Sunteți pe pagina 1din 2

Numele…………………………… C N V A - 17 Mai 2019 - Clasa a IX-a D - a

Lucrare scrisă la limba şi literatura română


pe semestrul al II-lea
I. Se dă textul:
” Aş vrea să fiu copac şi-aş vrea să cresc ca să te bucuri. Păsările cele
lângă fereastra ta, te-aş auzi mai mândre-ar face cuib pe creanga mea,
şi-n voie te-aş privi întreaga zi. şi nopţile mi-ar da cercei de stele,
M-aş apuca şi iarna să-nfloresc, pe care, ca pe frunze ți le-aş da.” […]
a. Propune un titlu potrivit textului de mai sus. Comentează - în 6-10 rânduri - titlul propus de tine. 15 p.
b. Analizează - în 6-10 rânduri - valorea stilistică a verbului în textul de mai sus. 15 p.

II. Redactează un eseu de , de 300-600 de cuvinte(1-2 pagini), în care să- ți exprimi opinia cu privire la TEMA FAMILIEI,
așa cum se reflectă ea într-un text studiat la clasă în semestrul al II-lea. În eseul tău, trebuie:
In elaborarea eseului vei avea în vedere următoarele repere:
 Să-ți exprimi opinia cu privire la tipul / tipurile de familie așa cum rezultă din textul analizat;
 Să comentezi incipitul sau finalul textului, relevând importanța în relație cu tema familiei;
 Să comentezi o scenă / secvenţă din text, semnificativă pentru tema familiei; (50 de puncte)
Notă! Ordinea integrării reperelor în cuprinsul lucrării este la alegere.
Pentru conţinutul eseului vei primi 30 de puncte (câte 10 puncte pentru fiecare cerinţă/reper), pentru redactarea eseului, vei primi 20 de
puncte (organizarea ideilor în scris – 5 puncte; abilităţi de analiză şi de argumentare – 5 puncte; ortografia – 5 puncte; punctuaţia – 3 puncte;
aşezarea în pagină, lizibilitatea – 2 puncte)
In vederea acordării punctajului pentru redactare, eseul trebuie să aibă minimum o pagină rela ționată cerin ței!

Din oficiu 10 puncte; Total = 100 de puncte Succes !!!AUTOEVALUARE :…..

Numele…………………………… C N V A - 17 Mai 2019 - Clasa a IX-a D -b


Lucrare scrisă la limba şi literatura română
pe semestrul al II-lea
I. Se dă textul:
”La obâr șie*, la izvor O, drum si ape, nor și dor,
nici o apă nu se-ntoarce, ce voi fi, când m-oi întoarce
decât sub chip de nor. la obâr șie, la izvor?
La obâr șie, la izvor Fi-voi dor atuncea? Fi-voi nor?”
nici un drum nu se întoarce
decât în chip de dor. *obârșie = Punct de plecare, început, origine.
c. Propune un titlu potrivit textului de mai sus. Comentează - în 6-10 rânduri - titlul propus de tine. 15 p.
d. Analizează - în 6-10 rânduri - valorea stilistică a verbului în textul de mai sus. 15 p.

II. Redactează un eseu de , de 300-600 de cuvinte (1-2 pagini), în care să- ți exprimi opinia cu privire la TEMA IUBIRII, a șa
cum se reflectă ea într-un text studiat la clasă în semestrul al II-lea. În eseul tău, trebuie:
In elaborarea eseului vei avea în vedere următoarele repere:
 Să-ți exprimi opinia cu privire la tipul / tipurile de iubire așa cum rezultă din textul analizat;
 Să comentezi incipitul sau finalul textului, relevând importanța în relație cu tema iubirii;
 Să comentezi o scenă / secvenţă din text, semnificativă pentru tema iubirii; (50 de puncte)
Notă! Ordinea integrării reperelor în cuprinsul lucrării este la alegere.
Pentru conţinutul eseului vei primi 30 de puncte (câte 10 puncte pentru fiecare cerinţă/reper), pentru redactarea eseului, vei primi 20 de
puncte (organizarea ideilor în scris – 5 puncte; abilităţi de analiză şi de argumentare – 5 puncte; ortografia – 5 puncte; punctuaţia – 3 puncte;
aşezarea în pagină, lizibilitatea – 2 puncte)
In vederea acordării punctajului pentru redactare, eseul trebuie să aibă minimum o pagină rela ționată cerin ței!

Din oficiu 10 puncte; Total = 100 de puncte Succes !!!AUTOEVALUARE :…..