Sunteți pe pagina 1din 2

Constantinescu Andreea-Elena 13.05.

2018
Grupa 1031B

Lucrarea 8 – Determinarea compactitatii biomaterialelor ceramice


Prelucrarea datelor experimentale
Cabs =
[(m1-
m1 saturat Va=(m1- m0)*100]/ P ap = ρ
Nr. Crt. m0 uscat cu apa m2 hidro m2)/ρ0 ρap=m0/Va m0 ap*C abs/ρ0

g g g cm3 g/cm3 % %

Proba 1 400.5 429.3 277.1 152.2 2.6 7.2 18.9

Proba 2 407.8 429.8 278.3 151.5 2.7 5.4 14.5

Proba 3 412.1 444.5 288.9 155.6 2.6 7.9 20.8


Media
aritmetica 406.8 434.5 281.4

ρ0 – densitatea apei la 20°C=1 g/cm3

Încadrați biomaterialul ceramic analizat în funcție de porozitatea aparentă în clasa


de care apartine.
În funcție de porozitatea aparentă, materialele ceramice se încadrează astfel:
• Proba 1: porozitatea aparentă Pap=18.9%, deci este un material ceramic dens (D1).
• Proba 2: porozitatea aparentă Pap=14.5%, deci este un material ceramic superdens.
(SD3)
• Proba 3: porozitatea aparentă Pap =20.8%, deci este un material ceramic dens (D1).