Sunteți pe pagina 1din 4

Modul: Circuite Electronice

Clasa a XI a
Calificare: Tehnician in automatizari
Profesor: Perebiceanu Gratziela

FISA DE DOCUMENTARE
TEMA: OSCILATOARE RC

Definiţie: Oscilatoarele RC sunt amplificatoare cu reacţie pozitivă selectivă având cuadripolul


de reacţie format din rezistenţe R şi condensatoare C .

a. Clasificare

Nr. Criteriul de clasificare Tipuri de oscilatoare RC


Crt.

1 După numărul de tranzistoare ale - cu un tranzistor


amplificatorului
- cu două tranzistoare

2 După configuraţia cuadripolului de - cu reţea de defazare trece – sus


reacţie
- cu reţea de defazare trece – jos

- cu punte Wien

- cu punte dublu T

b. Condiţia de oscilaţie

Pentru orice oscilator aspectele cele mai importante sunt :

 Condiţia de oscilaţie – relaţia între parametrii circuitului pentru amorsarea oscilaţiilor


 Valoarea frecvenţei de oscilaţie

Frecvenţa de oscilaţie - este frecvenţa la care datorită reacţiei pozitive , amplificarea circuitului
devine infinită.

Frecvenţa de oscilaţie se determină din condiţia de fază , A   = 0, 2, 4.. care este
satisfăcută pentru o singură frecvenţă, care este frecvenţa de oscilaţie.

Defazajele produse de elementele de circuit depind de frecvenţă.

Oscilatoare RC cu un tranzistor

1
 Defazajul produs de amplificator este φA = 1800
 Reţeaua de defazare ar trebui să producă un defazaj φβ = 1800 pentru a îndeplini condiţia de
fază.
 Un condensator ideal produce un defazaj de 900 între curentul şi tensiunea la bornele sale, iar
unul real mai puţin de 900 .
 Deoarece rezistoarele şi condensatoarele sunt elemente reale, numărul minim de celule
RC identice este 3.
a. Oscilatorul RC cu reţea de defazare trece – sus

 Frecvenţa de oscilaţie este ω ≈ 1 / √6 RC


 Rolul elementelor de circuit este :
- R1, R2 au rolul de polarizare a bazei tranzistorului
cu tensiune constantă

- RC limitează curentul din colector

- RE stabilizează termic PSF

- CE capacitate de decuplare a rezistenţei de

elementele reţelei de defazare

- R’ asigură conectarea reţelei de defazare cu


intrarea amplificatorului

b. Oscilatorul RC cu reţea de defazare trece - jos

Frecvenţa de oscilaţie este ω ≈ √6 / RC

2
Oscilatorul RC cu reţea de defazare trece – jos

3
4