Sunteți pe pagina 1din 3

Biletul nr.

1. Științe ale limbajului sunt: lingvistica generală, lingvistica comparată, semantica,


psiholingvistica, sociolingvistica, etnolingvistica, dialectologia, stilistica. Lingvistica generală este
știința care privește limbajul din toate perspectivele posibile.

2. Pe de o parte, unitatea lexicală minimală, cu autonomie semantică, derivând din exercitarea


funcției denominative a limbii și din subordonarea față de funcția de comunicare, este cuvântul.
Pe de altă parte, unitatea minimală de gândire, derivând din funcția de reflectare a realității, este
noțiunea. Noțiunea și cuvântul sunt doua categorii care se implica una pe alta.

3.a. BENGAli face parte din familia indo-europeană,ramura indo-iraniană, grupul indian oriental
asamezo-bengali. Bengali este o limba in care predomina construcțiile de tipul: SOV( subiect-
obiect-verb). Este limba oficială în India și neoficiala in alte regiuni precum Assam. În ceea ce
privește scrierea, bengali folosește alfa silabar bengali provenita dintr-o scriere brahmica.
SPANIOLA face parte din familia indo-europeană,ramura romanica, grupul ibero-romanic. Din
punct de vedere tipologic,este o limba asilabica, întrucât pronunțarea fiecărei silabe ia
aproximativ același timp. După topica actanților, spaniola este o limba SVO și VSO. Este limba
oficială în 20 de țări ( Spania, Argentina,Columbia). Ocupă al doilea loc în lume după numărul de
vorbitori nativi. Cuprinde 5 dialecte: castilian,asturian etc. In ceea ce privește scrierea, spaniola
folosește alfabetul latin cu diacritice și diagrame. Semnele de exclamație și interogație sunt
însoțite de semne inversate plasate la începutul propozițiilor.

Biletul nr. 28

1. Fiecare curent lingvistic a avut că reprezentați o anumită categorie de lingviști. De pildă,


Ferdinand de Saussure este a fost susținătorul curentului sociologic împreună cu Charles Bally.
Roman Jakobson a fost susținătorul structuralismului.

2. Semnul lingvistic intre arbitrar și motivat Îmbinarea semnificanţilor cu semnificaţii este o


operaţie arbitrară . Semnificatul ,,casă" este asociat în franceză semnificantului ,,maison", în
engleză semnificantului house, în germană ,,Haus" ş.a.m.d. Arbitrariul lingvistic se referă la faptul
că limba decupează realitatea (fonică sau conceptuală) într-o manieră proprie, diferenţiatoare.
3.a. GALICA este o limba moartă,vorbită Oana în secolul al V-lea d.Hr. în Galia, fiind înlocuită de
latina care s-a transformat treptat în franceză și occitană. Limba GALICA face parte din familia
indo-europeană, ramura celtica, grupul continental. GALICA avea o puternica tradiție orală.
Scrierea se făcea rar,cu alfabet grec, etrusc și roman.

RUSA face parte din familia indo-europeană, ramura balto-slava, grupul oriental. Este o limba
accentuata, întrucât accentele ritmează enunțul,silabele putând avea durate diferite. După topica
actanților, rusa este o limba SVO. Este limba oficială în Rusia, Belarus și neoficiala in numeroase
state independente din fosta URSS. Cuprinde 2 grupuri mari dialectale de N și S. In ceea ce
privește scrierea, rusa folosește alfabetul chirilic. b.Distributia libera

Biletul nr. 33

1. Prin funcția fatică se introduc în enunț elemente lingvistice sau se construiesc enunțuri prin
care se verifica menținerea contactului intre emițător și destinatar sau pentru întipărirea acestui
contact. Se concentrează în structuri interogative:,,Mă asculți? Alo!" Funcția metalingvistică
determină dezvoltarea de enunțuri sau introducerea de structuri prin care se definesc termeni
din cod. Destinatarul cere explicații suplimentare:,, Ce ai vrut să spui tu prin....". Prin aceasta
funcție limba de relevă ca singurul sistem semiotic care se întoarce asupra sa, se autodefinește și
se autocaracterizează.

2.Morfemul gramatical 0( zero) apare atunci când semnificatul unui morfem rămâne uneori fără
realizare fonetica. De exemplu, opoziției semantice singural-plural ,,drum-drumuri" ii corespunde
în planul expresiei opoziția 0(zero) -uri( drum-0\ drum-uri).

3.a.IRLANDEZA face parte din familia indo-europeană, ramura celtica insulară, grupul gaelic. Este
limba oficială și neoficiala in Irlanda, Irlanda de Nord. Este cea mai conservatoare dintre limbile
celtice. Folosește scrierea lui albabet latin. MACEDONEANA face parte din familia indo-
europeană, ramura slava, grupul slav- meridional. Este o limba accentuata. Este limba oficială în
Macedonia și neoficiala in Serbia, Albania etc. Este o limba de tranziție între bulgară și sîrbo-
croata. Folosește alfabetul chirilic,având două litere proprii.

Biletul nr.6

1. Analiza distribuțională derivă din considerarea limbii că un corpus de enunțuri in mod efectiv
emise de vorbitoribintr-o epoca fata și în înscrierea cercetării lingvistice într-un climat filozofic-
cultyral determinat de behaviorism. Harris afirma că acesta metoda trebuie sa
urmărească:identificare și inventarierea unităților lingvistice si descrierea distribuției lor la
nivelele fonematic,morfematic. Conceptele fundamentale ale metodei sunt contextul,distribuția,
însușirile combinatorii.

2.Limba că fenomen social prin dependenta sa relativă fata de societate Complexitatea limbii că
fenomen social derivă din poziția particulara in interiorul raportului cu societatea,schimbătoare
in diverse etape istorice ale dezvoltării,și cu individul,poziție determinată de caracterul ei natural
și convențional în același timp,moștenit și învațat, preluat,recreat și creat. Sub aspect biologic,se
moștenește facultatea de a vorbi, limbajul; cu el se intră în societate. Limba,in schimb, este
însușită,desprinsa:; ea este primita de la societate. Limba este esențial socială,iar limbajul este
asocial in sensul că nu depinde de o anumită societate umană,având caracter universal.
3.a. CEHA face parte din familia indo-europeană, ramura slavă,grupul slab occidental. Este o
limba accentuata. Folosește alfabetul latin. Este oficială în Republica Cehă. Se întemeiaza prin
traducerea bibliei în limba cehă. Are doua grupe dialectale: boemiana și moraviana.

SCOTIANA face parte din familia indo-europeană,ramura celtica, grupul gaelic. Este limba
oficială în Scoția. Folosește alfabetul latin. Este limba unei populații irlandeze venituri din Scotia
in secolul 5 d.Hr și care a evoluat independent față de irlandeza.