Sunteți pe pagina 1din 6

Ministerul Educației, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova

Facultatea Calculatoare, Informatică şi Microelectronică


Departamentul Ingineria Software şi Automatică

RAPORT
Lucrarea de laborator NR.5
Tema: Realizarea diagramei de clase

A efectuat: Secrieru Andrei TI-172

A verificat: Sava Nina, lector universitar


Melnic Radu, lector universitar

Chişinău 2019
Scopul lucrării :
Studierea entitățiilor de bază în diagrama claselor :
 Clasă
 Obiect
 Atribute
 Funcții
 Relații între clase
Sarcina propusă :
De realizat 4 – 5 diagrame de clasă cu tema : “ Analiza și modelarea sistemului de gestiune
a proiectelor ”

Noțiuni teoretice:
Diagrama de clasă – se utilizează pentru reprezentarea structurii statice a modelului, unde
sunt reprezentate obiectele sub formă de clase și relațiile între ele.
Clasa – totalitatea de obiecte care au acceași structură, comportament, relații cu alte clase.

Relații:
 Dependența
 Asocierea
 Realizarea
 Generalizarea

Dependența – relația dintre 2 clase, unde modificarea unei din ele poate duce la
modificarea celei de-a doilea.
 „ access ” – servește indicator de accesibilitate a atributelor și metodelor clasei sursă
pentru clasa client.
 „ bind ” – clasa client dependentă poate utiliza careva șabloane a clasei sursă,
pentru următoarea sa parametrizare.
 „ derive ” – atributele clasei client pot fi calculate după atributele clasei sursă.
 „ import ” – atributele și operațiile publice ale clasei sursă, devin parte componentă
a clasei client.
 „ refine ” – indică că clasa client servește drept precizie clasei sursă.

Asocierea – relația de structură, care reprezintă legătura dintre clase.


Agregarea – gaz particular al asocierii.
Generalizarea – relația de moștenire, unde clasa fiu, poate înlocui clasa părinte.
 { incomplete } – moștenire incompletă
 { complete } – complet, nu mai putem adăuga alte clase.
 { disjoin } – clasa fiu are doar un singur părinte.
 { overlapping } – clasa fiu poate avea mai multe clase părinte.

Mersul lucrării :

Fig 1. Ierarhia utilizatorilor


În figura 1 este reprezentată ierarhia utilizatorilor sistemuli. Aici sunt prezente campurile
si metodele cât comune atât si personificate. Diferența dintre utilizator și administrator constă în
prioritățile administratorului în comparație cu utilizatorul. Administratorul are un spectru de
posibilități mai vast. Acesta poate administra cu datele,utilizatorii,contetul portalului și sistemul
portalului.

Fig 2. Legătura utilizator - administrator


Aici este reprezentată legătura între utilizator și administrator. Utilizatorul este persoana
ce asigură portalul cu content. Administratorul include aceleași posibilități ca și a utilizatorului,
însă în competeța acestuia intra administrarea contetului adăugat de utilizator.
Fig 3. Structura Sistemului
În figura 3 sunt prezentate componentele principale ale sistemuli. Sunt reprezentate rolurile
fiecăru. Interfața nu comunică direct cu baza de date și invers. Interfața doar primeste date de la utilizator.
Baza de date are rolul de a păstra datele necesare pentru lucrul correct al sistemului. În aplicație are loc
procesarea acțiunilor utilizatorilor. Aplicatia torent nu comunica direct cu interfata portalului.
Fig 4. Acțiunile asupra interfețelor
Interfața Utilizatorului poate fi utilizata de toate clasele utilizatorilor( utilizator logat,
moderator, administrator). Interfata Moderatorului poate fi utilizata de moderator și
Administrator, pe cînd Interfata de Administrator poate fi utilizată doar de Administrator. Fiecare
interfață oferă posibilitățile sale, cea de administrator fiind cea mai avansată.

Concluzie:
Efectuarea acestei lucrări de laborator, are ca scop studierea modului de reprezentare
corectă a diagramelor de clasă, pentru reprezentarea structurei unui sistem sau proces. De
asemenea, acest tip de diagramă , care este o serie caracteristică de relații între clase, de exemplu,
agregarea sau compoziția, reprezintă unele dintre cele mai folosite relații și caracteristice pentru
structura unui sistem.