
această speţă. (3 puncte)
4. Ce credeţi că va hotărî instanţa? Argumentaţi.(3 puncte).

S-ar putea să vă placă și