Sunteți pe pagina 1din 1

Certificatul se eliberează pe un format purtând antetul instituţiei gazdă

_________________________________ ANEXA 4
(Instituţia/ Compania)
Nr._______ din ____________

ATESTAT DE PRACTICĂ

Studentul(a) _______________________________, de la Universitatea


Politehnica Timişoara, Facultatea _____________________________, specializarea
________________________, anul _____, grupa ___________, a efectuat practica în
instituţia/compania noastră în perioada ___________________, cu____ore/zi, în total
___ore.

Practica a fost coordonată de către o persoana desemnată din cadrul instituţiei/


companiei:
Numele şi prenumele: ____________________________
Funcţia: _______________________________________
Tel/ Fax/ E-mail: ________________________________.

Studentul(a) a realizat proiectul cu tema ________________________________


______________________________________________________________________
_______, evaluat cu calificativul (foarte bine/ bine/ satisfăcător/ nesatisfăcător)
_____________________.

Proiectul conţine elemente de (mare interes/ interes/ fără interes)


___________________ pentru instituţia/ compania noastră.

Alte comentarii
__________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
____________________.

DIRECTOR, ÎNDRUMĂTOR PRACTICĂ,

S-ar putea să vă placă și